Israels 12 stammer er oss europeere

Israels 12 stammer er oss europeere...del 1

Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite.

Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Bibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rød-farge, når ansiktet skiftet farge. Og det er klart, at det bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt.

Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type. Den gangen var Israels 10 stammer der på gjennomreise...

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose.

1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og ble var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til.

Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."

Høysangen 5:10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen.

Høysangen 5:15: Beina er marmorsøyler, reist på sokler av gull.

Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt er blussende rødt.

Daniel 5:10: 10 Ved kongens og hans stormenns ord kom dronningen[a] inn i gjestebuds-salen. Hun tok til orde og sa: Kongen leve evindelig! La ikke dine tanker forferde deg, og skift ikke farve!

Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek. Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.

Nahum 2:11:Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.

Jeremias 30:6,Eller hvorfor seg jeg alle menn holde sine hender på hoften, lik en fødende kvinne, og hvorfor har alle ansiktene blitt så dødsbleke?

Johannes Åpenbaring 1:14: Hans hode og hår (Jesus) var hvitt som hvitt ull, som snø...

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann. Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne.

Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk.

Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener. Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

De 10 israelske stammene i landflyktighet i Assyria, ble også kalt for hvite assyrere!

Både essener-litteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker.

Se til Slut Profetierne om Israels ti Stammer - hvad de skulde blive og eje i denne Evangelietidsalder, og hvad Storbritannien er og har.

 1. En stor Nation med et stort Navn.
 2. Eje deres Fjenders "Port". (Alle Havindgangene kontrolleres af de engelsktalende Folk): 1. Mos. 22, 17.
 3. En Nation og en Samling af Nationer. 1. Mos. 35, 11.
 4. Under den Ny Pagt skulde de være Kristne - i national Betydning: Hos. 1, 10; 2, 23.
 5. Ypperst blandt Nationerne: Jeremias 31, 7.
 6. Manasse-Israel skal blive "et stort Folk", men Efraim-Israel skal blive "større end han" (Amerika - Briatnnien): 1. Mos. 48, 19.
 7. En Mangfoldighed "som Himlens Stjerner", som "Sand", som "Jordens Støv"u - "formeres som Fisk": 1. Mos. 28, 14; 32, 12; Es. 54, 1-17.
 8. De skulde plantes paa deres "eget Sted" og ikke vandre mere derfra og ikke "uroes mere af Uretfærdighedens Børn" - deres Fjender. Stedet lyder: "Og jeg vil berede mit Folk Israel (altsaa de 10 Stammer) et Sted og plante det, for at det maa bo paa sit Sted - o. s. v." 2. Sam. 7, 10. Dette sagde Herren gennem Prof. Natan, da David sad i Ro og herskede over alle 12 Stammer; men ikke mange Aar efter var Folket splitte i to Nationer og Israel ført til Assyrien, hvorfra det vandrede til "sit eget Sted", som Prof. Natan havde forudsagt det.
 9. Dette Sted kaldes: "Havets Øer", "Øerne i det fjærne", i "Nordens Land": Es. 11, 11-12; 24, 15; Jer. 31, 10; 3, 18.
 10. Dette Land skal blive for lille for deres Mangfoldighed: Es. 49, 20.
 11. En søfarende Nation: 4. Mos. 24, 7; Sal. 89, 26.
 12. Uovervindelige som militær Magt: Mika 5, 6-8.
 13. Nationalt Emblem Løven (der siges, at alle de Lande, som fører Løven i deres Vaaben, er af Israels 10 Stammer): 4. Mos. 23, 24. (Kongeflaget Davids Harpe - det samme fører den engelske Konge).
 14. En Velsignelse for andre Nationer som Guds Vidner: Es. 43, 7-21; 27, 6; Mt. 21, 43.
 15. Ejere af et stort ikke-kristent Rige: Sal. 111, 6.
 16. Enorme Rigdomme, saa de kan laane til alle Nationerne - men ikke selv behøver at laane. Ogsaa styre andre Nationer, men ikke selv blive styret af dem: 5. Mos. 15, 6.
 17. Kendt som en Sæd, Herren har velsignet: Es. 61, 9.
 18. De skulde udbredes mod Vest, Øst, Nord og Syd: Amerika, Indien, Australien, Afrika, Ægypten - Jerusalem i 1917.
 • Hele Landomraadet fra Nilen til Eufrat, som af Gud var lovet Abrahams Sæd efter Kødet. (1. Mos. 15, 18).
 • Det er jo ikke særlig vanskelig...Juda stamme, som er jødene, er hvite mennesker. Og der Juda stamme bor, finnes også de andre Israel stammene. Se oversikten lengre nede på siden...

  I Israel er det idag ca. 10 prosent jøder, det vil si, ekte jøder direkte fra Juda stamme. De andre 90 prosent er konverterte "jøder."

  Det sanne Israel, DIREKTE etterkommere etter alle Jakobs 12 sønner, er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand.

  Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen. For å re-formere, dvs. gjenopprette, sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirkens jerngrep. Og gjennom Martin Luther og Johann Gutenberg fikk folket Sitt ord tilbake, Bibelen.

  Dette er dagens vestlige, hvite, protestantiske demokratier.

  Jeremias 3:17 På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle sig der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal ikke mere følge sitt onde, hårde hjerte.

  18 I de dager skal Judas hus gå til Israels hus, og de skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav eders fedre til arv." Sitat slutt.

  Den hvite befolkningen i verden og Juda stamme gjelder dette, og da står nok reisen snart for døren...til et større Israel enn vi ser idag. Se kartet under:

  Map of the Twelve Tribes

  Naphtali

  1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]

  2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland

  3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).

  4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine

  5. Issachar: Finland

  6. Naphtali: Norway

  7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians

  8. Gad: Italy, part of Switzerland

  9. Reuben: Germany, Holland

  10. Simeon: Spain, Portugal

  11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland

  12. Levi: certainly NOT modern day «Israel»

  Efterkommerne af Israels 12 stammer

  Bibelen beretter, at størstedelen af Israels 12 stammer omkring år 721 f.Kr. blev deporteret bort fra Israels land til områder syd for Kaukasus-bjergene og det Kaspiske Hav. De blev kendt som "Israels fortabte stammer".

  På Jesu tid var der kun en lille del af Israels 12 stammer tilbage i Palæstina. De var primært af Judas stamme, og derfor kaldtes de "jøder", som jo kommer af navnet Juda. Det var derfor, at Jesus sagde:

  "Gå ikke ud på hedningers veje og ikke ind i samaritaneres byer! Gå hellere til de fortabte får af Israels hus!" (Mattæus 10:5-6) og:"Jeg er ikke udsendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." (Mattæus 15:24)

  Samtidig beretter de ældste nordiske kilder, såsom Snorre Sturlasson (1178-1241), at de nordiske og germanske folkeslag stammer fra Tyrkland og områder syd for Kaukasus-bjergene og det Kaspiske Hav, og at de vandrede til Nordeuropa under ledelse af en præstehøvding kaldt Odin. Thor Heyerdahl bekræftede dette i Jakten på Odin (2002), hvor han skrev, at nordboerne kom fra Azerbajdjan.

  Efterkommerne af størstedelen af Israels 12 stammer er ingen andre end folkeslagene i Nordvest-Europa, samt dem, der er beslægtet med dem i resten Europa, Amerika, det sydlige Afrika, Australien og New Zealand!

  En lang række kendte kristne har været klar over deres israelitiske oprindelse, bl.a. George VI, Konge af Storbritannien og det Britiske Commonwealth 1936-52 og Kejser af Indien 1936-47, der skrev:

  "Jeg er sikker på, at den britisk-israelitiske sag er sand. Jeg har læst meget om det for nylig, og alt, lige meget hvor stort eller lille, peger på, at vi er 'den udvalgte race'."
  Videre så står det i Lukas 1:33:
  og du skal gi ham navnet Jesus.

  32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
  og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

  33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
  det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
  Når vi vet at Jakobs Hus er det hvite befolkningen i verden, så ser vi at Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob går i oppfyllelse gjennom oss...
  Fritjof Nansen

  reiste ikke bare rundt i Russland for å avhjelpe nød og sult, han var også levende interessert i folket som levde i Kaukasus området. I sin Bok "Gjennom Kaukasus til Volga" beskriver han de nesten merkelige berøringspunktene mellom våre nordiske forfedre og jødedom. Noen eksempler; slagsmål og feider, spise og drikkeskikker bl.a. spiste de ikke svinekjøtt (noen av folkene der). Søndag ble feiret, men også lørdag holdes hellig. Et fjell i Ossernes land het Sion. Her fant han også mennesker med blå og brune øyne om hverandre, og blonde og rødhårede blant mørkere hoder. Folkegrupper som idag lever i disse områdene, har store islett av lyst hår og blå øyne, Laz-folket, Armenere, Azeri er noen av dem. Så kalles vi i Norden da også for den kaukasiske rase.

  Thor Heyerdals observasjoner

  8.juni i år vakte Thor Heyerdahl store overskrifter i "Vårt Land". En artikkel ble skrevet etter et større intervju med Heyerdahl i et Aserbajsjansk tidskrift i USA. Over skriften lød; DU (vi i Norge) stammer fra Aserbajdsjen. Heyerdahl gir følgende begrunnelse i artikkelen;" Det kan ikke være tilfeldig, at tegningene av skip som Azerfolket brukte til å navigere til det kaspiske hav og opp Russlands elver, er identiske med dem som vikingenes for fedre brukte i fjordene langs

  Norge...senere." Heyerdahl peker også på deres sammenleggbare båter som også norrønske historie fortellere skriver om. Videre sier han; Jeg har alltid lest Snorre som mytologi, men nå har jeg sterk tiltro til at Snorres geografiske angivelser ikke er til å ta feil av. Historien om Odin og asene, stemmer påfallende med den befolkning som kalles azer, som bor i Azerbajdsjan idag. Snorre, helleristninger og det faktum at vitenskapen kaller vår egen folketype kaukasisk, gjør at jeg har tiltro til at våre forfedre innvandret fra Aserbajdsjan."

  På den ene siden mot nord-Israel, ligger Syria, eller Assyria som det kaltes på kong Salomos tid.

  Nord for Assyria ligger Azerbajdsjan, og dit dro vikingene, eller rettere sagt Israels 10 stammer.

  Etter fangeskapet: Fra nord-Israel, og så til Assyria og videre til Azerbajdsjan, og det er ikke langt fra Assyria til Azerbajdsjan, bare 150 mil.

  Hvite Assyrere ble våre forfedre kalt, og det står i diverse skrifter, at de var så mange at ingen kunne telle dem.

  Etterhvert dro de langs Kaukasusfjellene i Georgia og videre nordover. De navigerte gjennom det Kaspiske hav, og oppover Russlands elver til Volgagrad.

  Svartehavet. Et område som lå nord i Lilleasia.

  I førkristen tid siktet navnet tydeligvis til den delen av det nordlige Lilleasia som grenset til Svartehavet, som av og til ble kalt Pontus Euxinus.

  Middelhavet ligger også der, og det lett å reise nordover i båt eller med hester, ettersom isen dro seg unna og et varmere klima overtok...

  Slik oppsto det europiske folkeslaget, som etterhvert brette seg til USA, Canada, New Zealand, Australia og Sør-Afrika.

  Norge...senere." Heyerdahl peker også på deres sammenleggbare båter som også norrønske historie fortellere skriver om. Videre sier han; Jeg har alltid lest Snorre som mytologi, men nå har jeg sterk tiltro til at Snorres geografiske angivelser ikke er til å ta feil av. Historien om Odin og asene, stemmer påfallende med den befolkning som kalles azer, som bor i Azerbajdsjan idag. Snorre, helleristninger og det faktum at vitenskapen kaller vår egen folketype kaukasisk, gjør at jeg har tiltro til at våre forfedre innvandret fra Aserbajdsjan."

  På den ene siden mot nord-Israel, ligger Syria, eller Assyria som det kaltes på kong Salomos tid.

  Nord for Assyria ligger Azerbajdsjan, og dit dro vikingene, eller rettere sagt Israels 10 stammer.

  Etter fangeskapet: Fra nord-Israel, og så til Assyria og videre til Azerbajdsjan, og det er ikke langt fra Assyria til Azerbajdsjan, bare 150 mil.

  Hvite Assyrere ble våre forfedre kalt, og det står i diverse skrifter, at de var så mange at ingen kunne telle dem.

  Etterhvert dro de langs Kaukasusfjellene i Georgia og videre nordover. De navigerte gjennom det Kaspiske hav, og oppover Russlands elver til Volgagrad.

  Svartehavet. Et område som lå nord i Lilleasia.

  I førkristen tid siktet navnet tydeligvis til den delen av det nordlige Lilleasia som grenset til Svartehavet, som av og til ble kalt Pontus Euxinus.

  Middelhavet ligger også der, og det lett å reise nordover i båt eller med hester, ettersom isen dro seg unna og et varmere klima overtok...

  Slik oppsto det europiske folkeslaget, som etterhvert brette seg til USA, Canada, New Zealand, Australia og Sør-Afrika.

  http://www.nordiskisrael.dk/artikler/stig_bergmann_israelfolket.html

  I Israel er det idag ca. 10 prosent jøder, det vil si, ekte jøder direkte fra Juda stamme. De andre 90 prosent er konverterte "jøder."

  Det sanne Israel, DIREKTE etterkommere etter alle Jakobs 12 sønner, er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand.

  Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner. Det var til dette folket Herren sendte Reformasjonen. For å re-formere, dvs. gjenopprette, sitt bortkomne folk, og befri det fra Kirkens jerngrep. Og gjennom Martin Luther og Johann Gutenberg fikk folket Sitt ord tilbake, Bibelen.

  Dette er dagens vestlige, hvite, protestantiske demokratier.

  Jeremias 3:17 På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle sig der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal ikke mere følge sitt onde, hårde hjerte.

  18 I de dager skal Judas hus gå til Israels hus, og de skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav eders fedre til arv." Sitat slutt.

  Den hvite befolkningen i verden og Juda stamme gjelder dette, og da står nok reisen snart for døren...til et større Israel enn vi ser idag. Se kartet under:

  Map of the Twelve Tribes

  Kanaans land er Libanon

  Opprinnelse og navn. Fønikernes historie begynner etter vannflommen, med Noahs sønnesønn Kanaan, sønn av Kam. Kanaan ble stamfar til elleve stammer, og en av dem, sidonerne, var etterkommere etter Kanaans førstefødte, Sidon. (1Mo 10: 15⁠-18; 1Kr 1: 13⁠-16) Sidonerne var altså kanaaneere. (Jos 13: 4⁠-6; Dom 10: 12) De kalte landet sitt Kanaan, og det ble også kalt Kanaan av andre. På en mynt fra Antiokhos Epifanes' tid blir den syrisk-fønikiske byen Laodikea omtalt som «en moderby i Kanaan».

  Grekerne foretrakk etter hvert å benytte en tredje betegnelse på de kanaaneiske sidonerne. De kalte dem fønikere. Derfor ble uttrykkene kanaaneere, sidonere og fønikere noen ganger brukt om hverandre som betegnelser på ett og samme folk. I Jesajas profeti blir for eksempel Fønikia kalt «Kanaan». - Jes 23: 11; NO; EN; NB; NW,fotn.

  Et land kjent for handel og sjøfart. Fønikerne var en av de store sjøfartsnasjonene i oldtiden. Skipene deres var meget sjødyktige, størrelsen tatt i betraktning. De var høye både i forstavn og akterstavn, de var brede, og framdriften kunne skje ved både seil og årer. (Ese 27: 3⁠-7) Fønikiske skip ble benyttet til en stor del av handelen i middelhavsområdet. På 1000-tallet f.v.t. engasjerte Salomo fønikere, «Hirams tjenere», til å følge hans skip på farten til Tarsis (Spania). (2Kr 9: 21) Fønikiske sjømenn ble også brukt om bord i den flåten av skip som Salomo sendte fra Esjon-Geber til Ofir. (1Kg 9: 26⁠-28; 10: 11) På 600-tallet f.v.t. seilte fønikiske skip fremdeles til Tarsis og førte med seg tilbake sølv, jern, tinn og bly. - Ese 27: 12.

  Slekta vår

  Adam og Eva

  Noa

  Sem. Sems slekt 1. Mosesbok 11:10 Dette er Sems slektshistorie.

  Da Sem var 100 år, fikk han sønnen.... 26 Da Tarah var 70 år, fikk han sønnene Abram, Nahor og Haran.

  Abraham

  12Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. 3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

  Isak

  For til deg og til din ætt vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal oppfylle den eden jeg sverget til din far Abraham. 4 Jeg skal gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen. Alle disse landene skal jeg gi til din ætt. Og ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, 5 siden Abraham hørte på meg og holdt seg til det jeg har bestemt, mine bud, forskrifter og lover.»

  Jakob

  1.Mosesbok35:11 9 Etter at Jakob var kommet hjem fra Paddan- Aram, viste Gud seg på nytt for ham og velsignet ham. 10 Gud sa til ham: «Navnet ditt er Jakob. Men nå skal du ikke lenger kalles Jakob; Israel skal være navnet ditt.»Slik fikk han navnet Israel. 11Så sa Gud til ham: «Jeg er Gud, Den veldige. Vær fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja, mange folkeslag skal stamme fra deg, det skal være konger blant dine etterkommere. 12 Det landet jeg ga til Abraham og Isak, gir jeg deg. Til din ætt etter deg gir jeg landet.»13 Så fór Gud opp fra ham, fra det stedet hvor han hadde snakket med ham

  12 sønner

  Jakob hadde tolv sønner. 23 Sønnene til Lea var Ruben, Jakobs førstefødte sønn, Simon, Levi, Juda, Jissakar og Sebulon. 24Sønnene til Rakel var Josef og Benjamin. 25 Sønnene til Bilha, Rakels slavekvinne, var Dan og Naftali.26 Og sønnene til Silpa, Leas slavekvinne, var Gad og Asjer. Dette var de sønnene Jakob fikk i Paddan-Aram.

  Kong David/ Kong Salomo

  Det hvite folkeslaget,blant annet vikingene. Alle 12 stammene er framdeles bosatt i Europa, USA, New-zealand, Australia, Sør-Afrika...

  Etter kong Salomo ble Israels Hus (12 stammer) delt, sør-riket og nord-riket. Siden har det vært konflikt mellom disse to folkegruppene. Juda/ Levi stammen har hele tiden blitt forfulgt av Israels ti stammer, som er oss nord-europeere. Hitler og jødeforfølgelsen er et grelt eksempel. Heldigvis kommer det bedre tider...

  Esekiel 37: De tørre ben skal få liv, de tidligere Israels stammer som har levd, og... 21 Så sier Herren Gud: Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. 22 Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på fjellene i Israel. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folkegrupper og ikke mer være delt i to kongeriker.24 Min tjener David skal være konge over dem.

  Legg merke til det overraskende svaret i Matt 10,5-6: "Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus!"Jesus mente akkurat hva han sa! Han "bød dem". De tolv disiplene fikk ikke lov å forkynne evangeliet blant hedningene. Det var Paulus som fikk dette oppdraget. De tolv skulle i stedet gå til "de tapte får av Israels hus" -- de tapte ti stammer! Husk at Jesus gav denne befalingen 800 år ETTER at israelittene ble bortført i fangeskap i nord-Assyria, mot Kaukasus-fjellene.(Byen Sotsji (OL) ligger på den andre siden av fjellkjeden.) De kan derfor ikke ha blitt assimilert inn andre folkeslag, slik noen hevder. Fra Kaukasus gikk reisen videre vestover til nord-Europa, hvor istiden begynte å slippe taket. Etter hvert ble de som slo seg ned i Norge kalt for vikinger. Les mer om dette på Evangeliekirken sine nettsider...Den jødiske historiker Josefus kjente godt til disse stedene, som et større tilholdssted for de 10 stammene. Han sier: "Men hele Israels folk (de 10 stammene) ble fortsatt værende i det landet(de vendte ikke tilbake til Palestina) Det er grunnen til at det bare er 2 stammer i Asia og Europa som er underlagt romerne, mens de 10 stammene holder til bakenfor Eufrat til denne tid og er en utallig skare som ikke kan regnes med tall." (Atiquties of the Jews, bok xi, kap.v2)

  Befolkningen i Norge mottok Knut som en befrier da han i 1028 invaderte riket.

  Bibelens "røde" tråder

  Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant, (Den hvite befolkning og jødene i Europa, USA, New Zealand, Australia og Sør-Afrika,) vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek 28:25-26)

  Det var 2-3 millioner israelitter med Moses da han førte dem ut av Egypt, så det bør være minst 1 milliard israelitter i verden i dag. Så er det bare 15 millioner 'jøder' i dag, da er det helt umulig at de kunne ha vært etterkommere av alle israelitter. Løftet var at de skulle bli 'mange nasjoner og riker' (1 Mos 17,5-6). Abraham er et hebraisk navn som betyr «far til mange/far til mange nasjoner». Her er Israels Barn;

  1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]

  2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland

  3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).

  4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine

  5. Issachar: Finland

  6. Naphtali: Norway

  7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians

  8. Gad: Italy, part of Switzerland

  9. Reuben: Germany, Holland

  10. Simeon: Spain, Portugal

  11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland

  12. Levi: certainly NOT modern day «Israel»

  Bibelens "røde" tråder

  Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant, (Den hvite befolkning og jødene i Europa, USA, New Zealand, Australia og Sør-Afrika,) vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esek 28:25-26)

  Pene, skitne og gærne

  Den nevnte forfatteren Ahmad ibn Fadlan følte ikke bare vemmelse over de langveisfarende nordboerne de møtte, viser et annet tekstutdrag fra hans nedtegnelser:

  Jeg har aldri sett en mer perfekt fysikk enn deres - de er som palmetrær, lyse og rødmussede og går verken med tunika eller kaftan.

  ibn Fadlan beskriver også et begravelsesrituale som har mange klare likhetstrekk til norrøne ritualer fra Skandinavia, men som antagelig har føltes noe fremmede for en muslimsk akademiker: Om det er en rik man, samler de opp eiendelene hans og deler dem opp i tre deler, en tredjedel til husholdningen hans, en tredjedel som skal brukes til å lage tøy han kan begraves i, og en tredjedel som de bruker til å fermentere alkohol som de drikker den dagen hans slavejente tar livet av seg selv og brennes sammen med sin herre.

  Den hvite rase

  Var det ikke Goethe som sa til sin sønn en gang: "Min sønn, min sønn,; - om du bare visste hvor lite visdom som styrer denne verden..."

  Den hvite rase er i hardt vær om dagen. Ja, det har den vært lenge forresten... På skolen lærte vi om svartedauen på 1300 tallet. Hvor vel over halvparten av befolkningen i Norge og sikkert også i Europa forøvrig møtte døden. Etternavnet, Ødegård stammer fra den tiden... En øde gård...

  For tiden går det en serie på TV som heter Nord og Sør. Det er fra den amerikanske borgerkrigen 1861 til 1865, hvor hvite mennesker dreper hverandre. Over 200.000 amerikanske menn i sin beste alder ble drept. Så har vi 2 verdenskriger i vårt århundre, en ufattelig tragedie, hvor hvite "kristne" mennesker også dreper hverandre. Først i 4 år, fra 1914 til 1918, og så begynte nye generasjoner igjen i 5 år, fra 1940 til 1945. Senere har det vært en rekke "småkriger" hvor hundretusenvis hvite har måtte bøte med livet.

  Idag er det sykehusene med sine abortklinikker som er den store utrydderen. Så har du p- pillene, angrepillene, kondomer og andre "ønskede" statlige midler mot svangerskap! Siden abortloven ble vedtatt og fram til idag, har det blitt abortert på sykehusene i Norge over 500.000 fostre. I disse dager går det en rettssak, hvor Anders Beiring Breivik tok livet av 77 mennesker. Men like mange mennesker i Norge tar abortlegene livet av HVER VIRKEDAG ÅRET RUNDT!

  Hvor mange er igjen av den hvite rase idag tro? Kan de være ca. 1 milliard mennesker? Det høres selvfølgelig mange ut, men i forhold til andre raser, som ER PÅ 6 milliarder, så er vi nå i sterkt mindretall. Hva om hundre år? Andre sivilisasjoner og etniske grupper som vi kjenner til, har utryddet seg selv eller hverandre, det kjenner vi fra historien. For meg virker det som, at det samme kan skje igjen.

  I dagens Europa går de hvite slektene allerede sterkt tilbake, folkene har andre ting å gjøre enn å føde barn. Da må Norge og andre europiske land importere arbeidskraft, De må ta inn i landet like mange som de har tatt livet av hvert år. Dette er mange ganger folk som ikke har vår kulturbakgrunn,men de kommer fra fjerne himmelstrøk, utlendinger fra hele verden. Dette må jo gå galt en gang, og det gjør det! Kristendommen og den kristne kulturarven vår, og som vi hvite har vært en pådriver til, er i Europa blitt forvitret. Og det er heller ingen hemmelighet hvem de største konflikene står mellom. Det er mellom de hvite, jødene og araberne!

  Du store min! I landet vårt, i året 2016, er det framdeles godt å leve. Vi nordmenn har framdeles våre slektsrøtter i behold, og vi kan si, ingen fare! Men hva om 50år, i 2062? La oss ta de 22 araberstatene, som har et brutto nasjonalt produkt som er i underkant av Spanias BNP alene! Disse arabiske innbyggerne på 323 millioner lever så godt som bare av oljen! Riktignok er det også en del turisme, men det er en liten del. Tenk deg tanken om 50 år! Oljen i disse 22 landene begynner å ta slutt, innbyggertallet har steget til 650 millioner arabiske muslimer... som begynner å føle sult. De har jo ikke penger til og kjøpe mat for og ingen olje og selge! Det skal mye mat til å mette så mange mennesker! Hva gjør de da? Jeg tror da, at vi får en masse-utvandring fra disse araberstatene, som verden aldri før har sett maken til! Takk Gud, for at jeg ikke lever da, da er det verre med våre barn og barnebarn! Derfor ønsker jeg av hele mitt hjerte, at Kong Jesus kommer snart tilbake til vår jord, før den tid! Han er da den eneste som kan ordne opp! I bibelen leser vi heldigvis om det lovede tusenårsriket. Ja, kom snart Herre Jesus, kom snart! www.evangeliekirken-arendal.no