Et nettsted for deg 2024

Redaktør: Anders Helge Myhren

Adr: amyhr@online.no

Org. nr. 988972304

 

Anders Helge Myhren

I det siste året har jeg konsentrert meg om webTVNorge. Stasjonen eies og ledes av oss i Evangeliekirken Arendal. Dersom du vil ha undervisning fra bibelen, så kan du klikke deg inn på youTube under redaktørens navn...

12.03.2018...Jeg ser av og til på You Tube, og der er det mange videoer om Jesus. Ja, jeg så nettopp en som sterkt hevdet at Jesus hadde også vært i India. Han sa at han var hundre prosent sikker. Det er nok å overdrive dette.Grunnen til at jeg ikke tror det samme som han, er Josef av Arimatea og Israels 12 stammer. Hele Israel folket reiste mot Europa og var bosatt og trives der.


Jeg er rimelig sikker på at Jesus ikke levde i hjembyen Nasaret i disse 18 årene som vi ikke vet noe om han i bibelen.

Og med det som utgangspunkt, er det sannsynlig at han reiste til England, sammen med sin gode venn Josef av Arimatea. Som jeg har skrevet tidligere, så ligger sakofagen til Josef i England. Det er et faktum, historien sier at han var en rik mann og han kjøpte og solgte tinn i sør-vest England.

I Johanneskirken i Glastonbury, England, står sarkofagen til Josef av Arimatea. I gamle manuskripter blir Josef av Arimatea kalt en «Decurio», som er betegnelsen for et viktig, romersk embete, vanligvis i forbindelse med gruvedrift. Josef hadde ansvaret for romerske gruveinteresser (tinngruver) i England - gruveinspektør om du vil. I denne egenskap er det sannsynlig at han tilbrakte deler av året borte fra Palestina. Den gangen var det ikke bare å sette seg i et fly som på noen få timer er framme ved bestemmelsesstedet.

Josef var en rik mann som hadde egne skip og drev selvstendig handel med tinn og andre varer. Gamle britiske krøniker forteller at Josef eide noen tinngruver i Cornwall i England. Han var også medlem av det jødiske Sanhedrin, og var dessuten medlem av en viktig gruppe innenfor Sanhedrin: De eldstes råd. Josef av Arimatea var derfor en respektert og innflytelsesrik person.

En rekke gamle tradisjoner, samt den jødiske Talmud, bekrefter at Josef av Arimatea var en nær slektning av Jesus. Josef var en yngre bror av Marias far, og var derfor Marias onkel - og dermed Jesu grandonkel. Dette bekreftes av bl.a. Harlein-manuskriptene i British Museum, som også forteller at Josef hadde en datter, Anna.

Apostelgjerningene omfatter Paulus' virksomhet fram til hans første fangenskap i Rom. Etter at han ble sluppet fri og til han ble fengslet på nytt og henrettet, gikk det fem til seks år som vi ikke kjenner noe til. Det er lite trolig at Paulus tok det med ro og hvilte under denne tiden. Det samsvarer ikke med hans nidkjærhet, energiske karakter og ansvarsbevissthet. Det er høyst trolig at det var i denne tiden han besøkte Spania og England.

I Archko-samlingen i Konstantinopel finnes et 29. kapittel til Apostelgjerningene (Sonnini-manuskriptet). Her fortelles det at Paulus dro til Spania, og deretter til England:

«Og Paulus, full av Kristi velsignelser og rik i Ånden, forlot Rom, fast bestemt på å dra til Spania, for han hadde i lengre tid tenkt på å dra dit. Han var også bestemt på å dra derfra videre til England [Brittania]. For han hadde hørt i Fønikia at noen av Israels barn, under det assyriske fangenskapet, hadde unnsloppet sjøveien til 'øyene langt borte', slik profetene hadde fortalt, og som romerne kalte Brittania. Og Herren befalte at Evangeliet skulle forkynnes langt borte til hedningene, og til de fortapte får av Israels hus.

Hele det engelske kongehuset er av samme opphav som Eprahim og Manasse i Israels 12 stammer.Tro det eller ikke, dette er også et faktum.

Jesus blir ikke noe mindre guddommelig fordi Han reiste til England og fikk sin utdannelse der. Tvert i mot, nå forstår jeg Han bedre og skjønner at også Han var avhengig av de 18 årene Gud tok Han i skole.

Sitér

10.03.2018...

Hvor er alle lovsangerne blitt av?

Jeg er en av dem som har blitt flasket opp med lovsang. Jeg ble kristen i 1982, men lovsang har jeg aldri likt. Ja, jeg må være ærlig, ellers er det ikke noe vits i å skrive.

Jeg kan lett nevne 20 norske lovsang-navn her, og det skal jeg ikke gjøre. Men spørsmålet mitt er: "Da lovsang-epoken ebbet ut...hvor har dere blitt av alle sammen?"Er det noen som har utviklet seg videre?

Lovsang lederne sto på en plattform noen timer i uken og spilte og sang noen enkle verse-strofer. Du vet, 20 ganger med "Gud er god," og 20 ganger med "Ingen som Han." Dette er jo sant, men det holder med 1 gang. Da blir det plass til mange andre sannheter også. (Les gjerne noen av de gamle salmene...) Men lovsangerne ble sett på som mini-pastorer...

Jeg kjente noen tidligere sivilarbeidere som ledet lovsangen...Alle er ute av menighetsarbeidet nå... Ikke så rart det, disse fikk jo førstehåndskjennskap til diverse pastorer...

19.02.2018...Den ungarske statsministeren Viktor Orbán trapper opp retorikken mot innvandrere og islam og hevder «Vesten vil falle» og at Europa blir «invadert».

- Mørke skyer samler seg over Europa på grunn av innvandring, sa den høyredreide regjeringssjefen i en tale om rikets tilstand søndag.

Orbán ser ut til å skjerpe retorikken mot innvandrere og islam i forkant av valget i Ungarn i april.

I talen i Budapest tegnet han et dystert bilde av de vestlige landenes framtid.- Nasjoner vil opphøre å eksistere, Vesten vil falle og Europa vil ikke engang skjønne at det er blitt invadert.

Et glimt av håp finnes det likevel i Orbáns verdensbilde.- Kristendommen er Europas siste håp, sa statsministeren.Han hevdet også at det snart kan være muslimsk flertall i store europeiske byer.

Islam «banker på Sentral-Europas dør» både fra vest og sør, ifølge Orbán.

xxx

12 stammer-folket, inkludert jødene, eliten av vårt europeiske og amerikanske folk, er igjen på vei til Midtøsten! Dette er etterkommerne av soldater og eksellenser fra Kong David og Kong Salomos tid.

Jeg skal komme med en sjelden profeti fra min side: "Dette 12 stammer folket som er Guds Eiendomsfolk, vil bli værende i et stor-Israel til tidenes morgen."

Og som Jan Haarstad korrekt nok skrev:Dette bekrefter igjen Schopenhauers setning om sannhetens tre faser:

Først latterliggjort, deretter oppe til tvil og vurdering, deretter godtatt som sannhet.Det er selvsagt noe vi må leve med, men det er slitsomt.

xxx

09.02.2018...Den intellektuelle debatt om Midtøsten er vunnet av Israels venner.Det viser igjen et nytt nummer av SMA-Info.

Artikler forteller der hva muslimer ønsker: Demokrati, velstand og utvikling som i Israel.

Det samme ønsker den nye muslimske bevegelsen i Jordan. Det samme viser meningsmålinger der palestina-arabere holder Israel som det beste demokrati - og sitt eget regime som det verste.Det samme sier nye meningsmålinger blant unge.

Unge palestina-arabere bryr seg mindre og mindre om en ekstra egen palestina-arabisk stat (i tillegg til Jordan).

Skal Norge da anstrenge seg for å skape en stat unge palestina-arabere i stadig mindre grad vil ha?

UD må lese siste SMA-Info - og hva som er problemet med Abbas i siste nummer av Et Ord fra Jerusalem.

Vi bør bry oss om hva palestina-arabere selv sier, til tross for at deres ledere vil tvinge dem til å si noe annet.

xxx

08.02.2018...Det er rart med det...vi har vel alle våre kjepphester...Det være seg vann-dåpen, helbredelsene, dåpen i Den Hellige Ånd, tungetale...

Etter 35 år som kristen, står det kun en absolutt betingelse hos meg...og det er Jesus sin oppstandelse...

Paulus forteller og skriver, at dersom det IKKE har funnet sted noen oppstandelse av Kristus, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

Jeg sier amen til det og/men har valgt å tro, at Jesus HAR stått opp fra det døde. Han lever derfor i himmelen...tror jeg...Og skal derfra komme ned for å frelse levende og døde...tror jeg...

xxx

31.01.2018...President Donald Trump tale om rikets tilstand var en stor begivenhet.

Jeg fikk frysninger på ryggen og klump i halsen, da jeg hørte presidentens tale i natt:

"Dette er det nye amerikanske øyeblikket. Det har aldri vært et bedre tidspunkt å begynne og leve den amerikanske drømmen," sa president Donald Trump i sin første «State of The Union»-tale i natt.

- Aldri vært en bedre tid å leve ut den amerikanske drømmen. Donald Trump erklærte dette «vårt nye amerikanske øyeblikk».

I natt var øyne over hele verden rettet mot den amerikanske presidentens første «State of the union»-tale.

Trump åpnet den tradisjonsrike talen med å snakke om utfordringene USA har stått overfor i året som gikk, som Las Vegas-skytingen og orkanen «Harvey».

Han snakket også om kjente temaer som innvandring, skattekutt og bekjempelse av terror.

Presidenten oppfordret amerikanske politikere til å «oppsøke felles grunn» og å søke samarbeid, for å kunne forbedre den amerikanske infrastrukturen og innvandringspolitikken.

75 prosent av USA sin befolkning likte talen. Mye har allerede forandret seg til det bedre, og mye vil skje framover. President Donald Trump handler...

xxx

24.01.2018...Trine S. Grande står for meg som en ekte og solid dame...

Selv om jeg ikke liker mye av politikken hennes, så hadde hun forstand nok til å danne regjering med de borgerlige.

Jeg har i mitt stille sinn tenkt på damen som en skap-lespe, men det er hun da så avgjort ikke. Det har episoden i kornåkeren vist til fulle.

Jeg bærer glatt over med de 2 minuttene hennes, som et samleie varer i gjennomsnitt, ifølge eksperter. Trolig har ligginga vart i en enda kortere tid, når vi tar guttens unge alder i betraktning...

Da er det jo egentlig ikke så mye å snakke om, det er mange som synder mye lengre av gangen enn det...

9.1.2018...200.000 innvandrere kan miste opphold i USA. Trump-administrasjonen skal ha vedtatt å fjerne en ordning som har gjort at nesten 200.000 personer fra El Salvador har fått oppholde seg i USA, opplyser ikke navngitte tjenestemenn til nyhetsbyrået AP mandag.

Nyheten er ennå ikke offentliggjort av Trump-administrasjonen.

xxx

8.1.2018...Egypt og Saudi-Arabia godtar Jerusalem som jødisk hovedstad.

Offisielt protesterte Egypt og Saudi-Arabia mot Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Men det var noe halvhjertet over det...

xxx

1.1.2018. Evig liv eller ikke...Det er kun en måte for å få evig liv. Det er en omvendelse og tro på Jesus Kristus. Da blir du podet inn i det evige livet i Kristus, og Han liv strømmer gjennom deg...Din omvendelse og tro gjør at "din kvist blir podet inn i stammen."

Dersom du ikke ønsker å ta imot Ham, da dør du en evig død.

xxx

God jul og ett riktig godt nytt år i 2018!

Forundring fryder: Her ved den store renessansemesteren Sandro Botticelli, i hans «Natività mistica» fra 1500-01. Foto: Wikimedia Commons

15.12.2017...Hvem skal kjempe for fred? I Aftenposten i 2016 publiserte tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Hanne Sophie Greve, en kronikk med tittelen "Alle flyktninger har ikke rett til å bli værende". Her konstaterer hun at en flyktning har krav på asyl som nødhjelp, men at de ikke kan kreve permanent bosetting i et nytt land og at flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner.

Videre poengterer hun bl.a. at repatriering (å sende noen tilbake til hjemlandet) er hovedløsningen, og at en flyktning kun midlertidig har krav på asyl. Dette er per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men likevel med en grad av relevans, sammenligne asyl med sykehusopphold - nødhjelp etter behov, kommenterer hun.

Greve påpeker også at gjenbosetting innebærer permanent opphold i et nytt land. Ingen flyktning har krav på gjenbosetting, men en ordning med gjenbosetting har ikke desto mindre utviklet seg i henhold til gjenbosettingslandenes interne beslutninger. Gjenbosetting hviler på nasjonal lovgivning og er således for nasjonalstaten å definere.

Poenget er at ethvert land har kunnet slutte seg til, og har vært oppfordret til å slutte seg til, flyktningkonvensjonen, uten derved å måtte frykte at landet plutselig kan bli mer eller mindre demografisk endret. Paradokset i asylpolitikken fremkommer når et lite land som Norge er i ferd med å bli demografisk endret, og at den opprinnelige befolkningen blir skiftet ut og kommer i mindretall. Den vanlige nordmann undres, med rette - hvorfor følger ikke norsk asylpolitikk hovedløsningen slik Greve beskriver?

xxx

07.12.2017...Hvem har rett til å kalle seg for nasjonen Israel? Jo, det er Sem-ætten, det er den hvite befolkningen i verden. Inkludert er selvfølgelig også de ekte jødene, som kommer fra Juda stamme. Men av dem finnes det bare 10 prosent, av de som kaller seg for jøder...

De andre 90 prosent, er konvertert til jødedommen. Det som kan være av interesse i denne sammenheng, er at mange av de konverterte, er opprinnelig fra diverse sønner av Jakob. Det vi ser idag, er en profetisk oppfylling av det gamle og det nye testamentet. Alle de 12 Israel stammene begynner å flytte på seg, og frivillig eller ufrivillig er de på vei tilbake til sitt gamle land, Israel. Så vi får nå se at den hvite rase lengter tilbake til Israel. Mange mennesker er der både en og to ganger hvert år, og det er ikke så rart. Nå gjenstår det, at myndighetene I landet legger til rette for at alle i den hvite befolkningen i verden skal få lov til å emigrere til landet. Og det vil skje snart...

(4 Esra) 13,40-42 (apokryfene.)

Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land, Israel, i fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar.

Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.

Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningefolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land. (Først til Europa, og senere også til USA.)

xxx

I dagens mediaverden er det viktig å skille mellom seriøse og useriøse nettsteder, menn, kvinner, aviser, TV og radioprogrammer.

Dersom vi ser ut i fra det kristne mangfoldet, så ser jeg denne rekkefølgen over de mest viktige og innflytelsesrike:

1. Redaktør og pastor Jan Hanvold. En uredd og djerv mann, som ligner mye på Guds menn i det gamle testamentet. TV visjon Norge er ledende stasjon hos de kristne, gjør mye bra vedrørende hjelpearbeid til utlandet.

2. Avisen Dagen og redaktør Selbekk har fått stadig nye lesere, og er et uredd talerør.

3. Avisen Norge idag, med redaktør Sæle, en flott avis som står opp for Israel, det ufødte liv, og hva som rører seg av kristent mangfold.

4. Evangeliesenteret, hvor grunnleggeren Ludvig Karlsen har gjort veldig mye bra arbeid innen rus-omsorgen. I tillegg har han gått høyt på banen for å de rus-avhengie til å bli Kristus-tilhengere.

5. Åsmund Kaspersen - Magasinet innsyn for dem som ønsker å utvide sin horisont.

6. Evangeliekirken ved Anders Helge Myhren. Underviser om saker som har vært skjult i årtusen.Har en av Norges største og viktigste nettsted, 50 sider. Underviser Guds ord slik som det står, og har det meste av den bibelske undervisningen. Advarer også klart om den farlige muslimske innvandringen.

7. Smyrna-menigheten ved Jan Kåre Christensen, evner å ta opp saker som vekker vrede hos de kristne. Slik som skilsmisser, og pastorer som misbruker sin makt og stilling. Talerør for Israel, og god undervisning fra bibelen.

8. Søkelys ved redaktør Andersen. Nettsted som tar opp dagsaktuelle saker, og hvor leseren kan komme med diverse synspunkter.

9. Redaktøren skulle gjerne ha forsatt listen, men det finnes idag ikke flere steder i Norge som er viktige i vår målestokk. Visst har vi avisen Vårt Land, Oslo Kristne Senter, Kjell Haltorp, Åge Åleskjær, Sarons Dal, Filadelfia Kristiansand, Den norske kirke, Osv. osv..

Redaktøren mener at disse har utspilt sin rolle i Norge, og har ingen spesiell betydning og innflytelse...Ingen står på noen barrikader av betydning og har nok med seg selv i sine hus og menighets-bygg. Det er det som kalles den økumeniske kirke. Der alt moses sammen til en fin suppe, og som kan spises uten tenner.

xxx

xxx

14.11.2017... I USA er det 2 hoved-TV-stasjoner som er ledende...Det er Fox News og CNN. Den ene er for og den andre imot, Donald Trump.

CNN har blitt avslørt mange ganger med sine falske nyheter, men de holder på framdeles. Fox News er vel den ledende nyhets-stasjonen, og forteller hva som er rett i USA.

Når det gjelder den latterlige norske TV2 stasjonen, er det bare å riste på hodet. Lederne der er så venstrevridde at det gjør vondt. Men heldigvis så hører og ser ikke Donald Trump på slikt tøys.

NRK er et hakk bedre, spesielt er reporteren Anders Magnus en bra reporter.

Donald Trump har noen gode år foran seg, og jeg tror og ønsker at han blir valgt for 4 nye år i 2020...

Nå går jo alt så mye bedre i USA, og det merker nok innbyggerne allerede...Han har også en flott familie i beste Abraham, Isak og Jakobs ånd. De hadde også flere koner...

xxx

13.11.2017...Når vi vet, at i bibelen har ca. 90 prosent av profetiene blitt oppfylt, så er det ikke unaturlig å tro at resten også vil bli det.

Men som vi også vet, så vil Israels 12 stammer få sine landområder, og da vil Israel bli en del utvidet. Men disse områdene er mye mindre enn kuben av det nye Jerusalem, slik at selv byen blir da liggende ute i verdensrommet. Den vil på en måte "skygge" for jorden og landområdene i Israel. Men som vi leser, så blir lyset så sterkt, at den byen vil nok kunne gi lys til mesteparten i og rundt Israel.

Ja, slik kan en fabulere, men skal vi ta bibelen bokstavelig, og det skal vi, så blir det noe slik som jeg her har beskrevet.

Det er da nærliggende å tro, at himmelen og jorden blir EN SONE, slik at det blir forbindelse mellom himmelen og jorden.

Etter hva jeg kan skjønne, vil Israels 12 stammer bli stasjonert på jorden og hedningene som har omvendt seg til Kristus, i himmelen.

En bemerkning til slutt, det blir kun de Jahve-gudelige fra det gamle testamentet, og de Kristus-tro fra det nye testamentet som blir med på den evige ferden.

Les gjerne mer om de 12 stammene og bibelens lære på nettsidene til oss...

xxx

12.11.2017...Dersom vi skal mene det som bibelen skriver om, og da snakker jeg om hele boken, er det selvfølgelig vanskelig å være med på alt.

Bortsett fra Jesus oppstandelse som er bærebjelken i vår kristne tro, er det også annet som er lett å tvile på.

Det at Jesus skal komme tilbake til jorden for eksempel!

Når Jesus kommer, skal Han overta makten på jorden. Det er en svimlende og umulig tanke vil nok de mange si, om enn de fleste. Alle lands ledere tviholder på makten sin, gjennom å skaffe seg de beste våpen som finnes. Selv lille Norge har skaffet seg noen fantastiske krigsmaskiner, som kan fly og akselere lik en hest som sparker deg i ryggen! Stakkars dem som vil med makt overta ledelsen i Norge!

Men for å komme til utgangspunktet. Skal vi tro at Jesus fra Nasaret kommer tilbake og overtar sjefsstolen i verden? Ja, mener jeg om den saken.

Skal vi også tro at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen? Byen har form som en kube, og er 222 mil lang, 222 mil bred, og 222 mil høy! Den lyser slik at den ikke trenger solen til å skinne lenger!

Ja, sier og mener jeg om dette også.

Konklusjon: Jesus sto opp fra det døde, og kommer tilbake til jorden. Da blir Han jordens hersker, og herlighet og glede blir det i hele verden.

Skal jeg tro på dette? Ja!

xxx

08.11.2017...Dette er den overaskende sannhet!

Israels ætt var fanger i Assyria og Media. Under sitt fangenskap forandret deres språk og skikker seg. Israelittene ble efter hvert kjent ved forskjellige navn. De ble kalt kimmerier, sumerere og skytere. Persene kalte alle skytere for "sakere".Noen av de ti stammene ble drevet opp i Kaukasus-fjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Efter at de forlot fjellene, dro de til Nordvesteuropa som kimbrere, keltere, daner, normannere og saksere. Som rase ble de kalt "kaukasere"

.Angelsaksiske røtterPlinius sier at sakerne som slo seg ned i Armenia (syd for Svartehavet), ble kalt "sacassani" (6. bok 19). De kalte sin del av Armenia for "Sacasena", som nesten er identisk med Sachsen. Ptolemaios nevner også et skytisk folk som het "saksere". Angelsakserne er britenes forfedre.Både britiske og skandinaviske røtter går derfor tilbake til Skytia. Der er beslektede folkeslag med felles opphav. Ikke rart at det finnes skytiske elementer i kunsten til både vikinger og keltere (The Scythians av T.T.Rice, s.178).

Ikke alle skytere var israelitter. Men vi vet bestemt at Israels ætt -- de nordlige stammene -- bodde i det skytiske området i det 1. århundre. Apostelen Jakob skrev et brev til dem (Jak.1:1).Apostelen Peter gjorde det samme. Spesielt nevner han provinsene syd for Svartehavet, hvor de levde som "utlendinger" og femmede (1.Pet.1:1).

Den jødiske historikeren Josefus skrev sin historie om samme tidsepoke. I de siste 25 år av det 1. århundre, sa han, "er de ti stammer på den andre siden av Eufrat til idag, og de er en overmåte tallrik skare som knapt kan telles" (Den jødiske arkeologi, 11. bok 5, 2).Selv om mange israelitter allerede hadde utvandret til Nordeuropa, var mange fremdeles i Storskytia da Josefus skrev.

xxx

07.11.2017...

Kaukasusianere (hvite og jøder) kontra arabere og hedninger:

1. Mosesbok 27:39: Da tok Isak, hans far, til orde igjen og sa til Esau, (stamfar til Guds folks fiender: Se, uten jordens fedme (lite fruktbart) skal din bolig være (ørken og sand) og uten himmelens dugg fra oven. (Lite regn.)

40. Av ditt sverd skal du leve, (sjekk historien) og din bror skal du tjene; ( med det menes, at hvite skal være overlegne,)

men når du engang river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke. (Bli selvstendig. Sannsynligvis på grunn av oljen.)

(Det er også rimelig å tro, at Esau og Ismaels etterkommere giftet seg med hverandre.)

xxx

Det er idag, den 31. oktober 2017, 500 år siden reformasjonen...

Arne Tumyr:

Martin Luther avskaffet et religiøst dominert pavelig terrorvelde, for deretter å skape et annet kristent diktatur.

Han var tilhenger av dødsstraff for utroskap. Hekser skulle brennes og de som spottet Gud skulle bøte med livet.

Den lutherske religion ble et skrekkens enevelde der folket ble tvunget inn i den lutherske religion - hvis straffemetoder kan måle seg med de man finner i det islamske barbariet.

Samtidig var Luther en hatpredikant med en ekstrem fiendtlig holdning overfor jødene.

Jo-da, dette religionsmonsteret av et menneske er det rette til å feire!

Historieforfalskningen lever i beste velgående.

xxx

31.10.2017...Statssekretær Sandberg.

Statssekretæren Line Miriam Sandbergs innvandringskritiske innlegg fra i sommer har blitt delt som ild i tørt gress de siste dagene.

Den 27. oktober ble Line Miriam Sandberg utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

De siste par ukene har innlegget med hennes muslimkritiske innlegg blitt delt hundrevis av ganger...

30.10.2017...At Søkelys tar den verste av djevelens barn, Levi Fragell, til inntekt for sitt syn, er grov overtramp.

Jan Hanvold gjør det samme som Sion på Fevik gjør hver søndag, ber om penger. Sion på Fevik er et lite hus, og nå planlegger de å bygge et større. Jeg kan formelig høre pengeprat- skriket etter mer penger, ljome i det lille lokalet. At det sikkert ikke er nødvendig med noen utvidelse ties nok…

Men om Hanvold: Jan Hanvold burde kanskje heller si opp halvparten av sine ansatte, slik at de kan komme seg på NAV…Du vet, der jeg og sikkert også Andersen i Søkelys tar ut sin månedlige " lønn."

Hanvold og sine 100 ansatte går ikke på NAV, det skal de ha…det og mye mer…

xxx

28.10.2017...Av og til er jeg inne på Youtube, og da er The Rolling Stones jeg hører på. Finnes ikke maken til musikk, og i tillegg tar musikken meg tilbake til ungdommen min. Da sitter jeg å mimrer...Om hva kan være det samme.

Men selv om guttene i bandet er flinke og originale musikere, så har jeg aldri hørt de sier noe viktig! Nå har de vært i media i over 50 år, men ingenting med noe av originalitet eller verdi har jeg hørt fra dem.

Noe annet er det med frelseren min, Jesus. Jesus sang og spilte ikke, men det Han sa er verdt å legge merke til. Jeg vil be leseren lese de 4 evangeliene, som en begynnelse...

xxx

27.10.2017...Det er så rart...Jeg blir eldre og tankene går ofte tilbake til fortiden. Og som en tante sa det:"-Det er så merkelig...Det jeg vil glemme tenker jeg ofte på, men det som jeg vil huske...glemmer jeg..."

xxx

26.10.2017...Pasienter som tar blodfortynnende legemidler mot hjerteflimmer kan halvere risikoen for å rammes av demens, viser stor svensk studie.-

Blodfortynnende legemiddel reduserer ikke bare risikoen for slag hos pasienter med hjerteflimmer. Vi kan også se en betydelig reduksjon av risikoen for demens, sier professor Mårten Rosenqvist.

Studien fra Danderyds sjukhus omfatter drøyt 440.000 personer i pasientregisteret i perioden mellom 2006 og 2014.Resultatene viser at pasienter som tok blodfortynnende legemidler ved studiens start hadde 29 prosent lavere risiko for å utvikle demens.

Hos pasienter som fortsatte å bruke legemidler, ble risikoen redusert med 48 prosent.

Jo tidligere pasientene startet behandlingen etter å ha fått diagnosen, desto større ble beskyttelseseffekten mot demens, heter det i studien.Studien ble publisert i European Heart Journal onsdag og har allerede skapt oppmerksomhet internasjonalt, melder TT.

xxx

25.10.2017...Glaser, formann i Alternativ for Tyskland, har ytret seg særdeles kritisk til islam og hevder at islam ikke kan regnes som en religion, men en konstruksjon.

Han mener muslimer ikke har rett til samme religionsfrihet som andre, fordi islam ikke respekterer den samme friheten.-

Og...vi skal jage fru Merkel. Vi skal ta tilbake landet vårt og folket vårt!

xxx

24.10.2017...Europa ble befolket av israelitter allerede rett etter syndfloden.

Det skal ikke være lett! Jeg vil først og fremst trekke frem noen vesentlige premisser:

Vi må i dette forholde oss om bibelen som sannhet, at den er historisk og vitskapelig korrekt.

Mht datering, nytter man geologisk kolonne, denne er en konstruksjon det ikke er dekning for. Man nytter C14 datering ut i fra forutsetning om at C14 nivået i atmosfæren har vært det samme til all tid, og at C14 fordeler seg jevnt i organisk materiale. Det medfører ikke riktighet. Man nytter altså i målingene et gummistrikk målebånd, det kan man ikke ha tillit til.

Iflg bibelen, var syndloden verdensomfattende og inntraff for 4.400 år siden. Det store revet utenfor Australia er datert 4.400 år gammelt, Sahara er datert 4.400 år gammel. Vi kjenner ikke til noe som er eldre enn 4.400 år.

Ungt univers; 2 lov om termodynamikk, også omtalt som loven om entrophy, tilsier at alt forfaller, at hete går over i ikke-hete, og følgelig skulle det ikke være varme i himmmel legemeene dersom der var milliarder av år gamle. Men det er hete i dem, det beretter om at universet er ungt.

De små himmel legemeene; meteorene, består av is med sedimenter i. De kan ikke eksistere i mer enn 10.000 år, for de mister hele veien masse når de flyr inn i solsystemet vårt. Det betyr at universet må være mindre enn 10.000 år gammelt. Det kan stemme rimelig godt med Bibelen, som beretter universet er i underkant av 6.000 år gammelt.

Dengang da Josef og familien hans gikk inn i Egypt, ca 2000 år BC, var det ikke mange mennesker på jorden. De hadde nyss blitt spredt i fra Babylon som ligger i Irak, og bosatte seg i fra hverandre. Ved Middlehavet er det to særs fruktbare områder, det ene var den fertile halvmåne som Babylon imperiet lå i, det andre særs fruktbare området var Egypt. Disse to imperiene lå i konkurranse med hverandre. For å få tak i tinn til å lage bronse, trakk man i fra Egypt, under Josef, veksel på tinn forekomstene i England. Vesteuropa ble i den tid befolket i fra Egypt. Til å lede slike kolonier, ville Josef trolig trukket veksel på sitt eget folk, israelittene.

Dengang da de 10 stammene ble fordrevet i fra Israel, ville de trolig reist til allerede eksisterende bosetninger Israelittene hadde i Europa. Jeg sier "trolig" for det er mye et trosspørsmål den dag i dag, var det sant som Noah sa i sin velsignelse til sønnene sine i 1 mos kpt 9 vers 27 " Gud gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter."

Da Jesus sendte ut disiplene sine, sa han at de skulle gå til de fortapte får av israels hus. I Declaration of Arbroath, et kirkelig dokument fra 1320 som oppevares på nasjonalarkivet i Skotland, fremkommer det at apostelen Andreas kristnet Skotland (og med det vel også de britiske øyer, som dengang var en del av vårt Norden). http://webarchive.nrscotland.gov.uk/20170106021747...

Jeg siterer fra 2 avsnitt i deklarasjonen; "Thence it came, twelve hundred years after the people of Israel crossed the Red Sea, to its home in the west where it still lives today." Det bærer vitne om at de nordvestre deler av Europa ble befolket av israelitter frem til år 0.

I år 535 inntraff en klimakrise, som også innvarslet vredens tid, som skulle vare i 1260 år, dvs frem til 1798 da dyret fikk dødelig sår; Napoleon trakk paven i fengsel i Frankrike, der paven døde. https://no.wikipedia.org/wiki/Klimasjokket_i_535%E...

Nevnte klimakrise gav fimbulvinter og avfolket den nordlige halvkulen. Så ble her repopulert i ettertid.

Det står om Guds folk at de skal nevnes ved hans navn, ved Abrahams, Isaks og Jakobs navn. I midtøsten kaller de jødene for "Yahudi" og det er av Guds navn "Yahova." Yahudi, på tysk "juden," høres påtakelig likt ut. I hine dager var Tyskerne kallet "Saxere," -på engelsk "Saxons," og Tyskland het "Saxerland" i gammel norsk historie. Vel, "Saxons" er en forkortning for "Isaacsons" altså er de nevnt ved Isak, just slik Bibelen lærer.

Frem til 535 var vest Europa (Spania og Frankrig) bebodd av de vi kaller "Visigoterne" -en språklig forvrengning av "Vestjødene) og i Italia og Kreta, holdt "Ostrogoterne" (Østjødene) til. De ble med tiden å bli benevnt ved andre navn.

Bibelen forteller, i Johannes Åpenbaring, at det skal være noen som falskelig gir seg ut for å være jøder, tildømes kpt 2"9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. "

og likeens i kpt 3 "9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig."

Det er altså ikke jøder alt som gir seg ut for å være det, og jeg tror bestemt at Jesus ikke ville sagt, "Se, jeg lar..." dersom vi ikke skulle være oppmerksom på disse som har stjålet til seg identitet som #jøder." Hvem er de ekte mon tro?

Kjell Erik Midtgård.

xxx

20.10.2017...De såkalte «svenske tilstandene», som det heter i Norge, har gjort at 20 politikere fra det svenske partiet Moderaterna nå foreslår å sette inn militære styrker i flere forsteder i Sverige, melder StockholmDirekt.

Situasjonen i disse stedene har forverret seg. Gjengene har tatt over og politiet har blitt tvunget til å trekke seg tilbake.

Svensk lov gjelder ikke lenger her, sier riksdagspolitiker Mikael Cederbratt fra Moderaterna til avisen.

19 andre riksdagspolitikere fra partiet har skrevet under på forslaget, som skal gjelde for områder som Rinkeby, Tensta, Husby og Hallunda/Norsborg.

xxx

19.10.2017..."Babelsk forvirring" blir det, når forskjellige etniske opphav bor sammen. Ikke nødvendigvis på grunn av språket, men på grunn av kulturelle ulikheter.

Jeg mener at USA først og fremst tilhører hvite amerikanere av europeisk opphav og at jeg kjemper for «en fredelig etnisk rensing».

Dette gjelder selvfølgelig også i Europa og andre land, som er kjent som de hvites land...

Det samme må også gjelde den hvite befolkningen i "fremmed land." De som bor i Afrika, Arabia, China og så videre.

Det er også en selvfølge at de som har størst økonomisk bærekraft, må hjelpe dem som ikke har det.

Og det må skje enda sterkere enn det som gjøres idag...

xxx

18.10.2017...I Johannes openberring høyrer vi om det nye Jerusalem, ein by som ikkje treng lys frå verken sol eller måne, for Gud sjølv lyser opp byen. Byen blir skildra som ei kube.

Kor langt, breitt og høgt er det nye Jerusalem? 7 kilometer 7 mil 70 mil 222 mil...Svar: 222 mil.

xxx

17.10.2017...Fra et nett-innlegg...Jeg kom kjørende i ei gate her i byen jeg bor i for litt siden. Plutselig kom det en stim med eldre norske menn gående sammen med hver sin yngre thailandske kvinne på et av fortauene. Jeg går ut fra at de kom fra et eller annet kulturelt arrangement. Som en konsekvens av eldre norske menns trang til ynge thailandske kvinner her i byen samt tilliggende landområder, blomstrer nå buddhistisk religionsutøvelse her. Nylig ble et stort buddhistisk tempel åpnet, komplett med importerte munker og med stort oppslag i lokalavisa. Det som skjer nå, minner meg om Salomo på sine gamle dager. Han tok til seg mange medhustruer fra fremmede kulturer. Disse tok med seg sin fremmede kultur og religion, og påvirket Israelsfolkets religion. Dette til stor sorg for Israels Gud. Dette vil også bli en konsekvens for den norske kristne kulturen, når tallet på denne type ekteskap blir av en viss størrelse.Dette er en konsekvens særlig kristne menn bør tenke over, før de importerer en ektefelle fra en fremmed kultur med en fremmed religion.

xxx

xxx

12.10.2017... Den norske kulturarven kommer ikke fra Arabia, men fra Israel.

xxx

Enevald Flåten har giftet seg på nytt, onsdag 11, oktober 2017.

GIFTEMÅL

Den tidligere Levende Ord-pastoren (65) har giftet seg med filippinske Rosemarie (34).

- Jeg tror at Gud har nåde også på dette området, sier Flåten til Dagen.

«Takk Rosemarie for at du trodde på meg og elsket meg, når jeg hadde mistet alt håp selv», skrev Enevald Flåten (65) på sin egen Facebook-side.

xxx

11.10.2017...NRK er ikke lenger bare en bortskjemt unge med for lett tilgang på kontanter.

NRK er blitt politikernes ufordragelige drittunge.

xxx

10.10.2017...Jeg vil berømme Jan Hanvold for, at han er så ÆRLIG!

Det er ikke mange, om noen, som vil skrive om sin syke tilstand, slik Hanvold gjør det.

Jeg husker forrige gang også, da han hadde kreft i en nyre, og han fikk operert den vekk. Han holdt ingenting skjult, han beskrev hele sykdommen.

Det Hanvold gjør er så bibelsk og riktig!

Men Hanvold hevder framdeles hva som står i bibelen: "På grunn av Jesus sår HAR vi legedom. " Da bommer han litt på målet, fordi...

Jeg vil hevde, at siden vi nå lever i nådetiden, er det ikke mye eller liten tro som bestemmer helbredelse eller ikke… Da Jesus levde og tidligere var det slik, da gjaldt loven…Det var liten eller stor tro som avgjorde om vi fikk helbredelse eller ikke…

Men så lenge Hanvold og noen hundre andre framdeles hevder det de gjør, så får de oppleve nederlag etter nederlag.

Men igjen, Hanvold fortsette å mene det han alltid har hevdet, og det skal han ha skryt for…det kalles for integritet…

xxx

09.10.2017...Jan Hanvold blir vi ikke lei av, han skriver på sin Facebook-side...

Svetter og verker

"Jeg sitter her, å har en stor nød for de som går fortapt. Etter hofte operasjonen sliter jeg med varme. Det er rett og slett for hett. Så jeg må ha masse isbiter, for jeg får ikke det kaldt nok, det jeg drikker.

Så tenker jeg på Lasarus og den rike mannen, i Luk 16:24 " Da ropte han og sa : Far Abraham ! forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen i sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden." Det er jo ubeskrivelig pine for dem som går fortapt, å ender i helvete. Det var jo derfor Jesus kom for ,å frelse alle mennesker.

For at ingen behøver lenger å gå fortapt," skriver TV Visjon Norge sjef Jan Hanvold som nylig har gjennomgått en hofteoperasjon i en oppdatering på Facebook.

Hvorfor Hanvold ikke bare gjorde krav på sin helbredelse i Jesu navn, vites ikke.

xxx

Er dette tidenes beste Rockeband ?

08.10.2017...- Jeg ser etter tre egenskaper: Intelligens, energi og integritet, uttalte Warren Buffet til Nebraska Business magazine, gjengitt av CNBC. Warren Buffet er verdens rikeste mann...

Og blant de tre egenskapene er det viktigst å dyrke integritet, mener Buffet.

Videre mener den legendariske investoren at en student på høyskolenivå kan bestemme hva slags person de ønsker være når de blir 60 år.- Har ikke studenten integritet nå, vil han/hun aldri få det heller, mener han.

Oppskriften for å finne en sterk rollemodell er imidlertid enkel: «Velg en person å beundre og spør hvorfor du beundrer denne personen. Som regel er det generøse, anstendige og snille mennesker, og det er disse menneskene du ønsker å etterligne», ifølge Buffet.

Hva er integritet?

Personlig integritet er et uttrykk for hvor prinsippfast man er, hvor mye man står på sine meninger, og om man handler etter sin overbevisning. Det brukes gjerne som et antonym til hykleri og skinnhellighet.

xxx

05.10.2017...Jeg leser at Ansgar Braut ikke vil til himmelen, dersom han må være i sammen med undertegnede og noen til…Listhaug er en av dem...

Men som vi vet, så finnes det bare en himmel.Men er Ansgar Braut av Sems ætt, vil hans endelige landlov bli i Midt-østen.Problemet er bare det, at der vil jeg også være, så da er vi like langt!

Men er Braut kinesisk eller fra Afrika, vil nok himmelen bli det endelige målet.Så da håper jeg, for hans skyld, at herr Braut kommer fra Kam eller Jafet-familien.

Det kommer jo noe bra fra dem også…

xxx

02.10.2017...Det er en underlig tid vi lever i.

I Europa bor det mange ledere, som vi godt kan kalle for forrædere. De hater kristendommen. De slipper inn i landene våre millioner av potensielle mordere. Hver gang disse dreper, blir befolkningen møtt med den slitte frasen:" Våre tanker går til den nærmeste familie og dens pårørende…"

Det underlige er at de fleste som skriver kommentarene på nettsiden "Søkelys" vil ha

enda flere innvandrere inn i landene til den hvite mann og kvinne.De kan godt kalle seg for kristne for meg, men for min Gud, Jehova, er de ikke annet enn hedninger. Uten mulighet for å nå himmelriket…

xxx

30.09.2017...Da er det kommet ett par nye galluper etter valget. Der er det ett parti som spesielt "utmerker" seg, det er selvfølgelig Kristelig Folkeparti.

De har nå blitt så fine på det, at de ikke vil gå inn i en borgerlig regjering. Etter ryktene kunne de nå få utenriksminister posten!

Men neida...Hareide ser ikke skogen for bare trær, eller var det omvendt?

Det er full forvirring i de små grå hos partilederen! Gallupene viser: 3,9 og 3, 4...Tallene taler for seg selv, hvor forvirret og religiøs går det an å bli?

Venstre, som ønsker regjeringsmakt,går opp på gallupen, de ligger nå godt innpå 5 tallet.

Diverse kristne ledere i forskjellige fylker ønsker seg en borgerlig 4 parti-regjering, og sier og skriver dette i diverse aviser. Men til ingen nytte, ser det ut som.

Ja, da er det takk og farvel til partiet, Kristelig Folkeparti.

xxx

29.09.2017...Hei! Da er jeg tilbake til hverdagen igjen. Jeg kommer straks med et nytt innlegg...

xxx

14.09.2017...Vi som står på utsiden og beskuer det hele har ofte fasitsvaret. I denne forbindelse, når det gjelder Kristelig Folkeparti, kan de enda redde stumpene.

Det gjøres ved å bite i det sure eplet og gå inn i regjering i sammen med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

Men nå det gjelder andre kristne partier, bør de finne fram til et gammelt og solid parti, som Kristent Samlingsparti. Det partiet, som undertegnede var med i en gang, har gått av nye ledere. De gamle er uegnet til videre styring og bør byttes ut. Da hadde vi hatt 2 kristne aktive partier til neste stortingsvalg, Kristelig Folkeparti og Kristent Samlingsparti.

Men problemet er at det er få som ønsker å å underordne seg under andre, de stifter like godt sitt eget parti, og resultatet blir deretter…

xxx

13.09.2017...Dette året har vært aldeles strålende når det gjelder 3 valg. Først var det Brexit seier i England. De kom seg ut av EU.

Så var det Donald Trumps tur, en herlig seier i Amerika.

Og til sist kom Erna Solberg og fikk 4 nye år i regjering. Det er nesten for godt til å være sant...

xxx

12.09.2017...En strålende valgseier er i havn. Gratulerer til de 4 borgerlige partiene. Og til alle som stemte på Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti! Og til Norge som nasjon...

xxx

10.09.2017...Snåsamannen er bekymret for samfunnsutviklingen i Norge.

- Det hjelper ikke hvilket parti som vinner valget til høsten dersom vi ikke verner om det norske demokratiet.

Vi kan ikke åpne dørene for utlendinger og gi dem makt til å styre landet. Det er farlig å si det, men det er sant, uttalte 90-åringen til lokalavisen.

Nå frykter Gjerstad at den norske kulturen er i ferd med å forvitre, og forventer at den negative utviklingen bare vil aksellere.

- I dag finnes det så mye vondt. Det er krig overalt, uærlige mennesker, og alt handler om penger og økonomi. Kirkene stenger, og du skal se at snart en dag blir korset fjernet fra det norske flagget. Vi må ta vare på kulturen vår, de gode verdiene, oppfordrer Joralf Gjerstad via Spania-avisen.

xxx

09.09.2017...Graven til Jesus åpnet for første gang på over 450 år.

Arkeologer har brutt forseglingen på graven til Jesus, som ligger i Jerusalem. De har funnet mer av hulen intakt enn de turte å drømme om.

Kristendommens ypperste helligdom har hatt nerde-besøk.En gruppe arkeologiske eksperter har fjernet en marmortavle foran det som ifølge tradisjonen er hulen som fungerte som graven til Jesus.Under tavlen og et tykt lag fyllmateriale dukket det først opp enda en marmortavle, denne gang med et kors - sannsynligvis fra korstogstiden - og deretter det opprinnelige gravleiet.

- Jeg var helt lamslått, sier arkeolog Fredrik Hiebert, som fulgte utgravningen i Jerusalem for National Geographic Society.

Gravhulen står fortsatt...

De fleste forskere regnet med at den opprinnelige gravhulen gikk tapt da Konstantin den stores sørget for bygging av Gravkirken på 300-tallet e.Kr. Men ingen visste med sikkerhet:

Den marmortavlen som beseglet selve gravstedet, hadde ikke vært fjernet siden 1555.

I forbindelse med en restaurering fikk eksperter fra National Technical University of Athens lov til å holde graven åpen i nøyaktig 60 timer.

Jesus' grav ligger under gravmælet, aediculaen, midt i Jerusalems Gravkirke.

Forskerne oppdaget ikke bare det opprinnelige gravleiet, men jord-radaren kunne avsløre at det faktisk er de opprinnelige veggene som går 1,8 meter inn i og under den lille helligdommen.

Jakten på Jesus fortsetter...

Gravstedet er nå igjen forseglet, og forskerne går i gang med å analysere store mengder data som er samlet inn. I beste fall finner de rester av inskripsjoner som kan koble graven sammen med en viss tømmer-sønn fra Nasaret.

Den hellige gravs kirke er forresten ikke den eneste kirken som hevder å være stedet der Jesus ble stedt til hvile. I Jerusalem kan du i tillegg velge mellom Hagegraven og Taipiot-krypten.

xxx

03.09.2017... "Det er lov til å bruke haue også!"

Ja, det mener jeg, men den bibel-aktive og bibel-tro bibelleser, vil nok være veldig uenig!

Men som de fleste skjønner etter hvert, så kan Bibelen tolkes på flere måter.

Noe som vel alle kristne er enige i, er at Jesus har stått opp fra det døde. Det skjedde 3 dager etter korsfestelsen.

Men når det gjelder det evige livet vi har etter vi er døde, spriker endel forklaringer.

Jeg er av den oppfatning, at dersom du vil leve evig, da må du være podet inn i Kristus. For det er gjennom en omvendelse og troen på Kristus vi har det evige livet.

Men flesteparten av menneskeheten er IKKE podet inn, og får derfor en evig død...

Dersom det ikke hadde vært slik, hadde min Gud og din Gud vært uten forstand! Det er med beven jeg bruker et slikt uttrykk, men du tror da ikke at Gud er en dum Gud?

Da Gud hadde skapt Adam og Arne, nei unnskyld, Adam og Eva, var Gud veldig fornøyd.

Men da synden kom inn med syndefallet, angret Gud at Han hadde skapt disse to! Adam og Even, nei unnskyld, Eva, burde vært utslettet straks, dersom et evig brennende helvete hadde vært resultatet for flesteparten av menneskeheten. Gud hadde også samme sjansen, da Noah og hans familie på 8 unnslapp vannflommen.

Dersom resultatet av arvesynden hadde resultert i foreløpig 15 milliarder u-frelste mennesker i et evig brennende helvete, da kan vi god kalle Gud for dum! Men så dum er Han ikke, og Jesus burde også ha nevnt at det nok ikke var særlig lurt å sette unger til verden, da 99 prosent av dem vil havne i helvete.

Konklusjon: Har du en Gud som er dum, eller som jeg, en Gud som er klok og som vi av fri vilje kan velge å være i sammen med i all evighet?

Gud kan gi oss evig liv i himmelen gjennom Jesus mens vi uten Ham går en evig død i møte. Ilden brenner opp alt som er av synderen, så lenge det er noe igjen å brenne...og det tar bare noen sekunder.

Sjelen vår dør sammen med kroppen, mens ånden vår går tilbake til Gud som gav den.Predikerens 12

…5 < /span>6før sølvsnoren tas bort, og gullskålen slåes i stykker, og krukken brytes sønder ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, 7og støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.

Trøst da hverandre med disse ord!

xxx

02.09.2017...Vidkun Quisling til Maria Quisling

Den siste kjærleiken 23. oktober 1945

Maria Quisling var opphaveleg frå Ukraina og skal ha blitt kjent med Vidkun då han arbeidde saman med Fridtjof Nansen på eit naudhjelpsprogram i Sovjetunionen.

«Min elskede Maria, Jeg får ikke anledning til mer å ta avskjed fra dig, og sender dig derfor med dette mitt sisste farvel og min hjertelige takk for allt.

»Desse hjarteskjerande orda vart skrive av Vidkun Quisling til kona Maria, berre nokre få timar før han vart avretta ved skyting på Akershus festning, natt til 24. oktober 1945.

Det er mykje som kan seiast om Vidkun Quisling, men at han var glad i kona si er det ingen tvil om.

Maria jobba også iherdig for å få ektemannen benåda og skreiv lange brev til både statsminister Gerhardsen og kong Haakon. Men for Quisling var det ingen nåde å få.

Vidkun skreiv fleire brev til kona i fengselet kor han takka ho for støtta ho har vore gjennom heile ekteskapet.

I det siste brevet skriv han trøystande ord til kvinna som berre nokre få timar seinare skulle bli enkje:«Vær så nu min elskede ikke alt for bedrøvet over dette tunge slag. Søk å finne de lyse og gode sider. Og bevar alle gode minner. Hvor jeg er glad at vi har funnet hinannen fullt ut og tilgitt alt!»

xxx

30.08.2017...Sylvi Listhaug skriver på Facebook: Veldig nyttig reise til Sverige! Jeg hadde en strålende dag selv uten møte med statsråden i Sverige Til slutt møtte jeg Tino Sanandaji som er samfunnsøkonom og som har skrevet boken "Masseutfordring". Han peker på at Sverige har store utfordringer. Innvandrere utgjør 22 prosent av den svenske befolkningen. Imidlertid står de for 53 prosent av dem med lange fengselsstraffer, 71 prosent av barnefattigdommen og 60 prosent av sosialstønad. Det viktigste er å gripe tidlig inn når man ser at utviklingen går i feil retning. For å gripe inn må man også anerkjenne at man har en utfordring. Vi vil også fortsette å diskutere de vanskelige sakene. Ha en fin kveld.

xxx

29.08.2017...Fra nettdebatten på nettstedet, Søkelys...

Når det gjelder Israel, så bor det nå over 90 prosent IKKE jøder der. De kaller seg nok jøder, fordi de bor i Jødeland!Det er jo helt latterlig, når Israel lar 90.000 etiopiske "jøder" komme inn i det landet. Hvor er likheten mellom de europeiske jødene under krigen, og de svarte fra Etiopia? Alle med noenlunde forstand må skjønne at dette ikke henger på greip!

Derfor tror jeg nok at Gud ikke haster med de andre landområdene, når det bare er en rest av 1/12 del av innbyggerne som er Guds Husfolk!

Nei, Gud venter nok på at ALLE de 12 stammene skal inn i landet, og selv da blir det bare en rest som slipper inn. De er de rette etterkommerne av Jakobs ætt, dersom det er noen som ikke har fått det med seg.

29/08/2017, kl. 17:06 sa Vista Bella:Flom, orkaner og uvær er vel bare værforandringer, noe som har pågått siden tidenes morgen.

Svar ↓29/08/2017, kl. 17:40 sa Anders Helge Myhren:

Helt riktig, Vista Bella…Søkelys forsøker som vanlig å piske opp dommedags-hysteriet.

Dersom vi ser oss litt tilbake, til den amerikanske borgerkrigen, den 1. verdenskrigen og den 2 verdenskrigen.Dersom vi sprer på med Svartedauen på 1300 tallet, Holocaust under krigen, så er det småtterier vi idag ser…

Vi har aldri hatt det bedre og dette har vart siden 1945, altså over 70 år.

Amerikanerne blir fetere og fetere, og flere og flere får trygd fra den "rike" staten.

Så skjer det en flom i EN stat i Amerika, og dommedagen er over oss liksom!!

Skjerpings bør Andersen gjøre…i Søkelys….Kanskje det er på tide å gå på møter andre steder enn på Sion, Fevik? Det er sunt å variere litt, foreksempel Evangeliekirken Arendal, eller Smyrna, Oslo?

xxx

27.08.2017...Etter min mening var det EN spesiell grunn til at Hans Nielsen Hauge ble så forfulgt som han gjorde.

Og de fleste vet at det var presteskapet som først og fremst var ute etter å ta han. Presteskapet allierte seg som så ofte før med lensmannen, som utførte arrestasjonene.

Grunnen til at prestene var så sinte på Hauge, var at de følte sin stilling truet. Det var nok i liten grad at Hauge brøt konventikkelplakaten som forbød lekmannsforkynnelse i Norge.

De mente selv de var de eneste representantene mellom Gud og mennesker, en oppfatning de hadde arvet fra Den Katolske Kirken.

Til det måtte de ha utdannelse, lære seg latin og være utnevnt av staten.

Når den u-lærte Hans Nielsen Hauge kom med sin forkynnelse, kunne folk se og skjønne at de strengt tatt ikke hadde bruk for noen prest i det hele tatt.

Presten ble revet ned fra sin høye hest, og ble degradert både av Gud og mennesker...

xxx

22.08.2017...En kommentar fra redaktøren på nettstedet, Søkelys...

Jeg er helt enig med Jan Kåre Christensen, jeg skjønner heller ikke den nesegruse beundringen av Wilkerson. Alt det han skrev har ikke slått til, og selv endte han i en bilulykke hvor han døde.

Det er alt for mange som gjennom årene har sagt: "Herren har sagt til meg…" og så kommer den ene ville spådommen etter den andre.

Jeg vet om hundre som synes de fortjener en spesiell takk ifra Herren Jahve, og noen fortjener det sikkert også…Men bortsett fra Hans Nielsen Hauge og noen av de første martyrene, så er det ikke så mange å nevne…

Det fleste som Herren vil premiere høyest på den ytterste dag er nok anonyme Herrens helter.

Jeg leste forleden at Jesus sine disipler skal dømme Israels 12 stammer. Det blir spennende, da vi vet at for eksempel Peter sviktet Jesus når det gjaldt som mest.

Og Judas sviktet også, og selv ble han oppfordret av Jesus til å svikte Ham!!! Jesus ba i tillegg at Satan selv skulle ta bolig i Judas.

Som vi ser så er det vanskelig å dømme ut ifra menneskelige tanker og bedømminger.

Så lar vi Jan Kåre Christensen i fred, kanskje han gjør Guds gjerninger og kanskje ikke.

Kanskje jeg selv er i Gud ledelse eller kanskje ikke…Slike ting får vi la Jehova dømme om.

En ting er sikkert, jeg tror Gud vil bedømme oss alle på en slik måte, som vi aldri selv kunne ha tenkt ut…

21.08.17...En feststund idag for undertegnede. Jeg har stemt, og valget falt på Fremskrittspartiet. Jeg tenkte lenge på om jeg skulle la Demokratene i Norge få min stemme, men jeg valgte å stemme klokt, selv om Demokratene nok ligger mitt hjerte nærmest.

Men har de en sjanse til å komme inn på stortinget om 4 år, så får de nok min stemme neste gang!

xxx

21.08.2017...Demokratenes leder skriver helt rett: "Angrep som i Spania vil fortsette så lenge våre blinde og naive elitepolitikere fortsetter med sine skylapper og ikke tar muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor." Sitat slutt.

Hver gang det har skjedd muslimsk terror, så skjønner liksom politikerne ikke noe som helst. De virker helt handlingslammet.

Så tar de fram et papir, som er lest ifra mange ganger: "Mine tanker går til de drepte og de sårede," og så legger de til: "og til deres familier." Så putter de papirlappen tilbake i lomma, for å bli brukt når neste terror-angrep kommer!

Det finnes kun en løsning på å få slutt på terroren, alle muslimer må ut av våre europiske land. Det gjelder alle…

xxx

20.08.2017...Over hele verden idag blir drøssevis av bedehus, kapeller og kirker lagt ned. Noen blir til hus for vanlige folk, noen blir revet og andre blir overtatt av muslimer...

Det som foregår idag er en avkristning som verden aldri før har sett.. Spesielt den hvite befolkningen vender Kristus ryggen og lever i nuet. De har nok med dette livet ser det ut som, og gir opp sin barnetro...Da er det fritt fram for andre religioner, og de får fotfeste i de tidligere kristne landene. Folk bryr seg lite eller ikke noe, og er overbærende med at andre religioner overtar...Men Gud er sint og det vil Han nok vise etterhvert. På hvilken måte da kan vi spørre, og svaret ligger i bibelen.

Det blir en 3. og en 4. verdenskrig før Jesus kommer tilbake, og da vil verden se helt annerledes ut. Bibelen forteller at Guds Husfolk vil vende tilbake til et stor-Israel og de fleste av verdens befolkning vil omkomme.

Jorden vil også bli helt ødelagt, men da må vi huske på at det kommer en ny himmel og en ny jord etterpå. Det blir en overkledning som igjenoppretter alt, og da blir det som i Paradis igjen.

xxx

19.08.2017...Jeg har nettopp lest om Hans Nielsen Hauge...Han ble ikke gammel, bare noen og femti år. Han ble født i 1771 og døde 1824. Han levde et strevsomt liv og ut ifra et menneskelig synspunkt, så burde han ha blitt premiert av Gud. Men det ble han ikke, tvertimot...Da han etter 10 års fengselopphold giftet seg, døde kona hans etter fødselen. Men gutten og arvingen ble født...der gikk det bra.

Hans Nielsen Hauge giftet seg igjen, og fikk da 3 barn som alle døde...

Spørsmålet blir da...Er ikke Gud takknemlig over det vi gjør, som beviselig er etter Hans vilje?Svaret må jo være ja, men hvorfor viste ikke Gud dette gjennom slutten av livet til Hauge?

Så langt jeg kan se og skjønner, så var det ikke noen spesielle velsignelser å spore på slutten av Hauges liv. Hvorfor ikke? Svaret må ligge i at det er etter døden og dommen vi får lønnen vår...

I dette livet ser vi at de ufrelste lykkes mange ganger bedre i livet enn de fleste kristne...Slik er det bare...

I dagens pastor-prekener prekes det mye om å lykkes, bare vi bruker bibelske måter. I min kristne verden gjelder de 10 budene Jesus gav oss, og vi gjør klokt i å la det andre ligge...Det var ment for Jesus og Hans samtid, og da vi gikk over fra loven til nåden, sluttet disse "såkorn" å virke...

Å følge etter Jesus

24

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

25

For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

26

Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?

27

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Hva er grunnen til at terroristene ikke slår til i for eksempel Polen?

Muslimsk terror i Spania...

Det er minst 18 nasjonaliteter blant de drepte og sårede, inkludert personer fra Spania, Frankrike, Tyskland, Nederland, Algerie, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Italia og Kina.

Fakta om terrorangrepene i SpaniaSpania ble torsdag og natt til fredag utsatt for to bilangrep i byene Barcelona og Cambrils.*

Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania.

Om kvelden bekrefter myndighetene i Catalonia at 14 personer er drept og 80 er skadd.

To personer er pågrepet, men den antatte sjåføren er på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet. IS hevder å stå bak angrepet.

Senere blir det bekreftet at fem personer ble skutt og drept av politiet etter å ha forsøkt å kopiere angrepet i Barcelona. De drepte hadde bombebelter med seg.* Seks personer ble skadd i angrepet. En politimann er lettere skadd.*

De jobber ut fra en teori om at det er en sammenheng mellom de to angrepene.*

En eksplosjon rundt 200 kilometer sørvest for Barcelona settes også i sammenheng med angrepet i Barcelona.

Beboerne mistenkes for å ha forsøke å lage en bombe med gassflasker.*

Spansk politi mener føreren av bilen som ble kjørt inn i en folkemengde på La Rambla i Barcelona torsdag er 17 år gammel, ifølge spanske medier.

17-åringen er av marokkansk opprinnelse.

Den eldre broren hans, Driss Oukabir, ble torsdag etterlyst og pågrepet mens han var på vei for å melde seg for politiet i Ripoll.

.«Drep de vantro»

17-åringen var aktiv på det sosiale nettstedet Kiwi for to år siden. Der ble han spurt hva han ville gjøre hvis han var verdenshersker. «Drepe de vantro og bare la muslimer som følger sin religion være igjen», skrev han tilbake.

.Ifølge avisen El Periódico skal 17-åringen ha blitt radikalisert de siste månedene.

Politiet jobber nå etter en teori om at en gruppe unge mennesker relativt nylig skal ha blitt radikalisert, og derfor har vært krevende å kartlegge,

xxx

12.07.2017...Nasjonalistmarsj ga unntakstilstand

Guvernøren i Virginia har erklært unntakstilstand i den amerikanske delstaten på grunn av en stor høyreekstrem nasjonalistmarsj i byen Charlottesville.

Ifølge nyhetsbyrået AP har det brutt ut flere voldelige sammenstøt mellom demonstranter.

xxx

11.07.2017...Polen er klar til å akseptere innvandrere fra Europa, men ikke fra Midtøsten og Nord-Afrika, sa polsk utenriksminister Witold Waszczykowski i et intervju med RIA Novosti, melder telesurtv.net.-

Polen er åpen for innvandring til vårt land. I fjor delte vi ut 1,267 millioner visum til ukrainerne. Halvparten av disse var arbeidstillatelse. Vi er ikke bare åpne for innvandring fra Ukraina, men også fra Russland og andre land, sa statsråden i intervjuet.-

Men vi ønsker ikke å bli påtvinget å ta imot innvandrere fra Midt-Østen og Afrika. Vi ønsker ikke å gjennomføre EUs beslutning fra september 2015, sier Waszczykowski.

xxx

08.08.2017...Svar av redaktøren til nettstedet, Søkelys...

Donald Trump har gjort en meget god jobb, og vil nok fortsette med det. Men han er ingen kristen, slik som Georg Nilsen her, og det skal han nok bare være glad for. Herr Nilsen har et fordømmende hjerte, som bare ser feil og mangler og ingen gode sider hos Trump. Slik ser han nok det samme hos mange andre mennesker også.

Men Gud bruker ikke bare de som er kristne, Han innsetter og avsetter helt suverent.

Trump drikker ikke alkohol, han røker ikke, og bruker uttrykket: "Gud bevare Amerika!" Hans familie er noe av det fineste jeg har sett, og hans 3 koner var til stede under innsettelsen. Ingen fiendeskap der altså, de oppfører seg slik som det sømmer seg.

Nå er det også mange som mener at den rike mannen og Lasarus godt kunne vært Donald Trump og Georg Nilsen. Den sistnevnte er fattig sammenlignet med Trump, som er overmåte rik. Dersom det stemmer det de fleste tror, så går Nilsen som den fattige til himmelen, mens Trump går til fortapelsen. Så bra da, vil nok de mange si, det var nå det jeg håpet! Det samme ønsker nok VG, Dagbladet, NRK, TV2 og hele røkla. Trøst da hverandre med disse ord… .

xxx

28.07.2017...Det finst betydeleg større likskapar mellom synet på krig og fred i Det gamle og Det nye testamentet enn dei fleste kristne i dag tar innover seg. Det hevdar den svenske teologen Olof Edsinger i boka Krigene i Det gamle testamentet.

Når Jesus og apostlane synest å ta krigsskildringane i Det gamle testamentet på alvor, og oppmodar menneska til å lære av desse historiene, kvifor skal ikkje vi gjere det same? spør han.

Det gamle testamentet er fullt av skildringar av brutale krigar i Guds namn og Gud som hærførar i krigar der israelittane får beskjed om å drepe alle, både menn, kvinner og barn. «For engelen min skal gå framfor deg og føra deg til amorittane og hetittane, perisittane og kanaanearane, hevittane og jebusittane, og eg vil utsletta dei», seier Gud til Moses i Andre Mosebok 23,23.

Ifølgje Edsinger er ordet krig nemnd meir enn 300 gonger i Det gamle testamentet, og alle bortsett frå to av dei 39 bøkene kjem inn på temaet.

Korleis kan den same Gud som i kjærleik til oss ofrar sonen sin for at vi skal få frelse, vere hærførar i Israels utryddingskrigar mot heile folkeslag? Sitat slutt.

Redaktøren skriver:

Men legg nå merke til hvem Gud sloss for? Dersom du ikke vet det, så var det for Israels Hus. Og dette huset som det her er snakk om, det er Israels 12 stammer. Som igjen er den hvite befolkningen i verden? Kan det bli enklere?

xxx

Ungarns statsminister: - De innvandrende muslimene betrakter sin egen religion og kultur som overordnet våre

23.07.2017...Viktor Orbán på massemøte i Romania:

Orbán ønsker sterkt EU-forsvar etter Brexit og vil forsvare Polen i EU-

De samme kreftene som snakker om europeiske verdier, vil slippe inn en strøm av muslimske migranter som vil sette nettopp disse verdiene i fare, sa Ungarns statsminister Viktor Orbán lørdag på folkemøte for den ungarske minoriteten i Romania.

HVILKEN SOLIDARITET? - Noen snakker om solidaritet ved å ta imot flyktninger. Vi må være solidariske mot våre europeiske verdier, sa statsminister Viktor Orbán

I de neste tiårene blir det store spørsmålet om Europa vil forbli Europa, om Ungarn forblir Ungarn, om Tyskland forblir Tyskland, Frankrike forblir Frankrike - eller ikke. Det historiske spørsmålet er: Hvem kommer til å leve i Europa?

Etter bortrykkelsen....eller er bildet tatt fra ett av våre møter?

xxx

10.07.2017..."En jødisk stat," heter det...Det er greit nok det, så langt det rekker, men vi må også huske på at Gud ønsker at ALLE de 12 israelske stammene skal få plass i det framtidige Israel. Les om dette i Esekiel kapittel 48, versene 1-35...

Foreløpig virker det som om det bare er en av stammene som er interessert i landet, og det er Juda stammen. Paradokssalt nok, så finnes de fleste av innbyggerne som konverterte jøder.

Det vil ganske enkelt si, at de ikke kommer fra jødeslekten, men er alminnelige mennesker, som har blitt jøder ved å gå over til jødisk tro og liv. Om Gud ønsker dette idag, det vet jeg ikke, men det har nå blitt realiteten.

xxx

06.07.2017...Fra patriarken, Jakob, som levde for 4000 år siden, kom det 12 sønner. 1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland] 2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland 3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norway) 4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine 5. Issachar: Finland 6. Naphtali: Norway 7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians 8. Gad: Italy, part of Switzerland 9. Reuben: Germany, Holland 10. Simeon: Spain, Portugal 11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland 12. Levi. Prestestammen

Jødene, som er av Juda stammen, ligner av utseende på oss hvite. Og omvendt, vi hvite, som er de andre 11 stammene ligner på jødene.

For sikkerhets skyld, hvem ligner på disse? Er det en som er svart? En japaner? En kineser? En araber? En fra India? Nei, det er oss hvite som har samme utseende som jødene.

Det betyr i klar tekst, at vi kommer fra det samme landet. Hvor er det landet da, som jødene kommer fra? Jo, det er Israel, og det gjør den hvite befolkningen også. Er det så vanskelig å forstå og godta? Ikke det, men så si det da....

xxx

Takk til Hove for din utlegning. Ja, jeg er enig i det meste du skriver. Unntaket er det du skriver om hvem som kalte seg for jøde i Israel på Jesus tid. Jeg tror jeg kan si med sikkerhet, at det er stammene i den sørlige delen av Israel. Altså, Juda, Benjamin, og Levi-stammen.

Den sørlige delen het, Judea...som kommer av ordet Juda. Juda stammen var tydeligvis størst i sør-riket, og derfra kommer navnet. Jeg har også hørt Jødeland som er navn.

De fleste i den nordlige delen, bodde der ikke lenger. De var reist og hadde dradd oppover i Europa. Det er dem vi hvite innbyggere stammer fra. Les gjerne mer om dette på våre innholdsrike nettsider...

www.evangeliekirken-arendal.no

Men som du skriver, hele Israel skal en dag bli frelst, og det gjelder også jødene, som altså er av Juda stammen.

xxx

I romerbrevet kapittel 11, vers 11 står det:1 1 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

13

Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt,

14

i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Sitat slutt.

Her står det at jødenes fall førte til en mulig frelse for hedningene. Spørsmålet blir da, når tid skjedde jødenes fall? Jo, da de forkastet Jesus som Guds Sønn. Dette skjedde ikke før Jesus hang på korset. Og siden har jødene aldri villet hatt noe med Jesus å gjøre. Konklusjon: Da Jesus og apostlene levde, før korsfestelsen, var det kun Israels 12 stammer, eller om du vil, Israels Hus som ville hatt mulighet til frelse. Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst. Når det gjelder Calvins lære, så velger jeg ikke å mene noe om den, annet enn at den er interessant. Men jeg synes nok at PAULUS SIN FORKLARING om at hedningene også er regnet med til frelsen, er noe tynn...det med å egge sitt eget folk til misunnelse...

Her står det at jødenes fall førte til en mulig frelse for hedningene. Spørsmålet blir da, når tid skjedde jødenes fall? Jo, da de forkastet Jesus som Guds Sønn.

Dette skjedde ikke før Jesus hang på korset. Og siden har jødene aldri villet hatt noe med Jesus å gjøre.

Konklusjon: Da Jesus og apostlene levde, før korsfestelsen, var det kun Israels 12 stammer, eller om du vil, Israels Hus som ville hatt mulighet til frelse. Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst.

Når det gjelder Calvins lære, så velger jeg ikke å mene noe om den, annet enn at den er interessant. Men jeg synes nok at PAULUS SIN FORKLARING om at hedningene også er regnet med til frelsen, er noe tynn...det med å egge sitt eget folk til misunnelse...


Er alt i bibelen hundre prosent riktig?

Når vi skjønner hva den katolske kirken har gjort av ondskap og at det tok 500 år før de gjorde bibelen ferdig, så må det avgjørende være hva Gud Fader, Jesus og Den Hellige Ånd mener og gjør...

Jesus sa helt klart fra om, at Han BARE var kommet for å frelse Israels ætt.

Gud Fader, Jahvè, var interessert i en nasjon, og det var Israel. Innbyggerne der var Israels 12 stammer.

Det må være grunnlaget i bibelens lære. Hva andre mennesker måtte ønske å mene, og det gjelder også i bibelen, det må kommer i 2. klasse...

Er du en av de utvalgte?

18.06.2017...I bibelen står det om de utvalgte...

Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel...

Jesus sier i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, "at Jeg er bare kommet for å frelse Israels Hus." Som kjent var Israels hus de 12 stammene før/ under kong Salomos tid...og etterkommerne...

En som mente noe om dette var Calvin...Ja, du har vel hørt om Calvins lære?

Den gikk ut på at Gud hadde utvalgt dem som skulle bli frelst allerede i starten av livet. Var du utvalgt, så var du uansett sikret plass i himmelriket og på jorden.

Dersom du ikke var en av dem, så nyttet det ikke å omvende seg...

Skal jeg komme med min oppfatning, så tror jeg utifra skriften, at de utvalgte er innenfor Israels 12 stammer i Det gamle testamentet. Dette gjelder også de omvendte til Kristus av Israels Hus i det nye testamentet.

Hva med da resten av verdens befolkning? Jo, det står at noen innflyttere også skal bli innbyggere i Himmelens rike, og de var hedninger.

Konklusjon: Har jeg samme oppfatning som Calvin? Ja, hvorfor ikke...

xxx

11.06-2017---Under den store folkevandringen 800 år før Kristus, reiste Israels 10 stammer innover mot Europa. Hvite assyrere ble det kalt, da de var i fangeskap i Syria.

Men etterhvert frigjorde de seg fra dem, og hver av de 10 stammene tok sine egne områder i Europa. Se oversikt på våre andre nettsider, hvor i Europa de befinner seg i dag.

På den tiden ble det betydelig mildere og isen smeltet. Det gav fantastiske muligheter for jakt og fiske og etterhvert jordbruk. Vikingene eller nordmennene fra Naphtali-stammen, var også dyktige sjøfarere, og handlet mye med andre stammer.

Da Jesus hadde gjort det som Han var kommet for, var det den 11. stammen. Benjaminstammen, som kom med frelse-budskapet til sine brødre i Europa. De bodde framdeles i Israel på Jesus tid, sammen med en rest av Juda stammen, men utvandret etterhvert de også...

Benjaminstammen bor idag på Island, det er et karrig land. Men det var vel en av de få ledige plassene etterhvert. Europa ble jo først bebodd av de andre israelske stammene, og de valgte selvfølgelig de beste landområdene.

xxx

8.6.2017...Det hender jeg er så heldig å få inn et nyttig brev på min nettadresse. Slik var det også denne gangen om Israels 10 tapte stammer.

Nå kan du lese dette brevet her, og siden vil jeg nok opprette en ny nettside om dette...

Israels Hus, de 10 tapte stammer

Vi skal se hvordan Gud førte 10 stammefolket (Israel hus) ut fra fangenskapet i Assyria og inn i Kaukasusområdet. Her utviklet disse stammene seg fra ca. år. 550 f.Kr. som den Kaukasiske rase, den hvite rase, det gotiske folk som senere blev kalt germanere. Di ble kalt Gotere for di dem utvandret fra Godsandområde i Syria (2 Kong 18,11)

Og under folkevandringen på 4-500 tallet av vår tidsregning inntok de hele Europa, store deler av Amerika m.m. (Cappelens historiske atlas 1962, kart nr. 32.)

Vi skal prøve å finne igjen de 10 tapte stammene.

Vi vet at jødefolket, som består av to stammer, Juda, Benjamin og en del av Levi. De har bevart sin identitet og går under navnet jøder eller Judas hus. Disse utgjør i dag ca. 16 millioner mennesker, fordelt over hele verden, derav ca. 5-6 millioner i staten Israel. Men hvor er resten av Israel, de 10 stammene, Israels hus? Disse har mistet sin identitet, men utgjør sikkert i dag en mengde folkeslag.

Tok Gud feil da han gav en spesiell velsignelse til Sara og Abrahams etterkommere? Det gjorde han selvfølgelig ikke.

Men hvorfor teller Ismaels og hans brødre, araberne, snart 300 millioner mennesker,

mens jødefolket teller bare 16 millioner? Hvorfor har araberne i dag 22 stater, mens Jødene har en? Og hvorfor disponerer araberne over 98 % av landområde i Midtøsten, mens Jødene har litt over 1 %?

Det er da en kan spørre seg, gikk det helt galt med løftene, eller er det de 10 stammene som utgjør mangfoldet av Israel? Men i tilfelle, hvor er de?

De bør mange ganger overgå araberne både i antall stater, landområder,

folketall, velsignelse og rikdom.

1 Mos 17,15-16 Og Gud sa til Abraham: Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai - Sara skal være hennes navn. 16 Og jeg vil velsigne henne, og jeg vil gi deg en sønn også med henne; ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til mange folk, konger over folkeslag skal fremgå av henne.

1 Mos 28,1-3 Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru. 2 Gjør deg rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent deg en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre! 3 Og Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag,

1 Mos 35,10-11 Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; her efter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Således fikk han navnet Israel. 11 Og Gud sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vær fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender.

1 Mos 48,17-19 Da Josef så at hans far la sin høyre hånd på Efra'ims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å føre den fra Efra'ims hode bort på Manasses hode. 18 Og Josef sa til sin far: Ikke så, far! For denne er den førstefødte; legg din høyre hånd på hans hode! 19 Men hans far vilde ikke det, og han sa: Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal og bli et folk, han skal og bli stor; men enda skal hans yngre bror bli større enn han, og hans ætt skal bli en mengde folkeslag.

Når i historien har disse stammene hvert en mengde folkeslag? Bare Efraim skal bli til en mengde folkeslag. I følge Åp. kap. 7 er alle stammene unntatt Dan til stede i avslutningen an vår tidsalder. Men hvor er dem i dag?

Åp 7,2-4 Og jeg så en annen engel, som steg opp fra solens oppgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: 3 Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på vår Guds tjenere i deres panner! 4 Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire og førti tusen beseglede av alle Israels barns stammer:

År 932. Israel ble delt i 2, Nord-riket og Syd-riket. Judas Hus (Rehabeam konge)

Israels Hus ( Jeroboam konge)

10 stammer løsrives fra David-dynastiet

1 Kong. 11,29-31 På den tid hendte det engang da Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at profeten Akia fra Silo traff ham på veien; han* hadde en ny kappe på, og de to var alene på marken.

<* profeten.> 30 Da tok Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i tolv stykker. 31 Og han sa til Jeroboam: Ta deg ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir deg de ti stammer;

År 722. Israels hus bortført til Assyria i fangenskap.

2 Kong 18,11 Og kongen i Assyria bortførte Israel til Assyria og flyttet dem til Halah og til Habor, en elv i Gosan, og til Medias byer,

Nå skal vi prøve å finne dem igjen!

Jer. 18,5-6 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 6 Skulde jeg ikke kunne gjøre med eder, Israels hus, som denne pottemaker? sier Herren; se, som leret er i pottemakerens hånd, således er I i min hånd, Israels hus!

Esek. 37,1 Herrens hånd kom over mig, og Herren førte mig i ånden ut og satte mig ned midt i dalen, og den var full av ben.

Hvilken Dal? Selvfølgelig i Go sandalen

Esekiel var på dette denne tid i fangenskap i Babylon, og ble av Herren førte i ånden ut

til Gosandalen, hvor de 10 Israels stammer hadde hvert i fangenskap over100 år og var helt forkommende.

Esek 37,11 Og han sa til mig: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt.

Da det Assyriske rike falt, ble disse ben levende, gikk inn i Kaukasusområde.

2. Esras 13, 33-38 (denne boken står ikke i Bibelen) fortelles det: De tok en beslutning og forlot hedningene for å gå inn i et avsidesliggende land hvor ingen mennesker bodde, for at de der måtte holde de lover som de brøt i sitt eget land. De gikk gjennom Eufratstrømmens smale pass, for den aller høyeste viste dem et tegn, og Han holdt floden tilbake mens de gikk over. Det var en lang vei å gå gjennom dette land. I et og et halvt år gikk de. Dette område kalles Arsereth, og der befinner de seg inntil de siste dager.

Dette område ligger vest for det kaspiske hav.

Israel har alltid hvert et kolonifolk (stammefolk) på vandring. Også i Israels storhetstid, under et kongedømme, beholdt de sine tildelte landområder, som et stammefolk. Samtidig som dette folk forlot Asia, dukker det opp et folk i Kaukasus område. I dette området, syd-vest for det Kaspiske hav finner vi vuggen til den hvite, europeiske rase, som for øvrig kalles Den kaukasiske rase, eller Den nordiske rase, (den hvite mann). I begynnelsen av vår tidsregning hadde dette folket vært i dette område ca. 500 år. Her utviklet de seg til en stor folkegruppe, og etter som dem vokste utvidet sine landområder. Det ser ut som Aser stamme bosatte seg vest for det kaspiske hav, og landet heter Aserbajdsjan også i dag.

Sitat fra boka; DI FORENTE STATER OG STORBBRITANIA I PROFETIENE.

Av Herbert W. Armstrong.

Josefus skrev sin historie i det første århundre ek. Han skrev; har de 10 stammene til nå vært bortenfor elven Eufrat, og er et enormt menneske-hav som ikke kan telles.

Bok XI kapitel 5,2.

``Antiquitates Iudaicae``- ``Den jødiske arkeologi ``). Skjønt noen israelitter allerede hadde utvandret til Nord-Europa, blant annet til Skandinavia, var det da Josefus skrev ennå mange igjen i Skytias område.

Joh. 10,16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.

Esek. 37,22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker.

Matt. 10,5-6 Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, 6 men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Jesus viste selvfølgelig hvor Israels Hus var.

Matt 15,24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

(Det ser ut som det er et skille mellom øst-Asiatiske folkegrupper og Israels Hus ved Grense Jakobs elv.)

(E. U. Flagget med 12 stjerner er symbolet for Israel.)

Noen tanker fra en ikke teolog Asbjørn Fjeldberg.

27.05.2017...I dag legger jeg fokuset på 2 ord, som har helt forskjellige meninger. Men likevel har de mye felles...Det er ordene, misunnelse og stolthet.

I følge bibellærer, Derek Prince, så er stoltheten vår den største synden vi har og begår...

La meg ta et eksempel. Et kjent navn i tiden er Jan Hanvold. Det kan sies mye om han, og det gjør det, men jeg regner med at han er lite misunnelig på andre mennesker.

Grunnen er nok at "han har fått det til."

Men det er ikke misunnelsen, men stoltheten som er den største faren for han. Stolthet over å ha fått til noe her i livet, og det har han, kan fort sette mannen i den båsen.

Når det gjelder det stikk motsatte, misunnelsen, så er nok den mest framtredene hos dem som IKKE får til særlig mye i livet.

Du vet, andres fiaskoer er lettere å bære enn andres vellykkethet.

Kjenner du en ydmyk pastor? Ikke jeg heller...det måtte da isåfall være meg...

xxx

20.05.2017...Det er rart å tenke på, at jøder over hele verden, IKKE TROR PÅ JESUS SOM SIN FRELSER!

Hvorfor gjør de ikke det tro? Jo, det er nok fordi, at de fleste ikke er ekte jøder etter kjødet, men bare konverterte jøder. I Guds Øyne er disse da ikke jøder....

Da templet ble bygget, og det ble bygget opp flere ganger, hadde de 12 Israel stammene en felles tro, det var Jehova. I tempelet ofret de til Han.

Da Jesus døde, oppsto og reiste tilbake til himmelen, varte det ikke lenge før tempelet ble revet ned av romerne. De fleste av befolkningen ble drevet i landflyktighet...

De konverterte jødene har i flere tusen år skrevet 36 bøker om deres historie, bøkene heter Talmud. Det er deres bibel. Talmud (hebraisk תַּלְמוּד) er den store samlingen av sitater og uttalelser av jødiske skriftlærde som i tillegg til Tanákh har betydning for jødedommen i dag.Talmud ble skrevet ferdig på 500-tallet.

Det kristne bibel-tillegget, Det nye testamentet, og tro har ingen verdi for dem.

De tenker hele tiden på å bygge opp det gamle Salomos tempel igjen, og begynne å ofre i det, slik som de hadde gjort før i tiden. Dessuten ber de til Jehova, far til Jesus, som de gjorte i det gamle testamentet.

Jesus-navnet er for de fleste konverterte jøder blasfemisk og ingenting annet.

Men hvem tror på Jesus av jødene idag? Jo, det er etterkommerne av Juda stammen. Men de kaller seg ikke for jøder lenger, de er inngiftet med andre av Guds folk, de 12 Israel-stammene. Men det finnes visse unntak, ca. 10 prosent.

Men de fleste opphørte i navnet og være jøder, på samme måten som de 10 israelske stammene opphørte å være israelitter. De fikk andre navn, slik som barbarere, skytere, hunere, vikinger, hundreår etter de hadde forlatt Israel.

Idag er det den hvite mann og kvinne som representerer de 12 Israel stammene. Her er de ekte jødene inkludert, og naturlig nok kan ingen se forskjell på disse stammene, selv om alle har sine egenart.

Idag er altså de fleste, i Israel og i verden ikke ekte jøder, men konverterte jøder.

Men etter min mening, så bruker Gud disse, slik at muslimene ikke skal okkupere Israel, og alt bli fullstendig fastlåst.

Men jeg tror det først må en 3. verdenskrig til...skrekk og gru...for at veien til Israel for den hvite befolkningen ligger klar. Det kan bli noen hundre år til, etter det jeg ser, men en vet jo aldri...

xxx

18.05.2017...Donald Trump gjør en meget god jobb i det Hvite Hus.

Han har en tilnærming til Russland som er meget viktig.

Mitt håp er at disse to landene, USA og Russland, skal samarbeide på alle fronter, også militært.

Vi er av samme opphav, så det skulle bare mangle...

xxx

17.05.2017...I dag feirer vi 17. mai og frihetsdagen vår. Men for mange nordmenn har Norge blitt noe helt annet enn det som de ble forespeilet.

Tenk deg at en ny krig bryter ut, og du går inn i det norske forsvaret. Du mister livet i striden...men omsider kommer freden.

Din sønn er arbeidsledig og er utdannet som TV mann. Håpet er at han skal få jobb i NRK...Han søker mange stillinger der, men skjønner etterhvert at han er sjanseløs.

Våre nye landsmenn blir glatt prioritert, både bak og foran kamera.

Joda, dette er "takken" for at jeg kjempet og gav mitt liv for Norge...

Slik er det også idag...og dette gjelder over hele fjøla...

Forslag: Bryter krigen ut, reis til Israel eller USA...Eller gå i fengsel som passifist...

Unntaket...Er det muslimer du må kjempe imot, gi alt du har, også livet.

xxx

14.05.2017...Godt skrevet, Søkelys, i en kommentar:

Slik er det i denne verden, der vi kun får maktelskende topp-personer som selvsagt tjener sine egne interesser først.

Se bare her hjemme der skuespillerne Jonas Skar Støre og Jens Stoltenberg holder hånd foran AP's landsmøter og synger "Op alle jordens bundne trælle".

Med 50 og 100 millioner hver på bok.

Eller der LO's arbeiderhøvding krever million-lønn og fallskjerm for å representere "arbeidsfolk". Illusjonistene har grepet roret.

xxx

12.05.2017...Redaktør Jahn Otto Johansen kan få sagt det...Om Aage Samuelsen...

Åge Samuelsens knullerier og begersvinging var etter min mening lite å ta på vei for sammenlignet med disse uhyrlige overgrep som vi ser fortsatt blir avslørt i den katolske kirke og andre kirkesamfunn.

Om Åges seksualitet vil jeg våge den påstand at han stimulerte mange ekteskap som holdt på å gå tørre.

Jeg husker en søndagsskolelærer som fortalte meg at kona hans ble kåt og kjærlig når hun hadde vært på møter meg Åge Samuelsen.

Nå han flyktig skred langs de knelende kvinner og så vidt berørte deres struttende rumper var det som en hønsegård.

Min søndagsskolelærer fortalte åpent at dette hadde reddet hans ekteskap...

xxx

11.05.2017...Har du tenkt på hvordan det var å leve i verden, før kristendommen kom med Jesus?

Når vi tenker oss begynnelsen, med Adam og Eva, så kan vi først konkludere...

Først var verden skapt vidunderlig av Gud, med Hans ord. Han sa et setning og det ble slik. En himmelsk verden.

Vi vet vel ikke nøyaktig hvor lenge Adam og Eva var i Paradiset, men det står at de var sammen med Gud. De kunne høre at Gud gikk i Paradis-hagen og de kunne høre Hans stemme...Men som vi idag sier, "Hvor lenge var Adam i Paradis?"

Fra syndefallet og fram til Moses var det ingen Guds lover, har du tenkt på det? Men det virket som om det gikk greit an å leve uten disse harde lovene.

Men med Moses sine 2 steintavler, ble det bråk i leiren, for å si det på den måten. Når Gud fikk det som Han ville, gikk det bra med disse, men når folkeslagene ikke ville ha noe med Gud og gjøre, var det død og fordervelse som møtte dem.

Etter hvert var det bare ett folk som Gud brydde seg om, og det var Israels Hus.

Men når vi kommer til Kong Salomo og hans ulydighet mot Gud og loven, var det definitivt farvell med noen form for samhandling! Hele dette folket som Gud var nidkjær med, forlot Han og de ville heller ikke ha noe med Han å gjøre.

Men Gud gav ikke opp, og Han sendte Jesus til jorden vår.

Hvordan det var å leve uten Gud i denne verden, før Jesus kom, fortelles det lite om. Men Paulus merket seg all den endeløse diskusjonene som de lærde hadde. Men dog, livet gikk sin vante gang...

Men da Jesus kom, ble det litt etter litt Hans lære som ble en rettersnor for dem som Gud brydde seg om, de 12 Israel stammene. Litt etter litt så tok disse stammene, som er den hvite befolkningen i verden, imot Jesus og Hans bud og regler, og bygget kirker...Den hvite mann og kvinnes religion...

Men andre folkeslag har vel ikke tatt imot bibelens Gud og Jesus før nå i de siste århundrene. Da det er Israels Hus som har gått foran med sine misjonærer, og vist veien til Gud igjen.

Så får vi da håpe at Gud idag bryr seg også om andre folkeslag?

xxx

09.05.2017...Er Gud, inkludert Jesus, rasist? Ja!

Når jeg leser i bibelen, da merker jeg fort at Gud foretrekker et spesielt folk framfor andre folkeslag. Jesus sier i Matteus 10 og 15, at Han bare var kommet for å frelse Israels Hus!

Jehova, i det gamle testamentet, foretrekker konsekvent Israels 12 stammer. Punktum!

Det handler om Israel som land og Israels 12 familie-stammer. Der er Juda stammen, jødene, bare en 1/12. De andre stammene behandles på samme måten.

I det gamle testamentet hører vi mye om Abraham, Isak og Jakob. Men etter at Jakob og hans slekt kom til Egypt, handler det bare om den familien.

Dersom vi spør om Treenigheten er rasist, så er svaret, ja. Han foretrekker, hjelper og kriger hele tiden for dette landet, Israel, og dette folkeslaget.

Spørsmålet vi da må stille oss er, hvor finner vi denne slekten idag?

For å gjøre en lang historie kort, så er svaret, den hvite befolkningen i verden. Slik har det alltid vært, også Adam og Eva var hvite mennesker.

Det finnes en utrolig mengde stoff, dersom du vil granske dette videre, se bare på Evangeliekirkens nettsider...

xxx

04.05.2017...Når alt kommer til alt, dreier det hele seg om hvor vidt Jesus sto opp fra det døde.

Dersom Han gjorde det, så er det sant at Han er Guds Sønn.

Dersom Jesus ikke sto opp fra det døde, "da er vi de ynkeligste av alle mennesker"...Sitat fra Paulus...

Jeg har valgt å tro at Jesus var og er Guds Sønn og lever idag. I min omvendelse, tro og bekjennelse, har jeg evig liv i Jesus.

Dersom ingen oppstandelse i Jesus...intet evig liv...Så enkelt er det med den saken...

xxx

29.04.2017..."Apostelen Johannes forteller at hodekledet«lå sammenrullet på et sted for seg selv», se Joh 20,7.

Dette hodekledet, på gresk sudarion, ble vist fram nå på langfredag i San Salvadorkatedralen.

Det var en sterk opplevelse å se Jesu blod på en slik dag.Dette kledet ble brukt til å samle opp blod fra Jesu sår i hodet og blod som rant fra nesa hans da de tok ham ned fra korset. Med kledet surret rundt hodet ble Jesus båret til graven. Før de svøpte ham i likkledet, dro de av hodekledet som da ble liggende sammenrullet for seg selv.

Siden 1985 er det forsket intenst på dette kledet også, og det er samstemmig oppfatning blant vitenskapsmennene at samme person har hatt begge kledene på seg. Legger man blodflekkene på hodekledet over blodflekkene på Likkledet er det 100 prosent match. Det er samme blodtype på begge kledene og pollenkorn viser dets ferd fra Israel, gjennom Nord-Afrika til Spania.

Kledets historie er godt bevitnet. Det ble oppbevart i et kloster i Jordandalen til 570 e. Kr. Så ble det flyttet til Jerusalem i 614. Men da perserne angrep byen, flyktet de med kledet til Alexandria. Siden kom muslimene, og hodekledet ble fraktet gjennom Nord-Afrika til Spania. Muslimene erobret Spania også fra 711, men kom ikke så langt nord som til Oviedo. Der bygget kong Alfonso II et kapell for kledet i 812, Camara Santa, som siden ble bygget inn i katedralen i 1388.

Jostein Andreassen har skrevet en fascinerende bok om forskningen på hodekledet og dets historie: «Jesu hodeklede: Sudariet i Oviedo -hemmeligheten langs pilgrimsveien til Santiago de Compostela». Her viser han hvordan de to kledene stadfester hverandre og bekrefter evangelienes sannhetsinnhold."

Mer utfyllende her:http://torinokledet.no/jesu-hodeklede--sudariet-i-oviedo

xxx

18.04.2017...Bibelske sannheter...

Gjennom 35 år som bibelleser og kristen, er det noen sannheter som står klart for meg:

Vet Gud hva som kommer til å skje med deg og meg framover? Nei, og det standpunktet har jeg på grunn av at "Gud angrer noen ganger..."

I Eskiel 37 står det om de tørre ben i dalen, Israels Hus skal bli levende igjen, og de skal bli til en meget, meget stor hær.

Israels hus omfatter sør og nord riket i tidligere Israel, alle de 12 stammene.

Jahve, Jesus og Den Hellige Ånd i det gamle testamentet, er de samme som i det nye testamentet. Det Gud gjorde i det gamle testamentet gjorde Han sammen med Jesus og Den Hellige Ånd.

Jesus ble inkarnert inn i Maria, det finnes ingen gener fra Maria eller Josef i Jesus.

Allerede på Kong Salomos tid emigrerte noen av Israels hus nordover til Europa. De hadde også tilgang på gull, sølv og kobber fra nord Europa da de bygget Herrens tempel i Jerusalem.

Jesus sine 12 disipler var jøder, uten etnisk blanding fra andre folkeslag. De bodde i Galilea og var jevnt over fattige.

Israels 12 stammer er den hvite folkegruppen, de fleste i nord Europa, men også i USA, Australia, New Zealand.

Vikingene stammer da også fra Israels 12 stammer.

Israel skal bli så stort som det var på kong Davids tid, med enda flere innbyggere.

Sabbaten er vår helligdag og er fra fredag kveld til lørdag kveld.

Jesus sa til den ene røveren: "Sannelig idag sier jeg deg, du skal være med meg til Paradis!" (Legg merke til plasseringen av komma.)

Helvete, de u-omvendte brenner opp i ildsjøen og blir fort utslettet.

Israels 12 gamle stammer skal gjenoppstå før tiden før den ytterste dag. De skal reise tilbake til Israel og kjempe for et Stor Israel. Hæren skal være meget, meget stor. Kong David skal være leder der. Jesus skal være kongenes konge.

Israels hær skal mot endens tid kjempe mot hedningene med sverd og vinne. All teknologi som er oppfunnet idag og senere, vil bli radert ut, ødelagt. Tilbake står hærene med det de kjempet med tidligere, hester og sverd.

Da Israels Hus gikk 40 år rundt i ørkenen, var det i Sinai i Arabia.

Etter syndefallet er vi blitt til en sjel som dør engang. Ånden vår, som Gud gav oss, går tilbake til Faderen.

Det 3. templet blir bygget og David er lederen og Jesus er kongen.

Israel blir jordens stormakt.

Fader, Sønn, og Hellige Ånd er ett.

Helbredelsen skjer når vi ber og når Herren vil det. Ingen forskjell på liten eller stor tro. Vi lever i nåden...

Dåp er full ned-dykkelse, når vedkommende selv tror på Jesus.

Det er rangordninger i himmelen, etter hvordan du og jeg har forvaltet vårt "pund."Men noen får også forutbestemte plasser, slike som apostlene og patriarkene, israelske konger o.l.

Det bør være dødsstraff for mord, voldtekt, incest og lignende ting.

Litt integrering av fremmede blir det i Stor Israel, og Jahve og Kristus skal være Gud for alle innbyggerne.

Vi blir frelst gjennom omvendelse og tro på Kristus og dåp i nevnte rekkefølge.

Dersom vi blir døpt i Den Hellige Ånd høres tungetalen.

Når vi dør kommer vi ikke straks til himmelen, ikke før på "den ytterste dag."

På den ytterste dag skal alle sjeler gjenoppstå, de u-frelste skal dømmes og tilintetgjøres, de kristne bedømmes og skal leve evig. Alle frelste får tilbake Guds Ånd og får et nytt herlighetslegeme.

Israels gamle stammer har tidligere stått opp av gravene og skal leve evig.

xxx

17.04.2017...På Jesus tid leser vi om galileere i nord-Israel. Det var av disse menn, som Jesus valgte ut sine 12 disipler.

Jeg har i flere år undret meg over hva slags israels-stamme disse galileere kom fra? For å gjøre en lang historie kort, så er Jesus disipler EKTE jøder fra Juda stammen, men som bodde i nord-Israel i Galilea! De er ikke assimilert inn i andre folkeslag, eller konverterte...

Deres slekter ble værende i Israel, også etter at Nebukanesar førte de aller fleste av Juda stammen i sør-riket til Babylon i Syria.

De andre stammene i nord-riket, hadde tidligere klart å flykte videre nordover mot Europa. Så de fleste av dem vendte aldri tilbake til sitt tidligere hjemland.

Da en rest av Juda stammen, etter 70 år, vendte tilbake fra Babylon til Judea i Israel, var de fleste av dem assimilert med andre folkeslag. Trist, men sant! Men de kalte seg fortsatt for jøder...

Det var denne resten av assimilerte etterkommere av jøder som skulle være med på å korsfeste Jesus!

Men i Galilea bodde de rene jødene, og som bare giftet seg med sine egne. Disse var fattige, og Jesus ynket seg mange ganger over deres usle kår. Det var av dette opphavet Jesus valgte ut sine 12 disipler.

De hadde ikke spesielt noe samkvem med "jødene" i sør-Israel. Vi kan lese etter Jesus oppstandelse, at Peter og de andre låste dørene, fordi de var redde for "jødene". Les gjerne stykket under denne artikkelen...

Et viktig spørsmål er altså dette: Hvilken stamme tilhørte disiplene til Jesus?

En del israelitter av ren linje var imidlertid blitt tilbake i Israel. De utgjorde den fattige delen av befolkningen som kong Nebukadnesar lot være i fred. De ble senere kalt galileere, som både Jesus og elleve av apostlene stammet fra...og Maria...

Jesus kom fra himmelen og ble inkarnert inn i Maria, Han var derfor uten arvesynd, lik Adam og Eva før syndefallet. Adam og Eva valgte å synde, men det gjorde ikke Jesus...

xxx

16.04.2017... (Hentet fra redaktørens tid på verdidebatt...) Tiden nærmer seg når flere og flere begynner å huske hvem de er, hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går...

Hvem er jøder? For Gud er en jøde en som har sitt slektskap i Juda stamme, en som ikke har konvertert inn i jødedommen. En som ikke har blitt assimilert inn i andre folkeslag. Den stammen var 1 av Israels 12 stammer. Vi europeere er også av Israels stammer.

Har noen konvertert til jødedommen, er de ikke i rett betydning jøder. Men selv om det enda ikke er så mange ekte jøder i Israel, så er det mange av dem på verdensbasis. Gud, Jahve har velsignet og godtatt dette landet gjennom mange kriger og mirakler. Slik at vi kan godt si, at gjennom de konverterte jødene har Herren gjort seg god bruk av dem...

Åsmund Kaspersens tankevekkende artikkel i hans kvartalsblad "Innsyn" nr.3/4 2003, bør leses av alle som interesserer seg for jødenes ve og vel.

Israels stammer

Artikkelen avslører en forbausende grad av uvitenhet hos de organisasjoner som driver profesjonell emigrasjonshjelp for jøder som vil til Israel. Det er ingen tvil om at de i sin uvitenhet, bare har gjort saken verre for jødefolket, ved at de uvitende har hentet ikke-semittiske folk fra Khazar-slekter og gått ut ifra at de er jøder. De har, skrekk og gru, - fylt opp med ca. 90% vanlige hedninger, og det gjør jo at uvitenheten som avdekkes nå hos disse organisasjonene, mildest talt er flaut! Når noen skal prøve å "hjelpe Gud" - det være seg når det gjelder jødene hjem, eller andre ting, så går det som regel galt. Man skyter seg selv i beinet! Men Gud selv vet hundre prosent sikkert hvilke mennesker som er ekte jøder, og har krav på landet etter Bibelens profetiske løfter.

Når vi nå vet mer om dette, så blir også utsagnene den andre veien gale: Da vil antagelig Hitlers jøde-massakre bli fullstendig annerledes: Cirka 90% - mer eller mindre - var vanlige hedninger! Hedningene har vært med, på grunn av uforstanden til Kong Bulan og hans nasjonskonvertering til gudsrike-jødedommen utenom Guds egen tidsramme, - og tatt støyten for noe som nazistene og folk før dem, trodde var jøder. Med andre ord: Hitlers grusomheter har rammet hedningene i større grad enn jøder. Dette gjør selvsagt ikke Hitlers grusomheter mindre. Han mente å utrydde jøder, men bommet kraftig - og endte opp istedet med å drepe hedninger. Bare 10% eller mindre var jøder. Og endatil: Bare Gud alene sitter med de helt korrekte tall. Historiens fakta er ubarmhjertige - da fakta ikke tar hensyn til noen av konfliktens parter, men bare er sannheten.

Her bor Israels 12 stammer idag:

1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland] 2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland 3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norway) 4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine 5. Issachar: Finland 6. Naphtali: Norway 7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians 8. Gad: Italy, part of Switzerland 9. Reuben: Germany, Holland 10. Simeon: Spain, Portugal 11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland 12. Levi. Prestestammen

Hvordan ville du følt deg om du visste at du er av Israels stammer? At du er et Guds Barn ? At du er en av etterkommerne til de som slapp unna Assyrerne og fangenskapet i Babylon ved å flykte vest- og nordover? Ville du følt deg bedre? Eller verre ? Ville du følt deg beæret? Hvem vet?

Nå forteller jeg deg at det hele forholder seg slik, men det kommer ikke til å påvirke dine følelser, fordi du innerst inne ikke tror på hva jeg skriver. Du har glemt. Du har lagt deg til en annen standard. En lavere standard som menneske enn du var vant med fra de hine hårde dager i Israel. Som noen ble åndelig pervertert under Nebukadeser i Babylon, har de fleste av oss blitt åndelig pervertert under andre fyrster, paver og sekulære keisere gjennom tidene.

Du kan gjerne tro jeg har feil, men det er faktisk ikke meg det går utover at du gjør deg mindre enn du er. Du har hel lang prosess å gå gjennom, en følelsesmessig prosess mer enn en intellektuell prosess, før du kan komme til denne erkjennelse, som jeg har gjort meg; - at du er elsket, at du er verdifull for Gud, at du er Guds øyensten i verden, at du er av Guds Utvalgte Folk på jord.

Har Gud en plan med Bibelens Israel i de siste dager? Den kristne verden er for tiden sterkt opptatt av dette spørsmålet. Jødene vender tilbake til sitt land, heter det, og de forventer Messias' komme i nær framtid. Det letes etter paktens ark, og fra enkelte hold meldes det om at den er funnet. Grunnsteinen ligger klar for byggingen av det tredje tempelet, og en ny storhetstid for jødene er nær forestående - heter det i den kristne verden.

La oss gjøre et forsøk på å oppklare en del misforståelser i forbindelse med Israel og jødene. Hva er en "jøde", og hva mener Bibelen med "Israel", "Jakobs hus", "Israels hus" og "Judas hus"? Her er det åpenbart mange misforståelser ute og går.

DAGENS ISRAEL

Når kristenheten idag snakker vidt og bredt om at jødene vender tilbake til sitt land, og at Israel «blir samlet», er dette derfor ikke riktig. Det foreligger dokumentasjon for at hovedmassen av dagens jøder på verdensbasis, inklusive de som utvandret til Israel, etter alt å dømme er av ikke-semittisk opphav, og derfor ikke kvalifiserer til uttrykket «jøde» i det hele tatt.

Resten av jødene, et mindretall, er etterkommere etter Bibelens «jøder», dvs. av det mindretall av Juda/Benjamin/Levi stamme som i det fjerde århundre f.Kr. vendte tilbake til Judea etter fangenskapet i Babylon. Mange av disse var også utvannet ved inngifte av fremmede, som vi kan se av Esra kapittel 10.

Et viktig spørsmål er dette: Hvilken stamme tilhørte disiplene til Jesus?

En del judaitter av ren linje var imidlertid blitt tilbake i Israel. De utgjorde den fattige delen av befolkningen som kong Nebukadnesar lot være i fred. De ble senere kalt galileere, som både Jesus og elleve av apostlene stammet fra.

Vi kan til nød si at av alle som i dag vender tilbake til Israel, er bare en liten fraksjon etterkommerne etter de som engang utgjorde en eller to stammer av nasjonen Israel, dvs. før splittelsen av riket i 931 f.Kr. Det er ikke Israel som «samles» i dag, det er «jøder» av ikke-semittisk opprinnelse, samt et lite antall etterkommere etter Juda/Benjamin/Levi stamme. De fleste jøder i Israel i dag kan derfor ikke regne Abraham, Isak og Jakob som sine stamfedre. Enkelte mener at så mye som 90% av dagens jøder er av ikke-semittisk opphav. Det dreier seg om jøder av europeisk opprinnelse, dvs. khasarer. Dette blir dokumentert av bl.a. Arthur Koestler i hans bok The Thirteenth Tribe og en rekke andre verker, bl.a. Benjamin Freedman i boken Facts are Facts og Jack Bernstein i The Life of an American Jew. Alle de nevnte personer var selv jøder.

I Middelalderen var Khasarriket en stor, blomstrende nasjon nord for Svartehavet, og omfattet bl.a. det som i dag utgjør Ukraina. I det 7. århundre e.Kr. bestemte khasarrikets konge, Bulan, at folket hans skulle adoptere den jødiske religion. I et brev khasarkongen Yossef skrev til Rabbi Hasdai som svar på en henvendelse fra denne (ca. 960 e.Kr.), nevner Yossef at khasarene stammet fra Noahs sønn Jafet gjennom Togarma. Dette er bl.a. dokumentert i boken The Jew in the Medieval World av Jacob R. Marcus (s. 227-2 32). Da Khasarriket ble erobret av russerne i det 11. århundre e.Kr., utvandret store mengder khasar-jøder vestover til det som i dag er Østeuropa. Dette forklarer enkelt og greit hvorfor det er en så stor konsentrasjon av jøder nettopp i disse områdene.

DE TI TAPTE STAMMER Hvor ble det av de ti stammene som ble ført i fangenskap til Assyria i årene 732-721 f.Kr? En teori går ut på at de ble assimilert via inngifte i assyrerriket og forsvant på den måten. En annen teori går ut på at de ti stammene vandret nordvestover, og at den kristne vestlige verden er etterkommerne etter disse ti stammene. Det er ikke trolig at Gud lot etterkommerne etter disse ti stammene, Abrahams ætt, forsvinne så sporløst fra historien. Vi må ikke glemme at Gud gjorde en evig, uforbeholden pakt med Abraham, Isak og Jakob, og Gud vil holde denne pakt - bokstavelig talt. Bibelens profeter, fra Esaias til Malakias, antyder en rekke steder at Gud vil oppfylle denne pakten med «Israels hus» i de siste dager. Det er altfor lettvint bare å overføre dette på det «åndelige Israel», slik enkelte gjør. Det er her de fleste kristne styrer inn i en blindgate, fordi de ikke forstår hva Bibelen mener med «Israel» og «jøder». «Israels hus» dreide seg ikke om jødene, men de 12 stammene i Nord-riket og Sør-riket som ble ført i fangenskap til Assyria og Babylon. Løftene til Israel gjelder derfor ikke bare jødene (av blodet), men et samlet Israel, Israels hus + Judas hus.

xxx

...Ubetinget utvelgelse. Den kalvinske læren...Apostlenes gjerninger 2. kapittel og 39 vers: "For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg."

Interessante tanker...

Gud har bestemt hvem av menneskene som skal bli frelst og hvem som skal gå fortapt. Denne bestemmelsen har Gud tatt fra evighet av. De som er utvalgt blir frelst fordi Gud vil det. De som forkastes går fortapt fordi Gud vil det.

Begrenset soning.

Jesus led en stedfortredende død som kun er gyldig for de som er forutbestemt til frelse, ikke for de som er forutbestemt til å gå fortapt. Jesu frelsesverk på korset gjelder altså kun for de som er utvalgt til frelse.

Totalt syndefordervelse.

Mennesket er totalt gjennomtrengt av synden. Ingen er i stand til å gjøre det gode. Ingen er ut fra egne forutsetninger i stand til å søke Gud. Åndelig talt er alle mennesker døde, som følge av syndefallet. Arvesynden innebærer altså at menneskenaturen ble gjennomtrengt av synden. Arveskylden innebærer at mennesket ble skyldig som følge av Adams fall, og at alle mennesker derfor er under Guds dom.

Uimotståelig nåde.

De som er forutbestemt til frelse blir gjenstand for Guds nåde og derfor omvendt til Gud. For disse er det umulig å motstå nåden. De blir omvendt med nødvendighet, fordi Gud har forutbestemt dem til å bli frelst.

De som er forutbestemt til å gå fortapt kan ikke annet enn gå fortapt, og på dem har innbydelsen til omvendelse ingen frelsende effekt.

En gang frelst - alltid frelst.

De troende kan ikke falle fra Gud og hans frelse. Dette fordi Gud har forutbestemt noen til å bli frelst, og fordi den gjenfødte naturen er uforgjengelig og derfor ikke kan gå til grunne. Er du frelst og har fått et nytt liv, kan ikke dette nye livet dø. Dersom et menneske er forutbestemt til å bli frelst, vil det i livets og troens kamp med sikkerhet bli bevart fra frafall.

Den troende makter ikke selv i egen kraft å bli stående i nåden, det skjer fordi Gud gjennomfører det han har bestemt med det utvalgte mennesket.

Teigen kommer med denne vurderingen av ny-kalvinismen i kortform:

«Det er ikke tvil om at den formidler mye god bibelsk veiledning.

De som slutter seg til bevegelsen kan komme til å ta gjendåp.

Grunnen til dette er at sørstatsbaptistene har et baptistisk dåpssyn, og derfor praktiserer voksendåp.

Man finner også snart ut at ny-kalvinistene har en meget streng lære om utvelgelsen (dobbel predestinasjon). De lærer at Gud har forutbestemt noen til frelse, og andre til å gå fortapt.

I forlengelse av dette lærer de såkalt begrenset forsoning (limited atonement).

Jesus døde bare for de som er utvalgt til frelse, ikke for dem som er bestemt til å gå fortapt.

Les Matteus kapittel 10 og kapittel 15...om at det kun var Israels Hus som var inkludert i frelsesplanen til Jesus.

Les også om apostelen Peter, og den rådvillhet han følte, da ingen, inkludert Jesus, fortalte ham om at "hele verden" var med i Guds frelsesplan...

.Dette skjedde til tross for at Jesus var sammen med Peter og disiplene i over 3 år før oppstandelsen, og i 40 dager etter oppstandelsen...Jesus fortalte det da heller ikke...

Selv så foretrekker jeg selvsagt at hele verden er inkludert, slik som Paulus skriver med en setning. Men dersom vi leser hele bibelen, så har Kalvins lære mye for seg...

Et sentralt element i kalvinismen, som skiller den fra andre retninger, er dens unike soteriologi, det vil si lære om frelse. Den fremhever at mennesket er ute av stand til å gjøre noe som helst for å oppnå frelse, og at Gud alene er initiativtager på ethvert stadium av menneskets frelse, inkludert å tro og omvende seg. Denne doktrinen ble definitivt formulert ved synoden i Dort (1618-1619), men kalvinister vil naturligvis si at denne læren har eksistert siden Bibelens grunnleggelse. Synoden i Dort avviste samtidig den alternative, og på mange måter motsatte oppfatningen kjent som arminianisme. Kalvinismen står altså for et monergistisk frelsessyn, som er det motsatte av det synergistiske frelsessynet. Monergismen forkynner at Gud alene frelser og bevarer et menneske, og at ingen mennesker kan innvirke på sin egen frelse. Grunnen til at menneske omvender seg og tror, er at Faderen drar ham (Joh 6:65).

Kalvinismen har noen ganger blitt kalt augustinianisme, fordi sentrale poenger i soteriologien ble formulert av Augustin av Hippo i hans disputt med Pelagius. I motsetningen til den frie vilje som det ble argumentert for av Charles Finney og andre dissentere (som ofte ble kalt pelagianere eller semi-pelagianere) la kalvinismen sterk vekt på den vedvarende godhet i skapelsen kombinert med menneskets absolutte fall og sivilisasjons ødeleggelse gjennom synd. Den ser derfor frelse som en ny skapelseshandling foretatt av Gud fremfor som noe som enkelte som blir frelst oppnår.

xxx

30.03.2017...Mest kjent er kanskje legendene som knytter Josef av Arimatea til England.

En versjon sier at Josef var onkel av Jomfru Maria og at han fikk sin velstand fra tinngruver i Cornwall, som han besøkte med sine skip fra tid til annen. Josef av Arimatea var også skipsreder...

Det fortelles at Jesus fulgte med ham på disse reisene.

Dette er bakgrunnen for det berømte diktet «Jerusalem» av William Blake (1757-1827),

xxx

29.03.2017...Dersom Josef fra Arimatia og Nikodemus ikke hadde tatt Jesus ned fra korset, hadde ingen fått vite hvor Jesus ble gravlagt. Det er derfor all grunn til å gi vår honnør også til disse 2 menn...

En rekke gamle tradisjoner, samt den jødiske Talmud, bekrefter at Josef av Arimatea var en nær slektning av Jesus. Josef var en yngre bror av Marias far, og var derfor Marias onkel - og dermed Jesu grandonkel. Dette bekreftes av bl.a. Harlein-manuskriptene i British Museum, som også forteller at Josef hadde en datter, Anna.

Dette slektskapsforholdet forklarer også hvorfor Pilatus så enkelt gikk med på å overlate Jesu legeme til Josef.

Jesus ble henrettet som «forbryter», og ifølge romersk lov var det bare nære slektninger som kunne gjøre krav på legemet til en henrettet forbryter.

Dette måtte skje innen en time etter henrettelsen.

Hvis ingen gjorde krav på legemet, ville det bli kastet i en anonym fellesgrav for forbrytere.

Det var dette jødene ønsket. De ville at minnet om Jesus skulle utslettes fullstendig.

xxx

28.03.2017...Bodde Jesus også i England?

Det er ikke så mye vi får vite om Jesus i Hans barndom og ungdom. Faktisk er det et sprang i tid på hele 18 år, som vi ikke får vite noe om. Det er ikke så mange som bryr seg om å vite det heller, fordi det står ikke noe i bibelen om dette.

Men gjennom andre historiske skrifter kan vi ane hvorledes og ikke minst hvor Jesus levde i disse 18 årene. 18 år er en lang tid og fra Han var 12 år til 30 år lærte Han nok mye.

Det står i bibelen at folk ble forundret over hvor klok Jesus var, og hvor godt Han svarte for seg. Og dette var før Jesus var 12 år gammel!

Mange, og med rette, viser til Jesus Gudommelighet og at Han sa og svarte det Hans himmelske far sa til Ham. Men dette er nok ikke det hele i denne saken.

Forleden så jeg på et program fra Geografic Channel, der de tok opp Jesus liv. Gjennom historiske materiale kom de til, at det ikke var usannsynlig at Jesus hadde vært og bodd i Carnwall i England sammen med Josef av Arimatea i disse årene!

Det er mange beviser som viser at Josef av Arimatea var i Cornwall i England ETTER Jesus død og oppstandelse. Derfor er det ikke urimelig å tro, at Jesus var med Josef av Arimatea til England FØR Jesus gjerninger/ død/ oppstandelse i Israel. Fordi de kjente hverandre meget godt, og Josef gikk også og hentet Jesus legeme etter korsfestelsen. Derfor er det sikkert at de sto hverandre meget nært.

Les også om Josef av Arimatea...Vi leser i bibelen at da Jesus var 30 år, "dukket" Han helt plutselig opp, da Han ble døpt av Johannes i Jordan. Og befolkningen kjente Han igjen etter alle disse årene, men likevel synes det som om Jesus var fremmed for dem. Slik at folkene i Nasaret måtte minne hverandre om at Jesus virkelig var sønnen til Josef og Maria! De sa til hverandre at Jesus ikke måtte tro at Han var noe større enn alle de andre i landsbyen!

At Jesus fikk god utdannelse i Cornwall er ikke usannsynlig...Les mer om dette på våre nettsider...Diktet av Blake, og som er del av nasjonalsangen i England er inspirert av den apokryfe historien om den unge Jesus som fulgte med Josef fra Arimatea til Glastonbury i det sørvestre England via en nærliggende romersk havn. Denne historien knytter seg også til Johannes' åpenbaring3:12[3] og 21:2[4] som beskriver Jesu gjenkomst og etableringen av Det himmelske Jerusalem.


xxx

26.03.2017...En video av barn som blir slått ble lørdag kveld delt av olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) på Facebook.

Videoen er nå fjernet.

Videoen ble opprinnelig postet av det antiislamske partiet Britain First.

Videoen viser en mann som slår en gruppe barn med hendene og et tynt rør, skriver Aftenposten, som var først til å omtale saken.

Partiet er lite, men har om lag 1,7 millioner følgere på Facebook.

Selve videoen har teksten: «In the name of islam children are being abused».

Søviknes delte videoen med teksten «Ille ... Sånn skal det ikke være - blir forbanna!».

Videoen ble delt av statsråden like før klokken 21 lørdag kveld og fjernet søndag morgen...

Redaktøren mener...Hvorfor ba Erna og Siw, Søviknes, og slette denne videoen? Jo, fordi den var lagt ut av et ytterliggående høyre parti!

Jeg innser nå at den borgerlige regjeringen i Norge vil la alle muslimer bli værende i Norge!

Det er bare de verste av dem som skal kastes ut, slike som er voldelige, voldtar og kommet inn ulovelig...

xxx

25.03.2017...Forskerne mener å ha funnet bevis for at dinosaurene så dagens lys for 247 millioner år siden, altså 10 millioner år tidligere enn man har trodd.

Men hvordan stemmer dette med bibelens lære, som sier at verden ble skapt for 6000 år siden!

Mange forklarer skapelsen med at mellom hver gang Gud skapte, så kan det ha gått millioner av år! Det hadde vært greit nok, hadde det bare ikke vært for den setningen i bibelen mellom hver skapelse: " Og solen gikk opp, og solen gikk ned...!" Mellom soloppgang til neste soloppgang går det som kjent bare 24 timer!

Som alt annet i bibelen, spesielt også om Jesus sin oppstandelse, så er dette et trosspørsmål.

Jeg har valgt å tro, at Gud skapte jorden for 6000 år siden. Dette gjorde Gud på en vanlig arbeidsuke!

Og jeg har valgt å tro at Jesus sto opp fra det døde, og lever idag...

...at vi som omvender oss og tror på Jesus, får evig liv i himmelen og på jorden. Alle andre får det ikke, de får en evig utslettende død...

Unntaket leser vi fra det Gamle Testamentet...De som ble ledet/ trodde vår Gud, fikk evig liv, de andre ikke.

Ypperstepresten gikk en gang i året inn i det aller helligste, som var et tempel, og gikk i forbønn for hele folket. I tillegg slaktet de offerlammet, og de så fram til den Jesus som skulle komme...

xxx

21.03.2017...Idag er det redaktørens fødselsdag, han fyller faktisk hele 69 år...Kona bakte en kake som heter "Verdens beste," og det var kaka også. Den ble servert for 3 dager siden, og i går ble det siste stykket fortært. Ellers har dagen idag vært flott, men en nydelig blomsterbukett, en Sørlands-chips og mye god kaffe.

Tar jeg med 2 komper til middag, så blir dette en dag jeg minnes med glede. Siden jeg også er så heldig å ha arvet en hyttetomt som jeg kan jobbe med, så er også kroppen god og trett.

Som vanlig kryper redaktøren i loppekassa presis klokken 19.30, og står opp igjen kl. 05.30...Så er det bare å holde seg i live til 70 års dagen, den er bare 1 år unna.

Og "lønna" kommer den 20. hver måned, det er ikke så rart at Norge har verdens lykkeligste befolkning!!!

xxx

20.03.2017...Forskning tyder på at unger født av mødre som trente under svangerskapet har ni poeng høyere IQ i femårsalderen.

Forskerne sammenliknet mødre som bedrev nokså intens trening, med en kontrollgruppe av kvinner som kun foretok en rolig spasertur daglig.

Trening er forøvrig stort sett godt for alle - også gamle. En halv times trening eller mer per dag gir cirka åtte poeng høyere IQ. Det beste er å trene både styrke og kondisjon. Trening reduserer risikoen for Alzheimer i 70-årsalderen med en tredel.

Amming gir en gjennomsnittlig økning i IQ på seks poeng de første ni månedene. Forskerne klarer ikke å påvise noen gevinst for amming etter dette.

Lek er viktig for å utvikle barnets intelligens. Noen undersøkelser tyder på at frilek med andre barn ute i naturen er spesielt bra.

I tillegg er det all grunn til å lære opp sine barn til selvkontroll.

Mange kjenner sikkert forsøkene der man har gitt barn muligheten til å velge mellom å få en godbit nå - eller to om en time? De som velger å vente en time, har utvist høyere IQ senere i livet.

Men nok en gang står vi overfor et spørsmål om høna og egget. Er det de klokeste barna som velger en større gave litt inn i fremtiden - eller blir de klokere av å tenke på den måten?

Og til de sleipe...Få barn med en som er minst like klok som deg selv!

xxx

19.03.2017...For sjette måned på rad faller Arbeiderpartiet på partimålingen gjort av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå.

Dagens meningsmåling er den dårligste for Ap siden Jonas Gahr Støre ble partileder.

Ap går tilbake 3,9 prosent-poeng til 29,5 prosents oppslutning.

Valgresultatet 2013 for Ap var på 30,8 prosent.

- Dette er ingen hyggelig måling for Arbeiderpartiet. Vi skal ligge høyere enn dette, sier partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I det demokratiske Norge er det lite som skal til, for at de politiske partiene går opp eller ned.

Når det gjelder Jonas Gaahr Støre, så er det sannsynligvis hans aldringsprosess som gjør at han mister velgere.

Han har mistet en del hår midt på hodet, og rynkene er blitt flere og mer markerte.

Nå er jeg som kjent ingen fan av Arbeiderpartiet, så aldringen av Støre mottas med takk...men for demokratiet er det nok en hån...

(Grunnen til at jeg trekker denne glad-konklusjonen, er at det på den politiske fronten ikke har skjedd noen spesielt som kan forklare fallet i popularitet!)

xxx

18.03.2017...Jeg leser at en pastor ble knivstukket til døde av en i menigheten.

Kanskje noen kan forklare meg hvorfor ikke Gud beskyttet denne pastoren fra knivstikkingen?

I forkynnelsen idag får de fleste den klare forståelsen av, at vi kristne ikke trenger å være redde for noe…Gud vil beskytte oss uansett, heter det…

I dag er det meste av Midt-Østen nesten tom for kristne. Enten er familiene drept, fordrevet eller sultet til døde…

Juda stammen ble nesten halvvert gjennom holocaust, og mange kjente og dyktige pastorer har dødd i ulykker.

Svaret jeg kan gi, er at alt kan hende oss her nede på jorden.

Men i enkelte tilfeller griper Gud inn…Når tid Han gjør det vet vi ikke, det er derfor det er tryggest å gå til legen og tannlegen.

Derfor er det så viktig at vi ikke slipper inn falske religioner i våre land.

Vi må skjønne at Gud kun bryr seg om mennesket kun gjennom Israels 13 stammer og gjennom troen og omvendelsen på Jesus…

Men dette er ikke nok til at Gud og Jesus beskytter oss spesielt mye...

xxx

17.03.2017...Erdogan har skjønt det. Han sier det vi på høyresiden frykter...

Den tyrkiske lederen viser ingen tegn til å la ordkrigen med EU-land som Nederland og Tyskland ligge.

Begge landene har en stor tyrkisk minoritet.- Ikke få tre, men fem barn! Dere er Europas framtid, sa Erdogan da han talte under et valgmøte i Eskisehir nordvest i Tyrkia fredag.

Han sa også at europeere er fordomsfulle mot tyrkere som eier sine egne virksomheter, samtidig «som de ikke har noe imot tyrkere som jobber i fabrikk».

Tyrkia: - Europa står foran sammenbrudd og religionskrig.

- Jeg oppfordrer mine borgere og brødre i Europa: Det stedet dere jobber og bor nå, er deres nye hjemland. Vær engasjerte! Skap flere virksomheter! Send barna deres til bedre skoler! Kjør de beste bilene, og bo i de fineste husene, sa Erdogan.

Erdogan ser ut til å bruke konflikten med vesteuropeiske land til å samle støtte før folkeavstemningen 16. april. Da skal tyrkiske velgere stemme over et lovforslag som vil gi Erdogan mer makt.

Erdogan har den siste uken vært rasende på nederlandske og tyske myndigheter etter at flere ministre ble hindret i å drive valgkamp blant tyrkiske innvandrere i de to landene. Tyrkia truer med å sende 15.000 flyktninger til EU hver måned

xxx

16.03.2017...Jeg hadde håpet på noe bedre resultat, men, men...Trøsten får være at det nederlanske Arbeiderpartiet er så og si strøket av listene!

Valgresultatet lot vente på seg. Men i morgentimene torsdag var 93,5 prosent av stemmene opptalt.

Statsminister Mark Ruttes parti har fått 21,2 prosent av stemmene,

mens Geert Wilders' parti PVV er nummer to med 13,1 prosent.

På tredjeplass følger kristeligdemokratene med 12,6 prosent av stemmene, rett foran Demokratene med 12,1 prosent.Omregnet i mandater betyr dette 33 plasser for Ruttes parti, 20 plasser til Wilders og de to neste på lista får 19 seter i parlamentet hver.

xxx

14.03.2017...ROBERT JACKSON VIL KASTE MUSLIMER ut av Storbritannia.

Han mener de ødelegger alt som er bra med landet hans.

- Politikerne tør ikke å være så ærlige som meg. De tenker bare på egne goder. De tenker på pengene.

Jeg bruker ofte flere timer hver dag på å kommentere om innvandring og ting jeg er interessert i.

Som denne saken om Tony Blair fra en stund siden. Da skrev jeg «Heng ham». Jeg står for det. Jeg ville gjerne hengt repet rundt halsen hans selv. Han har forrådt landet sitt, og han har forrådt folket sitt.

Jeg tror et opprør kan starte her i Storbritannia, for folk har fått nok av regjeringen. Det vil bli folket mot lederne.

ROGER A. HICKS MENER AT BARN av forskjellig etnisk bakgrunn ikke bør gå på samme skole.

- Jeg er blitt utestengt fra kommentarfeltene på flere nettsider. De sa at jeg drev med hatprat, men det er fornærmende og virkelig ikke sant.

Jeg er definitivt MOT innvandring og FOR min egen hvite rase.

Ideen om en multikulturell nasjon er bare pisspreik.

Regjeringen ødelegger rasen vår. De inviterer millioner av folk med forskjellig rase til landet vårt, og de som har et problem med det, slike som meg, blir demonisert og kalt rasister.

xxx

13.03.2017...Nå begynner snillismen å vise seg...Det er noen politikere som burde stilles for riksrett...Jeg kan godt nevne 3-4 navn, men gjør det ikke...

Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, følger «fire-fem» gjengstruktur i Oslo tett. «B-gjengen» og «Young Guns» regnes som etablerte nettverk.

Det gjør også «Furuset Bad Boys» og nå «Young Bloods». Sistnevnte har sitt utgangspunkt i Holmlia i bydelen Søndre Nordstrand.

De andre gjengene har også tyngepunkt i de østlige bydelene i Oslo.

Det er rundt 100 gjenger i Oslo, ifølge tall byrådsleder Raymond Johansen har fått av politiet.

Gjengene er svært involvert i bruk, innførsel og distribusjon av narkotika.

Gjengene søker stadig å utvide området sitt, noe som gjerne fører med seg vold, trusler og ran i kjølvannet.

Gjengene knytter seg ofte til personer som kan være nyttige, som løpegutter og individer med spesiell ekspertise.

Gjengmedlemmer inngår også ofte i løse kriminelle nettverk, på vegne av gjenger eller uavhengig av den.

Hevn og ære står sentralt blant gjengene i Oslo-området.

Konflikter starter ofte som konflikter på personnivå, men kan utvikle seg til en spiral av hevnaksjoner.

Grove voldshandlinger blir sjelden glemt og hevnaksjoner kan forekomme i mange år i etterkant.

Kriminelle med tilknytning til gjenger forsøker å bygge opp lovlige virksomhet, for eksempel innen restaurantbransjen, bilpleie og entrepenørselskaper.

(Kilde: Kripos' Trendrapport 2016, Politiinspektør Einar Aas, NRK, Aftenposten)

xxx

13.03.2017...Kort og bra partiprogram fra Wilder i Nederland.

Han går til valg på et partiprogram som er én side langt.

Der lover Wilders og "av-islamisere" Nederland, stenge grensene for asylsøkere og innvandrere fra muslimske land, forby Koranen og stenge alle moskeer og islamske skoler.

Samtidig krever han "preventiv" fengsling av radikale muslimer, mens kriminelle med dobbelt statsborgerskap skal kastes ut.

Arno Evers har reist til Breda fra nabobyen for å få med seg besøket. Han sier han har støttet Wilders og partiet PVV helt fra starten av.

- Han har alltid vært opptatt av hva som er best for Holland, og ikke av hva som er best for Europa og resten av verden, sier Evers til NTB.

xxx

12.03.2017...Fra biografen, "Gjennom livets skole"

...Den gangen, på 1960 tallet, tilhørte innbyggerne i kommunen, Moland, idag er den tilsluttet Arendal kommune.

Myra het den delen av kommunen som Anders Helge bodde i, og det var mange gårdsbruk og bondefamilier på den tiden. I dag er vel alle gårdene nedlagt som gårdsbruk, og det er barn og barnebarn om nå har overtatt eiendommene.Da forfatteren var tenåring på 1960 tallet, blomstret disse gårdene på sitt beste, og det var ikke få pene jenter som også blomstret til hans store fryd på skole og bedehus på den tiden, og som kom fra både gårder og andre boenheter. I dag er de bestemødre og tilogmed older-foreldre! Ja, det er ikke til å tro som tiden har gått!

Rundt hver julehøytid hadde indremisjonen i bygda noe som het juletrefester. Joda, undertegnede vet at det finnes i dag også, men den gangen var "alle" i bygda med på disse juletrefestene. Da var alle kledd i sine aller fineste klær, og gode lukter av parfyme, kaffe og kake forenet seg til den reneste symfonien! På disse juletrefestene var det sangkor fra bygda som underholdt og som sang til alles oppbyggelse, de var av den ypperste klasse! Anders Helge kan enda se for seg bygdas beste menn og kvinner synge for og med hverandre i skjønn alder og forening. I dag, når han ser tilbake og treffer noen av de gjenlevende, minnes han den generasjonen med takknemlighet.På bedehuset, senere på kvelden, gikk alle rundt juletreet! Det var bygdas egne folk som skaffet grantreet, som ble pyntet etter alle kunstens regler! Den gildeste sangen var, "O jul med din glede!" Da kunne guttene ta et godt tak rundt en jente eller to, og kjenne for første gangen hvor godt det gjorde! Rundt treet knyttet alle "kjærlighetens bånd og lovte og elske hverandre!" For å skjønne hvor skjønne jentene var, må Anders Helge fortelle om den gangen under festen han lot to av dem tupere håret sitt! Dette må vel forfatteren tro var til alle tre`s fornøyelse. Da hadde han dem tett innpå seg så lenge det varte, men han kan enda huske hvor vanskelig det var å få håret sitt slett etterpå! Da han kom hjem etter juletrefesten lurte foreldrene fælt på hvordan sønnen hadde fått til en slik høysåte på hodet, men selvfølgelig gav han ingen forklaring. Litt måtte han jo ha for seg selv, må vite!

Ja, hva gjorde Anders Helge ikke for kjærligheten i de dager! Nå tenkte han slett ikke på at dette var en form for sjekking, som sikkert noen velger å tro, det var mer en følelse av noe som er vanskelig å gjenskape senere. Følelseslivet er vel sterkest når vi er unge, derfor er det veldig viktig å starte i det små, men gang rundt juletreet og annet småting. Anders Helge er veldig tilhenger av at ungdommene skal få ting inn med teskjeer og ikke med spader!

Av og til kan Myhren i et sekund kjenne noe av det han opplevde den gangen. Det gjelder også fra naturen, musikken, familien og ute hos allmuen og de kondisjonerte! De sterke følelsene som ikke er blitt preget av livets endringsprosesser. Myhren er av dem som gjerne skulle ha levd livet sitt om igjen, riktignok med noen justeringer...

xxx

11.03.2017...Hvor har alle lovsangerne blitt av?

Jeg er en av dem som har blitt flasket opp med lovsang. Jeg ble kristen i 1982, men lovsang har jeg aldri likt. Ja, jeg må være ærlig, ellers er det ikke noe vits i å skrive.

Jeg kan lett nevne 20 norske lovsang-navn her, og det skal jeg ikke gjøre. Men spørsmålet mitt er: "Da lovsang-epoken ebbet ut...hvor har dere blitt av alle sammen?"Er det noen som har utviklet seg videre?

Lovsang lederne sto på en plattform noen timer i uken og spilte og sang noen enkle verse-strofer. Du vet, 20 ganger med "Gud er god," og 20 ganger med "Ingen som Han." Dette er jo sant, men det holder med 1 gang. Da blir det plass til mange andre sannheter også. (Les gjerne noen av de gamle salmene...) Men lovsangerne ble sett på som mini-pastorer...

Jeg kjente noen tidligere sivilarbeidere som ledet lovsangen...Alle er ute av menighetsarbeidet nå... Ikke så rart det, disse fikk jo førstehåndskjennskap til diverse pastorer...

10.03.2017...Ofte feil i bibeloversettelsen

En av de aller beste bibeloversettelsene er den berømte bibelen fra 1611 som utmerker seg med sin poetiske og litterært elegante språkform. Den har vært den mest populære engelske bibelutgaven i århundrer og er fremdeles den mest solgte...

Men mange av bibelens oversettelser bygger egentlig ikke på oversettelsen fra 1611, men er sterkt inspirert av en modernisert King James-utgave som kom ut i USA i 1982 (New King James Version).

En kan nesten gå så langt som å si at Bibelen er en oversettelse av en oversettelse.

Grunntekstene på hebraisk og gresk er mer eller mindre oversett! Det kan ikke bli en korrekt bibel uten en grunntekst!

Jeg skal ta ett eksempel: I den norske misjonsbefaling-oversettelsen står det..."gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler..."

Spørsmålet blir da, hvorfor visste ikke Peter noe om dette, dersom Jesus hadde sagt det?Svar: Det var fordi Jesus ikke hadde sagt det. Det var ikke før Peter så duken med alle rettene komme ned fra himmelen at beskjeden kom: Frelsesbudskapet skulle gjelde for ALLE mennesker.

Fordi... Jesus sa ikke "alle folkeslag!" Han sa følgende på grunnteksten: "Gå derfor ut og vinn disipler, døp dem og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere..."Da stemmer det med det Jesus tidligere sa: Matteus: 10:5: Disse tolv (israelittene) sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanenes byer, 6 men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Matteus 15:24:Men Jesus svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Apostlenes gjerninger 10:34 Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk; men blant ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

44 Mens Peter ennå talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.45 Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.47 Da svarte Peter: Kan noen kan nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi?48 Og han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.

Romerne 11:11: Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;2 Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente..

Noen skriftsteder fra nåde-evangeliet.Romerbrevet 11:11: Jeg sier altså: Har Israel da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet;12 men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde!

xxx

09.03.2017... Det går bedre i USA etter at Donald Trump overtok.

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 298.000 personer i februar, viser tall fra ADP Employer Service.Ifølge vår makrokalender lå konsensus på 190.000.

Samtidig ble januar-tallet revidert opp fra 246.000 til 261.000.ADP-tallene representerer 411.000 bedrifter som totalt sysselsetter nesten 24 millioner arbeidere.

xxx

04.03.2017...NRK har aldri vært folkets radio og TV...

Så langt jeg kan huske tilbake, har NRK skuffet det norske folk.

Da jeg var ungdom, måtte vi høre på radio Luxembourg for å få den musikken som de fleste likte. Der kunne vi høre de siste slagere år ut og år inn.

Men på NRK var det kun musikk for de politiske korrekte...Ja, slik musikk finnes enda, hør bare på elendigheten i deres radio kanaler.

I dag kan vi heldigvis gradvis hente musikk og andre nisjeprogrammer andre steder...

Det som er trist er at alle nordmenn må betale NRK lisens uten vi hører og ser på elendigheten.

For meg kan staten legge ned både NRK og TV2, bare så det er sagt. Det er nok av andre steder å få sitt behov dekket...

xxx

03.03.2017...Hvorfor i all verden skulle Russland ha interesse av å ta Norge?

Merkelig at det ikke er profetier om alle andre land enn Norge, som har både abort og legalisert homofili!

Det er mange spådommer ute i verden, men få eller ingen går i oppfyllelse...

xxx

xxx

28.02.2017...Paulus forteller ikke om han virkelig dro til Spania, slik han hadde til hensikt. Men det går klart fram at det var Spania som var det egentlige målet. «. . .på gjennomreisen når jeg drar til Spania», «. . .dra veien om dere til Spania.» Det er bekreftet av mange tidlige kirkehistorikere at Paulus virkelig tok turen til Spania og forkynte Ordet der.

Deretter skal han ha dratt til Gallia (Frankrike), og videre en tur til England.

Dette er bekreftet av bl.a. kirkehistorikeren Theodoretus, Klemens av Rom, dikteren Venantius Fortunatus m.fl. Også Ludovicus Capellus (d. 1658), i sitt verk om apostlene, bekrefter at Paulus forkynte Ordet i England: «Jeg kjenner knapt noen skribent, fra kirkefedrene og ned, som ikke fastholder at Paulus, etter å ha blitt sluppet fri, forkynte i alle land i Vest-Europa, England innbefattet.»

Biskop Burgess slo fast at «. . .når det gjelder Paulus' reise til England, har vi så klare beviser for dette som vi kan forlange.»

xxx

27.02.2017...For mange mennesker har status og å «leve livet» høyeste prioritet. Men er det meningen med livet? «Vi lever jo bare én gang, derfor må vi få mest mulig ut av livet», er det mange som sier.

Men de glemmer Bibelens ord om at det er en oppstandelse fra de døde, og at ethvert menneske skal stilles fram for Guds domstol og dømmes etter sine gjerninger.

Det er en alvorlig ting å leve, men det er en enda alvorligere ting å dø. Hver dag blir 150 000 mennesker på denne jord lagt i sin grav, og 400 000 nye mennesker ser dagens lys. Slekter kommer, og slekter går.

Slik har det vært fra menneskehetens vugge for 6000 år siden, da synden kom inn i verden.

Etter syndfloden stabiliserte menneskets levealder seg etter noen hundre år på 70 år i gjennomsnitt. Noen lever lenger, og andre kortere, men til slutt trekker Guds livsånden tilbake: «Du drar tilbake deres livsånde, de dør og vender tilbake til støv» (Sal 104,29). «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake» (1 Mos 3,19).

Måten å drive krig på har forandret seg opp gjennom verdenshistorien, men i hele menneskehetens historie har det til sammen bare vært ca. 300 år med fred.

Mennesket er skapt i Guds eget bilde, en enestående begivenhet som fikk «morgenstjernene» til å juble og «Guds sønner» (englene) til å rope av fryd (Job 38,7).

For Gud er tusen år som en dag (Sal 90,4; 2 Pet 3,8), dvs. at de 70 årene som er tilmålt menneskets levealder i dag (Sal 90,10), bare er som en snau time i Guds øyne.

Det virker svært lite sannsynlig at Gud skapte vesener i sitt bilde som i hans øyne bare levde en times tid, så var det ikke mer. Hva er da meningen med livet?

Er vårt jordiske liv bare et kort intermezzo, og så er det ikke mer? En evig syklus med fødsel og død? Ingen oppstandelse fra de døde, ikke noe håp om evig liv - bare evig død?

For dem som ikke tror på noen Gud, må jo dette prospektet være særdeles nedslående. Men de lever sitt korte jordeliv etter parolen: «Dersom de døde ikke oppstår, så la oss ete og drikke, for i morgen dør vi!» (1 Kor 15,32.)

xxx

26.02.2017...Manisk opptatt av negative nyheter om Trump...

NRK og mainstream medier i hele Vesten later til å være manisk opptatt av å formidle negative nyheter om Trump.

I skrivende stund er NRKs toppsak en pensjonert admirals meninger om Trumps forhold til pressen. Admiralen påstår at Trumps uttalelser er en større trussel mot demokratiet enn bin Laden.

Bannon hadde rett; det blir stadig verre. Og det er begynt å demre for oss alle at våre land ikke vil bli gitt oss tilbake uten kamp.

We will not be mistaken any longer.

xxx

25.02.2017...Mange menigheter er et klikksystem der eliten sitter på første benk og viser seg fram på talerstolen, mens heiagjengen sitter på første halvdel av salen og er ivrig med på gymnastikken. Men bakerst sitter det en liten saueflokk som såvidt tør å breke. Om de da i det hele tatt får lov til det.

xxx

24.02.2017...En del livsvisdom vedrørende menighetslivet. Fra nettboken, "Gjennom livets skole."

Det er en ting som er nyttig å ta med seg som lærdom. Dersom du har fått deg en lederposisjon, må du vite at du også kommer til å miste den en dag. Det er naturens orden.

Se for eksempel i dyreverdenen, der kjemper de om lederposisjoner og i menneskeverdenen er det ikke annerledes. Der ute er det mange ærekjære mennesker!

Så en dag sitter du på "siste benk" i ditt kirkesamfunn." Det er vel fra 60 års alderen du er spesielt utsatt for å miste all din innflytelse. Det er faktisk bare dersom du eier noe selv utenfor menigheten, at du kan være rimelig sikker på å disponere det senere. For selvfølgelig smerter det og se, at en del av dine beste arbeider i menigheten blir senere skuslet bort av andre. Det er også viktig å skjønne, at dersom du skal ha noe gjort, da må du som oftest gjøre det selv.

Lærdommen er: Du bør eie noe eller ha en viss styringsrett over noe så lenge du lever, da sparer du deg for mye lediggang og ergelser senere.

Men i begynnelsen bør du nok starte som leilending, da får du den nødvendige erfaringen.

Alternativet er å gå og slenge i menigheten fra du er 60 år, til du går i graven som 80 åring. Nå lenger er det stort sett ingen som har bruk for en eldre mann eller dame i dagens menigheter i Norge! Det måtte i så fall være å vaske toaletter...

xxx

23.02.2017...Trump har rett;

Sveriges innvandringspolitikk fungerer ikke, skriver Jimmie Åkesson, leder i Sverigedemokratene, og Mattias Karlsson i et innlegg i Wall Street Journal.

Trumps påstander om at innvandringen har forårsaket store problemer i Sverige er rett.

Trump overdrev ikke Sveriges problemer, skriver Åkesson og Karlsson i et innlegg publisert i Wall Street Journal onsdag.

Blant argumentene for det økende innvandringsproblemet trekker de to politikerne frem at Sverige med sine 275.000 asylsøkere mellom 2014 og 16 tok inn mer per innbygger enn noe annet Europeisk land.

80 prosent av dem som kom i 2015 manglet papirer, og majoriteten kom fra muslimske land skriver de.

På bakgrunn av selvmordsangrepet i Sverige i 2010, antyder Åkesson og Karlsson at Sverige vil komme til å bli rammet av flere slike angrep.

300 svenske statsborgere med innvandringsbakgrunn har reist til Midt-Østen for å kjempe for IS. Mange av dem returnerer nå til Sverige, og blir tatt i mot med åpne armer av den sosialistiske regjeringen står det i innlegget.

Videre trekker artikkelforfatterne frem at Mohamed er det vanligste guttenavnet i Sveriges nest største by, Malmö, og at Islam er blitt Sveriges nest største religion.

Forfatterne avslutter innlegget med et håp om at lederne i Washington ikke gjør den samme feilen som sosialistene i Sverige har gjort.

xxx

22.02.2017...Dersom Josef fra Arimatia og Nikodemus ikke hadde tatt Jesus ned fra korset, hadde ingen fått vite hvor Jesus ble gravlagt.

En rekke gamle tradisjoner, samt den jødiske Talmud, bekrefter at Josef av Arimatea var en nær slektning av Jesus.

Josef var en yngre bror av Marias far, og var derfor Marias onkel - og dermed Jesu grandonkel. Dette bekreftes av bl.a. Harlein-manuskriptene i British Museum, som også forteller at Josef hadde en datter, Anna.

Dette slektskapsforholdet forklarer også hvorfor Pilatus så enkelt gikk med på å overlate Jesu legeme til Josef. Jesus ble henrettet som «forbryter», og ifølge romersk lov var det bare nære slektninger som kunne gjøre krav på legemet til en henrettet forbryter. Dette måtte skje innen en time etter henrettelsen. Hvis ingen gjorde krav på legemet, ville det bli kastet i en anonym fellesgrav for forbrytere.

Det var dette jødene ønsket. De ville at minnet om Jesus skulle utslettes fullstendig.

Det er ikke så mye vi får vite om Jesus i Hans barndom og ungdom. Faktisk er det et sprang i tid på hele 18 år, som vi ikke får vite noe om. Det er ikke så mange som bryr seg om å vite det heller, fordi det står ikke noe i bibelen om dette. Men gjennom andre historiske skrifter kan vi ane hva og ikke minst hvor Jesus levde i disse 18 årene. 18 år er en lang tid og fra Han var 12 år til 30 år lærte Han nok mye, fordi det står i bibelen at folk ble forundret over hvor klok Jesus var, og hvor godt Han svarte for seg. Mange, og med rette, viser til Jesus Gudommelighet og at Han sa og svarte det Hans himmelske far sa til Ham. Men dette er nok ikke det hele i denne saken.

Forleden så jeg på et program fra Geografic Channel, der de tok opp Jesus liv. Gjennom historiske materiale kom de til, at det ikke var usannsynlig at Jesus hadde vært og bodd i Carnwall i England sammen med Josef av Arimatea i disse årene!

Det er mange beviser som viser at grand-onkelen til Jesus, Josef av Arimatea var i Cornwall i England også ETTER Jesus død og oppstandelse. Derfor er det ikke urimelig å tro, at Jesus var med Josef av Arimatea til England FØR Jesus gjerninger/ død/ oppstandelse i Israel. Fordi de kjente hverandre meget godt, og Josef gikk også og hentet Jesus legeme etter korsfestelsen. Derfor er det sikkert at de sto hverandre meget nært. Les også om Josef av Arimatea...

Vi leser i bibelen at da Jesus var 30 år, "dukket" Han helt plutselig opp, da Han ble døpt av Johannes i Jordan. Og befolkningen kjente Han igjen etter alle disse årene, men likevel synes det som om Jesus var fremmed for dem. Slik at folkene i Nasaret måtte minne hverandre om at Jesus virkelig var sønnen til Josef og Maria! De sa til hverandre at Jesus ikke måtte tro at Han var noe større enn alle de andre i landsbyen!

At Jesus fikk god utdannelse i Cornwall er ikke usannsynlig

Druidereligionen hadde påfallende likheter med religionen til de bibelske patriarker.

Den var monoteistisk (én Gud) i motsetning til de fleste hedenske religioner som er polyteistiske (flere guder).

Charles Hulbert, den britiske ekspert på druidereligion, har uttalt at «Så stor er likheten mellom den engelske druidereligionen og den hebraiske religion til patriarkene, at vi ikke har noen betenkeligheter med å si at de begge har samme opphav.»

Også den engelske antikvar William Stukely hevdet på 1700-tallet at den sanne druidisme ble introdusert til England fra Bibelens land omtrent på Abrahams tid.

Stukely sier videre at den sanne druidisme utvilsomt var avledet av patriarkenes opphavelige religion.

Da Benjamin ætten fra Jakob kom til England med det kristne budskapet, ble alt komplett...

Les mer om dette på vår nettside om Josef av Arimatia...

Selv nasjonalsangen til England har forbindelse med Jesus og England, og da med skipsrederen Josef av Arimatea! Han og mange andre var i Cornwall mange ganger og hentet tinn i gruvene.

Dersom du ikke fryser på ryggen av dette klippet...Husk at dette er etterkommere av Eprahims stamme...noen av de fremste...

The Royal Wedding - Jerusalem (HD) (29 april 2011)

xxx

20.02.2017...

84 prosents oppslutning for Donald Trump

Den gode stemningen på møtet i Melbourne gjenspeiler seg i en meningsmåling før helgen.Selv om bare 38 prosent av befolkningen som helhet sier seg fornøyd med jobben han gjør, er stemningen blant Republikanerne helt annerledes.

84 prosent av dem som definerer seg som Republikanere sier at de er fornøyd med president Trump så langt, skriver Washington Post.

xxx

19.02.2017...«Så lenge Israel vegrer seg ved å gi palestinerne en egen stat kan det ikke bli fred i Midt-Østen.»

Denne påstand hører til livsløgnene i den vestlige politikk! Og fordi dette i mange år er blitt hevdet som virkelig politisk visdom, synes det nesten umulig å kjempe mot den.

Ved alle halve og kvarte sannheter, som selv i vestlige stats-departementer gjelder som kjensgjerninger, er det nødvendig å minne om en del fakta.DET FINNES IKKE NOE PALESTINSK FOLK!

Mildt sagt står denne påstanden på vaklende ben. Palestina er et geografisk begrep fra Romertiden. Som mandatmakt skilte britene mellom palestinske arabere og palestinske jøder. Egentlig var altså også israelerne palestinere.

Men det avgjørende er dette: Den stat, som det sies at Israel har nektet palestinerne, hadde de kunnet få alt i 1947. De Forente Nasjoners delingsplan forutsatte den. Jødene stemte for den.

Men araberne, som holdt seg til prinsippet «alt eller intet», avviste forarget denne staten. De valgte å vente seg mer av en krig. Og det området som var tiltenkt Palestina-staten, ble senere annektert av Jordan og Egypt.

xxx

19.02.2017...For noen år tilbake pågikk en diskusjon om avvikling av kjøkken på byens sykehjem og heller lage maten på et storkjøkken.

Resultatet ble at kjøkkenet ble lagt ned for en del kommunale sykehjem. De ideelle private sykehjem beholdt sine kjøkken.

Sykehjem er for mange eldre siste bosted (hjem).

Som en beboer på sykehjem sa til meg: «Det er rart at de vil ta fra oss kjøkkenet. Det heter jo sykehjem og aldershjem. Hvilke hjem i byen er det som ikke har kjøkken?»

18.02.2017...Palestinerne ønsker seg egentlig 4 palestinske stater, dvs Gaza, Jordan, Vestbredden og Israel, og ingen jødisk stat i det hele tatt.

Jødene skal ikke ha noen rett, verden til et fedreland i vår tid, eller til sine historiske røtter, ser noen palestinske ledere ut til å mene.

Dersom etterkommerne etter alle palestinske flyktninger som nå er veldig mange får vender tilbake til Israel, så forsvinner den jødiske staten, og det blir 4 palestinske stater.

Det er bedre at palestinerne følger sine slektsrøtter og slår seg ned der deres røtter, er, enten det er Egypt eller andre arabiske land, og får borgerrettigheter der, og at all terror og feiring av drap og terror stopper.

Vestbredden må tilhøre Israel. Snart kommer det nye og mer realistiske tider, der man ser hva som skjer på bakken av ekstreme palestinske handlinger, og tar konsekvensen av dette.

De andre arabiske landene, må ta støtte-ansvar for sine palestinske arabiske brødre.

xxx

De som virkelig burde sette pris på Trump er Europa. Europa er mye verre ute enn USA.

Likevel diskuterer det britiske parlamentet på ramme alvor å trekke tilbake invitasjonen til Trump og Speaker har bestemt at han ikke får ikke tale til Parlamentet.

Leder for verdens største diktatur, Kinas Xi Jinping, derimot. Han fikk tale til Parlamentet.

Antiamerikanismen har fått et nytt ansikt, Donald Trump, og det er noe skummelt med dette hatet. Det er rabiat.

Vesten er i krise, og Europa er verst ute.»

17.02.2017...Tros og pinsemenighetene minner meg mye om den katolske kirka i middelalderen.

Idag har menighetene andre oppgjørs-metoder enn brenning på bål og andre straffer, men ellers er mye likt.

Utfrysing ved å bli oversett er den vanligste metoden.

Forskjellsbehandling på grunn av høy eller lav status er også vanlig.

Det beste er å unngå større menigheter, og heller være med i et husfelleskap eller små menigheter. Det er du rimelig sikker på å bli ikke å bli ødelagt...

xxx

Solbergs nasjonalisme-retorikk vekker oppsikt

På 90-tallet var det kun nynazister som ville bli kalt nasjonalister, ifølge historiker Øystein Sørensen. Nå snakker både Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum om «positiv» og «sunn» nasjonalisme.

Solberg: - Vi har en positiv nasjonalisme i Norge.

Erna Solberg lar seg ikke bekymre av Senterpartiets nasjonalisme-retorikk. Hun mener selv Norge har en positiv nasjonalisme.

HAR IKKE VÆRT HONNØRORD: Det sier Øystein Sørensen, historiker ved UiO.

Det er interessant at politikerne vil gjenerobre dette som et honnørord. Tradisjonelt har det vært en kamp for å unngå å bli kalt nasjonalist, sier Øystein Sørensen, professor i historie ved UiO.

Da han forsket på nasjonalisme på 90-tallet, ville ingen bli stemplet som nasjonalister bortsett fra nynazistene. Nasjonalisme har også spilt en nøkkelrolle i de største katastrofene i verdenshistorien.

Men nå er fenomenet igjen på frammarsj, både i USA, Europa og verden for øvrig.

Ola Borten Moe har beskrevet Senterpartiets nasjonalisme som «sunn»,

og Vedum mener det handler om EU-motstand og nasjonalstaten som ramme for samfunnet.- Nasjonalstaten er en suksess, ikke en fiasko, sier Vedum.

I Politisk kvarter avviste statsministeren at nasjonalisme-retorikken bekymrer henne.- Ikke i det hele tatt.

Vi har en positiv nasjonalisme i Norge. Vi er et land som mobiliserer stor medfølelse både innenfor og utenfor landets grenser.

16.02.2017...Fra redaktørens nettbok, "Gjennom livets skole..."

Konklusjon: Les på leksene når du er ung, og fullfør all din utdannelse før du har fast arbeid og stifter familie.

For at ikke ungene skulle gjøre samme feilen som faren, så har Anders Helge alltid ivret dem til å gjøre leksene skikkelig. For som han pleide å si: "Da slipper dere å arbeide som bussjåfør!"

Noen uker senere satt familien Myhren bak sjåføren og eieren som kjørte Haugen-bussen til Danmark. Underveis kom det høyt og tydelig fra en av ungene: "Har ikke han heller lest på leksene?"

xxx

Stanse strømmen av innvandrere...

Det var derfor arbeiderne i industristatene Wisconsin, Michigan og Pennsyslvania stemte Trump. Derfor flyttet hundretusener av arbeidere som alltid stemmer på det demokratiske partiet, sine stemmer til Trump og republikanerne.

Trump vil gjøre det de selv mener: Bare ved å stanse strømmen av millioner nye innvandrere over grensen i sør som presser arbeids-lønningene ned, kan USAs arbeiderklasse overleve.

USA har 11 millioner illegale innvandrere som tilbyr sin arbeidskraft til halv pris. Fortsetter dette med 10 millioner til, er det slutten på den stolte amerikanske arbeiderklassen. Det nekter media å erkjenne.

Det amerikanske arbeidsmarkedet lider av underbetalt arbeidskraft. Det har ført til null eller liten lønnsvekst for arbeiderklassen i 20 år. Nå gjør Trump noe med det.

Innen to-tre år er gjerdet mot Mexico bygget, sier man.

Amerika kan lære av Israel som har et gjerde, sa Trump forleden. Ingen illegale mer. Ingen narkotika-trafikk, trafficking og mafiasyndikater over grensen lenger.

Arbeiderklassen jubler for muligheten for et normaliset jobbmarked med ny lønnsvekst.

15.02.2017...USA vil ikke forlange tostatsløsning i Midtøsten!

Det hvite hus signaliserer et brudd med støtten til en tostatsløsning i konflikten mellom israelere og palestinere, ifølge en tjenesteperson.

Meldingen kommer samme kveld som Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker Det hvite hus.

-En tostatsløsning som ikke fører til fred er ikke et mål noen ønsker å oppnå, sier kilden som skal være en høytstående ansatt i Det hvite hus, på betingelse om anonymitet.

Tjenestepersonen sier USA ikke lenger vil sette krav for en eventuell fredsavtale, men vil støtte det de to partene blir enige om.

-Fred er målet, uansett om det kommer i form av en tostatsløsning om det er det partene ønsker, eller om det noe annet, sier kilden.

Der er ennå en opplysningskilde, som kaster Lys over denne Sag. Der er Josefus' Vidnesbyrd.

Josefus skriver om, hvem der vendte tilbake til Palestina, og bestemt uttaler, at det var Juda og Benjamin og også "Leviterne", så er dette Vidnesbyrd alltid blitt fullt aksepteret. Josefus stadfester altså Esras og Nehemias Fremstilling.

Et annet sted kommer han med følgende meget viktige erklæring: " De ti Stammer vendte ikke tilbage til Palestina; kun to Stammer tjente under Romerne, efter at Palestina var blitt en romersk Provins."

Videre sier han: "Derfor leste Esras Brevene fra Xerxes i Babylon til disse Jøder… Mange av dem tok deres eiendeler med seg og kom til Jerusalem,

men hele Israels mengde forble i hint Land, og der kun er to Stammer i Asia og Europa, som er underkastet Romerne,

mens de ti Stammer er hinsides Eufrat og er en umåtelig skare."


Harald Hitler

De siste dagene har flere østerrikske aviser skrevet om en mystisk person som hadde kledd seg ut som Adolf Hitler.Den 25 år gamle mannen som nå er arrestert skal visstnok ha kalt seg for «Harald Hitler».

Han har blitt observert en rekke ganger utenfor huset hvor Adolf Hitler ble født i Braunau am Inn i Østerrike.

Flere bilder som er publisert av det østerrikske nettstedet Heute viser at mannen frivillig har latt seg fotografere ikledd Hitlers karakteristiske uniform.

25-åringen som i flere dager har blitt observert i Braunau am Inn er nå siktet for glorifisering av Nazi-tiden og Hitler. Mannen skal nylig ha flyttet til Braunau am Inn som ligger like ved grensen til Tyskland, opplyser talsmann for politiet David Furtner til BBC.

Mange i Hitlers hjemby møtte på mannen med sideskill, liten bart og den tidligere nazilederens uniform.

Ifølge Furtner skal 25-åringen ikke ha forsøkt å være morsom når han kledde seg ut som Hitler.- Han vet akkurat hva han gjør, sier Furtner.

Glorifisering av Nazi-epoken og å hylle Adolf Hitler er en straffbar handling i Østerrike, nå er mannen siktet for akkurat dette.

13.02.2017...Israel er et av verdens beste land for utenlandske familier å bo i.

Det kommer frem i en undersøkelse utført av InterNations, verdens største nettverk for mennesker som bor og jobber i utlandet. Hvert år rangerer de hvilke land som er best å bo i for expater, personer som midlertidig eller permanent er bosatt i utlandet.

Personene som har deltatt i rangeringen, som omfatter 45 forskjellige land, har rangert 43 forskjellige aspekter ved livet i landet de bor i på en skala fra én til sju. Israel kommer på en tredjeplass, foran både Sverige (5. plass) og Norge (6. plass).

Årsaken til at utenlandske familier trives så godt i Israel er blant annet at landet er familievennlig og at det er gode oppvekts-vilkår for barn og unge.

260 nordmenn er bosatt i Israel.

12.2.2017...Han ser ut som Adolf Hitler. Han kler seg som Adolf Hitler.

Han dukker stadig opp i Adolf Hitlers hjemby.Meldingene fra byen Braunau am Inn i Østerrike kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen hver.

Myndighetene i byen er nå svært interessert i å finne ut hvem den mystiske «Hitler» er.

Når de gjør det, ligger det an til at han vil bli siktet for å glorifisere den tidligere nazilederen, ifølge avisen Oberoesterreichische Nachrichten.

Avisen skriver at det er kommet mange meldinger de siste dagene fra folk som har møtt en mann med sideskill, liten bart og Hitlers karakteristiske uniform.-

Det er straffbart å hylle Adolf Hitler, sier Alois Ebner ved det lokale statsadvokatkontoret.

Hitler ble født i byen den 20. april 1889. Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid. Myndighetene ønsker å kaste ut dagens eier slik at bygningen kan rives, for å hindre at den skal bli et samlingspunkt for nynazister. Eieren har motsatt seg dette.

9.2.2017...Fredag skrev den erfarne politimannen og etterforskningslederen Peter Springare et langt innlegg på Facebook.

Her lister han opp navn på mistenkte kriminelle, og på oversikten er det bare navn på personer med utenlandsk opprinnelse - med ett unntak.«Dette har hendt mandag til fredag denne uken: Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling».

De mistenkte i disse sakene kommer ifølge Peter Springare fra følgende land: «Irak, Irak, Tyrkia, Syria, Afganistan, Somalia, Somalia, Syria igjen, Somalia, ukjent land, ukjent land, Sverige.

»Springare, som jobber i Örebro-politiet, skrev videre at han er dypt bekymret over den kriminalitet og det tankesett som finnes hos de kriminelle innvandrerne.

Han mener det er kaotiske tilstander ved politi, skole og helsevesen.

Blomster og anmeldelse.

Reaksjonene har vært voldsomme i Sverige etter publiseringen av innlegget fredag.

Innlegget er delt over 18.000 ganger og fått 42.000 likes. Han har fått en egen støttegruppe - med over 100.000 medlemmer. Et hav av blomster har strømmet inn til politikammeret i Örebro.Et blomsterhav har strømmet inn etter at Peter Springare skrev innlegg på Facebook.

Men han er ikke like populær i alle kretser. Tirsdag ble han anmeldt av sjefen for Örebro-politiets operative avdeling, Bo Andersson.- Vi må se på dette rettslig, og få en vurdering av påtalemyndigheten om en statlig ansatt kan oppføre seg på denne måten. Det er ikke alt man kan skrive. sier Andersson til Nerikes Allehanda.

9.2.2017...Verken Jesus eller apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til de tapte får av Israels hus. Først på et senere tidspunkt skulle de dra til hedningene. Jesus sa om seg selv: "Jeg er ikke utsendt til andre enn til de tapte får av Israels hus!" Matt.15,24.

Hvem var og er de tapte får av Israels hus? Selvsagt jøder, men like selvsagt også de ti tapte israelittiske stammene. Og hvor er de? Den hvite befolkningen er i Europa, USA, New Zealand, Sør-Afrika, Australia...

Moses gir svar: "Herren skal spre deg (israelittene) blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre." 5.Mos.28,64. De tapte får av Israels hus er altså å finne over hele jorda, blant alle folkeslag. Men særlig befinner de seg i et landområde Bibelen betegner som "landet i nord". Derfra skal svært mange av dem vende tilbake til Israel, i de siste dager: "I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12.

Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

8.2.2017...Trump anklager Merkel for å bruke euroen som økonomisk og maktpolitisk brekkstang.

Angrepet tyder på at Trump-administrasjonen vil rette oppmerksomhet mot det de mener er kunstig lave valutaer hos landene USA har størst handelsunderskudd med.

USA har et handelsunderskudd på 75 milliarder dollar med Tyskland. Bare handelsunderskuddene med Kina og Japan er større.

Slike underskudd har i stor grad blitt skapt av frihandelen Trump vil reversere.

7.2.2017...Den erfarne svenske politietterforskeren Peter Springare tok bladet fra munnen og skrev på Facebook at nesten alle mistenkte gjerningsmennene han etterforsker har innvandrerbakgrunn.

Det førte til at han ble politianmeldt av sin egen sjef. Nå strømmer det inn med så mange blomsterbuketter og gavepakker til politietterforskeren på hans arbeidsplass i Örebro, at kollegaer mener det kan være en sikkerhetsrisiko.

Avisene blir nektet å ta bilder av blomstene, etter «ordre fra høyere hold»

6.2.2017...Slektskapet mellom Israel og Europa.

Gjennom gen-forsking har forskere kommet fram til gen-likheten mellom slektene i kong David/ Salomos Israel og Europa. Det er mye mer å forske i, og vi vet at folket i Aserbadjan området, Kaukasusfjellene og nord-Europa har like gener. Så disse folkene er i slekt.

Likeledes har forskere kommet fram til musikkkulturen har store likheter mellom disse folkene.

Dette er uhyre interessant, og den kjente felespilleren fra Setesdal, Halvard Bjørgum, har forsket på dette. Dette ble det laget et program av i NRK, fra 2012. Det viser seg at musikk fra Aserbadjan området og Kaukasusfjellene et nesten helt lik den som spilles på fele i Setesdal. Det ble nevnt slåtten, "Alvelandet."

Gjennom privat forsking har også Thor Heyerdahl og Fridtjof Nansen framstilt disse kulturene med mye likt i seg.

UTVANDRING FRA ASSYRIA

I den apokryfiske boken 4 Esra (2 Esdra), som ble skrevet i 1.-3. århundre e.Kr., kan vi lese følgende:

«Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg. Dette er de ti stammer fra Israel som ble ført bort fra sitt eget land til fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land. Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedninge-folkene og dra lenger bort, til et sted hvor menneskene ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land. (Europa.)

5.2.2017... (For noen år tilbake...) Nå har Benny Hinn vært i Uppsala, og der talte han slik som undertegnede liker, nemlig Guds ord. Ulf Ekman likte det han hørte dårlig enkelte ganger, for han sa: "Sjokkert av Benny Hinns forkynnelse." Ulf Ekman kaller evangelistens forkynnelse for rent og skjær gnostisisme.

Benny Hinn sa, at «Jesu blod ikke kom fra Maria, men direkte fra Gud», sitat slutt.

Dette er noe som er en bibelsk sannhet, etter redaktørens mening.

Jeg setter inn det stykket som den ikke ukjente Gunnar Lund skrev på nettet for en stund siden:

Et spørsmål mange stiller seg er: "Hvordan kunne Jesus bli født av en jomfru og frelse oss mennesker?"Det kvinnelige egget har ikke blod i seg, heller ikke den mannelige særcellen. Men befruktningen skjer når disse kommer sammen i eggstokken, og et nytt liv begynner. Blodcellene i denne nye skapningen kommer både fra faren og moren. Blodtypen er bestemt fra befruktnings-øyeblikket og blir deretter beskyttet av morkaken mot enhver gjennomstrømning av morens blod i fosteret.

Bibelen sier klart at Den Hellige Ånd var det gudommelige redskapet som forårsaket befruktningen av Jesus i Marias morsliv.

Det var derfor ingen vanlig befruktning, men en overnaturlig handling fra Gud ved å plante Hans alt eksisterende sønns liv inn i Marias morsliv, uten noe vanlig befruktning av en mannlig særcelle og Marias eggcelle.

Da Guds sønns blodtype var en egen og dyrebar type, er det utenkelig at Josef og Maria kunne ha gitt noe av sitt blod fra Adams ætt til Guds lyteløse Lam.

Alt barnets blod kom fra Hans himmelske far ved en overnaturlig skapelseshandling fra Guds side.

Jesus blod var ikke tilsmusset av Adams synd.

4.2.2017...Nå ser det ut som om Marine Le Pen og hennes fot-soldater i Nasjonal Front (FN) kan le helt fram til stemmeurnene 23. april og 7. mai, da de franske velgerne skal velge ny president.

Han som av de fleste politiske iakttakerne var regnet som nesten sikker vinner, den konservative katolikken og forsvareren av god moral, François Fillon, er rammet av anklager om svindel med offentlige penger.

Og venstresida er fremdeles svekket av splid.

Trøsten for motstanderne av Le Pen er et krav fra Europaparlamentet mot henne om å få tilbake 300 000 euro som hun fikk for å lønne en påstått rådgiver i Brussel, men som egentlig var hennes kontorsjef i partiet i Paris. Flere av partiets europeiske parlamentarikere er også under etterforskning for «organisert svindel».

Men velgerne til FN er trofaste og ikke så opptatte av sånt.

1.2.2017...Etter sin første offentlige opptreden i Tyskland sa Le Pen at dette vil bli året for hvor « Europas patriotisme våkner».

- Vi legger merke til at den idealismen vi står for, når frem til folk nå.

Brexit, Trump, populariteten til Geert Wilders i Nederland og AfD i Tyskland, så vel som Salvinis oppslutning i Italia. Alt dette forteller oss at vi har vunnet en stor ideologisk seier, og at det viktige nå er å gjøre om denne ideologiske seieren til en politisk seier.

Men jeg er glad for å kunne si at den ideologiske seieren er der allerede, og stolt over at jeg har bidratt litt til det, sa presidentkandidaten.

Nasjonal Front ble dannet i 1972 av Jean-Marie Le Pen.

Nasjonal Front ledes i dag av Jean-Marie Le Pens datter Marine.

Hun har gjort partiet attraktivt for franskmenn, fra arbeiderklassen og opp til folk i akademia.

* Fremdeles kjennetegnes partiet av fremmedfrykt, anti-islamisme, anti-innvandring og en anti-EU-politikk.

- Snart styrer jeg Frankrike!

Etter å ha blitt ledet gjennom folkemengden fulgt av livvakter og egne flaggbærere som løftet det franske flagget, snakket Le Pen til jublende tilskuerne om kampen hun mener folk nå kjemper mot innvandring til Europa.

- Folk i Vesten er i ferd med å våkne nå. De orker ikke lengre denne politiske korrektheten. Dette blir folkets år, året for frigjøring og året for «den patriotiske våren», sa Nasjonal Front-lederen.

31.01.2017...57 prosent sier at de støtter at president Donald Trumps stenger grensene for syv nasjoner, 33 prosent er imot, mens ti prosent svarer «vet ikke».

Det er det amerikanske Rasmussen Reports som har undersøkt folkets reaksjoner på innreiseforbudet, basert på 1000 telefonintervjuer.

Byrået ble grunnlagt av den republikanske meningsmåleren Scott Rasmussen, og er kjent for sine daglige målinger om den til enhver tid sittende presidenten.

30.01.2017...Populistpartier er på fremmarsj i Europa.

I 2017 er det en rekke valg som kan true det europeiske samarbeidet og forandre Europa totalt.

- De etablerte partiene har feilet, mener norsk EU-ekspert.

Populistbølgen som skyller over vesten etter at britene stemte landet ut av EU, og Donald Trump har inntatt Det ovale kontor, kan fortsette i 2017.

Dagen etter innsettelsen av Trump var Europas høyrepopulister samlet til toppmøte i Koblenz i Tyskland. Dette er første gang Marine Le Pen fra det franske partiet Nasjonal Front deltar på en samling med både Frauke Petry fra Alternativ for Tyskland (AfD), nederlandske Geert Wilders fra Frihetspartiet (PPV) og Matteo Salvini fra Italias Liga.

- Vi er mot slutten av én verden og begynnelsen på en annen, én hvor patriotismen er på fremvekst. Jeg liker Tyskland fordi det er tysk! Jeg liker Frankrike fordi det er fransk!, ropte Le Pen fra scenen lørdag.

29.01.2017...Om vi skal tro det Bibelen forteller, er himmelen eller Guds rike ikke lett å komme inn i.

Om man har tjukt med klingende mynt, vil man få store problemer, ifølge Lukas 18:25: «For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike».

Heller ikke de som er grådig alkoholtørst eller menn som tusker med andre menn, kan forvente noe evig fremtidsutsikt i himmelen: «Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» (Paulus første brev til korintierne 6:9).

Som alle sikkert forstår: Det er ytterst få av oss som kommer til å nyte den himmelske herlighet. Ja! Det er på en måte litt morsomt og fascinerende å tenke på at mens vi «utvalgte» nyter den himmelske salighet, kommer milliarder av dere syndere i all evighet til å måtte «drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger».

Samtidig som dere «skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne». (Johannes Åpenbaring 14:10).

Nei! Dere får det ikke særlig behagelig! Dere syndere!

Mvh: Debattantius von Skribenticuz alias Øverulf Arneland

28.01.2017...Ynkelige bønner fra politiet...Malmö er rammet av en stadig mer brutal draps- og voldsbølge.

Nå ber politimesteren innbyggerne i byen om hjelp

Denne saken handler om: Sverige «Hjelp oss. Hjelp oss med å få bukt med problemene,» skriver politimester i Malmö, Stefan Sinteus, i et åpent brev i Sydsvenskan fredag.

I brevet beskriver han et hardt presset politi, som forsøker å håndtere en oppadgående voldsspiral.

For øyeblikket etterforskes elleve drap og mer enn 80 drapsforsøk. Flere av drapene og drapsforsøkene som nå etterforskes, er knyttet til gjengkriminalitet, forteller Sinteus.

Han sier flere av dem bærer preg av å være rene henrettelser. Det brukes gangstermetoder. Folk blir skutt på nært hold, i ansiktet, eller med flere skudd. Og det skjer på åpen gate, av gjerningsmenn som ikke er redd for å bli sett.

Som vel alle skjønner så er det det fantastiske fargerike fellesskapet som er problemet. Ut med dem, det er det eneste som nytter...

25.01.2017...Fra Jan Kåre Christensen sin blogg:

Albert Aanensen (40), skilt og giftet seg nå med Marita Johnsen (27),om han har fire barn fra første ekteskap.Biskop Per Oskar Kjølaas (62) giftet seg om igjen med Jill Sæterbø (41).Maranata predikant Dag Arne Saltnes (53) gift på nytt og synger og vitner selv om han er gift på nytt selv med ei fraskilt.Pastor Jan Hanvold (60) giftet seg med Inger (42) om igjen for 3. gang. Ikke tredje gang med Inger, men det er hans tredje kone som forkynner. Det står i skriften at en Pastor skal være en kvinnens mann. Dette kan vi nå omskrive til å la bli følgende, at han skal ha en kone om gangen men han kan bytte på dem etter som han selv lyster og vil. Virksomheten til Hanvold kan ikke godkjenne hans 3. ekteskap, ja om han vinner hele verden! At ikke flere ser at det er en gedigen Satansik bløff, det er meg ubegripelig!Pinse Forstander Rolf Håkonsen (86) giftet seg med et dame ca. 10 år yngre, han er bare en i rekken av mange. Tar vi med Evangelisenteret i norge og hva som har skjedd i kjølvannet av tidligere rusmisbrukere som har blitt "frelst" blir det som et langt vondt år med skilsmisser og gjengife opptil flere ganger for en og samme person slike som Jostein Kirkenes (46) og andre. For meg er dette ubegripelig og fullstendig ansvarsfraskrivelse som pågår i dag!Pinse predikant Jan Åge Torp (53) giftet seg med Aina Lanton (30) om igjen etter skilsmisse fra sin første kone som han hadde vært gift med i 28 år. Alle disse gjør synd til døden og vil dra alle andre med seg dit som følger dem. Det er dette som gjør det så alarmernede og forførerisk med disse predikantene. Det er ikke bare at de fører seg selv til fortapelse, men både sine 20 år yngre nye koner. Men også alle som går under deres forkynnelse, vil bli påvirket i samme rettning, derfor skal vi advare imot dette på det sterkeste.Hva er synd til døden? Det er å bekjenne synden men å ikke omvende seg i fra den, det er synd til døden. Når en som er skilt bekjenner sin synd og inngår et nytt ekteskap, da går han inn i synd og synder til døden. Dette er å gjøre Satans gjerning.Det er så mange forkynnere som jeg vet om som har giftet seg på nytt etter skilsmisse, at det er som et vondt år. En har Prest Trygve Hellesøy (gift for 2. gang), Sveinung Ramstad (gift for 2. gang), Kent Morgan Johnsen (2. gang), Jan Eriksen (gift for 5. gang), Terje Berntsen (gift for 2. gang), Asbjørn Skjortnes (gift for 2. gang), Harald Hareide (gift for 2. eller 3. gang), John Langerud (gift for 2. eller 3. gang), Monika Karlsen (gift for 2. gang), Runar Søgård (gift for 2. gang), Ivar Helmersen (gift for 2. gang), Jon Egil Brevik (gift for 3. gang), Sten Klevås-Olsen (gift for 2. eller 3. gang), Jan Hagen (gift for 2. gang), Arvid Fosse (gift for 2. gang), Jon Welo (gift for 2. gang), Sten Sørensen (gift for 2. gang) etc. og det er også de som gifter seg med fraskilte som Tore Kristiansen, Holger Johansen og flere. Tar vi med den engelsk talende verden så sprenger vi tillatt stoff på en artikel, tragisk!

25.01.2017... Jo mindre vi kan, jo høyere roper vi!

Komikeren George Burns sa følgende en gang: "Synd at de som vet hvordan landet vårt skal styres, allerede er opptatt med å kjøre drosje og klippe hår".

24.01.2017...Trump har vist at han akter å handle umiddelbart.

Mandag kveld signerte den ferske presidenten tre presidentordre.

Den ene handler om at han vil trekke USA ut av handelsavtalen TPP.

I tillegg signerte han en presidentordre som stanser bistand til utenlandske organisasjoner som støtter abort. Forbudet gjør det straffbart å yte føderal bistand til internasjonale grupper som utfører aborter eller sprer informasjon om abort.

22.01.2017...De står sammen for et nytt Europa. Frauke Petry fra Alternativ for Tyskland, Marine Le Pen fra den franske Nasjonal Front, Matteo Salvini fra det italienske Lega Nord og nederlandske Geert Wilders fra Frihetspartiet. KOBLENZ.

Lederen for det franske ytre høyre, Marine Le Pen, hyller Trump og mener hans presidentskap er starten på en mer patriotisk politikk i Vesten.

Høyresiden fra hele Europa denne helgen var for første gang samlet, og den store stjernen var franske Marine Le Pen. Presidentkandidaten for Nasjonal Front, partiet som tidligere ble stemplet som antisemittisk, sanker nå velgere fra hele det politiske spekteret i Frankrike, kanskje takket være hennes «imageendring» av partiet.

Til trampeklapp fra tilhengerskaren ble Le Pen presentert for publikum som «Frankrikes neste president».

Satellittfoto av Kaukasusfjellkjeden, som skiller mellom Europa og Asia. Midt på bildet ser vi Kaukasus som et hvitt bånd, med Svartehavet til venstre (vest) og Det kaspiske hav til høyre (øst).

I disse områdene vandret Israel over til Europa

20.01.2017...Når det gjelder en framtidig gullalder for den hvite mann og kvinne, så tror jeg så avgjort på det.

Vi leser i bibelen:"Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant,(den hvite befolkning inkl. jødene i Europa, USA, New Zealand, Australia og Sør-Afrika,)vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene (araberne) som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek. 28:25-26)" Sitat slutt.

Når vi leser Åpenbaringen Og Daniels bok, så står det om det som skal hende og det er ikke lystig lesning. Men dette gjelder hedningene i verden. Det blir etniske konflikter, sier Jesus, og folk skal stå mot folk. Men også land mot land.

Men framover vil Guds eiendomsfolk, de 12 stammene av Israel bli spesielt velsignet.

Men etterhvert skal vi ikke bo der vi gjør idag, men vi skal flytte til et stor-Israel. Grensene finner du i Åpenbaringen. Men dette skjer etter den 3. verdenskrig, hvor slaget vil stå i Midt-Østen. Der vil Israel og USA gjøre rent bord, og de andre stammene også, ikke bare jødene, kan ta plass i Israel.

Der er du og jeg regnet med, i kraft av vår avstamning…

20.01.2017...De to unntak som Bibelen nevner om skilsmisse og gjengifte

De to forholdene som Bibelen nevner er frafall og hor. (utroskap)

La oss lese noen skriftavsnitt, først om frafall: "Men hvis den ikke-troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfelle er ikke en kristen mann eller kvinne bundet. Gud har kalt oss til fred." (1. Korinter 7:15)Her er den andre parten en ikke troende. Kanskje har vedkommende falt fra Gud og ikke lenger et Guds barn. Da kan vi ikke nekte vedkommende å bryte ut av ekteskapet. Men det er den AKTIVE PART som bryter ut av ekteskapet og begår en synd. Den PASSIVE PART sitter jo igjen og kan intet gjøre! I slike tilfeller er ikke en kristen mann eller kvinne bundet, og kan gifte seg igjen, sier Paulus.

Når det gjelder hor: "Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd." (Matteus 19:9) Her sier selv Jesus at hor/utroskap er en naturlig grunn til skilsmisse, og kan derfor gifte seg igjen.

Dette må selvsagt ikke forstås slik at Jesus anbefaler skilsmisse. Det gjør Han definitivt ikke! Men Han åpner for at det i slike tilfeller vil være en naturlig følge, og at det ikke er noen fordømmelse eller synd om man skiller seg og gifter seg igjen, som følge av hor/utroskap.

18.01.2017...Dersom jeg kunne få ønske noe sprøtt, så måtte det være en tidsmaskin. En maskin som kunne sette meg 2-3000 år tilbake i tid.

Aller først ville jeg vært der, da Jesus ble korsfestet og sto opp fra døden.

Dernest ville jeg vært med da Israels befolkning, etter kong Salomos bortgang, vandret inn til Europa.

Dernest ville jeg være der da Jesus kommer ned fra himmelen til jorden og oppretter tusenårsriket.

Og til sist himmelen på jorden og i himmelriket.

Men de 2 siste ønskene vet jeg at jeg får oppfylt, uansett tidsmaskin eller ikke...

17.01.2017...Moderne historikere er overfølsomme mot alt som smaker av kristendom og Bibel, i hvert fall som autentisk historie.

Forteller man moderne historikere at den kaukasiske menneskerase som befolker Nordvesteuropa («Den hvite mann») er etterkommere etter Bibelens Abraham, Isak og Jakob, og sistnevntes tolv sønner, slår de latterdøren opp og avfeier det som myter og overtro.

Men de kaller selv «Den hvite mann» for den kaukasiske rase, etter Kaukasusfjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. De har sporet ham dit, men hvorfor ikke fortsette over på andre siden av Kaukasus? Sprang «Den hvite mann» opp av jorden av seg selv ved Kaukasus? Selvfølgelig ikke, men går man over Kaukasus, så kommer man på bibelsk grunn, og det må man for all del unngå!

Som sagt trekker moderne historikere Bibelens historiske beretninger i tvil. Slike historikere er preget av en evolusjonistisk tankegang som på død og liv vil fremstille oldtidens mennesker som mer primitive enn moderne mennesker.

I deres øyne var derfor innbyggerne i det gamle England «barbarer», «villmennesker» som bar preg av «steinalderen». «Det megalittiske England» er blitt et synonym med primitive mennesker og kulturer.

De mennesker som koloniserte og befolket England og Irland - en kolonisering som begynte over tusen år før Kristus, var ikke primitive mennesker. De var hebreere/israelitter, som grunnla verdenhistoriens mest høytstående kulturer og sivilisasjoner.

16.01.2016...Åtte menn eier like mye som halvparten av jordens befolkning, ifølge Oxfam.

Skillet mellom fattig og rik har aldri vært større enn i dag.

Rikdommen verdens 3,6 milliarder fattigste eier tilsvarer de samlede verdiene seks amerikanere, en spanjol og en mexicaner sitter på, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.

De åtte rikeste er Microsoft-grunnlegger Bill Gates, Facebook-gründer Mark Zuckerberg, Inditex-grunnlegger Amancio Ortega, investor Warren Buffett, Mexicos Carlos Slim, Oracles Larry Ellison, tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg og Jeff Bezos, som startet Amazon.

Men det er verdt å merke seg følgende: Dersom disse 8 personene gav alt det de eide til verdens 3,6 milliarder fattige, så ville de fattige bare ha doblet formuen sin.

Eks: Dersom en fattig hadde en formue på 100 kroner, så hadde formuen bare økt til 200 kroner. Ikke mye forskjell akkurat, så det er ikke så enkelt...

14.01.2017...De aller fleste folkevandringer har skjedd den letteste veien, langs elvedalene.

Israels vandringer gjennom Kaukasus har satt spor etter seg. Til denne dag finnes det mange landemerker som forteller om vandringene deres. Gjennom studiet av innskrifter på gravsteiner og på annen måte kan vi trekke den konklusjon at det folk som bosatte seg i Nord-Frankrike, Syd-Spania, De britiske øyer og de nordiske land, Norge innbefattet, var de «tapte» får av Israels hus. Mange av disse emigrerte senere til Canada, Amerika, Australia og andre steder. «Du skal bli til en mengde folk» var Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand.

Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen. For å re-forme, dvs. gjenopprette, sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirkens jerngrep. Og gjennom Martin Luther og Johann Gutenberg fikk folket Sitt ord tilbake, Bibelen. Dette er dagens vestlige, hvite, protestantiske demokratier.

13.01.2017...Hvordan så Jesus ut?

Dette bildet (gå også til siden, Jesus utseende) skal være historiens mest pålitelige bilde av Jesus.

Det er kopi av et portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av Tiberius Cæsar. Tyrkernes keiser utleverte det fra skattkammeret sitt i Konstantinopel til pave Innocens VIII.

Hensikten var å få løslatt broren som var tatt til fange av korsfarerne.

Publius Tertullus skrev til senatet og beskrev Jesus som høy av vekst, med brunt, bølget hår, vakker panne, pen hud, et elskelig smil, velformet nese og munn, fyldig skjegg og livfulle, grå øyne. Videre ble han beskrevet som skrekkinngytende når han refset noen, men vennlig og tiltalende ellers.

12.01.2017...Det var en utmerket pressekonferanse, sett fra Donald Trump sitt ståsted.

Uærlige TV stasjoner som CNN får så hatten passet, det er bra.

Her på berget er det den uærlige TV2 i Norge som bør få en påtale.

I 18.30 nyhetene holdt de gjøn med den kommende presidenten. Helt ubegrunnet og selvfølgelig er det fordi TV2 er sauset sammen av SV folk, Rødt, og litt Arbeiderpartiet, pluss noen muslimer.

Nå går dette TV selskapet med et underskudd på over 250 millioner, så det er nok snart over og ut med dem. Fint det…

10.01.2017...Døden ikke er den endelige avslutning på et menneskes livsløp slik mange hevder fordi de ikke tror på Skriften, men er preget av en ateistisk overbevisning: Ingen Gud, ingen oppstandelse -

«Dersom de døde ikke oppstår, så la oss ete og drikke, for i morgen dør vi!» Et håpløst livssyn, men det er ikke hva Bibelen forteller oss.

Men ifølge Bibelens siste dom i Åp. 20 er døden en ubevisst «søvn», og hovedparten av de døde skal stå opp i en oppstandelse etter de tusen år for å bli stilt for Guds domstol (Åp 20). Det er da, og først da, at livsløpet til de mennesker som har takket nei til frelsen blir avsluttet med total ødeleggelse og evig fortapelse.

Ved Jesu annet komme avsluttes livsløpet til de som takket ja til frelsen med «livets oppstandelse» og en forvandling av de levende. (1 Tess 4,15-17). Deres livsløp blir avsluttet med evig liv.

7.1.2017...Sveriges nye landsmenn, en sann berikelse...

Malmö er i ferd med å innta posisjonen som drapshovedstad i Sverige.

Politiet i byen har bedt om hjelp både regionalt og nasjonalt for å ha etterforskere nok til de mange drapene.

Tall som avisen Sydsvenska Dagbladet har hentet inn, forteller at det i 2016 ble begått 27 drap i Skåne fylke. De aller fleste drapene er begått i fylkets største by, Malmö.

Så mange er ikke blitt drept i løpet av ett og samme år siden starten på 2000-tallet. Et «normalt» år er drapstallet mellom ti og 17.

6.1.2017...Når det gjelder Jeremy Hoff kan jeg ved å lese innledningen til stykket, skjønne at han ikke har det rette lyset.

For Jesus snakket bare til Israels 12 stammer, for det var dem Han var kommet for å frelse. Les Matteus kapittel 10 og kapittel 15… < /h2>

Men Paulus skriver i et av sine brev, at på grunn av jødenes avvisning av Jesus, ble hele menneskeheten også inkludert. Men det var lenge etter at Jesus hadde reist tilbake til himmelen.

Vi vet at Peter var helt i villrede da han fikk en åpenbaring fra himmelen, og grunnen var jo at Jesus ALDRI hadde snakket om at andre folkeslag også kunne inkluderes. Tvert i mot, Jesus kalte slike for hunder…

Men Peter fikk en spesiell melding fra himmelen. Derfor sa han: "Nå skjønner jeg, at Gud ikke gjør forskjell på folk…"

5.1.2017...DA NÆRMER DET SEG KROKEN PÅ DØRA FOR EN AV DE MEST UNORSKE OG LØGNFULLE AVISENE I NORSK HISTORIE. DAGBLADETS PAPIRUTGAVE STÅR FOR FALL ETTER Å HA TAPT OPPTIL 90%(!) AV OPPLAGSTALLENE SINE PÅ KUN 20 ÅR.

- Jeg har lagt fram en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet. Det er dette det dreier seg om, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet til Dagens Næringsliv.Han vil ikke kommentere innholdet i planen, men etter det avisen erfarer, uttalte Markussen på allmøtet at papiravisen kan forsvinne fra ukedagene i første kvartal 2018. Frekvensendringen vil imidlertid mest sannsynlig finne sted i løpet av 2019

4.1.2017...Fjellet Sinai, der hvor Moses mottok de ti bud av Gud, finnes på den andre siden, dvs i Akababukten i Saudi Arabia.

Fjellet, som mange i dag mener er det sanne Sinaifjellet, som på moderne kart er kjent som Jebel el Lawz. Her har de funnet rester etter det som beskrives i Bibelen om fjellet Horeb, Guds fjell, samt rester etter alter etc.

Enda en tanke som slår meg , som står skrevet i samme brev til Galaterne, nemlig fra kap 1,vers 17:"Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus."

Paulus kjente skriftene og dro da først til Arabia, til "den gamle pakt". Paulus gikk også en "ørkenvandring" før han kom til brødrene i Jerusalem.

3.1.2017...Donald Trump har vært mitt valg av president.

At USA og Israel igjen skal ha nærme relasjoner er et Guds under. I år venter vi på at den amerikanske ambassaden skal legges til Jerusalem.

Vi som er nasjonalister ser at styresmaktene i Europa begynner å våkne opp. Enda er det langt igjen, men noen valg i sentrale europeiske stater i 2017 vil gjøre at nasjonalstatene igjen blir mer selvstendige.

1.1.2017...Noen syntes det er en trøst og tro at vi går rett til paradis når vi dør, men sannheten er at bibelen lærer at vi ligger i graven til Jesus kommer tilbake og henter de som har tatt imot Han som Herre i sine liv.

Dette vil skje på denne jordens siste dag, slik vi kjenner den.

Men for en som er død opphører tiden, og i vår oppstandelse vil vi ikke føle at det har gått tid, fra død til nytt liv...

31.12.2016...Dagens kristne TV stasjoner er et bedrøvelig kapittel.

Det var Gospel Chanel fra Island som kom først igang. Kanalen har kjempet en desperat kamp for å få nok penger til å holde seg på lufta. Idag, etter over 20 år med sendinger, ligger kanalen med delvis brukket rygg. Kvaliteten er dårlig for ikke si elendig, når det gjelder bilde og lyd. Programmene er dessverre likedan.

Kanal 10 er en nykomling, men heller ikke den har fått det til. Nå sender den fra Sverige, og det går kun i dårlige filmer og sang/ musikk. Hele tiden er det elendig økonomi som gjør dette...Det er nok ikke kanalenes skyld, det er kort og godt ikke mange nok interesserte seere.

Og de som ser på kanalene, uvisst av hvilken grunn, gir ikke nok penger til dem.

Den eneste kanalen som har et visst seergrunnlag er TV Visjon Norge. Ved hjelp av dyktige arbeidere som ber om penger hver kveld, går det hele rundt. Det er viktig at en kanal overlever, vi trenger ikke flere...Valget mitt blir da TV Visjon Norge.

Kristenlivet er et spennende liv, men det som vises på kristen TV, gir grunn til gremmelse. Slik programmene viser seg fram, er en hån mot vanlige kristne. Det er gamle programmer som idag ikke holder mål. Telenor tar flere hundre tusen kroner i leie hver måned, slik at mesteparten av pengene går til dem...

Det er bedre å legge ned de dårlige satellitt-sendingene, og gå over til Webb TV. Da får kanalene bedre råd, fordi det er mye billigere. Men det gir ikke så mange seere, men det er jo ikke så mange igjen likevel.

Da er det bedre å bygge opp for internett, for den er for framtiden.

Men TV Visjon Norge har nok livets rett på satellitt.

26.12.2016...Det er mange som leter etter en mulighet til å leve evig. Men i bibelen står det at det BARE ER GUD, Jahve, som lever evig! Jesus var også Gud. Ergo så lever også Han evig...

Men hva med oss mennesker? Først og fremst må vi erkjenne at ingen av oss i utgangspunktet lever evig. Der er vi som dyrene. Men det finnes en utvei, nemlig å bli "podet" inn i Kristus. Det er jo klart at dersom en vill kvist blir podet inn i et epletre, gir det livskraft i grenen fra treet!

Slik er det også med Jesus og oss mennesker. Dersom du omvender deg til Kristus blir du innpodet i Han, og får del i Hans evige liv. Enkelt og greit.Johannes 17;3 "Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus".

Så da sier jeg til den u-omvendte: "Velkommen!"

25.12.2016... 17. desember lagde det amerikanske tidsskriftet The National Interest en liste over de fem stedene en verdenskrig kan starte i 2017.

Stedene de ramset opp var: Syria, Korea, Cyberspace, Sør-Asia og Østersjøen.

Er det noen grunn til å være redd for en tredje verdenskrig?

Flere og flere argumenterer for det. Noen mener til og med at krigen allerede har startet.

24.12.2016...Bibelen beretter, at størstedelen af Israels 12 stammer omkring år 721 f.Kr. blev deporteret bort fra Israels land til områder syd for Kaukasus-bjergene og det Kaspiske Hav.

De blev kjent som "Israels fortapte stammer"

.På Jesu tid var der kun en liten del av Israels 12 stammer tilbake i Palistina. De var primært av Judas stamme, og derfor kaltes de "jøder", som jo kommer av navnet Juda.

Det var derfor, at Jesus sagde:"Gå ikke ut på hedningers veier og ikke inn i samaritaneres byer! Gå hellere til de fortapte får av Israels hus!" (Matteus 10:5-6) og:"Jeg er ikke utsendt til andre end til de fortapte får av Israels hus." (Matteus 15:24)

Samtidig beretter de ældste nordiske kilder, såsom Snorre Sturlasson (1178-1241), at de nordiske og germanske folkeslag stammer fra Tyrkland og områder syd for Kaukasus-bjergene og det Kaspiske Hav, og at de vandrede til Nordeuropa under ledelse af en præstehøvding kaldt Odin.

Thor Heyerdahl bekræftede dette i Jakten på Odin (2002), hvor han skrev, at nordboerne kom fra Azerbajdjan.

Efterkommerne af størstedelen af Israels 12 stammer er ingen andre end folkeslagene i Nordvest-Europa, samt dem, der er beslægtet med dem i resten Europa, Amerika, det sydlige Afrika, Australien og New Zealand!

En lang række kendte kristne har været klar over deres israelitiske oprindelse, bl.a. George VI, Konge af Storbritannien og det Britiske Commonwealth 1936-52 og Kejser af Indien 1936-47, der skrev:"Jeg er sikker på, at den britisk-israelitiske sag er sand. Jeg har læst meget om det for nylig, og alt, lige meget hvor stort eller lille, peger på, at vi er 'den udvalgte race'."

Videre så står det i Lukas 1:33:og du skal gi ham navnet Jesus.32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Når vi vet at Jakobs Hus er det hvite befolkningen i verden, så ser vi at Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob går i oppfyllelse gjennom oss...

ANGELA MERKEL har i løpet av et drøyt år gått fra å være republikkens høyest respekterte politiker, til å bli landets mest omdiskuterte.

Brede lag av befolkningen syns å holde henne personlig ansvarlig for å ha åpnet de tyske grensene for hundretusener av flyktninger som ingen vet hvem er.

Under det konservative partiets (CDU) landsmøte i Essen for to uker siden, opplevde hun at den ene utsendingen etter den andre sto opp og krevde i klartekst at hun trekker seg fra partiledelsen og går av som kansler.

Merkel har riktignok strammet inn kraftig på sin egen flyktningpolitikk, men ikke mer enn at hun nekter å bøye seg for sine egne partimedlemmers vedtak om at det skal settes en øvre grense for hvor mange som hvert år får slippe inn. Hun refererer til de kristelige grunnverdiene og mener at nestekjærlighet i seg selv er god nok grunn til å fortsette å ta imot riktig mange.

Merkel foreslår for øvrig at vi alle nå må finne fram igjen julebudskapet, stensilere opp de gamle julesangene og - gjerne akkompagnert av en blokkfløyte - ta opp igjen de kristne tradisjonene.

«EKSTRA MOTBYDELIG overfor de mange, mange tyskerne som daglig er engasjert med flyktninghjelp», sier Angela Merkel om det som skjedde på Breitscheidplatz.

For tida ligger AfD rundt 15 prosent på meningsmålingene, men mye - dramatisk - kan skje før høstens valg til ny Forbundsdag.

Hver terrorhandling driver flere tyskere i armene på de politisk ytterliggående. Og spørsmålet som flere og flere nå stiller seg, er om Tysklands tidligere så sterke kvinne overhodet kan overleve de kommende ni månedene politisk.

23.12.2016... Inger Lexow, bystyrerepresentant for Frp, får kritikk for uttalelsene hun har på trykk i Tønsbergs Blad i dag.

I et leserinnlegg i Tønsbergs Blad skriver Lexow at innvandringen til Europa er en del av en plan om å tynne ut den europeiske befolkningen med folkeslag som er enklere å styre. Viser til Gates of Vienna.

Hun skriver også at muslimene har planer om å gjøre Vesten til en del av det muslimske verdenssamfunnet - og underbygger det med en video hun har sett på det islamkritiske nettstedet Gates of Vienna, hvor Anders Behring Breivik blant annet har vært bidragsyter.

«Husk, sier kvinnen i filmklippet, det er europeerne (les nordmenn) som er vantro, ikke vi. En kommentar til dette utsagnet påpeker det åpenbare, nemlig at muslimene ikke er kommet til vesten for å bli vestlige, men for at vesten skal bli en del av «ummaen», det muslimske verdenssamfunnet», skriver Lexow i innlegget sitt, og fortsetter:

«Deretter peker kommentatoren på et viktig underkommunisert forhold i Norge. Nemlig at EU-eliten mener at den europeiske befolkningen skal byttes ut med en innvandrerbefolkning fra den tredje verden fordi en slik befolkning er enklere å styre og kontrollere for eliten enn den genuine europeiske befolkningen.

Og utviklingen går fort. I Oslo vil det være et innvandrerflertall i 2029. Om tolv år.», skriver hun.

Før hun går mer i detalj om det hun kaller «plan Couderhove-Kalergi».«I mellomkrigsårene pekte diplomaten Richard v. Couderhove-Kalergi i boken «Praktischer Idealismus» på at befolkningen i EU skulle blande seg med fargede og asiatiske raser for på den måten å skape en multikulturell befolkning uten særlige kvaliteter, slik at de var enkle å kontrollere for eliten. Det er denne planen vi nå ser utvikle seg. », skriver Lexow i innlegget.

Det er ikke første gang Lexow skaper avisoverskrifter med kontroversielle utsagn.

Kort tid etter 22.juli-angrepene kritiserte hun daværende AUF-leder Eskil Pedersen for hans opptreden under Utøya-angrepet.«Men heldigvis for Ap har AUF en så snarrådige leder at han, straks skytetragedien på Utøya startet, gjemte ferja «Torbjørn», øyas eneste båt, bak en holme 9,6 km borte slik at den ikke skulle bli skadd,» skrev Lexow,

22.12.2016...Det pågår en politisk klimaendring i Europa. Bort fra det grenseløse til bygging av nye murer.

Nasjonalisme på bekostning av europeisk fellesskap.

Velgere vandrer fra etablerte politiske partier til populistiske bevegelser.

Angela Merkel har vært forbundskansler siden 2005, lengre enn noen av de andre nåværende regjeringssjefene i EU. Alt hun står for er truet.

Taper hun neste års valg faller den viktigste søylen for det liberale Europa.

20/12/2016, kl. 15:42 sa Anders Helge Myhren:

Det virker som mamma Merkel er på vikende front i Tyskland, selv om hun forsatt vasker hender…

Underlig at slike ting må skje før raseriet kommer hos det tyske folk.

Heldigvis har vi hatt en borgerlig regjering og Sølvi Listhaug i spissen, slik at det har demmet opp for den verste galskapen av innvandringen.

Noe er på gang i USA og i Europa og tre ord peker seg ut for muslimske immigranter: UT, ut, ut…

19.12.2016...En ekte israelitt,

kommer fra de 12 stammer, du og jeg...

Er vi av etnisk europeisk opphav, så skal vi tilbake til Stor-Israel, og områdene som Gud har valgt for oss...Esekiel 48..

.Hvem er ekte jøder?

Jo, de som kommer fra Juda stamme av Jakobs 12 sønner.

I Israel idag er det nok bare ca. 10 prosent som er ekte jøder

.Men de andre 90 prosent hjelper til så godt de kan, slik at ikke Israel faller i hendene på muslimene.

Gud bruker altså de konverterte jødene idag, enten de bor i Israel eller i andre land, på samme måten som Han bruker alle kristne!

For eksempel hadde aldri Israel blitt opprettet, dersom det ikke hadde vært et holocaust.

18.12.2016...Herren er en krigsmann...

Gud deltar aktivt i krigshandlingene (som Josva 10. 11-15) der Jahves aktive deltakelse beskrives.

Det er Gud selv som kaster steiner ned på fienden, og det oppsummeres tilslutt at det var flere av fienden som døde av steinene enn de som falt for Josvas sverd.

Josva 10: 11 "Som de nå flyktet for Israel og var på veien ned fra Bet-Horon, da lot Herren store stener falle ned over dem fra himmelen, helt til Aseka, så de døde

; det omkom flere ved haglstenene enn Israels barn slo ihjel med sverdet."

Dette er bare ett eksempel. Dette bør vel også være med når solskinns-predikantene prediker fra sin talerstol?

16.12.2016...Tenk deg den situasjonsbeskrivelsen...

Din far er med under den 2. verdenskrig. Han blir drept i et slag mot tyskerne. Han etterlater seg kone og 3 barn.

Årene går og barna er ferdig med skolen og skal begynne å jobbe. Problemet deres er at det ikke er noen jobber å få, fordi EØS avtalen har gitt andre lands innbyggere lov til å immigrere landet vårt.

Resultatet er at hundretusener av andre folkeslag tar jobbene til de etniske nordmennene.

Min påstand er da...Få Norge ut av denne avtalen fortest mulig, og la etniske nordmenn først få velge jobbmulighetene. Dersom det blir noen jobber igjen, så kan utlendinger ta disse. Etter mitt syn så er dette både rett og rimelig...

Spesielt må våre krigshelter bli ivaretatt ikke bare i form av noen medaljer, men at deres barn skal ha fortrinn til jobber hvor de må konkurrere med andre. Særlig dersom deres foreldre satt "på gjerdet" og glodde under hele krigen...

Denne regelen bør også gjelde et stykke lengre bakover i tid, slik at for eksempel bestefar og oldefars krigsinnsats skal komme deres slekter ekstra til gode...

Men jeg innser jo at det blir vanskelig å holde oversikten, men tanken var nå god...

15.12.2016...Det går nesten ikke en dag, vi hører om knivstikking og andre former for kvesting, voldtekter, og andre typer overfall. Dette skjer i en gang så fredelige Norge!

Selv under den andre verdenskrig i Norge, så skjedde det ikke så mange mord og grusomme ting! Hva skyldes dette tro? Jo, det er det fargerike fellesskapet vi har blitt en del av!

Når vil galskapen ta slutt tro?

14.12.2016...Dersom jeg skal profetere noe om framtiden til USA, så er den enkel...

Jeg tror landet går inn i en isolasjon. Folket der er trøtte av kriger, innvandring og at landet blander seg inn i konflikter over hele verden.

Donald Trump vil være den første presidenten som starter en slik isolasjon og det er bare begynnelsen.

Jeg tror også at de fleste styrkene landet har i de europeiske landene blir trukket hjem.

Smått om senn skjønner folk at de har resurser nok til å fø seg og sørge for seg selv, og de trenger ikke lenger å være verdens politi på godt og vondt.

Det vil fremdeles være rom for handelsavtaler, men da tror jeg det blir med slike land som er lik dem selv. Et land som England og 12-13 andre...

13.12.2016...WebTvNorge, som tilhører Evangeliekirken Arendal, har stått litt stille på grunn av mangel på gode og rimelige TV kamraer. Det bør helst være ihvertfall 3 kamera i rommet med god lyd og bilde, for å tilfredsstille seere. Det er fullt mulig dersom vi hadde flust av penger til å kjøpte utstyret og en flink teknikker til å installere og bruke det.

Nå ser det ut som det blir mulig å kjøpe videokamera med topp lyd og bilde for en brøkdel av det det vanligvis koster. Dersom du ser på bildet av kameraet, som ikke er større enn 6 cm. langt, så er det dette vi snakker om. Når dette kommer på markedet om en stund, skal vi være de første til å kjøpe noen. For, vi vet hva vi skal undervise om, det er noe som de færreste vet noe om...Les våre nettsider...

12.12.2016...Frie ord heter en internett-avis som du kan klikke deg inn på. (Vi har de fleste kristne nettadressene) Mange ganger syter jeg med å gjøre det, fordi avisen bretter ut all den vondskap den muslimske innvandringen fører med seg. Akkurat nå kan du lese side opp og side ned med overfall, voldtekter og brotsverk rundt omkring i Europa. Utrolig at ikke flere innbyggerne reagerer med avsky på det som foregår.

Men som vi vet, så er befolkningene utrolig trege til å foreta seg noe. Det skal visst et jordskjelv til før de forandrer sine parti-tilhørigheter.

Den "frie" presse nekter og skrive om det som skjer, og vanlige folk vet lite om dette. Men en dag står nok uvitenheten for fall...

6.12.2016...Er menneskene klokere idag enn de var for 100 år siden? Ja, mange ting tyder på det...

Jeg så akkurat på et TV program om dette, og der ble det hevdet at det var slik. Personlig tror jeg at en del av vår slekt, som stammer fra Israels 12 stammer, har fått en dobbel del av velsignelsen, les om dette i det gamle testamentet. (Josef gav denne velsignelsen til sine 2 sønner, Ifrahim og Mannasse.)

Det er godt synlig hva den hvite mann har utrettet gjennom årtusener, både av godt og vondt.

Vårt DNA har blitt programmert inn av Gud, til å bli den slekten av mennesker som vi ser i dag.

I programmet hevdes det av enkelte professorer, at dagens hvite mann har 30 poeng mer intelligens, enn slekten hadde for 100 år siden.

I bibelen står det hva som skal skje i den siste tiden. Dette kunne aldri har skjedd dersom ikke intelligensen hadde gjort et byks.

Se bare på hva det hvite mennesket har fått til i de siste 100 årene, og mer nytt og fantastisk vil det nok bli...

5.12.16...Det arbeidslaget som minst er å stole på idag, er journalister og massemedia generelt. Slik har det vært lenge, og de har dermed overtatt en tvilsom førsteplass.

Hvorfor deres agenda er å pynte på eller å gjøre sannheten annerledes, er enkel...Det er de store parti-pampene og organisasjonene som bestemmer. Og de er som vannet, den letteste veien fram. Tidsskriftene skriver det som lett selger og som lønner seg økonomisk og som pampene selv får nytte av.

Før hadde vi udugelige, uærlige bilselgere og verksteder på første plassen, men disse har blitt mye bedre. Det er jo ikke så rart det, da de har skjønt at ærlighet mot folket er en dyd av nødvendighet.

Det har ikke massemedia skjønt enda, og vil vel neppe skjønne det heller. Titanic gikk ned og det vil det udugelige arbeidslaget gjøre også.

Det som blir igjen, så sant støtteordningene til dem opphører, er støvet...

4.12.16...Klimaet vårt styres av sykluser. På 1700 tallet var det betraktelig varmere klima i verden enn idag. Nå er vi tydeligvis tilbake til den klima-tiden. Men når det er sagt, alt som politiske myndigheter gjør for å reduserte utslipp av gifter er av den positive arten, selvfølgelig. Men hva vi gjør har nok ikke så stor betydning som mange ønsker å forklare...Omkring 1850 begynte klimaet å bli varmere, og den lille istid sluttet. Noen klimaendring-kritikere mener at Jordens klima fortsatt er i en omstillingsfase etter den lille istid, og at menneskelig aktivitet ikke spiller en avgjørende rolle i den globale oppvarming,[9][10] men denne oppfatningen har ikke større oppslutning. Den vanlige vitenskapelige oppfatning av klimaendringene de siste 50 år, er at disse er knyttet til økningen av CO2 i atmosfæren forårsaket av menneskelig aktivitet. Det er mindre enighet om årsaksforholdene for tidsperioden før 1950.

3.12.16...Det har vært mye sagt om programmet som NRK laget om Visjon Norge og Jan Hanvold.

Det som var feil fra NRK sin side, var den NEGATIVE måten programmet ble presentert på.

Du vet, det er mange måter å frambringe noe på, kaldt, varmt, lunkent, negativt, positivt. Dette programmet var ladet av negativitet.

Det var programskapernes holding fra første stund og gi seerne negative holdninger og følelser om Jan Hanvold, TV Visjon Norge, og til sist om Jesus selv.

Men dette føyer seg inn i all den djevelskap som NRK kanalen frambringer.

NRK sin oppgave er å gi et speilbilde av Norge, og ikke forsøke å hjernevaske det norske folk i politiske og religiøse saker...

Adventistenes forkynnelse om at de vantro IKKE skal pines i all evighet, men tilintetgjøres, er i samsvar med bibelens lære! Der er de u-frelste og dyrene i samme bås...

Noas og andre spy-organisasjoner...

Den dagen medlemmene i disse asylorganisasjonene får den samme lønna som vanlige arbeidere, så kan de snakke om asylinnstramminger.

Det at folk skal sitte med millionlønninger og snylte på samfunnet, samt kjempe for flere trygdede som skal forsørges av Norge, er en skam!

Det holder faktisk ikke mål.

Fjern støtten til disse asylorganisasjonene, så de kan komme seg ned på jorden der vi andre bor. Naive drømmere skal ikke få ødelegge dette landet mer nå.

NRK er ikke et medium for folk flest, det er Arbeiderpartiets siste skanse !

De lar seg ikke korrigere før de går av med pensjon og ideologen deres er død og begravet!

Bruk heller Facebook og Twitter ! Der møter dere folket som for lenge siden har snudd ryggen til NRK journalistene.

- 7500 kriminelle går fri i Oslos gater

Høyres justispolitiker Hårek Elvenes er alvorlig bekymret. - Norge skal ikke være et fristed for kriminelle.

Høyres stortingsrepresentant og justispolitiker Hårek Elvenes vil ha slutt på at kriminelle «lurer» rettssystemet, og unndrar seg straff.-

Kriminelle som vandrer fritt rundt i gatene bryter med folks rettsoppfatning. Bare i Oslo politidistrikt er det 7500 saker som er påtalemessig avgjort - det vil si at politi og statsadvokat har bestemt at vedkommende skal tiltales - hvor det ikke er avsagt dom.

Norske og utenlandske kriminelle unnlater å møte opp i retten, tiltaler og dommer blir ikke forkynt. Det fører til at kriminelle går fri, sier Hårek Elvenes.

Tall Elvenes har hentet fram viser at det bare i år i Oslo politidistrikt er 7549 saker som er påtaleavgjort, men hvor det ikke er avsagt rettskraftig dom.- Det er fullstendig uholdbart at 7500 påtaleavgjorte saker ikke har ført til rettskraftig dom. Det går på tryggheten løs. Slik kan og skal vi ikke ha det, fastslår Hårek Elvenes, i Stortingets justiskomité.-

Valgnatten:

Hillary Clinton gikk amok - skrek ukvemsord og kastet ting bak kulissene

Det skapte oppsikt da Hillary Clinton ikke kom ut i salen og ga sine tilhengere en tale på valgnatten sist uke.

Det kommer nå frem at hun skal ha fått et vanvittig raserianfall, hvor hun skrek obskøniteter, slo i bordplater og brukte alt som ikke var spikret fast som prosjektiler.

Innvandringen

Den mislykkede innvandringen er nå større enn den "vellykkede."

Akkurat nå, er de ute og sykler. Det er ute av balanse. Det har bikket over i kaos.

Mord som ikke etterforskes. Skuddsalver i gatene, i Stockholm, Gøteborg og Malmø.

Voldtekter. Overfall. Hvis argumentet er at de svenske var like ille selv, blir det jo høl i huet. I såfall trenger man i hvert fall ikke mer balluba fra andre folkeslag - når man ikke engang har kontroll på sitt eget.

Hvis vi nå absolutt skal synke så dypt og diskutere de skitne detaljene. Jeg vet ikke om det er så hensiktsmessig.

Et nytt politisk ytre-høyre parti i emning?

Carl I. Hagen har rett når han sier det er «understrømmer i vårt land som ingen representerer i dag».

Det er bare å kaste et blikk på sosiale medier for å få det bekreftet.

I Norge finnes en ny høyreradikalisme, også med islett av intellektuelle, som venter på at noen står fram og gir retningen en fastere ideologisk form og en organisasjon.

"Det blir ikke noe vakkert syn," men kan ha sine fordeler. Den politiske kampen skal føres et sted der alle kan se, høre og vurdere deltakerne og deres ideer.

Endelig kommer USA ambassaden til Jerusalem

Endelig er en president i Det hvite hus klar til å effektuere den amerikanske kongressens gamle vedtak om å flytte ambassaden.

Valgforskerne peker på at Trump fikk fire av fem evangelikale stemmer. Israels venner var med og sørget for at han vant valget.

Malcolm Hedding, Den kristne ambassades tidligere direktør, støttet Trump hele tiden.

Her har Norge sine svin på skogen...

15. november 2016

Etter rekordbidrag fra Norge til den omstridte Clinton-stiftelsen før valgåret, ligger bidraget nå i fritt fall.

Finansavisen kan fortelle at neste års bidrag er ned 83 prosent fra toppåret 2015.- For 2016 er det planlagt utbetalinger til Clinton Health Access Initiative på totalt 35,9 millioner kroner, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet, i en epost til Finansavisen.

Det er en femtedel av fjorårets bidrag, da nominasjonsvalgkampen før de amerikanske primærvalgene var i full gang, og Clinton-stiftelsen kom i søkelyset i amerikansk presse.

De fleste har vel fått med seg at mange land og privatpersoner har betalt inn store summer i lommene til Clinton familien, i påvente av at fru Clinton skulle bli president og mange forventet fordeler av utbetalingene...

Trumps seier er ingen overraskelse-

Alle må slutte å si at de er overrasket og sjokkert. Det de egentlig sier er at de lever i en boble og ikke var oppmerksom på USA sine landsmenn og deres desperasjon.

Etter at de har blitt neglisjert i flere år av begge partiene, har sinnet og hevnlysten mot systemet bare vokst.

Plutselig kom en TV-stjerne med en plan om å ødelegge begge partier og si: «Du har sparken».

Trumps seier er ingen overraskelse.

Webpastoren...

gratulerer Donald Trump med president-vervet. Dersom du klikker deg inn på Verdi-debatt, vil du se at undertegnede profeterte for noen måneder siden, at Trump ville bli president i USA. Det er sjeldent jeg profeterer, men denne gangen var Gud helt klar på hva HAN ønsket...

Meningsmålingene før årets valg viste jevnt over at dersom bare hvite kunne stemme, ville Donald Trump vinne en klar seier.

Samtidig er andelen hvite i det amerikanske samfunnet som helhet i kraftig nedgang.

Hvert tiår har USA en større folketelling og de siste tallene viste at hvite utgjorde 63,7 prosent av befolkningen.

Alt tyder på at den utviklingen har fortsatt og at hvite i dag utgjør rundt 60 prosent, en kraftig nedgang fra over 85 prosent på midten av forrige århundre.

Halve helsevesenet

Tallet kjenner vi alle, men de er så alvorlige at de bør gjentas:

Spania har 27 prosent arbeidsløyse, nær 60 prosent blant de unge.

Hellas, Portugal og Italia har også skyhøye tall;

Irland er ikkje fullt så ille, for irene gjer som dei alltid har gjort: Dei emigrerer. Denne gongen først og fremst til Australia.

Det vi ikkje alltid får med oss, er at Spania har lagt ned halve helsevesenet. Eit helsevesen som var så bra at norske delegasjonar drog på besøk.

Utdanningssystemet er også rasert. I begge tilfelle har det gått raskt å rive ned velferdsordningar som det vil ta lang tid å bygge opp igjen.

I tillegg har bankene kasta ut 260 000 familier som ikke makta å betale renter og avdrag på bustadene sine.

USA bryter sammen.

USA vil bli delt opp i småbiter alt etter hvilken etnisitet og religion som behersker regionene.

Minnapolis vil bli en somalisk by,

Detroit afrikansk,

New York State jødisk,

California kanskje spansk-mexicansk,

etc etc

Røde Rike Kors...

Tre milliarder på bok hos Røde Kors!!

Det hører ingen steder hjemme. Venter de på en mega katastrofe?

Har jobbet nær en av de store organisasjonene, og hva jeg så der, fikk meg til å lukke lommeboken for godt.

Jeg får vond smak i munnen...mange i dette landet trenger sårt støtte også.

En hån, det er hva det er...

Ut fra mitt ståsted, så må Trump vinne...

Uten at det skjer ser jeg ingen sjanse for at USA vil komme på fote igjen.

Dette valget er uten tvil et skjebnevalg for USA og verden slik vi kjenner den.

Vinner korrupte Hillary Clinton går den Amerikanske skuta raskt rett til bunns, og drar hele verden med i dragsuget.

Vinner Donald Trump får vi muligens noen nye nåde-år, men det vil bli mange tøffe og smertefulle tak for å rette opp skuta igjen.

Derfor er valget i USA så viktig i år.

Media i Norge er styrt av sosialistene.

Jeg tar alt det media sier i Norge med en STOR klype salt. Jeg håper FRP snart setter foten ned for NRK, og stopper lisensen til dem.

Helt tragisk at nordmenn må betale for propagandaen deres. nei takk.....

Jeg har nettopp sett på noen møter på you tube.

Det er fra steder jeg selv har vanket i noen år. Jeg har sluttet av diverse årsaker, ingen spesielle, men samlet blir det jo en del grunner.

Da jeg så på mine etterkommere i kristen sammenheng på youtube, fikk jeg en ny åpenbaring. Du verden så glad jeg er for å ha sluttet på disse møtene.

Nye folk kommer og nye folk synger, spiller og taler. Men ingenting av det de kommer med, taler for at jeg igjen skal innta plattformen eller tilhørerstolen hos dem. Masse ordgyteri og følelser, følelser som ikke rekker lenger enn ut av munnen på vedkommende.

Jeg får si som en kjent dikter..."Er jeg kommet på feil klode...?"

Hvor der et blitt av de gode gamle predikantene? De er døde, dessverre...men du verden hvor jeg savner dem!

De dobbelmoralske går av hengslene...

Dersom vi er litt ærlige i våre betraktninger, så er det mye sant i det Trump sier. Når det gjelder enkelte kvinners "åpenhet" mot kjente og rike menn.

Dette er jo ikke noe annet, enn en gjentagelse av historien om "Keiserens nye klær!" Det var ingen som torde si at keiseren var naken, unntagen en liten gutt. De fleste av dere bør kjenne den historien.

Det går mange historier om diverse presidenter i USA, som har brukt sin gode stilling til å forføre hundretalls kvinner. John F. Kennedy hadde gleden av over 100 sies det... Bill Clinton hadde også en pent antall...

Det finnes også tusenvis av kvinner som har åpnet det meste når det gjelder kjente popartister.

Bill Wyman i The Rolling Stones forteller i boka si om de 3000 kvinnene han hadde i sin tid der.

Mick Jagger har vel kjent på enda flere. Slik kan jeg skrive i det uendelige.

Det hjelper veldig med en tjukk lommebok og en attraktiv tittel. Alt det andre, utseende, lengde på lem og andre ting kommer i siste rekke...

Så la oss ikke være så skinnhellige, la oss nå kalle en spade for en spade! ↓

Verdens totale gjeld har aldri vært høyere ifølge IMF, som advarer mot at lånetakten har løpt fra den økonomiske veksten.

Totalt skylder verden nå 152.000 milliarder dollar, noe som tilsvarer svimlende 1.231.537 milliarder kroner.

Gjelden er mer en dobbelt så høy som i år 2000, har aldri vært høyere og vokser fortsatt.

Det bekymrer IMF som advarer mot at verden kan se en ny finanskrise dersom regjeringene ikke tar grep, skriver aviser somThe Guardian og Financial Times.

Malmö er Sveriges fattigste by,

men ikke tro at Oslo er forskånet for samme trend.

Innvandringen har ført til at Oslo har gått fra en sunn økonomi på begynnelsen av 2000-tallet til en gjeld på 37,8 milliarder i dag som øker til svimlende 56,6 milliarder i 2020! Altså nesten 20 milliarder høyere gjeld på bare fire år.

Men Asle Toje tror ikke politikerne kommer til å prøve å få skuta på rett kjøl: "Våre politikeres første impuls er å lyve. Politikerne er ikke innstilt på å redusere innvandringen nevneverdig, de vil 'ta på alvor' og de vil sette ned utvalgkommisjoner. Det eneste de ikke vil gjøre, er å redusere hva som i historisk målestokk er meget høy innvandring."

Samtidig har Erna varslet ti magre år. Ja, takk for det, Erna og co, dere har lenge visste hva politikken deres koster oss borgere. Vi advarte allerede i 2009 med den første rapporten om innvandringens kostnader. Den ligger i skuffen deres.

https://www.rights.no/…/ja-blir-det-lonnsommere-na-del-to-…/

- Maktelitens hyllest av globaliseringen har skapt et velbegrunnet raseri blant Europas borgere, som opplever globalisering som en forverring.Det sier Asle Toje i et intervju med den danske avisa Kristeligt Dagblad, som presenterte ham som forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstituttet.

Toje satt blant annet i Brochmann-utvalget som ser på langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Ifølge Toje ønsker borgerne i Europa nasjonen og nærheten tilbake. Han mener teorier om globaliseringens positive effekter i årtier er spredt på universiteter i hele den vestlige verden.

- Hva skyldes splittelsen mellom elitene og folk flest i synet på globalisering?- Svaret er så enkelt som at elitene nyter mye av godene, mens de brede lag har opplevd mer av de negative sidene ved globaliseringen, sier Toje til ABC Nyheter.

Han har blant annet skrevet bøkene «Rødt, hvitt & blått: om demokratiet i Europa» og «Jernburet: Liberalismens krise». Sistnevnte kommer i ny utgave med to ekstra kapitler som utdyper hans tanker.

Ingenting stort skjer:

Men det er kriger, sult, orkaner, jordskjelv, flyktninger, økonomiske nedgangstider. Barn som er frekke mot foreldre osv osv, men det skjer ikke noe virkelig stort, og det skjer ikke noe nytt som ikke har vært før!

2.Pet 3 forteller om at, når vi sier: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av".

Dette er på én måte en forståelig "innskytelse", siden ord som "nær", "endetid", "siste tider" osv blir brukt litt forvirrende noen ganger.

Folk sier at vi er i de siste tider nå, men det sa jo Jesus også da Han var fysisk på jorden.

Etterhvert som flere og flere bekjennende kristne bommer med endetiden (Ellen White, Harold Camping, John Hagee, Mark Blitz, Sid Roth osv), mister budskapet gjennomslagskraft hos de ufrelste. Ropet om ulv har blitt ropt så mange ganger nå.

Det som må skje før verden reagerer, er noe virkelig stort...

Hitlers drøm var et EU med han som diktator. Han ville samle alle landene under seg. Få ville ha han og derfor ble han drept.

Nå vil Merkel og hele EU parlamentet tvinge landene inn i en Union hvor EU politikerne lever i sus og dus uten å betale skatt og reiser for mange millioner i året og har sol konge fakter med landenes penger. Alle steder i verden hvor det er samlet politikere blir skattefrihet en del av det hele for noen få.

Og bli diktert av en liten gruppe som begynner morgenen med konjakk og slutter dagen med enda mer alkohol er absolutt ikke av det gode. Politikerne fjerner seg vekk fora hverdagen og befolkningen, og de dytter skatter og avgifter og direktiver over på dem. Selv gir de seg mer og mer penger og privilegier.

Store mastodonter lik EU er meget uoversiktlig og inngir til skattesnyteri og korrupsjon. Det ser vi over hele verden. Man skal aldri stå med lua i handa og bare motta hva politikere gjør. Media er en medløper i alt dette snyteriet og sløseriet og tyveriet av fellskassen til befolkningene.

Erik Bye sa at politikerne skal stå i giv akt for befolkningen ellers er demokratiet bare dill ball.

Kolberg i AP har tatt 5 millioner hvert år i hjelp til sitt barnebarn. Ingen andre har fått det samme. det er regelrett tyveri av felleskassen. Stoltenberg har tatt over 50 millioner av felleskassen for å kjøpe seg en skattefri jobb i NATO. Grete Faremo betaler ikke skatt i FN. Vi dytter mange penger inn der også. Erik Solheim betaler ikke skatt. Hverken da han var i Regnskogfondet eller nå i FN. Det kan bli en lang liste over skattesnytere fra stortinget i de forskjellige fora med politikere verden over. Dette er rent korrupsjon og intet annet.

Ola og Kari Nordmann sier ikke noe for de takker og bukker som naive fjols.

Helvede og sjelens dødlighet

Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

Men jeg kan ikke se i det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig, dersom flesteparten sies å havne i helvete.

Da Jesus levde her på jorden advarte heller ikke Han, at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten sies å havne i helvete.

Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesielt glad i giftemål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder tusenvis av liv som slipper å havne i helvete?

Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet ville ha blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen er stein døde! Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

Himmelen er faktisk enda tom, fordi ikke Jesus er ferdig med å bygge boliger til oss. Men når han endelig kommer, skal han vekke opp alle frelste og sammen med de levende skal vi bli rykket opp i skyen og inn i himmelen.

Israels 13 stammer får engang sin plass i et stor-Israel, mens hedningene kommer til himmelen. Men det vil bli fri ferdsel mellom jorden og himmelen..

Skriften sier til oss: 1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

Johannes 17: Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3 og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv, menneskene har det ikke...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre, men han og Eva valgte isteden å spise av kunnskapens tre.

Men hva sier Jesus om alt dette spør du sikkert. Men Jesus talte ofte i lignelser, slik som den rike mannen og Lasarus. En historie som alle de andre lignelsene. Du vet, trærne som klapper i hendene og stenene som roper...

Men hva med helvete som er omtalt?... På utsiden av bymuren av Jerusalem var det en søppelplass og der brant "en evig ild". Faktisk så brant det så godt, at det ikke gikk an å slokke den. Men når alt var brent opp stoppet ilden også.

Og til slutt...denne omskrivingen med evig pine og evig død. Det er to helt forskjellige forskjeller...

Så gjorde USA som de har for vane:

i samarbeid med Tyrkia,Qatar,Kuwait,SaudiArabia leide de inn anslått 40-50 000 globale Jihadister, trente dem og væpnet dem.

Ifølge økonomer kostet dette USA rundt 1 milliard dollar i året.

Dengang var Hillary Clinton utenriksminister og sa annen hver dag: Assad faller.Krigen er nå fem år gammel.

Dette ble altså nok en kjempedyr krig for USA. Da må vi se på det store bildet: Fra oktober 2001 fram til idag har USA hatt krigsomkostninger på 5 trillioner dollar.

Statsgjelden i USA er på 19 trilloner og alle som ikke hater virkeligheten vet at deler av USA nå er tredjeverden i fattigdom,terror og kriminalitet.

Enkelt...

Paulus skriver at, om Jesus IKKE har oppstått fra det døde er vår tro ingenting verd.

Det er 3 grunner til at jeg velger å tro at Jesus sto opp fra det døde:

1. Apostlene til Jesus var villige til å dø for Ham, og gjorde det også.

2. Den følelsen jeg fikk da jeg omvendte meg til Kristus.

3. Jesus sa at han kun var kommet for å frelse de 12 israelske stammene. Matteus 10 og 15. Dette folkeslaget har vært en fyrlykt for alle nasjoner siden den gang. Vi kan skjønne Guds eksistens, gjennom dette folkets velsignelser. Gud kalte oss for sitt eiendomsfolk og husfolk. Da skjønner vi også at Jahve, Jesus og Den Hellige Ånd eksisterer og at bibelen er Guds levende

ord...

Akk ja sann...

Vi som har levd en stund som kristen, har etterhvert fått tildelt rikelig med skrammer og sår i vår kristne tilværelse.

Martin Luther var heller ingen helgen, det skal være visst.

Dersom vi skal se stort på det, så skjønner vi at Jesus oppstandelse er av avgjørende betydning. Ja, Paulus sier, at dersom ikke Jesus har stått opp fra det døde, så er vår tro uten mening. Så legger han til…men nå HAR Jesus stått opp fra det døde.Det er det jeg har valgt og tro, så enkel er den saken.

Men at de kristne rundt meg, og de som kommer etter blir noe bedre enn i min generasjon tror jeg ikke. Ei heller noe verre.

Jesus gjorde alt for oss, og I HAN har vi evig liv.

Oss selv er det nok ikke så mye å gjøre noe med.

Det er omtrent slik som med idrettsfolket, egoismen satt i system. Det er nok det som er det dominerende hos oss kristne, når alt kommer til alt.

Det gamle tempelet lå tydeligvis ikke på tempelplassen...

Siden 2014 da den amerikanske politietterforskeren og arkeologen, Robert Cornuke, publiserte sin bok «Temple» med nye og overraskende opplysninger om templenes plassering i oldtiden, har hans funn blitt kjent både blant israelere og en del historisk interesserte mennesker:

Templene lå ikke på Tempelhøyden, men noen hundre meter lenger syd nede i Davids byen, der det i dag foregår arkeologiske utgravinger, og der det stadig blir gjort nye funn.

Dette er hva Cornuke har avdekket og skrevet om i sin bok, som kom ut på norsk i år: «På jakt etter Salomos tempel»: Tempelhøyden er ikke stedet der templene lå i oldtiden, slik alle i Europa har trodd siden korsfarerne ble kastet ut av Det hellige land på 1100-tallet. Deres oppfatning av tempelets beliggenhet ble bestemt av «den store muren», Gråtemuren, hvor de kanskje hadde sett overlevende jøder stod og gråt. De trodde følgelig at det måtte være grunnmuren til Herodes den mektiges tempel. Slik oppstod misforståelsen i tusenvis av landsbyer i Europa, skriver Cornuke.

Etter hvert som hundrårene passerte etter jødenes endelige nederlaget mot romerne i år 137 e. Kr, glemte den stedlige jødiske og arabiske befolkningen hvor templene hadde ligget. De fleste hadde heller ikke hørt Jesu profeti om tempelet «der det ikke skulle levnes sten tilbake på på sten." Derfor trodde også de at «den store muren,», måtte være grunnmuren til Herodes den stores mektige tempel. At dette ble en akseptert «sannhet» er tidenes groveste historiske skivebom, skriver Cornuke.

Det er ikke enkelt i en håndvending å endre et paradigme om tempelplassen i Jerusalem, som har rådet grunnen i jødedommen i nesten 2000 år og i kristendommen halve tiden.

Om statsminister Netanahus uttalelse i Knesset den 5. juni signaliserte en åpning for å overlate Tempelhøyden til muslimene mot at jødene beholder resten av byen, er tvilsomt. «La fare hen la gå! De kan ei mer få,» klinger i mine ører - og kanskje også i hans.

Aksept av det nye paradigmet vil i alle fall gjøre byggingen av det 3. tempel mye enklere for jødene. Å bygge på Tempelhøyden ville i dag ha utløst 3. verdenskrig. Nå kan de rolig overlate Templhøyden til muslimene, og ønske dem lykke til!

Hvilke følger Cornukes arkeologiske funn ellers kan få for israelernes syn på seg selv, skal bli interessant å se.

Josef fra Arimatea...Uten han og Nikodemus, ingen synlig oppstandelse av Jesus i graven...

«Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimatea, som hette Josef. Han var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og bad om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef tok da legemet og svøpte det i rent linklede, og la det i sin nye grav, som han hadde hogd ut i berget. Så rullet han en stor stein for inngangen til graven, og gikk bort» (Matt. 27,57-60). Se også Mark. 15,42,46; Luk. 23,50-53; Joh. 19,38-4 1.

Med disse ordene forsvinner Josef av Arimatea ut av Bibelen. Hvem var egentlig denne mannen?

I gamle manuskripter blir Josef av Arimatea kalt en «Decurio», som er betegnelsen for et viktig, romersk embete, vanligvis i forbindelse med gruvedrift. Josef hadde ansvaret for romerske gruveinteresser (tinngruver) i England - gruveinspektør om du vil. I denne egenskap er det sannsynlig at han tilbrakte deler av året borte fra Palestina. Den gangen var det ikke bare å sette seg i et fly som på noen få timer er framme ved bestemmelsesstedet.

Josef var en rik mann som hadde egne skip og drev selvstendig handel med tinn og andre varer.

Gamle britiske krøniker forteller at Josef eide noen tinngruver i Cornwall i England.

Han var også medlem av det jødiske Sanhedrin, og var dessuten medlem av en viktig gruppe innenfor Sanhedrin: De eldstes råd.

Josef av Arimatea var derfor en respektert og innflytelsesrik person.

En rekke gamle tradisjoner, samt den jødiske Talmud, bekrefter at Josef av Arimatea var en nær slektning av Jesus. Josef var en yngre bror av Marias far, og var derfor Marias onkel - og dermed Jesu grandonkel. Dette bekreftes av bl.a. Harlein-manuskriptene i British Museum, som også forteller at Josef hadde en datter, Anna. Dette slektskapsforholdet forklarer også hvorfor Pilatus så enkelt gikk med på å overlate Jesu legeme til Josef. Jesus ble henrettet som «forbryter», og ifølge romersk lov var det bare nære slektninger som kunne gjøre krav på legemet til en henrettet forbryter. Dette måtte skje innen en time etter henrettelsen. Hvis ingen gjorde krav på legemet, ville det bli kastet i en anonym fellesgrav for forbrytere. Det var dette jødene ønsket. De ville at minnet om Jesus skulle utslettes fullstendig.

Hvorfor lykkes vi ikke skikkelig i Evangeliekirken?

Eksperimentet, bygge menighet...

Tenk deg den tanken, at det er du som skal bygge en menighet! Hvordan tror du det ville gått da? Hva ville du gjort for å få noen mennesker til å høre på deg?

Men la oss først ta noen eksempler av noen mennesker som har lykkes med menighets-bygging:

Ulf Ekman, Aage Samuelsen, Aage Åleskjær, Kjell Haltorp,Enevald Flåten, Aril Edvardsen og flere...Hva har disse menneskene til felles? Jo, plenty med talegaver og noen nære venner som dekket bordet for dem. Da mener jeg økonomisk, og muligheten til å komme i selskap med andre størrelser. Dette er universale behov.Dersom du ikke har disse egenskapene kan du glemme hele menighets-byggingen.

Men det er også en annen måte du kan lykkes på. Du kan for eksempel fortelle tilhørerne at du har vært i himmelen og møtt Jesus, eller at Jesus viste deg rundt i helvete. Da vil du nok få noen nære bibelske venner. Eller du har sett et annet lys enn de fleste andre kristne, da tenker jeg på en ny åpenbaring, som fengsler tilhøreren. Eller du er en kjent person fra før, en politiker, en med et viktig verv i samfunnet. Dersom disse stiller seg fram har de en stor sannsynlighet for å lykkes, ihvertfall en stund framover.

Så er spørsmålet: Hvem er den potensielle tilhører og tilhenger. De er slike som deg og meg...Vi har basale behov, som vi føler vi må få dekket. Først og fremst, det å bli sett sammen med noen som har en betydning i samfunnet. Det er derfor navnet, tilhenger...en som henger seg på...Så er det også av økonomisk art, tjener du noe penger på tilhenger-skapet, eller taper du penger...Dersom det siste skjer, så henger nok medlemskapet ditt i en tynn tråd. Har du muligheter til opprykk i menigheten, dersom den mot alle odds skulle lykkes? Dersom ikke, så henger nok ditt tilhenger-skapet ditt i en tynn tråd. Slik kan vi forsette. Vi mennesker er alle like slik, vi er trofaste og allierer oss med den sterke, du vet, den sterke overlever, det gjør ikke den svake. Det verste er nok når du føler at du mister anseelse. Det er en sikker vei til å stoppe opp og si adjø til lederen!

Konklusjon: Evangeliekirken Arendal hadde ingen mulighet til å lykkes, det vil si å bli en menighet med en normal størrelse. Fordi...det ikke er populært å bli "bananas for Jesus!" Da er det bedre å henge seg på en gammel menighet, som du ikke trenger å yte noe, men bare nyte...

Men nå er Evangeliekirken i den heldige situasjon, at i de siste årene har pastoren fått en uvanlig åpenbaring. Nemlig at den hvite befolkningen er de 12 israelske stammene. Dette er en sannhet som mange har skjønt tidligere også, men denne gangen er det undertegnede som fått dette av Herren. Derfor er det store muligheter framover, fordi Gud gir ikke åpenbaringer til dem som kommer til å mislykkes, men til dem som til slutt vil lykkes med å bringe fram et bestemt budskap rundt Jesus Kristus.

Jeg drømte at jeg og president Obama...

Juni 2016...Alle drømmer hver natt, men oftest så husker vi ikke drømmene våre. Men i natt hadde jeg en merkelig opplevelse i drømmen min. Plutselig kom president Obama og jeg spaserende opp en gate i Arendal. Vi snakket sammen på en naturlig måte, og Obama var i godt humør. (Ikke så rart det, da han snakket med meg.) Omgivelsene i Arendals gaten var ikke noe spesielt bra, en del søppel og annet materiell lå i veikanten. Det virket som besøket var uanmeldt, da det var ingen representanter for slikke-komiteen i Arendal til stede.

Etter at vi hadde gått gaten på langs, så overtok en flokk med Obamas menn, og Obama gikk til dem.

Det rare var at de ikke tok noe notice av han. Men han bare forsvant for meg sammen med dem...

Harald hadde fått herlighets legemet sitt...

Mars 2016...For noen måneder siden hadde jeg et indre syn. Det var riktignok gjennom en drøm, men jeg så min avdøde kamerat Harald Danielsen, like så tydelig som jeg ser denne PC`en. Harald som hadde røket sigaretter, Tidemanns rød, i 60 år, bar preg av det da han døde.

Men i drømmen, eller mitt indre syn, så jeg Harald med herlighetslegemet sitt. Det var perfekt på alle måter, klærne også, og han så ut som han var 18 år gammel.

Da visste jeg at Harald hadde omvendt seg til Jesus i hans siste minutter.

Mye mer å lese om i biografien...

De norske israelittene

Postet av John Færseth i Konspirasjonstenkning og ekstremisme 12. jun 2016

Ideen om at hvite europeere er etterkommere av Det gamle testamentes Israels stammer har gitt næring til både maktkritikere og imperialister, israelvenner og antisemitter. John Færseth dro til Sørlandet på jakt etter Israels tapte stammer. LES MER...

Fysiker kler av hele klimapanelet...

Stammekriger

Den første og den andre verdenskrig var stammekriger.

Dersom vi skjønner at den hvite befolkningen i verden er Israels 12 stammer, kan vi skjønne Holocaust og hvorfor landene kriget mot hverandre.

Etter kong Salomo ble Israel delt i to, sør-riket var i Judea som jødene bodde i. De tok seg en konge og det gjorde også nord-riket i Israel. Disse to landområdene lå i krig med hverandre og det har vært fiendeskap fram til idag. Men det stoppet ikke med det, også de 10 stammene fra nord-riket kunne heller ikke være venner. (Tyskere mot engelskmenn er Ruben stamme mot Afrahim stamme.)

Men bibelen forteller at i de siste tider skal Juda riket og Samaria atter forenes. Da vil etterkommerne av de 12 stammene flytte tilbake til et Stor-Israel.

Vanskeligere er det ikke, holocaust er ingen gåte som filmene forsøker å fortelle, fordi filmene ikke har fått tak i vårt slektskap med Israels 12 stammer.

Jeremias 3:17 På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle sig der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal ikke mer følge sitt onde, hårde hjerte.

18 I de dager skal Judas hus gå til Israels hus, og de skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav eders fedre til arv."

Konklusjonen

Den hvite mann og kvinne er etterkommere av Israels 13 stammer, inludert jødene. (Juda stamme.) Det blir stadig fler mennesker på jorden, og stammene er ikke de mest produktive. Det vi ser idag, er at stadig flere arter av menneskene overtar stadig mer og mer av jordens overflate. Vi ser det spesielt i USA, men også i andre europeiske land. Det som vil skje framover, la oss si i løpet av en hundre års periode, er at den hvite befolkningen blir presset ut av landene i verden og til slutt vender tilbake til et Stor Israel som blir deres (vårt) rette land. Da har de 13 stammene vendt tilbake til sitt hjemland fra sin landflyktighet siden Kong David og Kong Salomos dager. Men det er kun Jahve tilhengere og Jesus tilhengere som blir med... Den hvite mann og kvinne etterlater seg velordnede sivilisasjoner, men når disse flytter ut av områdene og landene, vil andre raser overta. Da vil det bli der som i Noahs dager. På den siste dag i vår tidsregning, så vil Jesus Kristus vende tilbake til jorden, og gravene vil bli åpnet. Da vil alle Jahve og Jesus troende israelitter bli samlet i Stor-Israel. Det er det nye Jerusalem og en overkledd jordklode. Andre kristne ætter reiser hjem til himmelen. Men gjennom våre herlighetslegemer, så blir det lett og ordnet forbindelse mellom himmelen og jorden.

Jeg tror altså, for å gjenta meg selv: At etter noen verdenskriger, nr. 3 og nr. 4, så er det ikke så mange mennesker igjen på jorden. Dette beskriver bibelen også, og min påstand er: Israels 12 stammer som døde i troen på Gud i det gamle testamentet og Kristus i det nye testamentet, vil bosette seg i et stor-Israel i Midt-østen, og det er det hele.

Alle andre mennesker av etniske ulikheter, vil være borte og døde. Men i himmelen vil andre kristne ætter være, det er den rette plassen for Kristi sine brødre og søstre...

Og dyrene får sin rettmessige plass, det blir omtrent som Edens Hage på nytt...

Skrevet av Anders Helge Myhren den 23 juli 2015.

"Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke...for jeg var ikke kommunist.

Deretter tok de fagforeningsfolkene, men jeg brydde meg ikke...for jeg var ikke fagforeningsmann.

Så tok de jødene, men jeg brydde meg ikke...for jeg var ikke jøde.

Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg !!!! "

(Martin Niemöller 1892-1984 - tysk teolog og luthersk prest - om feighet av tyske intellektuelle i følge nazistenes vei til makten ).

Det er et tankekors...

at eliten av vårt europeiske og amerikanske folk igjen er på vei til Midtøsten. Dette er etterkommerne av soldater og eksilenser fra Kong David og Kong Salomos tid.

Jeg skal komme med en sjelden profeti fra min side: "Dette 12 stammer folket som er Guds Eiendomsfolk, vil bli værende i et stor-Israel til tidenes morgen."

Og den 3. verdenskrigen, som bibelen forteller om, er begynt...

Det multikulturelle samfunn er konkurs

Det var ikke bare ett 130-talls mennesker som ble myrdet i Paris natt til lørdag. Den falske forestillingen om at muslimske minoriteter kan leve fredelig sammen med folkeflertallet i stater som bygger på kristendom og vestlig kultur, avgikk også ved døden. Det multikulturelle samfunn ble brakt til den politiske skifteretten som konkursbo.

Det er muslimene som er problemet. I den vestlige verden lever en rekke etniske minoriteter i fred med flertallet. Jøder har bodd i Vest-Europa i hundrevis av år uten å være noe problem for andre enn muslimer og nazister. Norge har tatt imot flyktninger fra Ungarn og Vietnam. De ble et verdifullt tilskudd til det norske samfunn fordi de tok skikken dit de kom. De siste par tiår har et betydelig antall polakker og folk fra Baltikum etablert seg i Norge. Det er ikke noe trøbbel med dem heller, velkommen skal de være," skriver Ragnar Larsen, tidligere redaktør for Haugesunds avis

I USA er mange titall millioner latinamerikanere blitt yankees. De driver ikke med terror. De 800 000 nordmennene som i løpet av 100 år emigrerte til USA, organiserte seg heller ikke i terrorgrupper, men skled naturlig inn i det amerikanske samfunn. Slik var det også med de andre som fra alle verdenshjørner strømmet over havene for fra øst og vest for å bidra til et nytt samfunn i Nord-Amerika med frihet og trygge livsvilkår.

Når muslimer derimot over alt omgir seg med uro, utrygghet og fandenskap, er det en direkte følge av deres religion.

Profeten Muhammed gir gjennom Koranen ordre til alle troende muslimer om å drepe «de vantro». Og troende muslimer gjør akkurat det - i Syria og Irak, Yemen og Somalia, Frankrike og Storbritannia.

Der Jesus ba folk om å vende det annet kinn til, har Muhammed gitt ordre om å drepe. Og de troende muslimer nøyer seg ikke bare med å kverke kristne, de myrder hverandre innbyrdes også.-Det finnes ikke én eneste vellykket muslimsk stat som gir folk frihet og velstand. De leserne som vet om noen, bes rekke en hånd i været - de har gjort en stor oppdagelse.

Norge klarte seg utmerket godt uten muslimer helt til bortimot 1980. Da ble Stortingets vedtak om fjern-innvandringsstopp opphevet. Følgen ble en masseinvasjon av muslimer. De bor hovedsakelig i Oslo fordi livsvilkårene der ligner mest i Norge på de miljøer de forlot.

Groruddalen er ved å islamiseres. Etniske nordmenn flykter fra bydeler som på 1960-tallet var utstillingsvindu for en vellykket, sosialdemokratisk boligpolitikk. Norske bomiljøer blir islamske gettoer. Slik får Norge internt fordrevne nordmenn, som blir flyktninger i sitt eget land.

Islamister flest lar seg ikke intergrere, men mange av dem har infiltrert medier, storting og styringsverk. Dette er i ferd med å få merkbare følger.

Hjelpetjenester...

I min tid har vi vært gjennom Black Monday i 1987, finans- og eiendomskrisen i 1991-92, Asia-krisen i 1998, dotcom-krisen i 2003 og finanskrisen i 2008. ..Den neste blir nå i september 2015?. Det er ca. 7 år mellom hver gang.

Nye og sterke bevis for at det europiske opphavet stammer fra Israels 12 stammer...

http://www.nrk.no/viten/dna-studiar-avslorer-europeisk-opphav-1.12406531

Så sier Herren Gud:

Når jeg samler israelittene

(Det er de 12 israelske stammer, som er den hvite befolkningen og jødene, i Europa, USA, New Zealand, Australia og Sør-Afrika,)

fra de folkene de er spredt iblant, vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene.

(Hele verden.)

De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene.

(Araberlandene, det skjer idag...)

som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek 28:25-26)

Alltid hyggelig å bli litt kjent...