Himmelfarten til Jesus...

"Da ble Jesus løftet opp foran disiplenes øyne, til en sky skjulte Ham"...står det...

Hva skjedde etterpå med Jesus? Det er ihvertfall tydelig, at himmelen ikke her på jorden, siden Jesus forlot den! Himmelen er da en plass ute i verdensrommet. Men hvor da? Bibelen forteller heller ikke noe om hvor himmelen er! Kanskje bortsett fra den gangen, da Jesus sa at himmelen er inne i oss. Men vi ble vel ikke stort klokere av det?

Så er spørsmålet, hvordan kom Jesus seg til himmelen? Det sier bibelen ingenting om...ei heller på hvilken måte Jesus skal komme tilbake.

Da er det vel tillatt å fantasere litt om dette, og kanskje komme med noen forslag?

UFO TV...mange interessante programmer...

Jesus og ufoer...Skrevet av Tonny Larsen

Guds Rike, Kongen Jesu gjenkomst og UFO´er..

Nå har det endelig rabla totalt for Tonny Larsen.. Hva i all verden har Guds Rike, Kongen Kristi gjenkomst med UFO´er å gjøre? Nei nå.. Tenker du slik? Ikke så rart egentlig. Jeg synes selv dette er noe vilt, men dess mer jeg vurderer Bibelens ord om Jesu gjenkomst dess mer passer tingene med det jeg ser i min hverdag; gjør det ikke det i dine øyne også?

Tenk deg hva Han sa skulle kjennetegne endens tid: Matt 24: 5 For mange skal komme i mitt navn og si: 'Jeg er Messias!' Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.

Verden er full av falske Messias´er; alle sammen vil at man skal følge dém fordi dé etter sigende har makt til å frelse deg. Vi som har vært JV kjenner jo personlig til dette, hvordan denne organisasjonen sier seg å ha enerett til å lede sine medlemmer til frelsen. Dette er kjennetegnet på en falsk Messias.

Ser vi ikke daglig nyheter om krigshandlinger rundt om i verden? Folk reiser seg mot andre folk og rike mot rike - daglig. Akkurat nå er det Nord-Korea mot røpla, og Iran mot resten.. Bare vent, når de får en slags ro i disse områdene kommer det nye problemer andre steder.

9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Hvem er det som skulle bli forfulgt og av hvem? Jesus snakker ikke om én bestemt religiøs gruppe, som feks. Jehovas Vitner. Neida, Han snakker om de Kristne. Hvem skulle hate dem? Alle de andre, og i særdeleshet Islams tilhengere - hva ser vi i verdensbildet? Det ene angrep på kirker og menigheter etter det andre, hva enten det er i Muslimske land eller ikke. Den Kristne tro er under angrep fra alle sider; også fra skolevesenet som forsøker å innføre en Gudløs lære i sin undervisning, ja de lærer elevene om en utvikling i stedet for en skapelse. Rundt om i verden er den Kristne lære under forfølgelse daglig. Og hva med lovløsheten? Trenger jeg egentlig å si noe om den?

Kjærligheten? Nei, ord er overflødige, ikke sant? Hungersnød? Trenger du opplysninger? Slå på tv´n. Jordskjelv? Last ned en jordskjelv-app på telefonen din, så skal du få se hvor mange jordskjelv det er hver dag!! I snitt mer enn 15 skjelv hver dag med styrke over 4. Av og til over 30 skjelv på 24 timer.

Men hva har dette med UFO´er å gjøre? Kanskje ikke noe. Men man kan likevel lure. For Jesus har sagt endel om de forhold som skulle kjennetegne Hans gjenkomst, og dé har vi nettopp sett litt på. Men hva sa Han om sitt komme?

Markus 13: 24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

De følgende tanker er spekulasjoner, begrunnede sådanne, men altså spekulasjoner. La oss se på UFO idéen og ta Jesu egne ord i betraktning. Hva kan få både solen og månen til å bli mørklagt? Hvis feks. en gigantisk UFO legger seg mellom jorden/månen og solen vil den skygge for lyset.

Sammenlign dette med ordene i Åpb 21: 15 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. 16 Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy. 17 Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter menneskenes mål, som også er englenes mål.

Det som her beskrives er et bilde, det er ikke sikkert vi skal tolke det bokstavelig.(imidlertid tar vi ordene i samme kap. om virkningene av denne byens komme, svært bokstavelige, gjør vi ikke? Døden, sorg og pinen som ikke skulle være mer.. Hvorfor skulle vi plutselig mene at resten av kap. ikke er like bokstavelig?)

Det er merkelig at Johannes får utførlig beskjed om å ta mål av byen og nedtegne disse dersom de ikke skulle vise oss noe, synes du ikke? Hva viser målene? At det dreier seg om en anseelig størrelse.. litt forskning på internet om hvor mye én alen er viser at målene på murene rundt byen er 2220 km hver vei, og 64 m høyt. Dette utgjør et område på 4.928400 km2. Til sammenligning er staten Texas bare på 696214 km2, og man har regnet ut at alle de 7 milliarder mennesker som finnes på jorden skulle kunne stå oppreist på dette området.

Det vil si at målene på det himmelske Jerusalem er ca 7 ganger større. Høyden på murene rundt byen er 64 meter; hvilken jordisk by har slike mål...? Hvis - og jeg understreker dette - hvis dette er ment å skulle angi størrelsen på et fysisk legeme som befinner seg ute i verdensrommet og som snart legger seg mellom jorden og solen, så er det i sannhet en skremmende tanke, synes du ikke?

Men hva annet vil kunne få jordens konger til å forene sine anstrengelser i kamp mot Guds rike? Det er nødt til å være noe de kan se, noe synlig; noe fysisk. De vil føle at hele grunnlaget for deres makt og fremtid ligger i om de kan klare å bekjempe denne trussel fra det ytre rom. Og ta nå ikke feil; dette vil bli en reell fare. Det er dét vi går og venter på.

Vers 25 (Markus 13): ¨Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.¨

Når satelittene begynner å brenne opp i atmosfæren fordi de blir sendt ut av Guds Himmel vil det se ut som stjerner som faller, ikke sant? Man har satt tall på hvor mange fremmedlegemer - satelitter og annet søppel - det finnes i omløp rundt jorden, tallet er enormt, over én million. Dét skulle kunne gi noen og hver noe å tenke på når disse begynner å falle ned..

Hva med himmelrommets krefter da? Hvordan blir de rokket? Forskere har allerede begynt å peke på de vitenskapelige grunnene for at vi står foran en pol-endring; dvs at den magnetiske nordpol flytter seg... Dette vil virkelig skape totalt forvirring her på jorden, ingenting vil virke som det har gjort i årtusener! Hvordan skal jordens konger vite hvor de skal sikte seg inn med sine våpen, når selv den magnetiske pol har flyttet seg? Og deres satelitter har falt ned.. Hele dét bilde vi har vært vant med å se på himmelen hver eneste natt - stjernebildene - vil med ett være endret.. for en omveltning!

Dette vil også kunne skje hvis en kjempediger UFO - eller det himmelske Jerusalem - legger seg mellom solen og oss; hele det samspill som finnes mellom solen og planeten jorden vil bli berørt! Her snakker vi om gigantiske krefter.. jeg gidder ikke engang å benytte utropstegn fordi hverken dé eller jeg evner å beskrive konsekvensene av dette. Dette vil medføre det største jordskjelv som noensinne har forekommet på jorden; ild og flammer vil spyttes ut fra jordskorpen og fortære alt i sin vei. Vulkaner vil spy ut lava og støv, og menneskeheten - den gjenværende onde del (for på dette tidspunkt vil alle de som har funnet nåde i Guds øyne pga sin tro på Hans utsendte, Jesus, være rykket bort fra jorden) vil forgå av sann redsel over de fryktelige ting som rammer jorden. Det vil ikke være noe sted å flykte til. Ødeleggelsen vil være total. Ingen vil overleve dette. Synes du fremdeles at UFO tanken virker rar?

La oss se på hva Jesus sa da: 26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Når du leser dette, at Han skal komme i skyene, hva forestiller du deg da? Én enkelt mann som står oppe i skyene? Ikke så særlig imponerende dét? Hva nå hvis det kommer et blendende lys som ikke forsvinner, det står der natt som dag, og alle mennesker ser det samme, verden over, et voldsomt lys som er omgitt av skyer som bølger i alle retninger - ville du synes den herligheten var imponerende? Ja, dét ville du nok - men det store flertall av mennesker ville bryte ut i redsel.. særlig når de opplever dét som blir beskrevet her:

Matt 24: 40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.

Når tiden kommer vil vi oppleve nettopp dette; og vær du sikker på at også dette vil vekke redsel blant de ugudelige! Se det for deg, og gjør deg vant med tanken, for dette kommer snart til å skje. Kanskje ikke akkurat slik jeg har spekulert meg frem til, men alle mine vurderinger er nå engang fundamentert på Jesu egne ord - er de ikke? Jeg vet ikke hvilken rolle dagens UFO´er spiller - om de har en sammenheng med Jesu komme eller ikke. Men i tankene kan man leke og spekulere seg grønn på alle mulige ting, feks. skal det jo finne sted en innsamling av de trofaste avdøde - før opprykkelsen av de som ennå lever, finner sted.

Vi kan ikke hverken avkrefte eller bekrefte om dagens UFO´er er ute på et slikt oppdrag; men vi vet at antall UFO-observasjoner har steget meget kraftig i de siste årene. Hvorfor? Finnes det en sammenheng? Eller er UFO´er slett ikke i det godes makt? Nå er det ikke slik at jeg tror så mye på denne UFO-teorien min; men noe enormt er i ferd med å skje, og tar vi i betraktning hvordan ting har hendt før i historien, Abraham som fikk besøk av Herren like før ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, utfrielsen av Lot og hans familie ved englers hjelp, besøket av gudesønnene før vannflommen, hvordan Jehova ledet sitt folk gjennom ørkenen med støvstøtte om dagen og ildsøyle om natten - osv osv, så danner vi oss et bilde av hvordan det har funnet sted en blandig av englers inngripen og naturkreftene som blir satt i sving hver eneste gang Jehova lar sin vilje gjennomføres.

Og de vise mennene som ble ledet av en ´stjerne´; var dette en UFO? Tar du så de følgende ordene av Esekiel med i betraktning vil du nok sitte å måpe av undring.. Les Esekiel 1: 4 Jeg så, og se! - en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall, ut fra ilden. 5 Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker. 6 Men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. 7 Beina deres var rette, føttene lignet kalveklover, og de skinte som blankpusset bronse. 8 De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire holdt ansiktene og vingene på denne måten: 9 Vingene deres berørte hverandre. De snudde seg ikke når de gikk, hver av dem gikk rett fram. 10 Foran lignet ansiktene menneskeansikter. Til høyre hadde alle fire løveansikt, til venstre okseansikt, og bak hadde de ørneansikt. 11 Slik så ansiktene ut. Vingene var spent ut ovenfra, slik at to berørte hverandre. De to andre vingene dekket kroppen. 12 Hver av dem gikk rett fram. Dit ånden ledet dem, gikk de; de snudde seg ikke mens de gikk. 13 De som lignet levende skapninger, så ut som brennende kull, som fakler så de ut. Ilden beveget seg fram og tilbake mellom dem, det blinket og lynte av den. 14 Skapningene fór fram og tilbake, det så ut som lynet. 15 Jeg så på skapningene, og se! -s det sto et hjul på jorden inntil dem på alle fire sider. 16 Hjulene så ut som de var laget av noe som lignet krysolitt, og alle fire hjul var like. Det så ut som de var laget slik at det ene hjulet var inni det andre. 17 De kunne bevege seg til alle fire sider, men de snudde seg ikke når de gikk. 18 Hjulene var høye og skremmende, og det var fullt av øyne rundt om på alle de fire hjulringene. 19 Når skapningene beveget seg, beveget også hjulene seg ved siden av dem. Og når skapningene løftet seg fra jorden, løftet hjulene seg også. 20 Dit ånden ville at de skulle gå, dit gikk de. Og hjulene løftet seg sammen med dem, for skapningenes ånd var i hjulene. 21 De gikk når skapningene gikk, og stanset når de stanset. Og når de løftet seg fra jorden, løftet hjulene seg sammen med dem, for skapningenes ånd var i hjulene. 22 Over hodene på skapningene var det noe som lignet en hvelving. Den var utspent over hodene deres også ut som is - skremmende. 23 Under hvelvingen strakte vingene deres seg ut mot hverandre. Hver skapning hadde enda to vinger, to vinger som dekket kroppen. 24 Og jeg hørte lyden av vingene når de beveget seg. Det var som lyden av veldige vannmasser, som røsten av Den veldige. Støyen var som lyden av en hær. Når de stanset, senket de vingene. 25Det lød et drønn fra hvelvingen over hodene deres når de stanset og senket vingene. 26 Over hvelvingen som var over hodet på dem, var det noe som så ut som safirstein og lignet en trone. Oppe på tronen satt det en som var lik et menneske av utseende. 27 Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, omgitt av noe som så ut som ild. Og fra hoftene og nedover så jeg noe som så ut som ild omgitt av lysglans. 28 Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag.

Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Hvis ikke dette trekker dine tanker i retning av det vi til stadighet hører om UFO´er så er det nok på tide du begynner å tenke i de retningene? Samholder vi det vi vet og ser rundt oss i hverdagen med det Bibelen sier skal skje finner vi fort ut at vi står like overfor store og radikale hendelser! Og disse vil med sikkerhet bli fysiske. Det er intet symbolsk i beretningene i Bibelen som omhandler ødeleggelsen av denne tingenes ordning; den vil være like bokstavelig som total. Synes du dette virker skremmende? Dét skulle du ikke!

For Jesus sier dette iflg. Lukas 21: 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

Så dersom du ser et merkelig lys på himmelen om natten - eller om dagen - og enkelte folk begynner å forsvinne rundt deg - ja, da vet du hva som har begynt. Det er ingen grunn til å tro at du vil se noe som helst før dette virkelig begynner å skje; dagens militære makter har fly som ikke synes på radar, og skulle det være i Jesu interesse å benytte seg av mekaniske ting kan vi være sikre på at Hans teknologi langt vil overgå menneskenes; de vil ikke vite at Kongen befinner seg på deres egen dørterskel før det behager Ham å vise seg for dem. Men da vil det naturligvis være alt for sent.

Det er derfor vi som tror på Ham bør dele vår tro med andre, de trenger virkelig å få vite at de har en sjanse. En dag bryter det hele løs, og denne dagen nærmer seg hver eneste dag. Vi vet ikke når, men englene og Jesus, ja - hele Hans hær står samlet og venter på klarsignalet fra vår Far Jahve iflg Åpenbaringen er englene allerede svært involvert i jordens skjebne, bare sjekk selv.

Så bli ikke forundret dersom du plutselig får besøk av en engel som ber deg bli med - er du klar for dette? Det er dette som vil komme til å skje - snart, dersom du tror på Jesus som din frelser. Er du blant dem som setter din lit til mennesker eller organisasjoner risikerer du imidlertid ikke å få et slikt besøk. Da får du et annet besøk, og de ovenfor nevnte skriftstedene vil med rette fylle deg med skrekk. Men dét er naturligvis ditt valg.