Et nettsted for deg i 2017

Redaktør: Anders Helge Myhren

Adr: amyhr@online.no

Org. nr. 988972304

Kontonummer. 6311.05.50938

Takk til dere som støtter Evangeliekirken Arendal sitt arbeid!

"Israels 10 Stammer vendte ikke tilbage fra deres Fangenskab i Assyrien, men vandrede Nord over gennem Kaukasus, rundt det sorte Hav, indtil de landede i Mellemeuropa og til sidst kom til det af Gud for dem bestemte Tilflugtsted: 'Øerne i Havet' (De britiske Øer), hvorfra Efraim-Israel til sidst skal komme, medens israelittene skal komme fra 'Verdens fire Hjørner'

. Historieforskerne fortæller, at hebraiske Mindesmærker, Gravsteder og andre Efterladenskaber markerer den Vej, de har vandret.

Evangeliet om Jesus, som var blevet forkastet af Juda, blev derefter forkyndt for Hedningerne, og Israel ti Stammer, som 'de tabte Faar af Israels Hus'. Her blev Evangeliet modtaget, det var Benjamins stamme som kom med nyhetene om Jesus til de 10 staammer.

Disse tabte ti Stammer udgør i Dag Kernen af Jordens kristne Nationer." (Anna Bjørner: Den store Pyramide. Evangeliebladet: Organ for den apostolske Kirke i Danmark, 21. april, 1927, s. 1)

Vår verden bygges opp, andre nasjoner rives ned...

Fra nord-Israel kommer den hvite mann og kvinne. Etter Kong David og Kong Salomo ble riket i Israel delt og okkupasjonen fra Syria startet. Da fortsatte den hvite befolkningen inkl. jødene mot Europa, en utvandring som egentlig startet også under de store kongene... Se kartet...Senere la de under seg USA, New Zealand, Sør-Afrika, Australia og diverse andre land...Les videre under kartet...

Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant,

(den hvite befolkning inkl. jødene i Europa, USA, New Zealand, Australia og Sør-Afrika,)

vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene (araberne) som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek. 28:25-26)

Det var 2-3 millioner israelitter med Moses da han førte dem ut av Egypt, så det bør være minst 1 milliard israelitter i verden i dag.

Løftet var at de skulle bli til 'mange nasjoner og riker' (1 Mos 17,5-6). Abraham er et hebraisk navn som betyr «far til mange/far til mange nasjoner».

Her bor Israels innbyggere;

1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]

2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland og Israel.

3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).

4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine

5. Issachar: Finland

6. Naphtali: Norway

7. Dan: Denmark, Baltic states.

8. Gad: Italy, part of Switzerland

9. Reuben: Germany, Holland

10. Simeon: Spain, Portugal

11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland

12. Levi: certainly NOT modern day «Israel».

Islamkritisk Arendal pastor hengt ut av Fædrelandsvennen og sensurert av Verdidebatt no.

Anders Helge Myhren, pastor for Evangeliekirken i Arendal og ivrig debattant på Vårt Lands "Verdidebatt" er dypt urolig over utviklingen i Norge som importerer stadig flere og flere mennesker fra muslimske land.

Selv om de aller fleste av disse er relativt fredlig tilsier likevel realiteten at blant disse vil det kunne være en minoritet som utvikler seg til å bli Jihadister og selvmordsbombere.

Anders Helge Myhren er bekymret for den hvite rases framtid og ikke minst det faktum at kristne kan bli en forfulgt minoritet under "Dar al-Islam.

Tidligere denne uken postet pastor Myhren et innlegg på Vårt Lands verdidebatt hvor nettopp dette var tema, hvordan det gikk kan du sjekke ut her.

Nettavisen Søkelys er svært lite begeistret for det tilbakeslaget for ytringsfriheten som har funnet sted etter terroranslagene den 22 juli og vil nedenfor publisere det innlegget som var for sterkt for Verdidebatt.no


Etniske konflikterAv Anders Helge Myhren (Pastor Evangeliekirken Arendal)

Den hvite rase er i hardt vær om dagen. Ja, det har den vært lenge forresten… På skolen lærte vi om svartedauen på 1300 tallet. Hvor vel over halvparten av befolkningen i Norge og sikkert også i Europa forøvrig møtte døden. Etternavnet, Ødegård stammer fra den tiden… En øde gård…

For tiden går det en serie på TV som heter Nord og Sør. Det er fra den amerikanske borgerkrigen 1861 til 1865, hvor hvite mennesker dreper hverandre. Over 200.000 amerikanske menn i sin beste alder ble drept.

Så har vi 2 verdenskriger i vårt århundre, en ufattelig tragedie, hvor hvite "kristne" mennesker også dreper hverandre. Først i 4 år, fra 1914 til 1918, og så begynte nye generasjoner igjen i 5 år, fra 1940 til 1945. Senere har det vært en rekke " småkriger" hvor hundre tusenvis har måtte bøte med livet.

I dag er det sykehusene med sine abortklinikker som er den store utrydder. Så har du p- pillene, angrepillene, kondomer og andre "ønskede" statlige midler mot svangerskap! Hvor mange er igjen av den hvite rase i dag tro? Kan de være ca. 1 milliard mennesker? Det høres selvfølgelig mange ut, men i forhold til andre raser, så er vi nå i sterkt mindretall.

Hva om hundre år?Andre sivilisasjoner og etniske grupper som vi kjenner til, har utryddet seg selv eller hverandre, det kjenner vi fra historien. For meg virker det som, at det samme kan skje igjen.

I dagens Europa går de hvite slektene sterkt tilbake, folkene har andre ting å gjøre enn å føde barn.Kristendommen og den kristne kulturarven vår, og som vi hvite har vært en pådriver til, er i Europa blitt forvitret. Selv om det står mange kirker framdeles, står de tomme… I en by i Danmark har de hatt gudstjenester i 37 år, og mesteparten av den tiden talte presten til en tom kirke!

Det blir vanskeligere og vanskeligere å holde folk, som har en annen etnisk opprinnelse, borte fra det rike Europa. De etniske gruppene som kommer holder sammen, og tar deler av byene til sine beboelse områder. De dårligste områdene i starten, men etter hvert så er målet, "Holmenkollåsen" i hver by! Det er faktisk bare et hvitt flertall som kan stoppe dette, og da må noe gjøres. Nynazister og nasjonalister har begynt å røre på seg, men de er enda i mindretall, er dette en ønskelig utvikling?

Men hva om noen år? Da er nok borgerkrig i hvert land, ikke bare en mulighet, men en sikker utvikling. Hva skjedde i Kosovo i vår tid og med indianerne i Amerika? Jeg sier ikke mer...

Kommentar: Er dette for sterkt?

Anders Helge Myhren's sensurerte innlegg har kostet han dyrt. Lokalaviser på Sørlandet har hengt ham ut, biskop Olav Skjevesland gikk ut av sitt gode skinn og debattleder Morken i Vårt Land fant fram saksa.

Det var ikke bare 77 mennesker som døde etter terroraksjonen den 22 juli 2011. Også ytringsfriheten ble avrettet nettopp denne dagen, og avisredaksjoner over hele Norge er i disse dager opptatt med massive begravelser av nettopp Ytringsfriheten. RIP

Vil du leve evig?

Husk...Bibelen forteller at det er kun 1 som lever evig og det er Gud! Derfor er læren om sjelens udødlighet hos menneskene bare tull og tøys. Den eneste sjansen vi har til å leve evig, er å bli innpodet i Jesus Kristus. Det gjøres gjennom en personlig beslutning, en omvendelse til Kristus, som fører til troen på Han.

I 1. Tim 6,16 står det: "Gud som alene har udødelighet, bor i et lys som ingen kan komme til."

Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

Men jeg kan ikke se i det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig dersom flesteparten måtte leve evig i helvete.

Da Jesus levde her på jorden, advarte heller ikke Han om at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten måtte leve i helvete.

Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesielt glad i giftmål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder tusenvis av liv som slipper å havne i helvete?

Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet ville ha blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen er stein døde! Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

Himmelen er faktisk enda tom, fordi Jesus enda ikke er ferdig med å bygge boliger til oss. Men når han endelig kommer, skal han vekke opp alle frelste og sammen med de levende skal vi bli rykket opp i skyen og inn i himmelen.

Israels 13 stammer får engang sin plass i et stor-Israel, mens hedningene kommer til himmelen. Men det vil bli fri ferdsel mellom jorden og himmelen..

Skriften sier til oss:1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

Johannes 17: Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3 og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv, menneskene har det ikke...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre, men han og Eva valgte isteden å spise av kunnskapens tre.

Men hva sier Jesus om alt dette spør du sikkert. Men Jesus talte ofte i lignelser, slik som den rike mannen og Lasarus. En historie som alle de andre lignelsene. Du vet, trærne skal klappe i hendene og stenene skal rope...Og denne lignelsen har ingenting med Jesus frelse å gjøre. Da hadde vi rike i global målestokk lagt syltynt an!

Men hva med helvete som er omtalt?... På utsiden av bymuren av Jerusalem var det en søppelplass og der brant det "en evig ild". Faktisk så brant det så godt der, at det ikke var mulig å slokke den. Men når alt brant opp stoppet ilden også.

Og til slutt...denne gale omskrivingen med evig pine og evig død. Det er to helt forskjellige forskjeller...

Sier Bibelen at Satan blir utslettet?

Esek 28:18 "Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid".

Redaktøren sier: Når Satan blir utslettet for alltid, så må vel det sammen gjelde for den uomvendte menneskeslekten?

Les om dette på våre rikholdige sider...

Selv nasjonalsangen til England har forbindelse med Jesus og England, og da med skipsrederen Josef av Arimatea! Han og mange andre var i Cornwall mange ganger og hentet tinn i gruvene.

Dersom du ikke fryser på ryggen av dette klippet...Husk at dette er etterkommere av Eprahims stamme...noen av de fremste...

The Royal Wedding - Jerusalem (HD) (29 april 2011)

Englands/ USA sin etninske befolkning er av Eprahims stamme.

Eprahim var sønnen til Josef, sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, og kommer i 1. klasse når det gjelder rangordninger over de 12 stammene.

Når England/ USA sier hopp, så spretter vi..

Vi har også veldig mye mer om dette emnet på våre nettsider.

Litt lekser...

Hvem har rett til å kalle seg for nasjonen Israel? Jo, det er den hvite befolkningen i verden. Inkludert er selvfølgelig også de ekte jødene, som kommer fra Juda stamme. Men av dem finnes det bare 10 prosent, av de som kaller seg for jøder...

De andre 90 prosent, er stort sett konverterte jøder...


(4 Esra) 13,40-42 (apokryfene.)

Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land, Israel, i fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar.

Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.

Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningefolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land. (Først til Europa, og senere også til USA.)

Guds Eiendomsfolk

Nesten ingen nord-europeere, eller deres etterkommere i USA, Canada, Australia, Sør Afrika, Rhodesia eller New Zealand vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet og at de med andre ord, sammen med jødene, er Guds utvalgte folk.

11 stammer av Israels hus, som bibelen kaller for de bortkomne stammene, er de kristne, vestlige nasjoner. Det har vært "skjult" i 2700 år, men dukker opp igjen i endens tid.

"I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

Verken Jesus eller apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til
de tapte får av Israels hus. Først på et senere tidspunkt skulle de dra til hedningene.
Jesus sa om seg selv: "Jeg er ikke utsendt til andre enn til de tapte får av Israels hus!" Matt.15,24. Hvem var og er de tapte får av Israels hus? Selvsagt jøder som har mistet sin jødiske identitet, men like selvsagt også de ti tapte israelittiske stammene. Og hvor er de? Moses gir svar: "Herren skal spre deg (israelittene) blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre." 5.Mos.28,64. De tapte får av Israels hus er altså å finne over hele jorda, blant alle folkeslag. Men særlig befinner de seg i et landområde Bibelen betegner som "landet i nord". Derfra skal svært mange av dem vende tilbake til Israel, i de siste dager: "I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

Kunne ikke lese RSS Kunne ikke lese RSS
Etter klimaendringen begynte det imidlertid å gå nedover med de engang så fruktbare områdene i midt-Østen. Opptørkingen fortsatte, og Nebukadnesars fruktbare Babylon ligger i dag under ørkensand - som profetert. De engang så mektige verdensriker i midt-Østen tørket ut, og fordi Det europeiske kontinent nå hadde fått mildere klima, ble grunnlaget lagt for de vestlige nasjoner - den kommende verdensmakt, som også en større del av USAs befolkning stammer fra. En folkevandring til disse områdene kunne ikke ha skjedd uten en klimaendring som gjorde disse områdene beboelige og mer attraktive. Dette var Guds plan. Han ville holde sin pakt med Abraham og Jakob. Deres etterkommere skulle bli til mange folkeslag og kongeriker av semittisk/hebraisk opprinnelse, og fra dem skulle all jordens folk bli velsignet. Er det ikke den vestlige verden som har ført evangeliet om Jesus til alle folkeslag, til «hedningene»? Det er ikke «hedningene» som har brakt evangeliet til Vesten.

Iver og tro...

Iver trenger ikke være et uttrykk for stor tro. Et heseblesende tempo kan også være et tegn på en liten gud. Under et heseblesende tempo ligger jo antagelsen om at det Gud gjør med og rundt oss, ikke er nok og at hans tidsplan er for slapp. Et rolig tempo kan selvfølgelig være tegn på en liten tro, men trenger heller ikke være det. Hvis man gir rom for det som kommer i vegen for saken, og det er som regel ikke lite, settes tempoet naturlig nok ned. Å gi god tid til kritisk refleksjon, usikkerhet og vingling, langsomhet og tålmodighet, trenger ikke være det, men kan være et tegn på at man tror på en stor Gud.

Hebreere, Israelitter, jøder...

Naar vi gaar til denne Undersøgelse, er det nødvendigt at forstaa Udtrykket "Jøder", som vi finder det i det gamle Testamentes Bøger. Det er forbavsende saa overfladisk og ukorrekt de anvendes paa Prædike- og Talerstole. Gejstligheden og Ordets Forkyndere blandt Lægfolket er meget ubestemte og taagede m. H. t. dette Udtryks Mening og Begrænsning.

Abraham, Patriarken, var en Hebræer, Han var ikke Israelit og ikke Jøde, skønt han var Stamfader baade til Israelitter og Jøder.

Ganske det samme er Tilfældet med Isak. Jacob var en Hebræer, han var ingen Israelit og ingen Jøde. Han var Israel. Fader til Israelitterne. Stamfader til Jøderne.

Jacobs 12 Sønner var Hebræere og Israelitter; men de var ikke Jøder.

Moses var heller ingen Jøde, han var en Hebræer og en Israelit.

Ved Kong Salomons Død blev de 12 Stammer delt af Gud i de Nordlige og de Sydlige Israelitter - eller, som de mere almindelig kaldtes - i Israel og Juda.

Folket i det Nordlige Rige var ikke Jøder og kaldes ikke een eneste Gang Jøder i Skriften. Ingen af deres Konger var Jøder, og deres Profeter: Elias og Elisa var ikke Jøder.

Ja selv Juda-Rigets Folk blev ikke kaldt Jøder i den første Tid af deres Historie! Det var først henimod den senere Del af Juda Riges Historie, at Navnet "Jøder" anvendtes om dem.

Den første Gang, Bibelen bruger Udtrykket "Jøder", finder vi i 2. Kong. 16. Kap. Vi læser der, at i Pekahs Regeringstid - den næstsidste Konge i Israel - allierede han sig med Rezin, Syriens Konge, i den Hensigt at bekrige Juda.

Deres Tanke var at styrte Kong Achas, som var af Davids kongelige Linje, at ødelægge denne Linje og oprette et andet Dynasti over Juda. (De havde udvalgt Tabe'els Søn til at være Konge (Es. 7, 6-7).). Det er vist unødvendigt at sige, at de ikke havde Held med sig til at gennemføre dette Anslag, som vilde have brudt Jehovas Pagt med David (2. Kong. 16, 6): "Paa den Tid lagde Rezin, Syriens Konge, Elat til Syrien, og ban fordrev Jøderne fra Elat, og Syrerne kom til Elat og boede der indtil denne Dag".

Naar vi derfor taler om "Jødernes Udgang af Ægypten" og "Jødernes Vandring i Ørkenen", saa er det ukorrekt.

Man kunde lige saa godt kalde det Leviternes Udgang og Vandring.

Alle Jøder og Leviter var Israelitter, men alle Israelitter var ikke Jøder el­ler Leviter. Enhver Engelskmand er en Britte, men alle Britter er ikke Engelskmænd, det vil Skotterne og Walliserne udtrykkelig hævde. Alle Danske er ikke Jyder, men alle Jyder er Danske.

Jøde kommer af Judait og var del Navn, som blev givet til Folket i Juda Rige, som bestod af Juda, Benjamin og Levi Stammer.

Jøderne var bestemt adskilte fra Israelitterne fra det Nordlige Rige Folket af begge Riger var Hebræere og Israelitter, men kun det sydlige Folk var Jøder.

DET SANNE ISRAEL

1 Mos.22:17: « Så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand «. 1 Mos.24:60: « Og de velsignet Rebekka og sa til henne: Vår søster bli til tusen ganger ti tusen. Måtte din ætt ta sine fienders porter i eie «.

Israel var delt etter Salomos død. Tusener/Millioner av Israelitter fra nord-riket (Israels Hus) ble tatt til fange av Assyria f.Kr. Det var ved dette tidspunkt at enkelte «germanske/keltiske) stammer plutselig gjorde seg merkbare akkurat i det samme området ca 700 f.Kr.

Senere ble disse Europas og Amerikas kristne, som la grunnlaget for den kristne demokratiske sivilisasjon. USA, Gods promise Land, reiste seg opp som et av verdens største demokratier.

Les gjerne mer om dette i vårt rikholdige arkiv...

Den hvite rase

Var det ikke Goethe som sa til sin sønn en gang: "Min sønn, min sønn,; - om du bare visste hvor lite visdom som styrer denne verden..."

Den hvite rase er i hardt vær om dagen. Ja, det har den vært lenge forresten... På skolen lærte vi om svartedauen på 1300 tallet. Hvor vel over halvparten av befolkningen i Norge og sikkert også i Europa forøvrig møtte døden. Etternavnet, Ødegård stammer fra den tiden... En øde gård...

For tiden går det en serie på TV som heter Nord og Sør. Det er fra den amerikanske borgerkrigen 1861 til 1865, hvor hvite mennesker dreper hverandre. Over 200.000 amerikanske menn i sin beste alder ble drept. Så har vi 2 verdenskriger i vårt århundre, en ufattelig tragedie, hvor hvite "kristne" mennesker også dreper hverandre. Først i 4 år, fra 1914 til 1918, og så begynte nye generasjoner igjen i 5 år, fra 1940 til 1945. Senere har det vært en rekke "småkriger" hvor hundretusenvis hvite har måtte bøte med livet.

Idag er det sykehusene med sine abortklinikker som er den store utrydderen. Så har du p- pillene, angrepillene, kondomer og andre "ønskede" statlige midler mot svangerskap! Siden abortloven ble vedtatt og fram til idag, har det blitt abortert på sykehusene i Norge over 500.000 fostre. I disse dager går det en rettssak, hvor Anders Beiring Breivik tok livet av 77 mennesker. Men like mange mennesker i Norge tar abortlegene livet av HVER VIRKEDAG ÅRET RUNDT!

Hvor mange er igjen av den hvite rase idag tro? Kan de være ca. 1 milliard mennesker? Det høres selvfølgelig mange ut, men i forhold til andre raser, som ER PÅ 6 milliarder, så er vi nå i sterkt mindretall. Hva om hundre år? Andre sivilisasjoner og etniske grupper som vi kjenner til, har utryddet seg selv eller hverandre, det kjenner vi fra historien. For meg virker det som, at det samme kan skje igjen.

I dagens Europa går de hvite slektene allerede sterkt tilbake, folkene har andre ting å gjøre enn å føde barn. Da importerer Norge og andre europiske land arbeidskraft, De tar inn i landet like mange som de har tatt livet av hvert år. Dette er mange ganger folk som ikke har vår kulturbakgrunn,men de kommer fra fjerne himmelstrøk, utlendinger fra hele verden. Dette må jo gå galt en gang, og det gjør det! Kristendommen og den kristne kulturarven vår, og som vi hvite har vært en pådriver til, er i Europa blitt forvitret. Og det er heller ingen hemmelighet hvem de største konfliktene står mellom. Det er mellom de hvite og araberne, eller med andre ord, de kristne og muslimene!

«Det blir vanskeligere og vanskeligere å holde folk, som ikke ser ut som oss, vekk fra det rike Europa. De etniske gruppene som kommer holder sammen, og tar deler av byene til sine beboelseområder. De dårligste områdene i starten, men etter hvert så er målet «Holmenkollåsen» i hver by! Det er faktisk bare et hvitt flertall som kan stoppe dette, og da må noe gjøres. Nynasister og nasjonalister har begynt å skjønne dette, men de er enda i mindretall, er dette en ønskelig utvikling? Men hva om noen år? Da er nok borgerkrig i hvert land, ikke bare en mulighet, men en sikker utvikling. Hva skjedde i Kosovo? Jeg sier ikke mer ...!»

Det som må gjøres er å stoppe ALL innvandring fra muslimske land og sende ut så mange som mulig ut av dem som er kommet. Vi må også komme oss ut av Schengen avtalen så fort som mulig, slik at vi får stengt grensene våre en gang for alle! Jesus sier også noe om dette i Markus 3:24 "Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående, 25 og om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående."


Les også: Knuser kreft med immunceller

Godkjennes sannsynligvis til høsten

Pembrolizumab er godkjent for bruk i USA, men fremdeles ikke godkjent i Europa og dermed heller ikke i Norge, forklarer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.