Helbredelser

Blir du ikke helbredet?

Publisert 15. mars

Da er du i godt selskap!

Etter Moses og steintavlene, var det Loven som menneskene måtte forholde seg til. Men etter Jesus liv og himmelfart lever vi nå i NÅDE-tiden. Når Jesus talte om stor tro og liten tro, så var det til Hans samtid under loven Han talte disse ord.

Vi må huske at idag er det Guds eget valg om han vil helbrede, og i tilfelle hvem han vil helbrede. (1. Kor. 12)

Charles Capps, trosbevegelseslærer i USA, selve opphavsmannen til "Skapende Ord" - han inspirerte også Kenneth Copeland til å ta inn denne læren. Det du taler ut i tro, det vil Gud ved sin kraft skape til virkelighet. Capps lærte bl.a. (hans bok "Tungen", side 43) "Jeg fornekter ikke eksistensen av sykdom. Jeg nekter den sykdommen retten til å eksistere i denne kroppen, fordi jeg er Kristi kropp." Han og kona lever ikke som det prekes: Kona har kreft og har blitt medisinsk behandlet. Har ikke hun da talt de riktige "magiske" skapende ordene for å kunne holde kreften borte fra sin kropp? Det samme gjelder de norske predikantene: Hvorfor holder de på med dette tøyset, når det aldri fungerer i virkeligheten? De bruker jo leger og tannleger! Hvorfor ikke heller BLI ÆRLIGE KRISTNE som innrømmer at det er ved Guds nåde at vi eventuelt får oppleve guddommelig helbredelse, og ikke ved okkulte bekjennelsesteknikker? Hvorfor er det så vanskelig å forlate løgnen?

Vi kristne må akseptere at vi bor i en kropp som er underlagt forgjengelighet. Når vi blir friske vedrørende bønn så er det bare Guds nåde, ingenting vi har gjort oss fortjent til! Men en dame i menigheten ville ikke innse dette. Hun holdt hele tiden fast på at Herren ville gi henne av alle ting nye tenner! Dette opplevde hun naturlig nok ikke, og helt til sin dødsdag måtte hun tygge og smile med sine gamle velbrukte. Som oss andre dødelige!

Når karismatiske menigheter i dag prøver å bruke noen høyt profilerte predikanters lære om tro, så kommer de på kollisjonskurs med Paulus. I nådetiden er krav om å "ha tro" for mirakler og bønnesvar tilsidesatt: Det er ved nåde at Gud gir oss sine velsignelser og bønnesvar på en del områder. Men i lovens avslutningstid da Riket ble forkynt av Jesus først, deretter hans apostler, så var det et stående krav om at de måtte vise tro gjennom gjerninger. Da skulle de få se Guds mirakler. Og det fikk de. Det er bare å lese de åtte første kapitlene av Apostlenes Gjerninger. Men ved Paulus, som innførte nådelæren etter en særskilt åpenbaring av Jesus i himmelen, kom en ny husholdning: Nåden, der lovens krav om å vise tro var falt bort. Heretter gjelder kun nåden, og vi trenger ikke som troende prøve å vise vår tro ovenfor Gud for å få bønnesvar. Gud virker bare gjennom nåden i dag.

Sammenlign 1. Kor. 12, 7 og 11:"Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig."Alt dette (nådegavene) virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som HAN vil."

Husk også, da Paulus ba om å slippe "tornet i kjødet," da svarte Herren: " Min Nåde er nok for deg." Altså var sykdommen noe som Paulus IKKE uten videre kunne be seg ut av i tro. Nei, han måtte gå til Herren med plagene, men fikk da dette svaret den gangen. En annen gang hadde en venn av han problemer med magen, og Paulus gav han da det rådet, at han burde drikke noe vin for sin mage skyld.

Gud helbreder framdeles i Jesus navn, og det er Guds nåde når vi blir helbredet. Men det er ikke noe vi kan forlange med vår teknikk, tro eller egen fullkommenhet. Gud helbreder i dag, men han helbreder sjeldent. Vi går til tannlegen og til legen, fordi det er liten sjanse for at Gud vil helbrede en ødelagt tann, likesom han sjeldent helbreder kreft. Derfor må vi gå til tannlegen og legen, fordi vi ikke kan ta sjansen på om Gud vil helbrede. Det er ingen automatikk i å få bønnesvar, det kan vi også se på fruktene av trospredikantenes tjeneste når de ber.

Det finnes ikke en nubbesjanse for at et menneske, hvor prektig det enn mener seg å være, kan imponere på Gud ved å vise opp tro. Ikke tale om at Gud hopper over en million mennesker, bare for først å få "den ære" å betjene deg og dine verdslige nytelsesbehov! Du kan bare tro så det knaker i hjernen, men den uvitende alminnelige kristne husmoren, som i sitt hjerte ber til Gud om han kunne hjelpe henne og barna med mat også denne uken, uten å ha noen fremstormende erobrende tro, får antagelig sitt bønnesvar. Men den frekke og misforståtte maktkristne blir sittende med en pinlig stillhet.

Dersom vi skal være ærlige, og det skal vi, så er det kanskje bare 1 promille, en av tusen, som blir friske under bønn, hvorfor er det slik? Jo, fordi det er Gud som har all makt og det er han som bestemmer, og ikke våre krampaktige forsøk på å overtale Gud. La oss prate om dette, og kalle en spade en spade. I mine 28 år som kristen, har jeg enda ikke opplevd at noen tar opp emnet:

"Hvorfor helbreder Gud bare noen få?" Jeg tror det ikke finnes noe svar på dette. Det er skjult for oss mennesker, Da får vi bare godta det som vi ser Gud gjør og ikke gjør.

DR. HOBART FREEMAN: EN HISTORIE OM DØD OG ELENDIGHET PÅ GRUNN AV WORD-FAITH LÆREN! Les denne historien, om en skikkelig troshelt som ingen av lederne i trosbevegelsen vil nevne høyt, feige og unnfalne som de er (!): Freeman er kanskje en av de mest groteske eksempler på trosbevegelsens galmannslære i den forstand at han, og over 90 andre mennesker i hans menighet "Faith Assembly", måtte bøte med livet fordi de stod fanatisk på trosbevegelsens skakkjørte lære om "positiv bekjennelse" og å "Ta ut i tro". (Jeg vil anmerke at bevegelsens harde kjerne i USA kan skille seg fra de forskjellige skandinaviske og mer moderate variantene av denne læren. OBS.) Dette resulterte i en ren katastrofe, døden! Freeman var nok mer fanatisk enn han var modig, men han står som et grelt eksempel på hva som skjer når trosbevegelsens lære blir praktisert helt konsekvent! Sammenlignet med Freemans konsekvente holdning, må vi nok si at selv ledere som Hagin, Copeland og Hinn bleikner, og ser ut som gamle skremte frøkner i sammenligning! De sistnevnte har det bare i kjeften, ...som så mange storskrytere også her i Skandinavia, - men Freeman satte læren ut i praksis, og satset livet. Fakta i denne artikkelen er hentet bl.a. fra boken til Robert Lüchow, "Sick Healers", og fra en kassettserie av John McArthur. Freemans mot og dristighet i å satse hundre prosent på at det han lærte fra talerstolen var rett, avslører samtidig så tragisk at trosbevegelsens lære er helt konkurs. For hvis læren var sann og fra Gud, da hadde den sannelig virket i Freemans liv og hans stakkars fortapte menighet av intetanende mennesker. De stod på "løftene" alene, og gikk ofte en smertefull død i møte, heller enn å gi etter! NB: Dr. Hobart Freeman er et navn som du nok aldri får høre noen trosbevegelsespredikant eller tilhenger nevne! Han var alt for seriøs med sin undervisning, sammenlignet med de overflatiske lapsepredikantene som bare vil vise seg frem og bli beundret for siste slips og luksusdress. Faktisk håper jeg at jeg får treffe Hobart i himmelen. Dette er den eneste trospredikant som er interressant som sådan. Han var i så måte ærlig. En mann som satser livet på at læren er sann, MÅ HA VÆRT GUDFRYKTIG OG ÆRLIG! Kanskje finnes det noen slike anonyme "Hobarter" rundt om. De mente alvor, og trodde for alvor på sin fortvilte misforståtte lære. Bare Gud alene har denne oversikten. Hobart Freeman selv, led av en sykdom som kunne ha vært overvunnet, men takket være at han stod på trosbevegelsens falsklære om positiv bekjennelse, og at helbredelse er garantert i Jesu forsoningsverk, så tok sykdommen tilslutt livet av ham. Hans "religion" og teologi tillot ham ikke å innse at ett av hans ben var lammet og forvridd av polio. Hver gang noen tok fatt i ham etter predikener og påpekte hans handikap, og spurte ham hvordan han kunne lære det han lærte uten at han selv ble helbredet - så svarte han slike mennesker, sitat: "Jeg har min helbredelse". Poliosykdommen kunne ha vært stagget og holdt under kontroll av legevitenskapen - men han ville ikke. Tilslutt måtte han gi etter og døde. Et spesielt tilfelle i hans forsamling, takket være Freemans vranglære, var en 15 år gammel jente hvis foreldre tilhørte menigheten. Jenta døde som følge av foreldrenes fanatisme - og de ble dømt for drap ved forsømmelse og sendt i fengsel med 10 års soning. Dette skjedde ikke lenge før Freeman selv døde, som fortalt ovenfor. Han ble gjort delaktig i dødsfallet da han fikk skyld for å ha forledet jentas foreldre til å unnlate å gi henne legehjelp. Det var i 1984 at Freeman døde - da av hjertesvikt som følge av det hardt angrepne benet sitt. La meg også få nevne at fanatisme og læregalskap ikke døde da Freeman døde, dessverre. Trosbevegelsens vranglære lever i beste velgående. Siste nytt på området, er at halvgale hvis ikke helgale trospredikanter i USA, regelrett dreper barn i forbønnssituasjoner: I en trosmenighet i Milwaukee, Michigan - nord for Chicago, ble en 7 år gammel gutt som led av autisme, ført frem av sine foreldre til forbønn. Evangelisten som talte i det møtet, la gutten i gulvet i den tro at han hadde demonbesettelse, men intet hjalp. Da satte den fullvoksne evangelisten seg på tvers av guttens lille brystkasse med full vekt. Resultatet? Gutten ble ille ødelagt med indre blødninger, og døde! Politiet har satt ham under tiltale for drap. Nå nøyer ikke trosbevegelsens predikanter seg med å drive falsklære - nei de dreper uskyldige barn i sin uforsiktige og fanatiske praksis som "exorsister"!

ANDRE TROSPREDIKANTER OG DERES SYKDOM OG DØD Følgende opplysninger er hentet fra Sandy Simpsons nettside (www.rainbows.net) og viser i hvilken grad nesten samtlige kjente "troshelbredere" ble slått av sykdom. Noen døde også av sykdom. Og ennå vil ikke trosbevegelsens ledere ta til vett og forstand, men fortsetter like ufortrødent med sine falske løfter om helbredelse.

A.A. Allen Mannen døde som følge av alkoholforgiftning og ødelagt lever. Jamie Buckingham Leder av "Dissippelbevegelsen" i USA. Døde av kreft, og hans kone var også syk. Charles Capps Hører til den indre klikk av "positiv bekjennelse" Word-faith ledere i Tulsa. Hans kone har blitt behandlet medisinsk for kreft. Har hun unnlatt å bruke de rette "magiske" ordene?

Jack Coe Han døde, som Hobart Freeman, av polio. Han truet tilhørerne sine med at de en dag ville måtte ta Dyrets merke når de gikk til legen for behandling!

Keith Grayton Fra den Profetiske Bevegelsen - døde av AIDS. Han drev "positiv bekjennelse" og gikk rundt og sa at han var helbredet. Døden inntraff etter et år.

Kenneth Hagin Sr. Døde av hjertesvikt og alderdom i 2003. Hans søster døde av kreft. hans "store tro" og spesielle "salvelse" kunne ikke holde henne i live.

Buddy Harrison Svigersønn til Hagin Sr., og direktør for trosbevegelsens store trykkeri og forlag "Harrison House". Han døde i desember 1999 av kreft. Heller ikke sin svigersønn kunne Hagin Sr. hjelpe med sin "spesielle salvelse".

Ruth Ward Heflin En selvproklamert kraft-forkynner og helbrederske. Hun døde 60 år gammel av kreft. hun stod i sentrum for endel år siden og hadde såkalt "gullstøv" i sine møter. Hun kunne ha vært reddet, men nektet å ta imot kjemoterapi, og fortalte dem at Herren hadde bedt henne om dette. Dette iflg. hennes assistent Connie Wilson. Hun var omtrent like konsekvent som Hobart Freeman og satset livet!

Essek W. Kenyon Regnes som opphavet til trosbevegelsens lære, da han ble plagiert av Kenneth Hagin Sr. Han lærte at det alltid var Guds vilje å gi guddommelig helbredelse til troende. Men han døde i koma, på grunn av en svulst.

Kathryn Kuhlman Kjent over hele verden for sin helbredelsestjeneste. Hun døde i 1976 av en hjertesykdom, som hadde plaget henne i omtrent tjue år.

Aimee Semple McPherson Berømte helbreder og evangelist. Hun døde ved selvmord i 1944, en overdose av beroligende narkoholdige piller.

Suzanne Hinn Benny Hinns kone. Har gått under medisinsk behandling i årevis på grunn av mentale lidelser. Hun er antagelig kleptoman. Ble arrestert for butikktyveri i Syd Afrika, enda hun har millioner! Forretningen var Edgars Store, i Adderley Street, på den 4. desember, iflg. The Cape Times avisen. Hun prøvde å stjele med seg to pysjamaser.

Joyce Meyers Healing-millionær i multiklassen. Egen executive-Jet og et rikmannsliv. Hun lider av brystkreft. men hun var ærlig nok til å innrømme at hennes tro på "positiv bekjennelse" og å "ta ut i tro" ikke virket.

Daisy Osborn T.L. Osborns kone. Hun døde av kreft flere år tilbake.

Oral Roberts Selve "pappa" til helbredelsesevangelistene. Han har ikke bare "tro" i sitt bryst. Der tikker og går en livreddende moderne "Pacemaker" og sikrer at hjerteslagene er punktlige!

Et helt takras av andre kunne nevnes - men dette skulle holde. Men sykdom rammet også R.W. Shambach, Ruth Carter Stapleton (Jimmy Carters søster), biskop Earl Paulk, Fredrick K. Price, Mack Timberlake, David Watson, John Wimber.

Alt dette viser at læren om at Gud vil helbrede alle troende, er riv ruskende gal. Det er løgn, det er drømmerier, det er innbilning og menneskelig oppspinn, - det er falsk lære. Og hvor mange hundre tusener av mennesker på verdensbasis har ikke blitt lurt inn i kvaler og unødige lidelser av trosbevegelsens vidløftige lære om helbredelse? Hva skal til for at lesere som hører denne bevegelsen til, skal se bløffen - og frasi seg hele læren?

Er du predikant i Norge/ Sverige/ Danmark: Kom deg ut av dette hvis du finnes blant slik løgnaktig virksomhet. Hold deg i stedet til Guds nåde, slik vi har fått åpenbart ved apostelen Paulus. Det er Gud som bestemmer det hele.

Paulus betalte prisen også i form av forfølgelse fra fariseeerenes parti, som han tidligere tilhørte. Om han står det i apostlgj. 19 at. Gud gjorde helt usedvanlige kraftgjerninger med Paulus hender... altså HELT USEDVANLIGE... helt utenom de vanlige under og helbredelser. Så sykdommer og urene ånder for ut av mennesker fordi folk la på dem svetteduker eller arbeidsklær Paulus hadde hatt på seg... da er det sterke saker. Paulus skriver i 1.kor 30 om nattverden og Herrens legeme og gir oss en pekepinne om noen mulige årsaker til sykdommer ...1.kor 11.30. "Derfor er det mange svake og syke i blant dere, og mange sovner inn" Men til og med han som hadde opplevd slike ufattelige under skriver i 2.tim.4.20 " Trofimus etterlot jeg syk i Milet" til sin unge venn Timoteus skriver han..."nyt litt vin for dine jevnlige sykdommer" Dette er en mann som absolutt vissste hva han hadde i kristus og hvem han var i kristus. Jeg har opp gjennom årene hørt forskjellige årsaker til hvorfor ting og tang ikke skjer. Jeg vet ikke det hele svar, men jeg vet at når vi opphøyer Jesus, bringer han ære og berømmelse, forkynner hans navn så stadfester Gud sitt ord med tegn og under. (:

Som aldri før er det om å gjøre at vi kristne følger Paulus, og tror og lærer ut nåde evangeliet i all dets renhet og kraft. Da kan menigheten holde borte all åndelig snusk, spiritisme, new-age, gnostisisme, Word of Faith falsklære og alt annet som har ridd kristenheten som en mare nesten siden århundreskiftet. Men ifølge Paulus, så finnes det ekte vare: Den Hellige Ånd vil hjelpe alle troende. Han har gaver til å gi helbredelse der leger ikke kan hjelpe, han kan hjelpe oss i hverdagen, der ting er vanskelig. Men Paulus fremstiller aldri verken Gud eller Den Hellige Ånd som en automat der du trykknapp-bestiller alt du ønsker deg. Jesus drev ikke med tryllekunster eller magi. Han har gjennom Paulus uttrykt hvordan han vil vi skal forholde oss til Gud, og ved tro på hans forsoning bli frelst. Det er nok de manges håp at bl.a. menn som Ulf Ekman og hans kollegaer her i Skandinavia skal ha forstand nok til å komme seg inn i paulinsk kristentro, og forlate all Word-Faith magi en gang for alle!

1. Ikke alle oppsiktsvekkende helbredelser kommer fra Gud!
Vi hører om slikt andre steder også, og Bibelen forteller oss at djevelen prøver å etterlikne Jesus på alle måter, for å føre noen bort fra Gud. Og - han har lurt mange! Selv der det skjer i Jesu navn, er det ikke sikkert at alt står rett til! Les Matt 7,21-23(fra Jesu Bergpreken):

«Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Jeg kan ikke peke på noen og si at han eller hun ikke er av Gud, men der et menneske, en helbredelses-predikant blir så "stor" at han skygger for Jesus, bør vi være på vakt!

2. Alle blir ikke helbredet
Likevel, bare noen få blir helbredet. For mange av oss er det vanskelig å forstå. Og vi kan ikke alltid forklare det, heller. Det virker kanskje litt lettvint å bare si at Gud vet hvorfor og at han nok har en mening med det. Men selvfølgelig er det slik. Og det har vært det alltid. Et eksempel kan være Paulus, som selv hadde denne gaven og til og med en gang vekket en død. Han er jo den som skriver mest om dette i NT. Men selv hadde han en øyesykdom som han aldri ble helbredet for, så langt vi vet. (Gal 4,13-15). Kanskje var det dette som var tornen i kroppen hans også? Selv om han tre ganger ba om å bli frisk, var svaret: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

3. Den som tror på Jesus...
Helbredelse ved bønn er noe av det som følger oss som tror på Jesus. Derfor skjer det. Noen ganger får vi høre om det, når det skjer ved store under på store møter. Blant de kristne er det mange nådegaver i bruk, og en av dem er å helbrede syke. Det er ikke noen overraskelse om det skjer!
Andre ganger hører vi ikke om det, det er kanskje enda flere slike helbredelser i det stille. En eller flere "eldste", en prest, pastor, diakon eller en kristen bror man har tillit til, blir bedt om å be for en syk.

Men jeg har et moderat og forsiktig syn på selve bruken, fordi at apostlene jo tydelig lærte

i Den nye Pakt til Israel, at gavene (mirakler og helbredelser) tross alt ikke fungerte uten at Ånden

først inngav dem klarsignal i hvert tilfelle.

Der er nok nøkkelen til helbredelse hos oss kristne også, og når tid nådegavene kan brukes.

Helbredelse ved bønn, ingen teologi nødvendig! Publisert 19. september

Jeg har igjennom året strevet med teologien, helbredelse ved bønn. Alle kan jo se, at bønn for syke er en usikker framgangsmåte. Dersom alt var så enkelt som mange sier det er, foreksempel på TV Visjon Norge, Kanal 10 og Gospel Channel, så hadde vi kristne vært verdens mest populære mennesker. Helbrede alle syke, det hadde vært noe også for tomme bedehusstoler! Men slik er det dessverre ikke. Hvorfor ikke? Ja, det er det som er spørsmålet! I de fleste kirkesamfunn idag er bønn for syke nesten opphørt. Da får hvertfall ingen bønnesvar, for når ingen ber, ingen svar! På You Tube er det på den andre side drøssevis av videoer hvor vi ser helbredelser og at demonbesatte blir utfridd. Senest i går var jeg inne på denne siden og så en demonbesatt i Afrika ble totalt forvandlet. Ja, du må se det selv for å tro det! For å komme til min konklusjon: Få helbredelser er bedre enn ingen helbredelser. Etter en møtekampanje over 5 dager, som Evangeliekirken Arendal hadde nylig, ser jeg klart det. Når vi fokuserer på frelsesbudskapet om Jesus og at det kan være hjelp å få også for syke mennesker, da gjør vi jobben vår. www.evangeliekirken-arendal.no Se her om den demonbesatte: