Israelittene, igår, idag, i framtiden...

Bli med på en slekt-granskning.

Rekonstruksjon av is-mannen, Otzi som levde for 4200 år, han har en viss likhet med redaktøren...
Da hadde nok det første mennesket, ADAM, lignende utseende...Det er jo bare 1800 år mellom Adam og is-mannen Otzi...
Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite. Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Blibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rødfarge, når ansiktet skiftet farge. Men det er klart at det er bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt.

1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og blev var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til

Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."

Høysangen 5: . 9 Hvad er din elskede fremfor andre elskede, du fagreste blandt kvinner, hvad er din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? 10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen

Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.

Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. (Annen oversettelse:Skiftet farge) Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek.

Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt. Nahum 2:11
Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann.

Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk. Naturligvis var det også variasjoner blant dem. Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

Israelittenes historie

Israelittenes nasjon er omtrent 4200 år gammel. Dette gjør Israels Hus til et av de eldste folkeslagene i historien. Abraham, Israels far, ble født 2011 f.kr. Gud inngikk en pakt med Abraham der han ifølge bibelen ble lovet landet Kanaan til Abrahams ætt. Kanaan, Det Hellige Land, ligger i dag der den nåværende staten Israel ligger. Abraham fikk en sønn kalt Isak, og Isaks sønn, Jakob, fikk sitt navn endret til Israel. Han fikk 12 sønner, og hans etterkommere ble kalt for israelitter. Ca 1900 f.Kr dro Israel og hans familie til Egypt og ble der i 430 år. Israelittene økte sterkt i antall, noe som første til at faraoen av Egypt fryktet dem. Faraoen underla dem et strengt fangenskap og sa at alle Hebraiske guttebarn skulle kastes i Nilen. (1Mos 15,17 - 2Mos 1,22)

Moses ble gjemt ved Nilen i en liten ark. Han ble funnet da han var 3 måneder av Faraoens datter som fikk sympati for gutten. Hun tok han med seg og oppdro han ved det egyptiske hoffet. (2Mos 2,1-6) Da Moses var 40 år visste han at han var Israelitt. (Apg. 2,23) Synet av en Egypter som slo i hjel en av hans Israelske brødre ble for sterkt. Han drepte egypteren og flyktet. Han vandret i ørkenen i 40 år. (Apg 7,30)

I historien om den brennende busk ber Gud Moses om å dra tilbake til Egypt, befri Israelittene, og føre dem tilbake til det lovede land. Moses gjorde slik Gud sa. (Ap.gj. 7,30)Han førte Israelerne mot det lovede landet. De sendte 12 spioner over til landet for å se hvordan mulighetene for å innta det var. 10 av spionene kom tilbake med negativ rapport. Dette tok motet fra Israelerne som ble stengt ute av landet i ytterlige 40 år. Moses fikk ikke leve lenge nok til å selv leve i det lovede land. Det var ikke før Josva, en av de 2 spionene som hadde kommet tilbake med positiv rapport, førte israelittene over Jordanelva og inn i landet ca 1500 f.Kr at erobringen av Kanaan ble fullført. Erobringen var fullbyrdet i løpet av 5 år, og landet ble kalt Israel. (Lund, I5)

Romerbrevet 11...

Frelse for hedningene - frelse for Israel
11Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg.
11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene (israelittene) bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
I Matteus kapittel 10:5 og kapittel 15:24 sier Jesus i utgangspunktet, at Han bare var kommet for å frelse Israels 12 stammer. Som vi vet, så var 10 av de 12 israelske stammene på den tiden i landflyktighet. Det var i år 32 Jesus sa dette. .På 300 og 700 tallet hører vi om vikingene/ Israels 10 stammer, de var da drevet nordover av assyrerne, mot Kaukasus-fjellene. Stammene ble kalt for hvite-assyrere. Nye funn i Danmark av båter og våpen, er datert til 300 tallet. Etter hvert som isen minket i nordområdene, vandret disse folkene inn over hele Europa. De fleste stoppet nok i Tyskland, Italia, Frankrike, England og andre behagelige områder. Noen av de mest hardføre stammene dro videre nordover til Norge, Island Færøyene. Spørsmålet er da, er de 10 bortkomne israel stammene de samme som vikingene? Når vi ser dette i sammenheng, sammen med hva utallige forskere konkluderer med, kan det ikke være noen tvil: Den hvite befolkningen på 1 milliard mennesker er de Israelske stammene!! Da ser vi idag at Guds velsignelser gjennom Sems slekt og Abraham, Isak og Jakobs sønner gjelder framdeles! Det er også interessant, at 1. Peters brev og Jakobs brev er skrevet til de 10 bortkomne stammene! På Jesus befaling reiste apostlene etter dem... Les mer om dette i bibelen og på nettsidene våre.
Esekiel 39...
Esekiel.39.21-29 Jeg vil vise min guddomsmakt blant folkeslagene. Alle folk skal se den straffedommen jeg fullbyrder, kjenne min hånd som jeg har lagt på dem.22 Da skal israelittene sanne at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i all fremtid. 23 Og folkene skal forstå at det var på grunn av sin synd og skyld israelittene ble bortført. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg mitt ansikt for dem og overgav dem til deres fiender, så de alle falt for sverd. 24 På grunn av deres urenhet og deres overtredelser gjorde jeg dette med dem; jeg skjulte ansiktet for dem.
25 Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs lagnad og vise barmhjertighet mot hele Israels ætt. Jeg brenner av iver for mitt hellige navn.26 De skal glemme sin vanære og all den troløshet de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. 27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendeland, da vil jeg åpenbare min hellighet blant dem for øynene på mange folkeslag. 28 Og da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. Jeg førte dem bort til andre folk, men samler dem i deres eget land og lar ingen av dem bli igjen. 29 Nå vil jeg ikke lenger skjule ansiktet for dem; for jeg har utøst min Ånd over Israels ætt, lyder ordet fra Herren Gud
Konklusjon:
HELE Israels Hus, ALLE 12 stammer skal tilbake til et Stor-Israel. Grensene er fastsatt og alle stammer får 1 lodd (område) hver...Vi har 10 nettsider med alt det stoff som du kan trenge...

107. Skandinavias opprinnelse

Få kjenner sannheten om opprinnelsen til de nordiske folk. Hvor komm menneskene i Danmark, Finland, Norge og Sverige fra? Hvorfor har de så mye til felles med britene og amerikanerne? Svaret er forbløffende!

Familie- og nasjonal historie

I oldtiden dannet beslektede familier en stamme, og stammer utviklet seg senere til nasjoner. Familiegranskning leder derfor ofte til studiet av en nasjons opprinnelse -- at man må grave tilbake til dens røtter.

En måte å finne tilbake til en familie eller en nasjon på, er å begynne med det som er kjent i vår tid, og så trekke tråden tilbake gjennom århundrene til den dunkle eller ukjente fortid.

Hva sier arkeologer, historikere og klassiske forfattere om de folkene som slo seg ned i Skandinavia? Noen av de beste kildene er sjeldne bøker som bare finnes i de beste biblioteker i verden. I disse utallige og varierte historiske dokumentene skal man søke etter fire viktige opplysninger: navn, dato, steder og slektskap.

På skolen lærer europeiske barn om vikinger, daner, jyder og normannere -- senere tiders skandinaver. Vikingtiden (800-1050 e.Kr.) var en viktig tidsepoke i tidlig skandinavisk historie. Det var en tid da vikingene spredte seg over hele Europa så langt som i Island, Grønland og Nordamerika.

Tidligere skrev Tacitus om folket i Skandinavia. Han kalte en av deres stammer svioner. De var kjent for sine mektige flåter. "Deras skepp äro säregna därigenom, att de ha stäv i både ändar och sålunda alltid äro klara att lägga till" (Sveriges historie av Ingvar Andersson). Dette er en treffende beskrivelse av viking-skipene.

Svionene var også kjent som svear. Ordet svear eller sviar er hele tiden brukt i sagaene som betegnelse på innbyggerne i Sverige. Navnet "Sverige" kommer følgelig fra Svea rike, svearnes rike.

Svearnes rike lå området rundt Mälaren omtrent der Stockholm er i dag. Riket deres "ble kalt Lillesvitjod, eller Skytia, hvor de kom fra" (Scandinaviaav Andrew Crichton og Henry Wheaton, bind 1, s.79).

Storeskytia var området rundt Svartehavet og Det kaspiske hav. I sin bokHistory of the Northmen forteller Henry Wheaton at de svearne kom til Skandinavia, fant det et land som allerede var bebodd av "gotere, som hadde vandret dit, tilslørt for historiens øyne."

Skandinaviske gotere

Paul Siding begynner sin skandinaviske historie med følgende: "De nåværende innbyggere i Danmark, såvel som i Norge og Sverige, er efterkommere av den enorme gotiske stamme som tidligere levde rundt Svartehavet" (Scandianvian Races, s.19).

Merk at både svearne og goterne kom fra Svartehavsområdet. Ved munningen av Donau på vestkysten finner vi i romertiden områdene Getæ og Dacia. Ifølge Procopius, som skrev sin historie i det 5. århundre, sa romerne at "goterne er av geterstammen" (5.bok 24, 30).

Geterne nevnes i Herodotus' historie (5. årh. f.Kr.). I George Rawlinsons oversettelse skriver hans bror Sir Henry denne fotnoten: "At geterne er identisk med de senere gotere er mer enn en plausibel gjetning. Det kan regnes som historisk sikkert" (1862-utg., 3. bind s.84).

Jordanes, den best kjente gotiske historiker, benevner alltid getere og gotere som samme folk. Han kaller dem også "skytere".

Vi finner flere indikasjoner i andre historiske nedtegnelse. For eksempel: "Plikternes nedtegnelser hevder at skytere og gotere hadde felles opphav" (The Races of Ireland and Scotland av W.C.Mackenzie, s. 216).

Vitnesbyrdene indikerer også at geterne var samme slags folk som dakerne. Ifølge Stabo snakket de samme språk (7, 3, 13). Plinius sier at romerne kalte geterne for dakere (4. bok 21, 80).

Duchesne, som samlet Historiæ normannorum scriptores antiqui i det 17. århundre, var ikke ikke i tvil om at normannerne var dakere, og bruker konsekvent denne benevelsen i sin innledning.

Dudo, som skrev normannernes tidligste historie i det 10. århundre, var heller ikke i tvil om at de kom fra Skytia ved Donau. Han sa også at de var dakere.

De danske kimbrere

Svearne og goterne var ikke de eneste grunnleggerne av den store nordiske rase. Vi må også ta danner, jyder og kimbrer i betraktning. Kimbrerne ga sitt navn til Jylland/Holstein delen av Danmark. Det var tidligere kalt Cimbrica chersonesus eller Den kimbriske halvøy.

Hvor kommer kimbrene fra? Da Henry Long skrev om Europas tidlige geografi, var han ikke i tvil da han skrev: "Strabo (7, 2, 2) forteller oss at kimbrene ble kalt cimmerii [sumerer] av grekerne. Under denne betegnelsen finner vi dem på to helt forskjellige steder i de nordvestlige or nordøstlige ytterpunkter av den dengang kjente verden -- Den jydske halvøy i Tyskerhavet [Østersjøen] og i Tauris i Svartehavet" (Early Geography of Western Europe, 1859, s.70-71).

Her igjen er en opprinnelse som leder tilbake til Svartehavet. Det er også en forbindelse med dakere og getere. Legg merke til hva Andersons Royal Genealogies sier:

"Kimbrene ble med tiden drevet bort av skyterne, og vandret vestover Europa. Efter lange vandringer kom de til Chersonesus, som ble kalt Kimbria efter dem. Danene, som ble kalt dakere og getere av Ptolemaios, invaderte snart samme del av halvøya, som til denne dag kalles Jylland efter dem. De blandet seg med kimbrerne og dannet et folk som i oldtiden ble kalt himbersyssel" (s.415).

Betegnelsen "skytere" blir noen ganger brukt av historikere på et spesielt folk, og noen ganger på alle nomadestammene i det enorme området nord for Svartehavet og Det kaspiske hav. Det er i dette området vi kan finne røttene til de nordiske folk.

Kimmeriene (gimirrai)

Sumererne var de eldste innbyggerne i Skytia. Deres historie kan føres tilbake til nær slutten av det 8. århundre f.Kr. i assyrisk historie.

En brevsamling fra Assurbanipals bibliotek forteller oss om hendelser i Urartu-området i Armenia i år 707-706 f.Kr. I denne samlingen ingikk rapporter fra assyriske grensestasjoner. En av dem sier at kongen av Urartu gikk inn i "landet Gamir" og måtte tvinges tilbake.

I mange år studerte E.D.Phillips nomadene i Skytias historie. Han sier at sumererne "kommer sent i det 8. århundre til nordgrensen av kongeriket Urartu som kimmeriene i assyriske nedtegnelser" (The Royal Hordes, Nomad Peoples of the Steppes, s.52).

Andre historikere er enige om at kimmeriene var grekernes sumerere.

Det er også en forbindelse til den bibelske Gomer i Hoseas profeti. Merk at profeten Hosea giftet seg med en kvinne som het "Gomer" (Hos.1:3). Hun representerte utroskapen og slaveriet til de ti stammer i Israels ætt(kap.3).

Denne profitien antyder at Israels ti nordlige stammer også skulle kalles "gomer" mens de var i fangenskap. Israelittene ble faktisk kalt gomerere eller sumerere.

Tiglat-Pileser III var den første assyriske konge som invaderte det nordlige Israel. Han deporterte israelittene til Assyria i Pekas regjeringstid(2.Kong.15:29). Denne hendelsen stadfestes i oldtidens assyriske nedtegnelser.

Tiglat-Pileser III's innskripsjon sier: "Landet Bit-Humria, alt dets folk og eiendom, bragte jeg til Assyria" (Ancient Records of Babylonia and Assyria av Lukenbill, 1. bind avsn. 816).

Historikere har ikke funnet eksil-israelitter nevnt i oldtidens nedtegnelser fordi assyrerne ikke kalte dem "Israel". De kalte dem "Bit-Humria" eller "Bit-Khumri". Hvorfor? Navnet betyr "Omris land". De brukte navnet antagelig fordi Omri bygget Samaria som hovedstad i det nordlige Israel(1.Kong.16:24).

Omri ble først uttalt "Ghomri" ifølge dr. T.G.Pinches bok Assyria and Babylonia (s.339). Derfor ble assyrernes navn på de israelittiske fangene Beth-Omri, Bit-Khumri, Bit-Humri og Bit-Ghumri. Ghumriene og ghomriene ble senere kjent some "gameraene". På Esarhaddons tid (681-669 f.Kr.) ble ghomri skrevet gimirrai (kimmerier).

Assyriske nedtegnelser sier at kimmeriene bodde i Nordmedia i 707 f.Kr. -- på nøyaktig samme sted som en del av israelittene ble anbragt i fangenskap bare 14 år tidligere.

Israelitter i svensk historie?

Salmanassar V var den assyriske kongen som til slutt beleiret Samaria. Han tok israelittene til fangenskap og anbragte dem ved Haborelven og i Medias byer (2.Kong.17:6).

I alle fall en svensk historiker har forstått sannheten om hva som hendte med efterkommerne århundre senere. I sin vitenskapelige Svea-rikes Historia sier Dalin at "Herde-Scytherne, som kallades Vodiner ellerBudiner," kom til de svenske øyene rundt år 400 f.Kr. på grunn av press fra Filip og Aleksander av Makedonia. Han sier at en annen rase, en blanding av skytere, grekere og hebreere, sluttet seg sammen med dem. De ble kalt nevrere, og var ifølge Dalin forfedrene til finlenderne, samene og estlenderne.

"Om Neurerne," forsetter Dalin, "bör man det märka, at de synas wara öfverlefvor af de tio Israels Släkter, som Salmanassar, Konung i Assyrien, förde fångene ur Canaan....När man besinnar, huru mycket de gamle Finnars, Lappars og Esters språk kommer öfverens med Hebræiskan och äfven, at detta folk fordom från den första Mars räknat åhrets början och Lördagen för sin Sabbath, så finner man at Neurerne efter all liknelse haft den upprinnelsen" (Svea-rikes Historia, 1747, 1.bind s.54-44).

Behistun-berget

Innskripsjonen på bergveggen i Behistun i Nordpersia er en nøkkel til tydningen av språkene i oldtidens Østen. Den gir oss også et holdepunkt men hensyn til de navn Israel hadde i gangenskapet. Innskripsjonen gir navnet på 23 provinser som var underkastet Dareios Hystaspes, på tre språk.

I den persiske og susianske innskripsjonen er en av provinsene benevnt som "Skytia" (av Saka). Men i den babyloniske innskripsjonen er samme provins kalt "kimmerienes land", oversatt fra "gimiri".

Sir Henry Rawlinson, som først kopierte og oversatte innskripsjonen, mente at navnet "gimiri" var det babylonske ordet for "stammene" (History of Herodotus, oversatt av George Rawlinson, 1882, 3. bind s.183).

Sir Henry mente at "vi har rimelig grunn til å anse de kimmerier eller sumerere som først kom inn i Assyrias og Medias grenseområdet i det syvende århundre f.Kr., og sakerne fra Behistun-berget nesten to århundre senere, som identiske med "Israel" (Great Britain's Rank Among the Nations av Adams, s.61).

Dette er den overaskende sannhet! Israels ætt var fanger i Assyria og Media. Under sitt fangenskap forandret deres språk og skikker seg. Israelittene ble efter hvert kjent ved forskjellige navn. De ble kalt kimmerier, sumerere og skytere. Persene kalte alle skytere for "sakere".

Noen av de ti stammene ble drevet opp i Kaukasus-fjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Efter at de forlot fjellene, dro de til Nordvesteuropa som kimbrere, keltere, daner, normannere og saksere. Som rase ble de kalt "kaukasere".

Angelsaksiske røtter

Plinius sier at sakerne som slo seg ned i Armenia (syd for Svartehavet), ble kalt "sacassani" (6. bok 19). De kalte sin del av Armenia for "Sacasena", som nesten er identisk med Sachsen. Ptolemaios nevner også et skytisk folk som het "saksere". Angelsakserne er britenes forfedre.

Både britiske og skandinaviske røtter går derfor tilbake til Skytia. Der er beslektede folkeslag med felles opphav. Ikke rart at det finnes skytiske elementer i kunsten til både vikinger og keltere (The Scythians av T.T.Rice, s.178).

Ikke alle skytere var israelitter. Men vi vet bestemt at Israels ætt -- de nordlige stammene -- bodde i det skytiske området i det 1. århundre. Apostelen Jakob skrev et brev til dem (Jak.1:1).

Apostelen Peter gjorde det samme. Spesielt nevner han provinsene syd for Svartehavet, hvor de levde som "utlendinger" og femmede (1.Pet.1:1).

Den jødiske historikeren Josefus skrev sin historie om samme tidsepoke. I de siste 25 år av det 1. århundre, sa han, "er de ti stammer på den andre siden av Eufrat til idag, og de er en overmåte tallrik skare som knapt kan telles" (Den jødiske arkeologi, 11. bok 5, 2).

Selv om mange israelitter allerede hadde utvandret til Nordeuropa, var mange fremdeles i Storskytia da Josefus skrev.

Guds Nye Pakts Kirkes Oppgave

Guds Nye Pakts Kirke ble etablert i Storbritannia og ble flyttet til Norge i 1988 og til Sverige i 1997 etter Yahwehs befaling. Den har flere spesialiserte oppgaver innenfor den kristne verden, om å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

Den fysiske samlingen av Judas Hus startet for alvor ved slutten av Andre Verdenskrig og ledet til gjenoppbyggingen av staten Israel. Denne samlingen er en av de tolv områdene som ovenfor er nevnt, og er den sentrale.

"Så sier Yahweh: 'Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og èn konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk og ikke mer dele seg i to riker'" (Esek. 37:21-22)

Kristendommen har for det meste vist liten interesse for samlingen av Israel. De som har, har vanligvis kun vist interesse for samlingen av jødene, som sammen med Benjamin og noen av levittene, utgjør Judas "sørlige Kongerike". Få, hvis noen, har vist interesse for samlingen av det "nordlige Kongeriket". Hvorfor? Fordi at, ulikt Jødene, har de nordlige israelittene mistet sitt språk og sin kulturelle identitet. Hvordan skal de da bli samlet?

De skal bli samlet ved åpenbaring og den Ruach Elohim (Guds Ånd). NårYah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) rene Hebraiske Evangelium blir presentert for dem, vil de med en gang gjenkjenne det i sine hjerter, som er motsatt av de mange av de hedenske kristne evangeliene som nå eksisterer. Og det er på grunn av dette at Guds Nye Pakts Kirke (Guds Nya Förbunds Kyrka i Sverige) nå samler inn i Skandinavia og andre områder i verden.

Kunne du være en etterkommer av en av Israels Ti Tapte Stammer? Hvis du er skandinavisk er det stor sjanse for at du er det. Nå gjenstår bare spørsmålet: er du villig til å omfavne din tapte kulturelle og åndelige arv som Yahweh gjenoppretter i disse siste dager før Herren Yah'shua haMaschiachs (Jesu Kristi) gjenkomst?

Hvis du er en slik etterkommer, så kom snart i kontakt med oss. Vi lengter etter å ønske deg velkommen hjem!

Når vi ser det lille landet Israel mot det som araberne og muslimene har av land, så er de faktisk 1000 ganger større, når vi tar med de områdene som palestin-araberne har okkupert av Israel på Vestbredden og Gaza. Sør i Israel har araberne i Egypt okkupert Sinai halvøya. Ved Dødehavet og øst over har Jordan -araberne okkupert deler av det landet som Israel skal ha i 1000 års riket og som Gud har gitt dem. Nordover har Libanon og Syria okkupert områder som også Gud har gitt til Israel da Israel skal bli en nasjon under Kristus fra Nilen i sør til Eufrat i nord.
http://www.miff.no/

http://wn.com/bertrand_comparet_european_heritage_...
2012 blir et rekordår, det er over ti år siden Israel har etablert så mange nye boliger på frigjort område. Beslutningen om den siste utbyggingen utgjør, ifølge Utenriksdepartementet, 2 prosent av alle boliger som er bygget i Judea og Samaria siden 1967.-2 Denne kunngjøringen føyer seg pent inn i et mønster av stadig nye utvidelser av israelske bosettinger!Israelske myndigheter offentliggjorde 6. november at de har lagt ut på anbud bygging av 1.285 nye boenheter i bosetningene Ramot og Pisgat Ze'ev i Øst-Jerusalem og i bosetningen Ariel på Vestbredden.
I oktober godkjente israelske myndigheter 797 nye boliger i Gilo og 108 nye boliger i Talpiot i Øst-Jerusalem. Israel planlegger også byggingen av et militærakademi på på Oljeberget i Jerusalem.
I høst har i tillegg to nye utposter blitt etablert på Vestbredden; Nahalei Tal og Nord-Tzofin, nordvest for Ramallah og nær Tzofin-bosetningen nord for Qalqiliya.I tillegg er det nå meldt om at det blir 4000 nye boliger i 2013. De skal bygges i øst-Jerusalem og på "Vestbredden."
Israel og naboene...
"Hvis jødene og Israel skal være et eksempel for øvrige nasjoner-så må jo Gud mene at MULTIKULTUR IKKE hører hjemme i Guds verden!" Israel må være verdens mest uheldige nasjon som er plantet i et hav av muslimske, rabiate, ustabile, udemokratiske,underutviklede, undertrykkende, konspiratoriske,kvinnefiendtlige, frihetsfornektende, voldsparate,æresyke, hevngjerrige, forulempede, fornektende og sytete stater. Snakk om å være uheldig, -- omringet av salfister, wahabister, hashemiter, jihadister, sunni og shia, Hizbollah, Hamas og Fatah, falskhetens eget ansikt. Hvem er da utelatt ?

Babels tårn...

1. Mos. kap. 11 leser vi om Babels tårn: Hele jorden hadde samme språk og samme ord. 2 Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. 3 De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4 Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
5 Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. 7 Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!» 8 Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9 Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
Gud ønsker slett ikke at dette folkeslaget skal blande seg med andre folkeslag, det gjelder også andre etniske raser og nasjoner, les om dette i bibelens rikeholdige kilder, foreksempel,Nehemisa bok 13:23,

23 I de dager så jeg også at noen judeere hadde tatt til seg kvinner fra Asjdod, Ammon og Moab.24 Halvparten av barna deres snakket språket i Asjdod eller språket til de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. 25 Jeg irettesatte mennene og forbannet dem. Noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud. Jeg sa: «Dere skal ikke gi døtrene deres til de andres sønner eller ta noen av de andres døtre til koner for sønnene deres eller for dere selv. 26 Var det ikke på grunn av slikt at Salomo, Israels konge, syndet? Blant de mange folkeslagene fantes det ingen konge som ham. Han var elsket av sin Gud, og Gud satte ham til konge over hele Israel. Likevel fikk de fremmede kvinnene ham til å synde. 27 Skal en nå høre om dere også at dere gjør så mye ondt og er troløse mot vår Gud ved å ta til dere fremmede kvinner?» 28 En av sønnene til Jojada, sønn av øverstepresten Eljasjib, var svigersønn til horonitten Sanballat. Derfor jaget jeg ham bort. 29 Husk dem, min Gud, for de har sølt til presteskapet og preste- og levittpakten. 30 Så renset jeg dem for alt fremmed, og jeg fastsatte tjenester for prestene og levittene, hver mann med sine arbeidsoppgaver. 31 Jeg sa også når de skulle komme med vedoffer og med førstegrøden, alt til fastsatte tider. Husk meg, min Gud, og regn meg dette til gode!

Han som mest ønsker at vi er forskjellige...

er Gud selv! Det er ikke vanskelig å finne i bibelen historier som viser dette. Les foreksempel om byen Babel! Gud ønsker at hver enkel etnisk gruppe skal ha eget land, og det har de fått, nesten. Men vi ser hva som skjer når små etniske grupper ikke har noe land, de har vi idag i hver norsk by, det er ikke naturlig å ha det slik!

Idag ser vi Syria har borgerkrig, og hvorfor er det slik? Jo, fordi det er to etniske grupper mot hverandre, sunni og shia. Hvor som helst i historien viser det seg, at "like barn leker best!"

Det ser ut som en del av verden frasier seg Guds lover og regler. Men Gud ønsker at vi skal være forskjellige og bo i forskjellige land.

I bibelen, på Jesus tid, så var Israel okkupert av Italia. Da kunne kanskje Jesus ha sagt noe slikt som: " La oss alle gå inn under romerstyret, vi er jo alle like for Gud! Men han gjorde ikke det, nei langtifra! Tvert i mot, Han advarte mot den kommende landsforvisning av jøder og slik ble det. Gud ønsket for jødene, at de en gang skulle få tilbake sitt eget land, og ikke at de ble assimilert inn i et fremmd land. Og slik er det for alle nasjoner, det er viktig at vi har vår tilhørlighet der våre slekter bodde, og det gjelder for hele verden.

Ønsker en islamsk stat

Begrunnelsen for advarslene er den radikale islamistgruppens ønske om å opprette en islamsk stat på Grønland i Oslo.

«Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere».

Gruppen nevner statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Espen Barth Eide.

Forsker Roy Vega kan få sagt det...

(Dette innlegget ble slettet av Verdidebatt i Vårt Land, 18. november 2012)

NRK-preludiet kom med frokosten, blåst ut som en slags fanfare til alle landets radiokonsumenter, av en Odd Karsten Tveit som sist torsdag hevdet at aksjonen mot Hamas-baser i Gaza er utslag statsminister Netanyahu's ønske om å vise muskler.
Vi rakk akkurat å få med oss at Trond Ali Lindstad likevel ikke får Kongens fortjenestemedalje, slik noen ikke så synlige aktører i vår hjemlige politiske andedam så åpenbart har lagt opp til gjennom sitt nettverk, og det med fylkesmann Valgerd Svarstad Hauglands velsignelse, hadde jeg nær sagt. Men nå er det sceneskifte; dørene går nemlig snart opp for Mads Gilbert, som har sine røtter og begge bena i nøyaktig samme politiske miljø som Trond Ali Lindstad. Der væpna revolusjon og hellig krig uavltelig trekker i samme retning, om man utad for tiden noe kokett distanserer seg fra det verste og mest synlige blodspruten som følger med. Men det er lenge nok siden Pol Pots og Arafats død til å se seg rundt etter nye politiske husguder.

Resirkulert politisk kampanje-journalistikk til morgenkaffen, der NRKs Odd Karsten Tveit i statskringkastingen nå igjen kommer pesende med en refortolket versjon av begivenheter i Midtøsten, synes å ha synket så dypt at vi bør ane en lysning: Nå slår betongen sprekker rundt statskringkastingens rolle som landets fremste, politiske, opinionspåvirkende organ. Odd Karsten Tveit og det eiendommelige politiske koret av kommentatorer som sier og mener nøyaktig det samme, selger ikke lenger ut hos publikum, som nå likevel finner nyansene. Kanskje takket være sosiale medier. Hva nå, NRK?

Etter Odd Karsten Tveit kommer en (sic.) Midtøsten-ekspert inn i NRKs morgensending jeg nevnte innledningsvis. Hun, ekseperten, hadde i sin visdom akkurat denne morgenen kommet fram til at rakettene som er sendt fra Gaza er en funksjon av at Israel ikke hadde lykkes med sin forrige aksjon! Så vet folket det. Denne spesielle slutningen messes så ut over statskringkastingens sendenett i flere kanaler. Vel, til tross for imponerende studier av det israelske forsvaret, er ikke denne eksperten noen militærstrateg, og ikke fremstår hun særlig bevandret i forhold til Midtøstens brutale virkelighet i dag. Med jeg tror eksperten ville tatt seg bedre ut i andre og mindre ensidig politiserte medier. Men NRKs utvalgte ekspert, det var hun. Det er mulig Lars Gule ikke hadde tid til å komme så tidlig. Og hun, eksperten, har sikkert lest mange bøker, før hun ble trukket inn i NRKs politiske orkester. Min høflighet forbyr meg å kalle hennes slutninger rent sludder, men det hele ble bare så avsindig veldig NRK'sk da Israel slo tilbake mot Hamas-baser og rakett-logistikk nok en gang. En kunne nesten sette opp et eget script og predikere hva som vil komme nesten ord for ord, også hvem som ville komme med kommentarer.

10 000 eller 13 000 raketter fra Hamas sitt Mini-Palestina i Gaza er likevel ikke tilstrekkelig til at NRK får med seg nyanser. En har knapt nok fått med seg den faktiske rekkevidden på de oppgraderte GRAD-rakettene som nå har blitt satt sammen i flere Hamas-baser, etter først å ha blitt smuglet inn i Gaza. Disse rakettene kan nå mål over det meste av det sentrale Israel, og er skutt mot Jerusalem og Tel Aviv. Er forsvarstiltak mot dette så ille, så tenk over hva et tilsvarende scenario med islamist-raketter inn over Akershus og Oslo ville ha utløst av ramaskrik i Norge.
Dette er hva norske NRK-konsumenter ikke får vite: Over 13 000 raketter er skutt inn i Israel fra Hamas-islamistene i Gaza. De har over tid bygd opp en logistikk for slike raketter, som i løpet av 2012 omfatter ca. 200 militsbaser og lagre, som nesten konsekvent er bygd inn i og nært ved sivilbebyggelsen. Et trettitalls tunneler og underjordiske baser er en del av dette. Oppgraderte GRAD-raketter fra Hamas, som nå har rammet både Tel Aviv og Jerusalem, hver med rekkevidde på hele tre mil - er en del av opptrappingen fra islamistenes side. Bakmenn kan ha sterke ønsker om å trekke oppmerksomhet bort fra problemene i Syria, der Assad-regimet står for fall. Flere av de operative lederne i Hamas har inntil ganske nylig hatt tilhold i den syriske hovedstaden. Bakmenn i Iran ønsker helle ikke fokus på sine problemer, og bidrar offensivt med forsyninger til Hamas, der det måtte bli mulig. De gjentatte kampanjene vi har sett, rettet mot Israels "blokkade av Gaza" er støttet av Iran og Hamas.

Under professor og tidligere AKP-leder Sigurd Allern (her på skytetrening i 1975), som kom til å bli Norges første medieprofessor, har det blitt introdusert en form for maskert politisk kampanje-journalistikk. Mange trodde dette fenomenet hadde nådd bunnen da Allerns våpenbror, Mads Gilbert, satt og sjonglerte med skalpeller og mikrofoner i Gaza i beste sendetid under den forrige israelske Gaza-aksjonen. Men se: Denne gangen lykkes ikke kampanje-journalistikken, de politiske kommisærene strever, og vi ser selv Odd Karsten Tveit etter hvert opptrer som om han har mistet alle jekslene. En lite ærerik periode i norsk journalistikk synes med dette å gå mot slutten. Men det å tro at den politiske ensidigheten bare er gjeldende i møte med et Midtøsten der frontene er mer synlige, er nok naivt. Det gjelder med andre ord å holde seg våken inn mot et skjebnetungt stortingsvalg.
Men her hjemme, egentlig ikke så langt fra Nordpolen, sitter stadig flere hundre tusen passive radiokonsumenter og betaler sin rådyre kringkastingslisens med alt annet enn glede, spiser sin uskyldige frokost i fred - og får så disse gjentatte, enøyde politiske NRK-messene inn i sine hjem ut over på morgenkvisten. Slik NRK først fremstilte Israels aksjoner mot nye Hamas-baser denne gangen, ble det presentert som om det skyldes raketter som ble sendt ut mot Israel de siste dagene. Dette er tullball. I et titalls baser har Hamas-teknikere lagt siste hånd på GRAD-raketter som kan nå mål i sentrale Israel. Israelere kan selvsagt sitte og holde fingrene i ørene, slik NRK kanskje har sett det, men i virkeligheten er det ikke slik det foregår. Like lite i Israel som i Norge, om noen skulle finne på å sende tusenvis av raketter inn over Oslo og Akershus. Krig er dessverre brutalt. Før det som nå skjer i Gaza har hundrevis av raketter blitt skutt mot Israel i den senere tid, og ytterligere flere tusen gjennom de siste årene.

Her hilser generalsekretær Raymond Johansen på en av de nå avdøde husgudene i Arbeiderpartiet. I de maktpolitiske strukturene rundt NRK som landets fremste opinionsdannende organ, har det lenge ligget en iboende politiske slagside i favør av krefter som man for sent ser det var for naivt å satse alt på. Nå har utenriksminister Espen Barth Eide, i motsetning til sin forgjenger Jonas Gahr Støre, riktignok oppdaget at Israel har folkerettslig grunnlag for å forsvare seg mot Hamas-raketter. Men fortsatt er det langt igjen til at våre mer eller mindre ansvarlige politiske ledere forstår hvor naiv anerkjennelsen av en "palestinsk regjering" under ledelse av Hamas egentlig var. Dette gav legitimitet, ikke bare til fortsatt terrorisme, men til en av de mest totalitære kreftene vår verden kjenner i dag. Naiviteten blomstrer i landet vårt.
V
i liksom bare venter på kommentarer fra Thorbjørn Jagland, Kåre Willoch, Kristian Berg Harpviken (PRIO), Hilde Henriksen Waage og Harald Stanghelle, og lytter til utfyllende kommentarer fra Odd Karsten Tveit, som stadig strever med å nyansere seg. Et ensidig politisk orkester har egentlig spilt seg ut av tid og rom, der Gaza og Midtøsten kritisk sett blir til et øredøvende eksempel, et lakmuspapir, på en form for politisk kampanje-journalistikk som akkurat nå faktisk synes å ha nådd bunnen. En kan ikke synke dypere, men det er mulig å se betongen slår sprekker i denne runden. Regisørene får ikke oppskriften til å fungere. For mange mediekonsumenter sanser likevel nyanser og kontekster, der Israel entydig har folkerettslig grunnlag til å forsvare seg. Og med det får flere ærlige, profesjonelle journalister mer armslag i redaksjonene.

Etter at flere langtrekkende GRAD-raketter, med rekkevidde på 3 mil, er skutt fra Gaza mot byer som Jerusalem og Tel Aviv, har det israelske luftforsvaret gått på vingene og slått ut over 190 mål forbundet med Hamas sin operative rakettlogistikk i Gaza. NRK tar imidlertid aldri av, og fortsetter omtrent i samme spor som tidligere, der en noe febrilsk forsøker å moralisere over israelske forsvarstiltak. Men nå brast det for det samme NRK. Folk er ikke lenger med på notene, og ser ikke lenger Israel som den store stygge ulven.
Hvor er NRK-korrespodent Sidsel Wold? Vel, hun kommer vel inn foran mikrofonene, og vi garantert si nøyaktig det samme som andre i den spesielle politiske klubben med lett tilgjengelige mikrofonstativ døgnet under statens merke. Egentlig kunne de like gjerne sagt sitt i kor, altså helt samtidig, og spart tid i det minste. Den nye NRK-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har nesten en umulig å oppgave i det å nyansere bildet som en svidd inn gjennom NRK av Odd Karsten Tveit og Sidsel Wold. Det dreier seg om 30 år med ensidighet og mangel på det meste av kontekster og nyanser.

Odd Karsten Tveit og hans etterfølger Sidsel Wold representerer en tradisjon med politisk kampanje-journalistikk som egentlig har pågått med tiltagende styrke i 30 år i lille Norge. Mye skyldes nok et NRK som med sine 3500 statsansatte medarbeidere har fullstendig hegemoni som landets fremste opinionspåvirkende organ, med flankesikring fra NTB. Det er sammen med Amedia snakk om en formidabel modellmakt og dagsordenfunksjon, men som knapt er målbar og synlig av mangel på forum der slikt lar seg drøfte åpent. Men nå er ikke opinionen med lenger..
De sier og har sagt det samme hele tiden. Absolutt alt er galt med Israel. Den lille flokken av politiske kommisærer i det statsdominerte gravitasjonsfeltet i vårt mediebilde er som blottet for nyanser; samme vinkling, samme gifte brodd mot Israel uansett kontekster, og samme kjedelige konformitet i møte med et Midtøsten som består av så mye mer enn bare utsatte og innekilte palestinere som selv ikke har valgt sine militante og islamistiske fanatikere. Men se, nå strever de. Noe skjer, de når ikke ut og frem lenger. Folk henter informasjon gjennom flere kanaler, i og utenfor landets grenser, og så kræsjlander en form for journalistikk som egentlig aldri har vært journalistikk, men implisitt jødehat og politisk propaganda.

Slutt på kyssingen? Gradvis kan vi se det ensidige og unyanserte mediebildet fra Midtøsten forandrer seg. En lite ærerik epoke i norsk journalistikk synes å gå mot slutten. Det kan hende den ekstremt ensidige Midtøsten-dekningen er såvidt tyngende at det blir ett av motivene for å vingeklippe NRKs statshegemoni i norsk medieverden i tiden som kommer.
Det dreier seg om et eiendommelig miljø med kommentatorer og journalister, som nå er mer synlige enn de tror selv, og som synes å ha utviklet en slags allergi mot Israel, så mye mer enn noen annen stat i denne verden. Hvordan dette i lengden skal forklares uten å skjele til den voksende anti-semittismen i Norge blir til et problem, isolert sett. Hva som er høna og egget kan diskuteres, men NRK bærer på en hovedansvar for demonisering av lilleputtstaten Israel, som igjen har avlet rasisme og antisemittisme. Men nå brister det for en svulstig, selvsikker og stivbent statskringkasting med over 3500 ansatte. Nå er det nemlig ikke lenger mulig å hevde at alt er Israels skyld. Selv om generalsekretær Raymond Johansen i Arbeiderpaertiet har designet et slags verdensbilde ut av en slik modus, stadig med Yassir Arafat som husgud. Hvorfor akkurat Arafat, av alle autoritære, militante skikkelser i denne verden, se det er en av mange ubesvarte spørsmål forbundet med et Arbeiderpartiet som for tiden synes å falle på sin egen tyngde.
Statsminister Netanyahus og NRKs muskler
NRK-omkvedet var altså innledningsvis at "Israel statsminister Netanyahu har behov for å vise muskler", og den primære årsaksforklaringen fra statskringkastingen til tusenere av frokostspisende og bilkjørende nordmenn denne morgenen var at Israel måtte aksjonere fordi den forrige aksjonen mislykkes. Så platt, så dumt, så helt bortenfor det meste av kontekster at det kritisk sett bare bør minne mediekonsumenter på at NRKs tid som det fremste politiske, opinionspåvirkende organ i Norge egentlig ikke tjener andre samfunnsinteresser enn spesielle utgrupper i befolkningen. Siden frontene er såvidt lesbare i Midtøsten blir den politiske ensidigheten stadig mer eksponert, men det kan naivt å tro at gangsynet er så mye bredere på andre politiske områder. Men nå ser vi plutselig at oppsettene slår sprekker.
Etter hvert blir det stadig mer synlig at alt fælt i Midtøsten ikke bare kan være Israels skyld. Mens Mads Gilbert igjen rigger seg til med TV-kabler og badasjer under Hamas sine parasoller i Gaza, kan vi bruke tid på å fokusere NRK mer kritisk - som ansvarlig, statsstyrt, dominerende opinionsdannende organ:

Men lisenspenger skal dem ha.. Er et lisensbasert statsorgan i dette formatet egentlig noe som bidrar til å fremme demokrati, pluralisme og videre forståelse? Eller har det hele utviklet seg til en ensidig, nesegrust statsstøttende politisk blokk med kampanje-journalistikk som ikke bare tyter ut over hele frekvensområdet hvor du enn måtte søke, men som kverner og går døgnet rundt? En notorisk ensidige Midtøsten-dekningen alene burde forlengst få folk til å våkne. Men på den ene siden strever vi med "De fornemmes forbund" som forholder seg drivende passivt og likegyldig, på den andre siden sterkt statssubsidierte medier som fortrenger nesten all synlig diskusjon som kan undergrave deres eget fundament. Et fundament som dessverre ikke n;dvendigvis speiler seg i politiske nyanser og tilhørende journalistisk kvalitet. Men altså, etter nok en runde med Gaza-reportasjer er det endelig utsikter til en liten lysning.
Roy Vega
17.11. 2012
roynorvega@gmail.com

Og Lars Gule svarte slik:

En sprøyte gal VegaKommentar #2

Hvis moderator lar slike innlegg - som inneholder det samme tilbakeviste tøvet gang på gang - bli stående,* må det også være klart at fjerndiagnostiseringen må bringes til heder og verdighet igjen.Vega har nok en gang avslørt seg som en sprøyte gal konspirasjonsteoretiker. Ikke bare gjennom følgende innledende formulering: " ... at Trond Ali Lindstad likevel ikke får Kongens fortjenestemedalje, slik noen ikke så synlige aktører i vår hjemlige politiske andedam så åpenbart har lagt opp til gjennom sitt nettverk, og det med fylkesmann Valgerd Svarstad Hauglands velsignelse ...", men gjennom hele innlegget. Diagnosen er ellers bare en bekreftelse ut fra de symptomer vi har sett gjennom mange innlegg over lang tid.Vegas innlegg er mer sinnssykt enn noen på venstresiden i sine mest konspiratoriske øyeblikk klarte å vrenge ut av seg på 1970-tallet. Det sier vel heller ikke så lite. Hadde ikke Vega demonstrert for all verden at han er spør som en kjeks, hadde dette dreid seg om grove injurier av en rekke anstendige** mennesker.Lars Gule
* Det er helt greit at hele tråden blir slettet. Dessuten bør Vega bli fortalt at konspirsjonsteoretisk babbel og tilsvinende injurier ikke er ønsket på Verdidebatt.no.
Og med dette sier vi takk til bidrag fra Lars Gule, der jeg blir fristet til å ta en musikkpause:


Roy