Mens norsk og utenlandsk mainstream media forsøker å fortelle deg at president Trump "ikke har fått til noe", har WND satt sammen en liste over hva Trump har oppnådd i sitt første år som president i USA;

" Med mainstream media og etablissementets politikere i mot ham fra det øyeblikket han kunngjorde sin valgkampanje, har Donald J. Trump vært i stadige kamper for å formidle sine planer, og eventuelle suksesser, til amerikanerne. Gjennom offentlige rally'er og bruk av sosiale medier har han klart å omgå de tradisjonelle voktere av informasjon, og snakket direkte til folket.

Likevel blir amerikanerne utsatt for utrettelige hammerslag fra det demokratiske partiet, forsterket av nesten hele den etablerte pressen, om at Trump ikke bare er udisiplinert, uegnet som president og muligens rasistisk, men at Trump-administrasjonen har oppnådd pinlig lite.

Her er en liste over de mest betydningsfulle oppnåelsene, utarbeidet i forbindelse med Thank Trump Card - kampanjen.Resultatene er enda mer bemerkelsesverdige med tanke på at de er blitt utført i et miljø av stadig negativitet fra ikke bare demokrater og nesten all nyhetsmedia, men hele det politiske etablissementet i Washington, " Deep State" og til og med en rekke republikanere som er en del av " sumpen" i D.C."

Januar:

-" Trans Pacific Partnership: Trump undertegnet en presidentordre som fjernet USA fra denne internasjonale traktaten som kritikere har ment var et monumentalt kompromiss mot amerikansk suverenitet, og ville ta jobbene fra millioner av amerikanske arbeidere.

-" Forfulgte kristne: Med en fullstendig reversering av Obamas politikk lovet Trump at kristne flyktninger som lider under forfølgelse i muslimske land ville bli prioritert foran andre flyktninger som ønsker å komme inn i USA.

-" Innenlandssikkerhet: Trump undertegnet en presidentordre som hindrer personer fra syv land som Obama-administrasjonen anså som hovedseter for terrorister fra å komme inn i USA i 90 dager og stanset alle flyktninger i 120 dager mens administrasjonen vurderte sikkerhetsprosessen. Etter juridiske utfordringer utstedte administrasjonen en revidert ordre i marsj, og i juni besluttet amerikansk høyesterett at en versjon av forbudet kunne tre i kraft inntil retten hadde vurdert ordrens forhold til grunnloven.

-" Innvandring: Justisdepartementet gjenopptok den strafferettslige forfølgelsen av ulovlige innvandrere etter at den ble stanset av Obama-administrasjonen.

-" Produksjonsforskrifter: Trump undertegnet en presidentordre som fjernet mange reguleringer for produsenter.

-" Regjeringsreform: Trump undertegnet en presidentordre for å fremskynde miljøvurderinger av vei- og infrastrukturprosjekter.

-" Abort: Trump uttrykte støtte til det årlige March for Life. Visepresident Mike Pence ble den første visepresidenten til å tale på arrangementet. Seniorrådgiver Kellyanne Conway talte også.

-" Reguleringsreform: Trump opprettet innsatsgrupper i alle etater, som skulle få fjernet "jobbdrepende" reguleringer og øke de økonomiske mulighetene. Trump-administrasjonen er på vei til å fullføre første fase av sitt reguleringsreform-program, med 645 millioner dollar i årlige regulatoriske besparelser i følge en analyse utført av American Action Forum.Til sammenligning; under Obamas tid i det ovale kontor ble over 22700 forskrifter pålagt amerikanerne til en kostnad for forbrukere, bedrifter og arbeidstakere på over 120 milliarder dollar hvert år. AAF kaller Trumps ordre "en av de mest betydningsfulle utviklinger i reguleringspolitikk på flere tiår.

-" Kvinner i jobb: Trump lanserte USA/Canada-rådet for Fremming av Kvinnelige Entreprenører og Bedriftsledere, sammen med den kanadiske statsministeren Justin Trudeau.

-" Innvandring: Trump utvidet deportasjonsprioriteringer, og undertegnet en presidentordre som inkluderer personer som "har begått handlinger som utgjør kriminelt straffbare handlinger", noe som kan inkludere alle som er kommet ulovlig inn i landet, og har ført til en betydelig økning i arrestasjoner.

-" Militær: Trump undertegnet et memorandum for å begynne utvidelsen og ombyggingen av det amerikanske militæret.

-" Regjeringsreform: Trump undertegnet en presidentordre om en midlertidig stans av ansettelser av føderale arbeidere.

-" Reguleringsreform: Kort tid etter innsettelsen undertegnet Trump en presidentordre med pålegg om at for hver ny regulering skulle to reguleringer tilbaketrekkes. I praksis har administrasjonen overskredet dette målet, og opphevet eller forsinket mer enn 860 reguleringer, eller 16 reguleringer for hver nye som er blitt implentert.

-" Trump undertegnet en ordre om å gjenopprette Mexico City Policy, og stanset utbetalinger til International Planned Parenthood Federation og andre organisasjoner som fremmer utenlandske aborter.

-" Presidentens lønn: Trump, slik han lovet under valgkampen, donerer bort sin lønn til veldedighet.

-" Teknologi: Etter valget møtte Trump med toppledere innen teknologi, inkludert Mark Zuckerberg fra Facebook, Bill Gates fra Microsoft og Jeff Bezos fra Amazon. Ifølge Gates var det "en god samtale om innovasjon, hvordan det kan bidra til helse, utdanning, virkningen av utenlandsk hjelp og energi, og en bred samtale om innovasjonskraft."

Februar:-p Innsparing for oljeselskaper: Trump undertegnet en lov som fjernet en Dodd-Frank-regel som krever at oljeselskaper som Exxon Mobile offentliggjør de skatter og avgifter de betaler til utenlandske myndigheter, noe som ville ha kostet industrien så mye som 385 millioner dollar årlig.

-" Finansreform: Administrasjonen forlangte en gjennomgang av Dodd-Franks økonomiske tilsynslov, og oppfordret Kongressen til å fjerne Consumer Financial Protection Bureau sin myndighet til å føre tilsyn med banker og finansielle selskaper, og returnere denne makten til andre føderale og statlige regulatorer.

-" Russland: Administrasjonen tok opp kampen mot russisk propaganda ved å lansere to offentlige medier som kringkaster på russisk.

-" Militær: Administrasjonen fikk en foreløpig avtale med Lockheed Martin om å kjøpe 90 F-35 fly til den laveste prisen i programmets historie. De første 90 flyene var rundt $725 millioner under budsjett, med milliarder av dollar i ytterligere besparelser forventet. Avtalen sparte minst en amerikansk alliert, Japan, for $100 millioner.[Norge sparer ca. 8 milliarder kroner på denne avtalen.]

-" Regjeringsreform: I februar annonserte presidenten at han ikke hadde tenkt å fylle mange statlige stillinger som han anså som unødvendige.

-" Lovhåndhevelse: President Trump undertegnet tre presidentordrer for å styrke rettshåndhevelse. Den første styrker loven mot internasjonale kriminelle organisasjoner. Den andre bekjemper kriminalitet mot strafferettshåndhevelse. Den tredje søker en strategi for å redusere kriminalitet generelt, herunder særlig ulovlig innvandring, narkotikahandel og voldskriminalitet.

-" Skoletoaletter: Trump reverserte Obamas utøvende ordre som krevde at offentlige skoler tillater elevene å bruke toaletter og garderober i henhold til deres foretrukne "kjønnsidentitet".

-" 2. grunnlovsendring: President Trump undertegnet et lovforslag om opphevelse av Obamas Social Security Administration-regel, som legger til grunnleggende funksjonshemmingbestemmelser til bakgrunnsregistret for våpenkjøp. Obamas regulering muliggjorde hindring av retten til å bære våpen for mange kompetente, mentalt sunne borgere.

Mars:-r G-20: I mars tvang Trump-administrasjonen G-20 til å fjerne sin motstand mot proteksjonisme og begrense sin støtte til frihandel. All omtale av klimaendringer ble eliminert fra deres felles uttalelse.

-" Handelsunderskudd: Trump underskrev en presidentordre som krevde en gjennomgang og rapportering av USAs enorme handelsunderskudd.

-" Midt-Østen: Administrasjonen, ledet av FNs ambassadør Nikki Haley, fordømte en rapport mot Israel av FNs økonomiske og sosiale kommisjon for vest-Asia som ble ansett som antisemittisk, noe som førte til at kommisjonens administrerende direktør ble sagt opp.

-" Regjeringsreform: Trump skrev en presidentordre med krav å utføre en revisjon på alle regjeringsetater for å redusere utgifter og kostnader, og forbedre tjenester.

April.-: Høyesterett: Som lovet under valgkampanjen, nominerte president Trump til høyesterett en streng konstruksjonist og originalist på lik linje med Antonin Scalia; Neil Gorsuch, som ble bekreftet av senatet og sverget inn som dommer i april. I sin første periode, i juni, stemte Gorsuch i alle tilfeller med den dommeren som generelt betraktes som den mest konservative, Clarence Thomas. Det konservative Commitee for Justice uttalte i en rapport at Gorsuchs tidlige prestasjoner sier mye om både hvordan han vil være som Høyesterettsdommer, og "hva presidenten kan regnes med å gjøre etter som flere høyt ledige stillinger oppstår. Konservative som håpet på et solid konservativt flertall i Høyesterett i nær fremtid, hadde god grunn til å juble."

-" Innvandring: Administrasjonen rapporterte at ulovlige grenseoverganger var redusert med 40 prosent i den første måneden av Trumps presidentskap. Ved Trumps 100. dag på kontoret var ulovlige grenseoverganger redusert med 73 prosent, takket være presidentens retningslinjer for å stanse folk som forsøker å komme inn i landet.

-" Offshore oljeboring: I april underskrev Trump en utøvende ordre for å utvide olje- og gassboring offshore og omdisponere et leasingprogram for å utvikle offshore-ressurser. Ordren reverserte Obamas desemberforbud mot boring i Arktis og deler av Atlanterhavet.

-" Kina handel: Trump igangsatt en undersøkelse om hvorvidt kinesisk og annen utenlandsk stål og aluminium truer USAs nasjonale sikkerhet. Kina har 26 prosent av stålmarkedet i USA, og kinesisk stålimport er økt med nesten 20 prosent i løpet av det siste året.

-" Made in USA: President Trump undertegnet "Buy American and Hire American"-ordren, og prioriterte interessene til amerikanske bedrifter og arbeidstakere."Kjøp amerikansk" beskytter amerikansk industri mot illojal konkurranse ved å målrette misbruk av dispensasjoner og smutthull i lovverket.Trumps "Ansett amerikansk" krever reform av visumprogrammer, slik at de ikke lenger hindrer amerikanske arbeidere, samtidig som de gjennomfører lover som regulerer innreise av utenlandske arbeidstakere.

-" Jordbruksforskrifter: I et forsøk på å hjelpe bønder som var berørt av NAFTA og handels-ubalansen med Canada, undertegnet Trump en utøvende ordre som krevde at jordbruksdepartementet måtte finne og eliminere unødvendige forskrifter.

-" G-7: Administrasjonen nektet å undertegne G-7-felleserklæringen fordi de andre nasjonene ikke ville inkludere støtte for atomkraft og fossilt brensel uten å få støtte for Paris-klimaavtalen. Som følge av dette kunne ikke G7 utstede en felles uttalelse.

-" Russland: Administrasjonen nektet å utstede dispensasjoner til selskaper som ønsket å drive forretninger med Russland, som var under økonomiske sanksjoner, inkludert ExxonMobil, som hadde søkt om dispensasjon

-" Innvandring: I mars og april annonserte DOJ planer om å fremskynde deportasjonen av fengslede ulovlige innvandrere, og påla amerikanske advokater å anvende strengere retningslinjer i straffeforfølgelsen av immigrasjonsforbrytelser, og jobber for å ansette 125 immigrasjonsdommere i løpet av de neste to årene.

-" Innvandring: Trump undertegnet en presidentordre om å kutte midler til Sanctuary Cities, fristedsbyer for innvandrere, og til tross for motstand fra byenes tjenestemenn, har ICE-agenter nå håndhevet amerikanske innvandringslover i disse byene.

-" Innvandring: I de første 100 dagene av Trump-administrasjonen økte arrestasjoner og deportasjoner av kriminelle innvandrere som MS-13 medlemmer med 38 prosent sammenlignet med Obama-administrasjonens siste år.ICE gjennomførte en etterforskning på gjengene som resulterte i arrestasjoner av nesten 1400 personer. Trump-administrasjonen samarbeidet også med sentralamerikanske land for å bekjempe MS-13-rekruttering i regionen. Anslagsvis 6000 MS-13 gjengmedlemmer ble arrestert under presidentens første fem måneder.

-" Militær: Trump ga forsvarsminister James Mattis myndighet til å sette inn angrepstropper i Irak og Syria for kampen mot IS. Og militære kommandører ble gitt myndighet til å utføre militære handlinger uten godkjenning fra Washington. Som et direkte resultat kunne det nå mye mer autonome amerikanske militæret gjøre store fremskritt mot IS.

-" Islamsk jihad: Under den økte autonomien Trump ga forsvarsdepartementet, kunne USA gjennomføre en større aksjon mot IS, og droppet en GBU-43B - kjent som MOAB eller "Mother of All Bombs" - den største ikke-nukleære bomben som finnes, på et kompleks av IS-tunneler. Minst 94 ISIS-krigere ble drept, inkludert fire kommandanter, og tunneler og våpenlager ble ødelagt.

-" Veterans Administration - Reform: Trump undertegnet VA Choice and Quality Employment Act of 2017, som ga 2,1 milliarder dollar i ekstra midler slik at veteraner som bor mer enn 65 km fra nærmeste kvalifiserte VA medisinske anlegg, opplever ventetider på mer enn 30 dager til et legebesøk, eller møter andre spesielle kriterier, kan kreve behandling utenfor VA-systemet.

-" Rettshåndhevelse: Justisminister Jeff Sessions krevde, i et forsøk på å gi tilbake kontrollen til politiets avdelinger, at Justisdepartementet skulle gjennomgå Obamas avtaler med lokale politiavdelinger.

-" Utdannelse: Trump signerte en presidentordre som krever at utdanningsminister Betsy DeVos gjennomgår avdelingsforskrifter med sikte på å returnere makt til stater og lokale myndigheter.

-" Abort: I det som ble ansett som den første store nasjonale pro-life - loven på mer enn et tiår, undertegnet Trump et lovforslag som stanset en ny regulering fra Obama-administrasjonen som ville hindre delstater i å tildele "Title X" familieplanleggingsmidler basert på hvorvidt lokale klinikker også gjennomfører aborter.

-" Abort: Trump-administrasjonen stanset amerikanske donasjoner til FNs befolkningsfond, som har tilknytning til umenneskelige abortprogrammer som Kinas ettbarnspolitikk (som ble en tobarnspolitikk i 2015). Over 32 millioner dollar ble i stedet overført til U.S. Agency for International Development.

-" Abort: I april utnevnte Trump advokat Dr. Charmaine Yoest, den tidligere amerikanske presidenten for United for Life, som assisterende sekretær for offentlige anliggender for Department of Health and Human Services, og erstattet dermed en ivrig Planned Parenthood-tilhenger. Senere ble to pro-life forkjemere, som hadde jobbet for Family Research Council utnevnt til nøkkelstillinger. Og Valerie Huber, en forkjemper for Abstinence Education, ble i juni utnevnt som stabssjef til assisterende sekretær for helse ved HHS.

Mai.-. Midt-Østen: Trump styrket tradisjonelle allianser med Israel og de arabiske nasjonene, som hadde forverret seg svært under president Obama.

-" Midt-Østen: Under et besøk i Saudi-Arabia, hans første utenriksreise som president, annonserte Trump at han inngikk en våpenavtale verd $110 milliarder med Saudi-Arabia, og ytterligere $350 milliarder over de neste ti årene. Amerikanske og Saudi-Arabiske virksomheter undertegnet lignende avtaler samme dag, og ga dermed milliarder dollar til investeringer i USA. Trump holdt også en stor tale til ledere av 50 islamske nasjoner, og utfordret dem til å bekjempe islamsk terror.

-" Personlig inntekt: Ifølge økonomidirektoratet økte den amerikanske personinntekten med 0,4 prosent i mai, mot en forventet økning på 0,3.

-" Boligmarkedet: Det amerikanske folketellingsbyrået har funnet at boligsalg nylig er doblet i forhold til samme periode under president Obama. Den årlige boligsalget for mai 2017 var 610 000, sammenlignet med bare 376 000 i 2009. Boligpriser var rekordhøye i mai, ifølge handelsdepartementet. I 2011 var hus til salgs i gjennomsnitt 84 dager. I år var tallet bare 45 dager.

-" Mexico handel: Mexico sa seg enig i å dempe eksporten av rå og raffinert sukker til USA, noe som hjelper den amerikanske industrien.

-" Handel: Trump kunngjorde at han har til hensikt å reforhandle den nordamerikanske frihandelsavtalen, NAFTA, for bedre å reflektere den moderne økonomien, samtidig som alle parter i avtalen får fordeler.

-" Syria: Etter at det syriske regimet brukte kjemiske våpen mot sivile, slo president Trump til mot luftbasen som gjennomførte det kjemiske angrepet, og ødela 20 prosent av Syrias operasjonelle fly.

-" Innvandring: Administrasjonen uttalte at antall ulovlige innvandrerbarn som kom inn i landet pr. måned hadde falt til under 1000 for første gang på flere år.

-" Valgfusk: Trump opprettet en kommisjon for å etterforske valgfusk under ledelse av visepresident Mike Pence og underdirektør av Kansas' utenriksminister Kris Kobach.

-" Utdanning: Administrasjonen annonserte at det vil skape en skolevalgsplan og gi delstater muligheten til å implementere den, i stedet for å gjøre det til et føderalt program.

-" Religiøs frihet: På den årlige National Day of Prayer i mai undertegnet Trump en utøvende ordre om religiøs frihet som inkluderte en demping av IRS-restriksjoner, kjent som Johnson-endringen, mot politiske aktiviteter av skattefritatte religiøse organisasjoner. Ordren forsøkte også å gjøre det lettere for arbeidsgivere å ikke gi prevensjonsmidler hvis de hadde religiøse innvendinger og ga generaladvokat Jeff Sessions større autoritet rundt religionsfrihetspolitikk.

-" Abort: Administrasjonen utvidet omfanget av Mexico City Policy for å begrense finansieringen til enhver internasjonal helseorganisasjon som utfører eller gir informasjon om aborter, og utvider mengden penger som rammes fra $600 000 til nesten $9 milliarder.

Juni.-- Arbeidsledighet: Arbeidsldigheten gikk ned fra 4,8 prosent til 4,4 prosent fra januar til juni 2017. Til sammenligning, i første halvår av 2009, under Obamas første år som president økte ledigheten fra 7,8 prosent til 9,5 prosent.

-" Oljeledninger: Trump godkjente Dakota Access Pipeline-prosjektet og bygging av Keystone XL oljerørledningen fra Canada, som forventes å skape mer enn 42.000 arbeidsplasser og 2 milliarder dollar i inntekter. Dakota Access Pipeline, som transporterer 500.000 fat olje hver dag, har styrket North Dakotas økonomi. I juni godkjente Trump produksjonen av New Burgos-rørledningen til Mexico.

-" Inflasjon: Inflasjonsraten gikk ned til 1.6 prosent, det laveste på åtte måneder.

-" Kina-handel: For første gang siden 2003 er amerikansk kjøttimport tilbake i Kina, og åpnet dermed et $2,5 milliarder marked for amerikanske ranchere og produsenter.

-" Cuba-relasjoner: Trump leverte på sitt kampanje-løfte om å snu Obama-administrasjonens avtale med Cuba, som Trump hevder det kubanske regimet tjente på, på bekostning av det cubanske folket.

-" Lærlinger: Trump undertegnet en presidentordre som gjør det lettere for bedrifter å starte og utvide lærlingsprogrammer.

-" Eiendomsrettigheter: Trump undertegnet en presidentordre for å starte prosessen med å oppheve Waters of the United States - regelen fra 2015, som har blitt brukt til å utvide føderal kontroll over privat land. Under Obama-administrasjonen ble den bredt utformede regelen anvendt på "navigable waters" som menneskeskapte grøfter og vann som akkumulerte etter kraftig regn.

-" Innenrikssikkerhet: Den 19. juni annonserte DHS at den hadde implementert en metode for sporing av hvorvidt besøkende ikke forlater USA. For tjue år siden bestilte kongressen et sporingssystem for innreise/utreise, men Clinton, Bush og Obama-administrasjonene gjennomførte aldri dette, og lot millioner av mennesker forbli i landet på midlertidige visum. Ca. 416 500 mennesker overgikk deres visum bare i 2015.

-" Paris Klimaavtalen: Trump trakk USA ut av den globale avtalen, som ifølge en studie fra NERA Consulting kunne ha kostet USAs økonomi nesten $3 billioner. Ifølge den samme studien, kunne 6,5 millioner arbeidsplasser gått tapt innen 2040, inkludert 3,1 millioner idustriarbeidsplasser.

-" NATO: Trumps oppfordring fra NATOs medlemmer til å betale sin rimelige andel av økonomisk støtte til den militære alliansen har resultert i en økning av allierte bidrag på 10 milliarder dollar, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

-" Russland: Administrasjonen implementerte Global Magnitsky Menneskerettighetsansvarsloven, som svartelistet visse russiske borgere for brudd på menneskerettigheter.

-" Russland: Samme dag som president Trump møtte den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, påla USA sanksjoner mot 38 russiske personer og enheter involvert i konflikten med Ukraina.

-" Innvandring: ICE arresterte i gjennomsnitt 13,085 personer hver måned fra februar til juni, mens gjennomsnittet i Obama-administrasjonens siste tre måneder var 9.134 arrestasjoner per måned.

-" Innvandring: Trumps Department of Homeland Security avbrøt Deffered Action for Parents of Americans, som var opprettet av Obama-administrasjonen i november 2014 og som ville ha gitt amnesti til ca 4 millioner ulovlige innvandrere.

-" Militær: Trump-administrasjonen ba forsvarsdepartementet plassere tropper i Afghanistan. Den utvidede myndigheten gitt til militæret kunne også ses i amerikansk virksomhet i Somalia.

-" Veterans Administration Reform: Trump undertegnet Veterans Accountability and Whistleblower Protection Act, som tillot senior tjenestemenn i VA å sparke ansatte og å etablere sikkerhetstiltak for å beskytte "whistleblowers". Avdelingen rapporterte at den hadde sparket flere enn 500 ansatte siden januar 2017 og suspendert nesten 200 som en del av presidentens arbeid for å gjenopprette integritet og ansvarlighet.

-" Veterans Administration Reform: VA kunngjorde at det ble innført et medisinsk journalsystem som ble brukt av forsvarsdepartementet, og avsluttet en tiår gammel problematisk splittelse vedrørende deling informasjon mellom de to byråene.

-" Veterans Administration Reform: En White House VA Hotline hjelpetelefon for veteraner, fullt bemannet av veteraner, startet opp i juni.

-" Utdannelse: Trumps utdanningsminister, Betsy DeVos, utnevnte Adam Kissel, en anerkjent kritiker av Obama-administrasjonens gjennomføring av Title IX - den mye misbrukte føderale loven fra 1972 som hindrer diskriminering i utdanning "på grunnlag av kjønn" - og en sterk supporter av ytringsfrihet, som assisterende sekretær for høyere utdanningsprogrammer. Personalet på Titlel IX - kontorene ble redusert i 2018-budsjettet.

Juli.-- Bruttonasjonalprodukt: BNP i andre kvartal av året økte med 2,6 prosent, og mer enn doblet resultatene i første kvartal.

-" Oljeboring på føderalt land: I juli undertegnet Trump en ordre som styrket olje- og gassutviklingen på føderale land.

-" Kullkraft: President Trump holdt sitt kampanjeløfte til kullgruvearbeidere og trakk tilbake den tidligere administrasjonens "Stream Protection Rule", som målrettet industrien med estimerte kostnader på minst $ 81 millioner i året.

-" Made in USA: Trump har overbevist selskaper som Ford, Chrysler og Carrier Air Conditioners om å produsere og bygge fabrikker i USA. Utenfor det hvite hus sammen med presidenten annonserte Corning at de ville investere 500 millioner dollar i ny amerikansk produksjon, og skaper 1000 nye arbeidsplasser. Foxconn, verdens største kontrakt - elektronikkprodusent, som lager iPhone, annonserte i juli at den investerte 10 milliarder dollar i Wisconsin for å bygge en fabrikk som vil ansette 3000 arbeidere direkte og inntil 22.000 arbeidstakere indirekte.

-" Avvæpning av jihad: Trump-administrasjonen avsluttet et CIA-program som ga våpen til "moderate" syriske opprørere etter at tidligere lignende innsatser viste seg å ha hjulpet islamske jihadister, inkludert terroristene som gjennomførte det katastrofale Benghazi-angrepet der fire amerikanere , inkludert ambassadøren, ble drept.

-" Islamisk jihad: Etter måneder med tøffe kamper presset irakiske koalisjonskrefter til slutt ISIS-krigere ut av Mosul i begynnelsen av juli. USA støtter også forsøk på å fjerne IS-grupper fra Filippinene.

-" Regjeringsreform: Trump opprettet Office of American Innovation for å forenkle og forbedre myndighetene for fremtidige generasjoner.

-" Regjeringsreform: Trump undertegnet en presidentordre som ville gi ny og tøffere lobbystandarder for politiske medarbeidere, inkludert et femårig forbud mot lobbyvirksomhet og et livstidsforbud mot lobbying for andre land.

-" Lovhåndhevelse: I juli økte føderale våpenkriminalitetsforfølgelser fra DOJ i de foregående tre månedene med 23 prosent i samme periode i 2016.

-" Lovhåndhevelse: I det som Jeff Sessions beskrev som "det største angrepet mot helsevesen-svindel i amerikansk historie", reiste DOJ tiltale mot mer enn 400 personer, inkludert leger og medisinske fasiliteter, som de mente hadde foreskrevet unødvendige opioider til narkomane og derved økte den nåværende opiod-krisen.

-" Lovhåndhevelse: Sessions og DOJ slo ned på ulovlig lekkasje av klassifisert informasjon fra regjeringen, og satte igang tre ganger flere etterforskninger i de første seks månedene av Trump-administrasjonen enn hadde vært i slutten av Obama-administrasjonen. Administrasjonen opprettet en counterintelligence-enhet innenfor FBI for etterforskningene.

August-: Nord-Korea: I august initierte USA en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fastsatte sanksjoner som ville kutte Nord-Koreas eksportinntekter med en tredjedel. En annen beslutning vedtatt den 11. september ga nye sanksjoner.

-" Nord-Korea: USA implementerte sine egne sanksjoner i august på 16 kinesiske og russiske personer og enheter for å drive forretning med Nord-Korea.

-" Forretningsoptimisme: I august sa National Federation of Independent Business at deres Small Business Optimism Index var på 105,3 - den høyeste siden 2006 og 11 prosent hopp enn uken før Trump ble valgt. Wells Fargo / Gallup Small Business Index viste at småbedriftseiere er mer optimistiske enn siden juli 2007. Bloomberg Consumer Comfort-tiltaket nådde en topp siden 16 år, med dagens syn på økonomien nå også på en 16-årig topp. Konferansetilsynets forbrukerkonfidensindeks økte i juli til nær 16 årig topp, med en forbedring av forbrukeres kortsiktige fremtidsutsikter.

-" Jobbvekst: Selv om den nye administrasjonen selvfølgelig ikke kan ta all æren - og regjeringen selv ikke skaper arbeidsplasser - gjør arbeidsgivere ansettelsesbeslutninger basert på de langsiktige økonomiske utsiktene, og presidenten har mye å si vedrørende dette. Bureau of Labor Statistics rapporterte at nesten 1,3 millioner nye jobber ble opprettet under Trumps første 200 dager. Til sammenligning så Obama i sine første seks måneder et tap på mer enn 4,1 millioner jobber i sine første 200 dager. Byrået sa at 6.000 byggearbeidere ble ansatt i juli til totalt 82 000 siden januar. I tillegg ble det tilført 16 000 produksjonsjobber i juli, totalt 70 000 siden januar. Arbeidsdeltakelsen økte til 62,9 prosent i juli. I juni var det 6 millioner jobber i USA, et av de høyeste nivåene som er blitt registrert.

-" USAs produksjon: Under Trumps første seks måneder var produksjonsindeksen den høyeste den hadde vært siden 1983 under president Reagan. National Association of Manufacturers ' Outlook-undersøkelse viste det høyeste kvartalsvise gjennomsnittet på 91,4 prosent for produksjonsoptimisme i undersøkelsens 20-årige historie. Institut for Supply Management rapporterte at produksjonsbarometeret i juni steg til 57,8, det raskeste på tre år.

-" Kinas handel: Presidenten undertegnet en ordre i august for å undersøke kinesisk tyveri av amerikansk immateriell eiendom. IP-kommisjonens rapport anslår at den årlige kostnaden for USAs økonomi fra IP-tyveri kan være så høy som 600 milliarder dollar, med Kina som hovedbidragsyter.

-" Infrastruktur: Trump-administrasjonen tar sikte på å dramatisk redusere permisjonstiden for prosjekter fra 10 år til to år, noe som gir økte investeringer og arbeidsplasser.

-" Argentina-handel: USA gjorde en avtale om å eksportere svinekjøtt til Argentina som vil tillate at amerikansk svinekjøtt kommer inn på det argentinske markedet for første gang siden 1992, et potensielt marked på 10 millioner dollar pr. år for amerikanske produsenter.

-" Handel: Mer enn 2 milliarder dollar i bøter ble gitt til Kina og Canada i august for ulovlig handelspraksis.

-" Innvandring: DHS avsluttet Central American Minors Parole Program, som hadde tillatt visse mindreårige fra El Salvador, Guatemala og Honduras å komme inn i USA.

-" Innvandring: En rapport i august viste at på grunn av reformer og ytterligere hyringer av innvandringsdommere økte antallet av deportasjonsordrer med nesten 28 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

-" Innvandring: I august uttalte regjeringen at også de 42.000 ulovlige innvandrerne i føderale fengsler, nesten alle hadde enten deportasjonsordrer eller ble undersøkt for mulig utvisning.

-" Innvandring: USAs Citizenship and Immigration Services nektet forespørsler fra arbeidsgivere om å importere billig utenlandsk arbeidskraft til USA for høyt kvalifiserte arbeidsplasser dersom arbeidsgiverne ikke kunne forklare hvorfor de ønsket å betale en lavere lønn for slikt arbeid.

-" Militær: Trump løftet Forsvarsdepartementets Cyber ​​Command til status som Unified Combatant Command, og viste dermed økt fokus på nettverkssikkerhet.

-" Militær: Trump ba militæret om ikke å gå videre med et kontroversiell mandat fra Obama-tiden om å for første gang tillate transseksuelle personer å bli rekruttert til de væpnede styrkene.

-" Islamsk jihad: Trump presenterte en ny militærstrategi som advarte Pakistan mot å støtte jihadister, og fortalte Kabul at de ikke lenger ville motta en "blank check", noe som fjernet USA fra Bush-politikken om "nasjons-bygging", og fokuserte på "å drepe terrorister".

-" Veterans Administration Reform: President Trump undertegnet Veterans Appeals Improvement and Modernization Act for å strømlinjeforme den lange prosessen veteranene gjennomgår når de fremmer uførekrav hos VA. Mer enn 470 000 veteraner venter på avgjørelser til sine søknader. Veterans Affairs Administration er det første byrået til å legge ut informasjon om ansattes disiplinære tiltak online.

-" Veterans Administration Reform: Presidenten undertegnet Harry W. Colmery Veterans Educational Assistance Act i august, som gir pedagogiske fordeler til veteraner, servicemedlemmer og deres familiemedlemmer, inkludert undervisning, gebyrer, bøker, bolig og andre tilleggskostnader.

-" Regjeringsreform: Presidenten undertegnet en bekjentgjørelse som antas å spare milliarder av dollar ved å strømlinjeforme og fremskynde godkjenningsprosessen for infrastrukturprosjekter. Ordren etablerer et toårig mål for den føderale regjeringen å behandle alle tiltakene som kreves av føderal lov for miljøvurderinger og tillatelser fra store infrastrukturprosjekter.

-" Velferdsreform: Helse- og sosialdepartementet opphevet et Obama-direktiv som hadde gitt delstatene anledning til å kreve et rettsfraskrivelse for å ignorere arbeidskravene til de fattige for å motta velferd.

-" Velferdsreform: I august var over 1,1 millioner færre amerikanere som levde på matkuponger under president Trump, sammenlignet med Obama-administrasjonen.

-" Lovhåndhevelse: I august lanserte DOJ en opioidsvindel og misbruk-enhet for å bekjempe opioid-resept lovbrudd.

-" 2. grunnlovsendring: I august avsluttet justisdepartementet Operation Choke Point, et Obama-program som oppfordret bankene til ikke å drive forretninger med «høyrisiko» -virksomheter, som ble brukt til å målrette pistolhandlere.

September-> Underrettsdomstoler: Trump fyller underrettsdomstoler med livstidsansatte. Demokraten Ron Klain uttalte at dette er en " massiv transformasjon på veien til hvordan våre grunnleggende rettigheter er definert av de føderale domstolene." Klain, som kritiserte Trumps trekk, sa at presidenten "viser seg å være vellykket i en henseende: å nominere unge, konservative til den føderale domstolene i rekordantall. " Den 28. september annonserte Trump en ny rekke av kandidater, med ni nye navn.

-" Canada-handel: I september ga handelsdepartementet, med støtte til Boeing, en 219 prosent tariff på import av kanadisk-produserte Bombardier-jetfly, og hevdet at de støttes av subsidier fra myndighetene i Canada og Storbritannia, og skaper et urettferdig marked .

-" Korea-handel: Trump begynte prosessen med å reforhandle USA/Sør-Korea - frihandelsavtalen i september.

-" Klima: Trump stanset et rådgivende panel for klimaendring under ledelse av NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, som kritikere har hevdet ble dannet i stor grad for å fremme president Obamas klimapolitikk og hevdet at det manglet representasjon fra "de som tror at det empiriske beviset peker på at menneskelige handlinger bidrar lite til global oppvarming, og at forsøk på å redusere dette vil bremse kampen mot fattigdom rundt om i verden." Epa har også bestemt seg for ikke å fornye utnevnelsen av dusinvis av forskere til ulike vitenskapelige rådgivende paneler.

-" Innenlandssikkerhet: I september signerte Trump en presidentordre for å forbedre muligheten til å etterforske og oppdage forsøk på å komme inn i USA av terrorister eller andre trusler mot offentlig sikkerhet.

-" Nord-Korea: Etter omtrent 25 års mislyktede forhandlinger om å begrense Pyongyangs atomvåpen-program, ble det kommunistiske regimets siste truende handlinger møtt av president Trump med en advarsel om at militær handling, inkludert et forebyggende atomangrep, ville bli vurdert. Etter Trumps advarsler trakk den nordkoreanske diktatoren Kim Jong Un tilbake sin trussel om å angripe Guams amerikanske territorium.

-" Nord-Korea: Den 7. september utplasserte USA sitt THAAD-missilforsvar ved Sør-Korea, til tross for innvendinger fra Pyongyangs fremste allierte, Kina.

-" Nord-Korea: I september signerte Trump en utøvende ordre som markant utvider USAs autoritet for å målrette enkeltpersoner, bedrifter og finansinstitusjoner som finansierer og letter handel med Nord-Korea, hvorav de fleste er kinesiske. I mellomtiden har Kinas sentralbank bedt banker i sitt massive banksystem om straks å slutte å gjøre forretninger med Nord-Korea.

-" FN: I sin første tale til De forente nasjoners generalforsamling fortalte Trump den at "Jeg setter Amerika først, og dere bør gjøre det samme med deres nasjoner."I talen fordømte han også sosialisme og kommunisme, og pekte på Venezuela som et eksempel på hva som skjer når sosialismen blir fullt ut implementert.

-" Innvandring: President Trump opphevet Obamas Deferred Action for Childhood Arrivals, som ga de facto amnesti til nærmere 800.000 mennesker som kom til landet som barn med sine ulovlig innvandrer-foreldre. Trump ventet med å implementere sin ordre i seks måneder for å gi kongressens tid til å finne med en rettsmessig løsning.

-" Aksjemarkedet: Gjennom den første uken i september hadde Dow Jones Industrial Average nådd 34 rekordnivåer. Fra valgdagen til innvielsen steg Dow Jones med mer enn 1500 poeng. Den klatret enda 2500 poeng etter innvielsesdagen, og nådde over 22 400 i midten av september, en gevinst på mer enn 4 milliarder dollar i formue siden Trump ble valgt. Dows topp fra 19.000 til over 21.000 på bare 66 dager var den raskeste 2000-poengoppgangen noensinne. S & P 500 og NASDAQ har også satt rekorder. Den 7. august stengte Dow'en med en rekordtopp for niende dagen på rad, noe som er første gang markedet har hatt slik løp to ganger under ett presidentskap.

Oktober-r Jobbvekst: Det hvite hus annonserte 25. oktober et nytt drone Integration Pilot Program som vil akselerere droneintegrasjonen i det nasjonale luftrommet. Under programmet vil transportdepartementet inngå avtaler med statlige, lokale og etniske myndigheter for å etablere innovasjonssoner for å teste komplekse UAS-operasjoner og forsøke forskjellige modeller for å integrere droner i lokalt luftrom. Droner er "en viktig, raskt voksende del av amerikansk luftfart, som gir økt effektivitet, produktivitet og arbeidsplasser", uttalte det hvite hus. Og videre at de "presenterer muligheter for å øke sikkerheten til det amerikanske samfunnet, øke effektiviteten og produktiviteten til amerikansk industri, og skape titusenvis av nye amerikanske jobber."< /p>

-" Regjeringsreformen: Melania Trump, som har inntatt en mer aktiv og offentlig rolle som førstedame, driver en av de mest effektive East Wing-operasjonene i nyere historie, ifølge en Fox News-analyse av det hvite hus' personell. De fant at hun har betydelig redusert antall medarbeidere under sitt kontor i forhold til forgjengeren Michelle Obama. Under president Obamas første år i det hvite hus ble 16 personer ansatt for å jobbe for Michelle Obama, og disse kostet til sammen 1,24 millioner dollar i året. I år er bare fire personer oppført på Melania Trumps kontor, med lønnsutgifter på totalt 486.700 dollar.

-" Obamacare: Trump undertegnet en presidentordre som krever av tre føderale byråer at de omskriver regelverk for å oppmuntre til etablering av billigere helseplaner som kan kjøpes på tvers av delstatsgrenser uten å være bundet av visse Obamacare-regler og forskrifter. Direktivet vil tillate småbedriftseiere, handelsgrupper og andre å samarbeide for å kjøpe helseforsikring. Planene vil ikke pålegge å inkludere fordeler som reseptbelagte legemidler. Trump ønsker også å utvide salget av StopGap-poliser som ikke dekker eksisterende forhold, mental helse og andre kostbare fordeler.

-" Forbrukeroptimisme: USAs forbrukerstemning økte uventet til en 13-årig topp da amerikanernes oppfatninger av økonomien, og deres egen økonomi, steg etter flere store orkaner, viste en undersøkelse fra University of Michigan.

-" Iran-atomvåpenkonvensjon: President Trump kunngjorde 13. oktober at han ikke ville sertifisere Irans atomkontrakt og lovte at USA ville trekke seg ut med mindre endringer ble gjort. Han avslørte også en ny strategi, en kulminasjon av ni måneders overveielse med kongressen og allierte, om hvordan best beskytte amerikansk sikkerhet fra det mullah-ledede regimet. Planen inkluderer å nekte regimet finansiering og eventuelle vei muligheter for atomvåpen og ballistiske missiler. Finansdepartementet sanksjonerte mer enn 25 enheter og individer involvert i Irans ballistiske missilprogram. USA sanksjonerte også 16 enheter og enkeltpersoner som har støttet Irans militære og revolusjonære i utviklingen av droner, raske angrepsbåter og annet militært utstyr.

-" FN: USA trekker seg fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Heather Nauert, talsmann for utenriksdepartementet, kunngjorde at dette vil bli gjort innen årets slutt. "Denne beslutningen ble ikke tatt lett på, og reflekterer amerikanske bekymringer for stigende problemer ved UNESCO, behovet for grunnleggende reformer i organisasjonen og et fortsatt anti-Israel syn innad i UNESCO."

-" Innenlandssikkerhet: Høyesterett avviste en rettslig påstand mot president Trumps innreiseforbud mot flertallsmuslimske land den 10. oktober fordi det er blitt erstattet av en ny versjon, og sendte dermed kontroversen tilbake til startblokken. Høringen er en seier for Trump-administrasjonen, som hadde bedt retten om å droppe saken etter at Trump undertegnet en proklamasjon 24. september som erstattet det midlertidige reiseforbudet mot seks nasjoner med et nytt ubestemt forbud mot åtte land. Denne handlingen gjorde påstanden irrelevant, uttalte retten.

-" EPA-reform: Environmental Protection Agency's sjef Scott Pruitt offentliggjorde et nytt sett med regler som vil overstyre Clean Power Plan, midtpunktet av president Barack Obamas kamp mot globale klimaendringer. Byrået forbereder seg på å begrense, forsinke eller blokkere mer enn 30 miljøregler, den største regulatoriske handlingen i byråets 47-årige historie.

-" Innvandring: Trump-administrasjonen forela for kongressen et 70-punkts forslag som krever økt grensesikkerhet, internt håndheving av innvandringslover og et meritbasert innvandringssystem. Det inkluderer finansiering og fullføring av bygging av en sørlig grensevegg, forbedring av raskere fjerning av ulovlige innvandrere, beskyttelse av uskyldige mennesker i " Sanctuary Cities", slutt på utvidet familiekjedeflytting og etablering av et punktbasert system for Green Cards for å beskytte amerikanske arbeidstakere og skattebetalere.

-" Religiøs frihet: Justisminister Sessions utstedte en veiledning til alle administrasjonsorganer og utøvende avdelinger angående religiøs frihetsbeskyttelse i føderal lov i tråd med Trumps ordre fra 4. mai. Veiledningen tolker eksisterende beskyttelse for religiøs frihet i føderal lov og identifiserer 20 prinsipper som administrative byråer og utøvende avdelinger kan sette til praktisk bruk for å sikre at de religiøse frihetene til amerikanere er rettslig beskyttet. Sessions utstedte også et andre memorandum til Justisdepartementet, og gjennomførte den religiøse frihetsveiledningen innen departementet. Blant prinsippene er " religionsfriheten utvides til personer og organisasjoner". " Amerikanere gir ikke opp sin religionsfrihet ved å delta i markedet, delta i det offentlige torg eller samhandle med myndighetene," og myndighetene "må ikke begrense handlinger på grunnlag av tro."

-" Missilforsvar: Forsvarsdepartementet omdistribuerte omtrent $ 400 millioner til amerikanske missilforsvar.

-" Religiøs frihet: Trump-administrasjonen utvidet religiøse og moralske unntak for bindende dekning av prevensjon under Obamacare. Obamas lovgivning krever at nesten alle forsikringspoliser dekker abort-fremkallende stoffer og prevensjon, tvinger borgere til å krenke oppriktig holdt religiøse eller moralske trosretninger, betale høye bøter, eller fullstendig avstå fra å tilby eller skaffe helseforsikring. De foreløpige sluttreglene bemerker at USA "har en lang historie med å gi samvittighetsbeskyttelse i reguleringen av helsevesenet enheter og enkeltpersoner med innvendinger basert på religiøs tro og moralsk overbevisning." Regelen er i samsvar med Høyesteretts enstemmige vedtak som beskytter Little Sisters of the Poor, som sier at regjeringen ikke kan bøtelegge religiøse grupper for å følge sin tro.

-" Innvandring: Til tross for sterk opposisjon fra demokratene, ga Homeland Security Committee første godkjenning til det brede omfanget av president Trumps grensemur, og vedtok en lov som ville frigi 10 milliarder dollar til nye infrastrukturutgifter, nye dispensasjoner for å få fart på byggingen og 10.000 flere grenseagenter og offiserer til å patruljere USA-Mexico-linjen.

-" Utforskning av verdensrommet: President Trump gjenoppstartet det nasjonale romprogrammet for første gang på 25 år for å utvikle og gjennomføre strategiske målsetninger for landets romfart-politikk. Romfart-programmet vil fokusere på utforskning og oppdagelse. Visepresident Mike Pence, som ledet National Space Councils møte den 5. oktober, sa at administrasjonen har som mål å etablere en fornyet amerikansk tilstedeværelse på månen og derfra bli den første nasjonen til å bringe mennesker til Mars. Administrasjonen vil også fornye USAs forpliktelse til å skape romteknologi som trengs for å beskytte nasjonal sikkerhet. Og Pence påpekte rapporter fra etterretningsetatene om at Russland og Kina har forfulgt en rekke antisatellit-teknologier som er utformet for å true den amerikanske militære effektivitet.

-" Abort: 21. The Office of Management and Budget utga en erklæring om administrasjonspolitikk (SAP) til støtte for 21. Pain-Capable Unborn Child Protection Act, noe som i realiteten vil gjøre det ulovlig for enhver person å utføre , eller forsøke å utføre, abort av et ufødt barn etter 20 uker etter befruktning.

-" Beskyttelse av livet: Presidenten utstedte en erklæring som fornyer nasjonens "sterke forpliktelse til å fremme helse, velvære og inneboende verdighet for alle barn og voksne med Downs syndrom." Presidenten uttalte at "det er for mange mennesker - både i USA og over hele verden - som fortsatt ser på Downs syndrom som en unnskyldning for å ignorere eller kaste bort menneskeliv." Han sa videre at amerikanere og deres regjering "må alltid være årvåken i å forsvare og fremme unike og spesielle gaver til alle borgere i nød" og "bør ikke tolerere noen diskriminering mot dem, ettersom alle mennesker har iboende verdi."

-" Beskyttelse av livet: Helse- og sosialdepartementet har utgitt et utkast til en ny strategisk plan som i sin introduksjon sier at livet begynner ved unnfangelse. Hvorvidt det ufødte barnet er et menneske, er sentralt i abort debatten - noe selv rettssaken Roe v. Wade, har innrømmet - fordi, hvis dette nedtegnes i lovverket vil det oppheve en "rett" til abort. Den stort sett oversette HHS strategiplan for 2018-22 sier at byrået "oppnår sitt mål gjennom programmer og tiltak som dekker et bredt spekter av aktiviteter, som tjener og beskytter amerikanere på alle stadier av livet, og begynner ved unnfangelse."

-" Skattereform: Trump jobber med kongressen for å senke skatten med syv prosentpoeng for middelklassen, og senke bedriftsskatten til 15 prosent.

November
- Kina handel: Under president Trumps besøk i Kina i november ble handel- og investering avtaler verdt mer enn $ 250 milliarder avtalt, noe som forventes å skape jobber for amerikanske arbeidere, bønder og ranchers ved å øke amerikanske eksport til Kina og stimulere investeringer i amerikanske samfunn .

-" Myndighetenes åpenhet: Den føderale regjeringen offentliggjorde flere enn 13.000 tilleggsdokumenter fra sine dokumenter om drapet på president John F. Kennedy, på vegne av president Trump. Det var den fjerde frigivelsen siden oktober, da presidenten tillot umiddelbar frigivelse av 2800 dokumenter av nasjonalarkivet.

-" Internasjonal frihet: President Trump proklamerte 7. november, under 100-årsjubileet for bolsjevikkrevolusjonen, som nasjonal merkedag for kommunismens ofre

-" Religiøs frihet: Landbruksdepartementet ga en veiledning som sikrer at kristne som ikke akspeterer ekteskap mellom mennesker av samme kjønn, ikke ville bli diskriminert for sin tro.

-" Jobbvekst: President Trump annonserte fra det ovale kontor at halvleder-produksjonsselskapet Broadcom Limited flytter sitt hovedkvarter fra Singapore til USA. Broadcom er et Fortune 100-selskap som allerede sysselsetter mer enn 7.500 arbeidstakere i USA, og dette tallet forventes å vokse eksponentielt, med anslagsvis 20 milliarder dollar til lønnsbudsjett hvert år. Broadcom adm. dir. Hock E. Tan sa at beslutningen om å flytte Broadcom ble drevet av hans "ønske om å gi tilbake til dette landet som har gitt meg så mye."

-" Regjeringsreform: EPA-direktør Scott Pruitt har plassert 66 nye eksperter på tre forskjellige EPA-vitenskapelige komiteer som ser på mer konservative synspunkter enn sine forgjengere. For å forhindre interessekonflikter, skrev Pruitt et direktiv 31. oktober som forbød at forskere som mottar EPA-stipend fra å delta på byråets uavhengige rådgivende styre.

URIX FORKLARERTrump lovet å snu opp ned på USA - og han er godt i gangDonald Trump har fått kritikk for at han hittil ikke har fått til så mye i sitt første år som USAs president. Sannheten er at han alt har gjennomført store endringer som kan påvirke hvilken retning USA vil ta for tiår framover.Donald Trump har gjennomførst store endringer i løpet av sitt første år som president.FOTO: CAROLYN KASTER / APAnders Magnus@nrkandersmagnusUSA-korrespondent Publisert i dag, for 37 minutter sidenDel på FacebookDel på TwitterDel på Google+Del på epost1. Domstolene blir mer konservativeI USA er utnevnelse av dommere som regel politisk bestemt og noe av det viktigste presidenten foretar seg. Det er kanskje på dette området Trump vil sette sitt sterkeste fotavtrykk i amerikansk samfunnsliv.Ganske tidlig i sin presidentperiode fikk Trump Senatets godkjennelse av den konservative Neil Gorsuch som ny dommer i Høyesterett.FOTO: JOSHUA ROBERTS / REUTERSGanske tidlig i sin presidentperiode fikk han Senatets godkjennelse av den konservative Neil Gorsuch som ny dommer i Høyesterett. En utnevnelse Trump har skrytt mye av siden. Andre forsøk på å utnevne dommere har skapt mer munterhet på grunn av Trump-kandidatenes hjelpeløshet i juridiske spørsmål, som under høringen av Matthew Petersen.Slike blundere har overskygget at presidenten faktisk har lyktes med de fleste av sine nominasjoner, og at han i rekordtempo er i ferd med å fylle de føderale domstolene med unge, konservative dommere. De er utnevnt på livstid, og kan være med på å bestemme viktige samfunnsspørsmål i USA i mange tiår framover.Føderale dommere har stor makt, og i 2017 har flere av dem stanset presidentordre. Noen ganger midlertidig, som immigrasjonsordrene, andre ganger permanent. Konservative føderale dommere vil tilsvarende kunne stanse liberale presidentordre dersom det etter Trump blir valgt en liberal president.2. Økonomien er bedre enn på lenge og skattene kuttes kraftigBørsene går så det griner. Arbeidsløsheten er på kun 4,1 prosent, den laveste på 17 år. Økonomisk vekst på 3,2 prosent, høyere enn på svært lenge. Bedrifter flytter tilbake igjen til USA, fra Latin-Amerika og Asia.ValuesBørsutviklingen under Donald Trumps presidenttidTall for hver fredagAntall20. januar3. mars13. april26. mai7. juli18. august29. september10. november10. februar24. mars5. mai16. juni28. juli8. september20. oktober1. desember1800020000220002400026000Kilde: Dow JonesAlt dette tar Trump æren for, selv om den positive utviklingen i økonomien startet under Obamas presidentperiode. Økonomieksperter mener likevel det er en viss Trump-effekt også, fordi presidenten så sterkt har fokusert på å lette situasjonen for næringslivet blant annet ved å fjerne en rekke reguleringer.Trumps største seier på dette området kom rett før jul, da Kongressen vedtok en ny skattereform - eller lov om skattekutt som Trump liker å kalle den. Her får bedriftene og de aller rikeste svære lettelser i beskatningen. Kutt som skal være permanente.Også vanlige folk får litt mindre skatt - men disse lettelsene gjelder bare fram til 2025. Og da vil Trump ikke lenger være president, selv om han skulle bli valgt til en ny fireårsperiode i 2020.Den nye skatteloven fjerner også en viktig del av tidligere president Obamas lov om helseforsikring. Kongressens budsjettkontor regner med at endringen fører til at 13 millioner amerikanere vil stå uten forsikring. Trump selv sier at dette er starten på en full avvikling av Obama-care (Affordable Care Act), noe han tidligere i høst ikke klarte å få flertall for i Senatet.Artikkelen fortsetter under bildetTrump holder opp et dokument under undertegnelsen av den nye skatteloven.FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP3. Innvandringen går ned, flere med ulovlig opphold blir sendt ut av USATre ganger har Trump forsøkt å få innført et innreiseforbud fra en rekke land, særlig i Midtøsten og Afrika, men forbudet har blitt stanset av føderale dommere. I begynnelsen av desember tillot likevel Høyesterett at den siste versjonen av innreiseforbudet ble iverksatt - mens man venter på behandling av søksmål mot forbudet i lavere rettsinstanser.Trumps gjentatte snakk om den ulovlige innvandringen over grensen fra Mexico har trolig også hatt effekt. Antallet arresterte ved grensen gikk i fjor ned med nesten 25 prosent, og er nå det laveste på 46 år.Samtidig har tjenestefolk fra ICE (Immigration and Customs Enforcement) arrestert over 110.000 ulovlige innvandrere mellom januar og september. Det er en økning på over 40 prosent sammenliknet med samme periode året før.Da må man ikke glemme at Obama-regjeringen arresterte og deporterte rekordmange ulovlige innvandrere; hele 2,5 millioner mennesker i perioden mellom 2009 og 2015. Av kritikere ble Obama den gang omtalt som «sjefs-utkasteren».Trump har lovet ytterligere innstramminger i innvandringspolitikken, og har heller ikke gitt opp å få bygget en grensemur mot Mexico.4. Full snuoperasjon i klimapolitikkenI juli trakk Trump USA ut av den internasjonale Parisavtalen som skal bekjempe global oppvarming og klimaendringer. En av begrunnelsene var at USA måtte ta mye større byrder enn andre land med store klimagassutslipp, som Kina. Det tar tre år før utmeldelsen trer i kraft med full effekt, men Trump har også gjort store endringer på hjemmebane.I nasjonens Miljødirektorat, EPA (Environmental Protection Agency), har han skiftet ut ledelsen og beskåret budsjettet kraftig. EPA er beordret til å fjerne den viktigste klimaloven fra Obama, Clean Power Plan. Trump har tillatt leteboring etter olje og gass i nye, store områder i Mexico-golfen og utenfor Alaska. Tidligere vernete Arctic National Wildlife Refuge skal nå åpnes for prøveboring. Trump har også tillatt to omstridte oljeledninger, Keystone XL og Dakota Access.To nasjonalparker i delstaten Utah har han beskåret kraftig i størrelse - den ene med 85 % - og klimaendringer er fjernet fra listen over nasjonale sikkerhetstrusler.Donald J. Trump✔@realDonaldTrumpIn the East, it could be the COLDEST New Year' s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!1:01 AM - Dec 29, 2017 119,536119,536 Replies 54,71654,716 Retweets 167,319167,319 likesTwitter Ads info and privacy5. Omvendt utenrikspolitikkDonald Trump har endret tilnærmingen til andre lands ledere. Kinas kommunistiske diktator Xi Jinping har han et godt forhold til - særlig etter at Xi ga ham en storslagen mottakelse under statsbesøket i Beijing i høst. Også andre autoritære ledere som Russlands Vladimir Putin og Filippinenes Rodrigo Duterte omgås han lett.Donald Trump og Xi Jinping har fått et godt forhold.FOTO: ANDY WONG / APDerimot har det vært gnisninger med demokratisk valgte ledere fra USAs nærmeste allierte - som Storbritannias Theresa May ogTysklands Angela Merkel. En del uttalelser tidlig i presidentperioden har også skapt uro i NATO-alliansen for at han ikke lenger verdsetter det transatlantiske samarbeidet like høyt som tidligere amerikanske presidenter.Å endre handelspolitikken var en av Trumps viktigste lovnader under valgkampen, der han særlig gikk til angrep på Kina. Etter innsettelsen har han likevel stort sett latt Kina i fred, mens handelsavtaler med allierte har fått gjennomgå.Trump har trukket USA ut av Trans Pacific Partnership (TPP), som Japan og de andre landene i Stillehavsregionen nå har bestemt seg for å gå videre med uten amerikanerne. Han truer også med å trekke USA ut av handelsavtalen med Canada og Mexico, NAFTA (North American Free Trade Agreement), hvis ikke USA får bedre vilkår enn landet har i dag. Også handelsavtalen med Sør-Korea har blitt utsatt for skarp kritikk fra Trump.Nord-Korea, Jerusalem-ambassade og FNDen verbale konflikten med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un om raketter og atomvåpen har dominert overskriftene i høst, og Trump har lovet å gjøre noe med et problem han kritiserer sine forgjengere for ikke å ha tatt tak i. USA har fått FN til å innføre enda strengere sanksjoner mot Nord-Korea, men så lenge Kina ikke følger opp har de ikke gitt stor effekt. Trump har antydet bruk av militær makt om han ikke klarer å fjerne atomvåpnene fra Nord-Korea på annen måte.Å ruste opp militæret har vært en av Trumps hovedsaker, og han tar nå æren for at den USA-ledete alliansen har bekjempet IS i Syria og Irak.View image on TwitterDonald J. Trump✔@realDonaldTrump"On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles.." @jamiejmcintyre @dcexaminer3:09 AM - Dec 28, 2017 11,46011,460 Replies 18,69518,695 Retweets 64,60664,606 likesTwitter Ads info and privacyHer valgte han å fortsette den strategien som ble utarbeidet av Obama, men har økt innsatsen.Trump har også lovet fred mellom Israel og Palestina, noe mange mener kan bli svært vanskelig etter at han anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og lovet å flytte USAs ambassade dit.Trump har vært en hard kritiker av FN og har meldt USA ut av underorganisasjonen UNESCO. Amerikanerne vil også kutte støtten til verdensorganisasjonens budsjett med 2,3 milliarder kroner neste år. Men USA blir fortsatt den største bidragsyteren til FN, og vil betale nesten 20 prosent av budsjettet.Artikkelen fortsetter under bildetTrumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte USAs ambassade der førte til demonstrasjoner over hele verden.FOTO: RUPAK DE CHOWDHURI / REUTERS6. Dominerer nyheteneUansett hvor mye Trump kritiserer de tradisjonelle mediene - eller Fake News, som han også kaller dem - så blir han like fullt omtalt hver eneste dag. Han har klart å dominere nyhetsbildet ikke bare i USA, men over store deler av verden - Norge inkludert. Særlig med sin tvitring har han klart å sette dagsorden og samtidig nå ut til sine kjernevelgere uavhengig av hvordan andre medier omtaler ham.Selv om Trump har mistet mye støtte i andre deler av befolkningen, har han fortsatt like stor oppslutning blant republikanske velgere som under valget i fjor. På slutten av året er det også like mange som er fornøyd med ham som med Obama etter hans første år.Klarer Trump å beholde sine kjernevelgerne helt fram til neste presidentvalg i 2020 er det slett ikke usannsynlig at han kan få en ny presidentperiode. Dermed kan han sementere de store endringer i amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk som han alt er godt i gang med å gjennomføre.