Et nettsted for deg

Israelittene de 10 "tapte" stammer...Oversikt...

Norsk-Svensk Åndelig Union

De 10 bortkomne Israels stammer er vi europeere...
"Det er den hvite, europeiske rase, hebreernes etterkommere, som har vært de store oppdagere, kolonibyggere og sivilasjonsskapere. Selv i dag er det den hvite mann som erobrer de høyeste fjell, de tørreste ørkener, de kaldeste poler og de dypeste hav -- ja, selve verdensrommet. Overalt hvor den hvite mann slo seg ned, grunnla han blomstrende nasjoner. Den hvite rase er den eneste som er blitt til "mange nasjoner." Gud har velsignet dette folket framfor alle andre folkeslag, ikke bare med fruktbart land på den vestlige halvkule, men på mange andre måter. Den hvite mann er blitt verdens mest framgangsrike jorddyrkere. Det er den hvite mann som har frambrakt kunstens store skikkelser i litteratur, musikk og bildende kunst. Den hvite mann har stått for de store oppfinnelser og teknologiske nyvinninger som har gjort livet lettere for jordens innbyggere." (Anders Helge Myhren)

"Professor Grathan Gunners ved Teologiske Universitetet i London sier også at disse folk - de ti stammene - idag er innbyggerne i USA, New Zealand, Australia,Italia, Østerrike, Sveits, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgia, Spania, Portugal og Skandinavia." Ellers kan jeg godt nevne: Thor Heyerdahl, Fritjof Nansen, Thomas Ball Barratt, Albert Hiorth, Kristen Døssland, som er av samme mening. Se mer utfyllende utlegninger på våre nettsider: Israels 10 stammer del 2...

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går. Ditt og mitt slektsledd er:
Israelittene-Vikingene-Nordmennene

Mye bra kan sies om juda stamme, men du glemmer kanskje helt de 11 andre stammene? De er også Guds eiendomsfolk. Vet du hvor de 11 stammene befinner seg? Se deg i speilet, du er en av personene! Noen hundre millioner hvite mennesker er etterkommere av disse stammene. Når du nevner jødene, kan du i samme åndedrag nevne oss andre.
Mange stenger all ny viten ute, fordi de ønsker bare å tro det de har blitt fortalt tidligere. "De tørre bein i dalen," i Esekiel 37, og Jeremias 3:18 om at Juda Hus og Israels Hus skal bli til ett rike, er en gjenganger. Likeledes er de 144000 utvalgte av Israels 12 stammer det samme. Det er få som har noe lys over disse tingene, men når andre kommer med nye opplysninger, tar de allikevel ikke imot det.
I Matteus kapittel 10:5 og kapittel 15:24 sier Jesus i utgangspunktet, at Han bare er kommet for å frelse Israels 12 stammer. Som vi vet så var 10 av de 12 israelske stammene på den tiden i landflyktighet. Det var i år 32 Jesus sa dette. .På 300 og 700 tallet hører vi om vikingene/ Israels 10 stammer, de var da drevet nordover av assyrerne, mot Kaukasus-fjellene. Stammene ble kalt for hvite-assyrere. Nye funn i Danmark av båter og våpen, er datert til 300 tallet. Etter hvert som isen minket i nordområdene, vandret disse folkene inn over hele Europa. De fleste stoppet nok i Tyskland, Italia, Frankrike, England og andre behagelige områder. Noen av de mest hardføre stammene dro videre nordover til Norge, Island Færøyene. Spørsmålet er da, er de 10 bortkomne israel stammene de samme som vikingene? Når vi ser dette i sammenheng, sammen med hva utallige forskere konkluderer med, kan det ikke være noen tvil: Den hvite befolkningen på 1 milliard mennesker er de Israelske stammene!! Da ser vi idag at Guds velsignelser gjennom Sems slekt og Abraham, Isak og Jakobs sønner gjelder framdeles! Det er også interessant, at 1. Peters brev og Jakobs brev er skrevet til de 10 bortkomne stammene! På Jesus befaling reiste apostlene etter dem... Les mer om dette i bibelen og på nettsidene våre.
..Esras bok er et apokryfisk skrift, skrevet i store deler på hebraisk og datert til ca.100 år f.Kr.og senere. Sitatet vi finner interessant her, er fra den hebraiske delen som også er blitt funnet blant dødehavsrullene. Her leser vi: "Dette er de 10 stammer som ble ført bort som fanger fra sitt eget land i kong Hoseas dager, disse stammene som Salmanassar, assyrer kongen, førte bort og drev til den andre siden av Eufrat.
(Ifølge leksikon: Eufrat er den lengste elva i Vest-Asia.[2] Elva er omtrent 2 800 kilometer lang og har eit nedbørsområde på 675 000 km². Ho vert danna av to kjeledeelver som renn i hop vedKeban i fjella i Tyrkia: Kara Su('svart vatn', òg kalla Vest-Eufrat, 450 km lang) frå vest ogMurad Su eller Aust-Eufrat (650 km lang) frå aust. Den øvre delen av elva renn ned bratte fjell og djupe gjel i Taurusfjella. Ho renn gjennom Syria og inn i Irak. Her har elva gjennom åra flytt seg austover, slik at byar som Babylon er komne inn i den tørre.)
Derfra ble de ført til et annet land. For de hadde rådslatt med hverandre og blitt enige om, at de ville vekk fra hedningene og fare til et land langt borte, der mennesker ikke hadde vært før, for at de kunne holde de lovene som de ikke hadde holdt i sitt eget land. Og de dro inn i den trange dalen der Eufrat-elva går. For Den Høyeste gjorde under for dem: han holdt tilbake alle elvekilder til de alle var kommet over. (Fulgte de elven nord over?) Og gjennom det landet var det en lang vei å gå, en ferd på halvannet år (!). Og strøket kalte de Arsareth (i den syriske utgaven står det: Arsaph)." Josephus, jødisk historieskriver fra første århundre etter Kristus skrev; "de ti stammene har til nå vært bortenfor Eufrat, og er et enormt menneskehav som ikke kan telles (Bok XI kap.5,2 om Antiquitates Judiea). Altså er det på denne tid de aller fleste begynt å bevege seg, men mange var trolig dratt herfra for lenge siden. Området Josephus her identifiserer, må romme en masse mennesker og være bortenfor elva. De er trolig ikke blitt igjen i det persiske riket (jmf.Esters bok).Landene som da gjenstår er Tyikia og Armeniaområdet. Men ifølge Esras bok gikk de i 1,5 år, så noen må ha nådd lengre enn det.
Les hva Snorre skriver i sin prolog til Edda

Gamle arabiske skrifter beskriver skitne vikinger
Vikingene var vakre, men skitne og barbariske, mente arabere som har beskrevet sine møter med skandinaver som reiste østover.

Den polske maleren Henryk Siemiradzki har malt begravelsesritualet til østadfarende vikinger, etter beskrivelsene fra Ahmad ibn Fadlan. Nye analyser viser at hans og andre araberes tekster er en ypperlig kilde til kulturkunnskap om vikingene som reiste østover.(Bilde: Wikimedia Creative Commons)
De er de skitneste av alle Allahs skapninger: De renser seg ikke etter avføring eller urinering og de vasker seg ikke når de er urene etter samleie og de vasker ikke engang hendene etter maten.

Dette skrev den arabiske forfatteren Ahmad ibn Fadlan etter sitt møte med tilreisende nordboere for omtrent 1000 år siden.

Den islandske historikeren Thorir Jonsson Hraundal har studert hvordan de vi kaller vikinger er omtalt i originale tekster fra arabiske historikere og geografer. Tekstene beskriver arabernes møter med skandinaver i områdene rundt Kaspihavet og elven Volga.

De tegner seg et ganske annet bilde enn det vi har av fryktinngytende og dominerende vikingene som herjet Storbritannia og Frankrike i samme tidsperiode.

Tilpasningsdyktige skandinaver

- En hovedforskjell mellom skandinaver som reiste østover og de som reiste vestover var at de i de østlige områdene var langt mer underordnede i samfunnene de kom til, sier Jonsson Hraundal.

Han presenterte nylig sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen, om de såkalte ruserne - skandinaviske kjøpmenn og krigere som reiste østover mot dagens Øst-Europa, Sentral-Asia og Midtøsten.

- Skandinavene synes å ha vært folk som var virkelig dyktige til å tilpasse seg forskjellige områder og delta i forskjellige maktstrukturer, sier han.

Les også: Norske vikinger dyrket hamp
Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite. Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Blibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rødfarge, når ansiktet skiftet farge. Og det er klart at det er bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt.

1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og blev var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til

Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."

Høysangen 5: . 9 Hvad er din elskede fremfor andre elskede, du fagreste blandt kvinner, hvad er din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? 10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen

Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.

Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. (Annen oversettelse:Skiftet farge) Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek.

Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt. Nahum 2:11

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener. Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann.

Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk. Naturligvis var det også variasjoner blant dem. Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art.germanere.)

Både essenerlitteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker. I en rapport som Pilatus sendte til keiseren, beskriver han Jesus slik:

"En dag da jeg gikk forbi Siloa, så jeg mange mennesker som var samlet. I midten av denne gruppen la jeg merke til en ung mann som lente seg mot et tre og stille og rolig talte til forsamlingen. Det ble meg fortalt at dette var Jesus. Det kunne jeg egentlig ha tenkt meg, så stor var forskjellen mellom ham og de som lyttet til ham. Hans gylne hår og skjegg ga ham et nærmest himmelsk utseende. Han så ut til å være rundt tredve år gammel. Aldri før hadde jeg sett et så mildt ansikt med en slik opphøyd ro. Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende." (Uthevelser tilføyd.) Dette manuskriptet befinner seg i Archo-bindet i Konstantinopel som kap. VIII, Valleus' anmerkninger -- Acta Pilati, eller Pilatus' rapport til keiseren om Jesu arrestasjon, rettssak og korsfestelse.

Hvordan så Jesus ut?
Dette bildet skal være historiens mest pålitelige bilde av Jesus. Det er kopi av et portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av Tiberius Cæsar. Tyrkernes keiser utleverte det fra skattkammeret sitt i Konstantinopel til pave Innocens VIII.
Fritjof Nansens oppdagelser

Fritjof Nansen reiste ikke bare rundt i Russland for å avhjelpe nød og sult, han var også levende interessert i folket som levde i Kaukasus området. I sin Bok "Gjennom Kaukasus til Volga" beskriver han de nesten merkelige berøringspunktene mellom våre nordiske forfedre og jødedom. Noen eksempler; slagsmål og feider, spise og drikkeskikker bl.a. spiste de ikke svinekjøtt (noen av folkene der). Søndag ble feiret, men også lørdag holdes hellig. Et fjell i Ossernes land het Sion. Her fant han også mennesker med blå og brune øyne om hverandre, og blonde og rødhårede blant mørkere hoder. Folkegrupper som i dag lever i disse områdene, har store islett av lyst hår og blå øyne, Laz-folket, Armenere, Azeri er noen av dem. Så kalles vi i Norden da også for den kaukasiske rase.

Thor Heyerdals observasjoner

8.juni i år vakte Thor Heyerdahl store overskrifter i "Vårt Land". En artikkel ble skrevet etter et større intervju med Heyerdahl i et Aserbajsjansk tidskrift i USA. Over skriften lød; DU (vi i Norge) stammer fra Aserbajdsjen. Heyerdahl gir følgende begrunnelse i artikkelen;" Det kan ikke være tilfeldig, at tegningene av skip som Azerfolket brukte til å navigere til det kaspiske hav og opp Russlands elver, er identiske med dem som vikingenes for fedre brukte i fjordene langs

En langobard eller annen skandinav tas til fange
av romerne ca. 180 e.Kr.

Norge...senere." Heyerdahl peker også på deres sammenleggbare båter som også norrønske historie fortellere skriver om. Videre sier han; Jeg har alltid lest Snorre som mytologi, men nå har jeg sterk tiltro til at Snorres geografiske angivelser ikke er til å ta feil av. Historien om Odin og asene, stemmer påfallende med den befolkning som kalles azer, som bor i Azerbajdsjan idag. Snorre, helleristninger og det faktum at vitenskapen kaller vår egen folketype kaukasisk, gjør at jeg har tiltro til at våre forfedre innvandret fra Aserbajdsjan."

Det er også verdt å merke seg, at Azerbajdsjan ligger nær Israel, og strekningen er på 388 mil. På den ene siden mot nord-Israel, ligger Syria, eller Assyria som det kaltes på kong Salomos tid. Nord for Assyria ligger Azerbajdsjan, og dit dro vikingene eller rettere sagt Israels 10 stammer etter fangeskapet. Det er ikke langt fra Assyria til Azerbajdsjan, bare 150 mil. Hvite Assyrere ble våre forfedre kalt, og de var så mange at ingen kunne telle dem, står det. Etterhvert dro de langs Kaukasusfjellene i Georgia og videre nordover.De navigerte gjennom det Kaspiske hav, og oppover Russlands elver til Volgagrad. SvartehavetEt område som lå nord i Lilleasia. I førkristen tid siktet navnet tydeligvis til den delen av det nordlige Lilleasia som grenset til Svartehavet, som av og til ble kalt Pontus Euxinus. og Middelhavet ligger også der, og det lett å reise nordover i båt eller med hester, ettersom isen dro seg unna og et varmere klima overtok...
Du finner justerbart kart under....
https://www.google.no/maps/@36.0745116,36.394992,5...
De 10 bortkomne Israels stammer er vi europeere...
"Det er den hvite, europeiske rase, hebreernes etterkommere, som har vært de store oppdagere, kolonibyggere og sivilasjonsskapere. Selv i dag er det den hvite mann som erobrer de høyeste fjell, de tørreste ørkener, de kaldeste poler og de dypeste hav -- ja, selve verdensrommet. Overalt hvor den hvite mann slo seg ned, grunnla han blomstrende nasjoner. Den hvite rase er den eneste som er blitt til "mange nasjoner." Gud har velsignet dette folket framfor alle andre folkeslag, ikke bare med fruktbart land på den vestlige halvkule, men på mange andre måter. Den hvite mann er blitt verdens mest framgangsrike jorddyrkere. Det er den hvite mann som har frambrakt kunstens store skikkelser i litteratur, musikk og bildende kunst. Den hvite mann har stått for de store oppfinnelser og teknologiske nyvinninger som har gjort livet lettere for jordens innbyggere." (Anders Helge Myhren)

"Professor Grathan Gunners ved Teologiske Universitetet i London sier også at disse folk - de ti stammene - idag er innbyggerne i USA, New Zealand, Australia,Italia, Østerrike, Sveits, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgia, Spania, Portugal og Skandinavia." Ellers kan jeg godt nevne: Thor Heyerdahl, Fritjof Nansen, Thomas Ball Barratt, Albert Hiorth, Kristen Døssland, som er av samme mening. Se mer utfyllende utlegninger på våre nettsider: Israels 10 stammer del 2...