Få ting gjør ufrelste mennesker så sinna som den fæle falske helveteslæren som mange serverer folk i dag, den skyver de lengre bort fra Gud, og den er heller ikke bibelsk riktig. Jesus har tatt vår hele fulle straff sier bibelen, tenk litt på det nå, når Jesus døde, da han tok vår straff. Og om vår straff er og pines i all evighet,må ikke da og Jesus fremdeles og for alltid være under pine om han skal ta vår hele fulle straff? Allerede her burde vi skjønne at noe er veldig galt med den helvetslæren som forkynnes idag, som ikke er bibelsk i det hele tatt, heldighvis

Er vi mennesker udødelige i følge Bibelen? 1 tim 6:16 sier oss at: "Den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen".

Dette verset er veldig klart på at kun Gud er udødelig, da må vi tro Bibelen på det. La oss nå se hva Bibelen virkelig sier om helvete. Vi starter med Sodoma og Gomorra, som Bibelen selv sier er et eksempel på det som kommer. Guds Ord forteller oss at i de siste dager, vil verden være som Sodoma og Gomorra, men også den endelige straffen. Er der eksempler på hva som skal skje de ugudelige?

Judas 1:7 "På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i de unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er et advarende eksempel".

2. Peter 2:06 "Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse, han gjorde dem til et avskrekkende eksempel til dem som senere vil leve et ugudelig liv".

Gud ødela altså de to byene med "e vig ild" sier Bibelen her, den sier også at dette er et eksempel på de ugudeliges straff i fremtiden. Vi vet også at de ikke brenner idag, så dette viser oss at "evig ild" i Bibelsk forstand slukker når det som skal brennes er brendt opp. Men når vil de ugudelige bli utslettet?

John 12:48"Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dagen".

2. Peter 2:09"Herren vet altså å utfri de gudsfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag".

Matteus 13:40-42 "Og som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alt som gjør urett. Så skal de kastes i ildovnen der de gråter og skjærer tenner".

Åp. 22:12 "Se jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerninger".

I de ovennevnte tekster, sier Bibelen klart at de ugudelige skal bli kastet i ilden på dommens dag, på slutten av verden, når Jesus kommer ,ikke når de dør. Dette betyr selvsagt at ingen er i helvete nå. Det er bare rettferdig at ingen blir straffet før saken er avgjort i dommen når Jesus kommer tilbake. Jesus og bibelen er krystallklar på at straffen og lønnen, kommer på siste dagen, når han kommer tilbake til jorden.

Hvor er de døde i Kristus og de døde ugudelige nå? De fleste sier idag at de i himmelen og i helvete, men er det dette Bibelen lærer?

John 05:28-29 "Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal da komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Job 21:32-33 "De fører ham til graven, og ved gravhaugen holder de vakt. Han hviler i fred under torven i dalen. Alle mennesker følger etter, og en talløs mengde har gått foran".

Bibelen forsikrer oss her og mange andre plasser om at de som er døde, er reservert i graven fram til oppstandelsen på slutten av verden. De vil høre Jesu røst kaller på dem, og de vil komme frem fra graven, ikke fra et helvete under full tortur, eller fra himmelen, likevel sier de fleste troende idag at der er mennesker til straff i helvete i dag og at der er mange i himmelen, men det stemmer ikke, med Gud's ord, som vi ser tydelig her.

Hva er belønningen for synd, sier bibelen? Rom 06:23 "syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre".

Straffen for synd er ikke evig liv i tortur, men det stikk motsatte, nemlig døden, evig død. Vi dør alle den første død. (utenom de troende som lever når Jesus kommer tilbake).

Hebreerne 9:27 "Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen".

Men Bibelen sier at døden den ugudelige skal dø i helvete er den annen død. Åp. 21:08 " Men de feige, de vantro, og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel, dette er den andre død".

Etter den første død, er en i varetekt i graven og sover (Jesus sa f. eks at Lasarus sov) til Jesus roper alle opp til dom, da er det kun to utganger, evig død, eller evig liv i nådegave ifra Jesus Kristus.

Hva er de to eneste valg for alle mennesker? Joh 3:16"At hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv".

MERK DEG AT: Bibelen lærer oss bare to valg/utganger på livet - evig liv eller evig død, altså fortapelse.

Hva vil skje med de ugudelige i Helvete? Sal 37:20 "Men de gudløse går til grunne. Som blomsterprakten på marken, forsvinner Herrens fiender, de blir borte som røyk".

Mal 4:1-3 "Se, den dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slippes ut av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud".

MERK DEG AT: De ugudelige skal brenne opp, de skal bli borte som røyk, de skal være som støv under sålene deres, sier Bibelen.

Hvor vil helvete være? Åp 20:9 "De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem".

Peter 3:10 "Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme frem i lyset".

MERK DEG AT: Helvete vil være her på jorden, hele jorden i brann med ildregn som i Sodoma og gomorra, Bibelen selv sa de byene var eksempler på den endelige utslettelsen av all synd, alle ugudelige og de falne engler og Satan. De frelste vil være trygt inne i nye Jerusalem nå i følge Bibelen..

Sier Bibelen at Satan blir utslettet? Esek 28:18 "Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid".

MERK DEG AT: Bibelen er klinkende klar på at Satan skal utslettes for godt. Vi vet også alle at Bibelen sier satan skal straffes mest av alle, hvordan kan han utslettes, menneskene pines i all evighet bokstavelig talt, og han være den som får mest straff? Både satan og de ugudelige vil bli utslettet, men satan vil straffes lengre.

Blir både kropp og sjel ødelagt i helvete? Matteus 10:28 "Frykt ikke for dem som dreper legemet , men ikke kan drepe sjelen ; men frykt heller for ham som kan ødelegge både legeme og sjel i helvete".

MERK DEG AT: Mange tror dessverre at sjelen aldri dør , men to ganger sier Gud's ord at den sjel som synder, den skal dø." Så i henhold til Bibelen, og ikke minst verset vi så på her nå, så vil de ugudelige bli totalt utslettet i helvetes ilden - både sjel og legeme .

Hvem er ildregnet beregnet for? Matthew 25:41 "Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, forberedt for satan og hans engler".

MERK DEG AT: Formålet med ilden er å ødelegge Satan, og hans onde engler , og all synd. Hvis jeg nekter å slå snu meg bort ifra synd, og holder fast i den, vil jeg bli utslettet sammen med den. Fordi hvis synden og de som holder fast i den ikke utlesttes en gang for alle, vil det igjen forurense universet. Bibelen er klar på at all synd og syndere skal utslettes.

Sier ikke Bibelen at helvete har " uslokkelig ild"? Matteus 03:12 "Han vil grundig rense sitt gulv, og samle sine hvete i garner , men han vil brenne opp agner med uslokkelig ild".

MERK DEG AT: Dette er alt skjedd, alle som studerer litt Bibel veit at denne profetien er oppfyllt alt, og brenner det der i dag? NEI! Uslokkelig brann kan ikke slukkes, ikke før alt er brent bort. Men når alt er brent opp, slukner det. Hvor ofte ser du f. eks i avisen at et hus var uslokkelig? Det har jeg sett mange ganger, men de husene brenner ikke i dag, de slukna når alt brant opp, men ingen klarte slukke de, de var uslokkelige. For eksempel, advarer Jeremia 17:27 at hvis Guds folk ikke var trofaste, ville han tenne ild i Jerusalem med " uslokkelig ild. "Og Skriften erklærer at denne profetien har allerede blitt oppfylt. Det brenner ikke der i dag, bibelen er full av disse eksemplene.

Betyr ikke "evig ild" at det alldri slukker?

Judas 01:07 "På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i deres unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel".

MERK DEG AT: Vi må la Bibelen forklare seg selv. Vi kan se klart i dette verset at Sodoma og Gomorra ble ødelagt med evig ild som et eksempel på helvete, bibelen sier det selv, men disse byene brenner ikke fremdeles. De ble forvandlet til aske. Men konsekvensene av ilden er evig.

Åp 20:10 sier at den ugudelige skal pines "for evig og alltid"? Jonas 02:06 "Til fjellenes grunn for jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for alltid".

MERK DEG AT: Jonas var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter (Jonas 1:17) , men han sa "for alltid."Jeg er sikker på at det føltes som en evighet! Det greske ordet oversatt " for alltid " i Åpenbaringen 20:10 er "Aion". Det representerer ofte en uspesifisert tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Ordene "for alltid"er brukt 56 ganger i Bibelen og referer ofte til noe som allerede er avsluttet. I ett tilfelle med "for alltid" beskrives livet til en trofast slave (2 Mosebok 21:6). Iet annet eksempel i Bibelen betyr "til evig tid" 10 generasjoner. Med mennesker, betyr " til evig tid" oftest "så lenge han lever" (1 Samuel 01:22 , 28).

Etter at synd og syndere er utslettet , hva vil Jesus gjøre? 2. Peter 3:13" Men etter Hans løfte venter vi på en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor."

Åpenbaringen 21:04 Og Gud skal tørke bort alle tårer fra øynene deres, og det skal ikke være mer død, heller ikke sorg eller gråt, skal heller ikke det være noe mer smerte: for de første ting er borte".

MERK DEG AT: På asken av denne rensede verden, vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Han lover glede, fred, og ubeskrivelig glede for alle levende vesener i hele evigheten.

Vil problemet med synd noen gang oppstå igjen? Nahum 1:09"Hva pønsker dere på mot Herren, han som kan ødelegge dere helt? Nøden kommer ikke en gang til".

Jes 65:17 "For se, jeg lager en ny himmel og en ny jord, og det tidligere skal ikke bli husket, ingen skal tenke på det".

MERK DEG AT: Nei, alldri. Løftet er spesifikt. Synd vil aldri eksistere igjen, i Guds univers.

Tenk litt over dette er du snill Hvis din sønn ble en morder, tyv, eller løgner, ville du føle at han bør straffes ? Du ville sannsynligvis det. Men ville du at han skal brenne levende i en brann, i stor smerte, for bare en dag? Bare en time, eller et minutt? Selvfølgelig ikke. Du kunne ikke klart tanken en gang. Tror du vår kjærlige Far i himmelen vil la de fortapte bli brent i all evighet? Det ville være verre enn det verste av alt for Ham. Er Gud sånn? Nei, sannelig ikke! Et evig helvete av pine ville være fullstendig imot Hans karakter av kjærlighet og rettferdighet.

Husk det er Gud's godhet som driver oss til omvendelse, ikke frykt! Romerne 2,4. ”Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”