Gunhildsbo-gården og husmannsplassen, Hesthagen.

Symbol på harde kår

Hesthagen har husa husmannsfamilien sitt strev, sin flid og vørdnad under vanskelege kår og kan stå som eit viktig symbol på dette. Det kan også vise dei politiske og økonomiske endringane som har gjort husmannsvesenet til ei stadig fjernare historie, meir synleg for notida.

Gunhildsbo. Det er hovedgården til flere husmannsplasser, blant andre Hesthagen, Dybemyr og Rømstølen. En gang var gården også en del av Torbjørnsbu og Østensbu...Det var tre arvinger som hver arvet deler av gården... De het Gunhild, Torbjørn og Østen...

Hesthagen ligger 250 meter til venstre på bildet. Amjørnsplass kan vi se oppe til venstre på bildet...

Flyfoto fra 1961

"No skin soli på Rui att" (Fritt etter Rui-søstrene, Dalen i Telemark

Sigvart Klemmetsen bodde på Hesthagen i en mannsalder.

På Sam Eyde skolen lager elevene hytter og andre ting på bestilling.

Foreløpig står de på vent. De skal altså stå dør mot dør...Men nå lurer du vel på hvordan jeg fikk flyttet disse modulene fra Sam Eyde skolen i Myra til Hesthagen? Jo, det ser du på bildene...

Men det er ingenting som kommer av seg selv! Her er vi på Hesthagen, og jeg har gravet ut en liten tomt til en av modulene. Jeg har 3 stykker av dem...Denne plasser her vil bli et lager...

2 elever og 1 lærer...Takk til dere...

Disse har jeg bestilt 3 av på yrkesskolen i Myra, Sam Eyde.

Men aller først ble modulene laget inne på skolen. Dyktige elever og en god lærer gjorde resultatet utmerket...Disse 2 modulene står mot hverandre som de skal. Jeg har heldigvis fått byggetillatelse, og disse modulene inngår i første byggetrinn...

En utedo er god å ha...

Treskjærer med 1700-tallslengsel

Arnfinn Myhren har tatt kniven fatt og skåret sine to helter Olav Thon og Aasmund Olavsson Vinje ut i tre, og plassert de to skulpturene på en bjørkeknute. Arbeidet hans et stilt ut i lokalene til Aust-Agder Turistforening i Arendal. Ellers henter han motivene sine fra 1700-tallet.

TRESKJÆRER: Treskulpturen av Olav Thon og Aasmund Olavsson Vinje, som Arnfinn Myhren fra Arendal har skåret ut, og som nå er utstilt i lokalene til Aust-Agder Turistforening i Arendal. -En heder til to som har gjort mye for friluftslivet, og to menn som uredde har sagt og sier sin mening, sier kunstneren.

Her sitter min fetter på Hesthagen og gjør det han liker best, skjærer ut figurer i tre. Han heter Arnfinn Myhren, og er to timer eldre enn meg! Legg også merke til steinmurene bak, de er murt av Arnfinn. Øverst ser du den godt påbegynte katedralen, et sted som den pensjonerte, Halvard Myhren skal bedes inn som kapellan.

Sanger blir Anders Helge Myhren, og sangen, "Kirken den blir et gammelt hus," vil bli sunget gjentatte ganger...

Halvard til venstre på bildet, og en annen pensjonist, Kjell Haltorp til høyre...han skal bedes inn som klokker...

"Motto: Da klokken klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen å hang..."

Nye ord på Hesthagen:

støyl = støl: seter
klepp: stang med jernkrok til å hale inn fisk med forviten:
nysgjerrig postill: andaktsbok
bringe: bryst
brekke: bakke
kjerv: bunt av lauvkvister til fôr
fure på: lure på, grunne på
långe = longe: for lenge siden
fetlet: lagt i fasle, bind som støtter opp arm
led: åpning i gjerde

1700-TALLET: Arnfinn Myhren i sitt paradis, den gamle husmannsplassen under Gunhildsbo gård på Myra, der han gjenskaper 1700-talls atmosfæren med både bygninger og innbo.

Arnfinn Myhren, nå pensjonert ingeniør fra Arendal kommunes tekniske avdeling, har svingt kniven i alle år, og han har en lang rekke treskulpturer i sin produksjon:-

Den store interessen min ellers er 17- og 1800-tallet. Derfor er mange av figurene mine fra den tiden, mange vil vel kjenne igjen rollefigurene i Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, og da skåret ut slik som Theodor Kittelsen tegnet dem.

Blant de jeg har skåret ut er selvfølgelig Askeladden og personene i kretsen rundt ham, Fattigmannsbrura, hester og toll, sier Myhren.

Dette er ikke Hans Nielsen Hauge og hesten hans. Men da vi ikke har noen bilde av disse, får dette flotte fotoet gjøre susen...Det er Arnfinn som er arkitekten...

Treskjærer-arbeid som Arnfinn Myhren har gjort gjennom årene...

Dette bildet ble vel tatt for ca. 1 år siden, i 2016. Siden den gang har barndomshjemmet til Arnfinn blitt revet, fordi det skal gå en fire felts vei der, E18...Men det aller mest triste er jo at Arnfinn også er borte, han døde i sommer 2017 av hjertesvikt...Ja, så fort kan ting skje, da er det godt å ha alt i orden med Han i det høye...

Olav den Hellige steinen

Riktignok er det mye stein på Hesthagen, men på bildet ser du Olav den hellige steinen, den som han lente seg på, da han fikk banesåret og døde.

Det er fantastisk! Endelig har jeg funnet et bilde som viser de 2 skolene på Myra, som mine besteforeldre, mine foreldre og jeg selv gikk på. Min skole ser du til venstre på bildet, men dessverre så ble den flammenes bytte. Skolen til høyre, den ble revet dessverre...

Flyfoto av Myra skole, ca 1960

Longumvannet

Gammelt foto fra Longumvannet. Postkort tatt av P. M. Danielsen, og er sannsynligvis fra før 1940.

Huset til venstre er Harebakken, som nå er revet. Men der bodde en mann som het Borten, han hadde en viktig stilling i datidens Arendal. Legg merke til den store frukthagen. Der gikk jeg på epleslang... Videre ser vi Holmen i midten av bildet , med Gunhildsboveien i forkant.

Bildet er utlånt av Erling Johannessen.

Hesthagen ligger ca. 300 meter til venstre på bildet...

Her er Anders Helge Myhren og bilen på tur til nord-Norge. Min trofaste bil som har vært på Hesthagen flere ganger, og som ble solgt for knapt en uke siden. Min Ford transit glemmer jeg aldri...Mange fine overnattinger i den, se de gode liggemadrassene...

Men en ny brukt Ford transit er på vei, og bilen brukes for tiden av min datter i nord-Norge. Men nå har hun sin egen bil.

Dette er Amjørnsplass, bildet er vel tatt i 1925...Her bodde min far Ole Myhren, og hans foreldre og 8 søsken. I dag er det barnebarnet til bestefar som bor og eier stedet.I uthuset var det en slakterbu og gårdsdyr. Mine tanker går ofte til mine barneår her, hvor Marte, Ivar og Harald hold hus...Utrolige gode minner...

Den unge Anders Helge Myhren. Jeg skulle ønske jeg hadde samme utseende idag..."Bokkjus" står til venstre på bildet...