Anders Helge Myhrens diverse...

LITT HISTORIKK«Spenningen var til å ta og føle på i Turnhallen i St. Olavsgate i Kristiania lille julaften 1906. Denne søndagen skulle pastor Thomas Ball Barratt som nylig var kommet hjem fra Amerika med sin «åndsdåp», fortelle om det som var skjedd. Det første møtet ble annerledes enn de fleste hadde tenkt seg. Mannen som etter eget utsagn var blitt møtt så mektig av Gud, sto bare og gråt !2. juledag 1906 opplevde flere det samme som metodist-pastoren T. B. Barratt hadde gjort på sin reise i USA samme høst. Og i uken mellom jul og nyttår var ti personer blitt åndsdøpt i Kristiania. Det som skjedde her, betegnes som starten på pinsebevegelsen i Norge. Ryktene om den store vekkelsen i Kristiania spredte seg raskt til andre deler av landet. Den første menigheten ble dannet i Skien i 1908, og landets største menighet Filadelfia Oslo, ble dannet sommeren 1916 med pastor T. B. Barratt som leder.Den 27. juli 1928 ble den offisielle stiftelsesdagen for Filadelfia Arendal. Den første predikanten som talte i møtene i den nye menigheten var Conrad Johnsen Møtene var i Losje Startkads lokaler på Tyholmen. I oktober 1928 fikk menigheten sin første pastor, ved navn Hjalmar Karlsen.De første årene vokste Filadelfia Arendal raskt og allerede i 1933 telte menigheten 300 medlemer. Dette året kjøpte de også den gamle turnhallen på Hylleveien hvor de ble frem til våren 2000.Nå holder menigheten til i nye lokaler på Harebakken.

Klikk her for å skrive inn en tittel

Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din.

Klikk her for å skrive inn en tittel

Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din.
Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din.
Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din.

LITT HISTORIKK

«Spenningen var til å ta og føle på i Turnhallen i St. Olavsgate i Kristiania lille julaften 1906. Denne søndagen skulle pastor Thomas Ball Barratt som nylig var kommet hjem fra Amerika med sin «åndsdåp», fortelle om det som var skjedd. Det første møtet ble annerledes enn de fleste hadde tenkt seg. Mannen som etter eget utsagn var blitt møtt så mektig av Gud, sto bare og gråt !

2. juledag 1906 opplevde flere det samme som metodist-pastoren T. B. Barratt hadde gjort på sin reise i USA samme høst. Og i uken mellom jul og nyttår var ti personer blitt åndsdøpt i Kristiania. Det som skjedde her, betegnes som starten på pinsebevegelsen i Norge. Ryktene om den store vekkelsen i Kristiania spredte seg raskt til andre deler av landet. Den første menigheten ble dannet i Skien i 1908, og landets største menighet Filadelfia Oslo, ble dannet sommeren 1916 med pastor T. B. Barratt som leder.

Den 27. juli 1928 ble den offisielle stiftelsesdagen for Filadelfia Arendal. Den første predikanten som talte i møtene i den nye menigheten var Conrad Johnsen Møtene var i Losje Startkads lokaler på Tyholmen. I oktober 1928 fikk menigheten sin første pastor, ved navn Hjalmar Karlsen.

De første årene vokste Filadelfia Arendal raskt og allerede i 1933 telte menigheten 300 medlemer. Dette året kjøpte de også den gamle turnhallen på Hylleveien hvor de ble frem til våren 2000.

Nå holder menigheten til i nye lokaler på Harebakken.