Noe av læren vår:

1.korinterbrev 15:27...Men når det sies, at alt er blitt lagt under Jesus, er det klart at dette ikke innebefatter Gud!

Sønnen selv skal underordne seg Gud, som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.

 

 

Det er bare Gud Jehova og Jesus Kristus, far og sønn,  som HAR det evige livet!  Men alle andre kan FÅ det evige livet...

 

Kolosserne 1:15...Det er en guddom, det er Jehova og Jesus Kristus.

De har en felles ånd, som utgår ifra dem begge,og det er den Hellige Ånd. 

 

 

Johannes evangelium 3:13..."Ingen annen er steget opp til himmelen enn Han som er steget ned fra himmelen, det er Menneskesønnen, som er i himmelen"...

 

 

Kolosserne 1:15...Jesus er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte av alt som er skapt. For ved hjelp av Han ble alt annet i himmelen og på jorden skapt, det synlige og det usynlige.

 

 

1.Timoteus 6:16...Gud alene har udødelighet, og bor i et lys ikke noen kan nærme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt. Amen!  

Det finnes derfor ingen helvete med evig pine....

 

Filipperne 3:11...Og jeg håper, at jeg om mulig, kan få del i den tidlige oppstandelsen fra døden...

 

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare guddommen som har evig liv...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre.

"Bare nå de ikke spiser av livet tre og lever evig!" sa Gud den gang...Det er idag bare en mulighet for å få evig liv, nemlig omvendelsen og troen på Jesus Kristus!

 

Noe av læren vår:

1.korinterbrev 15:27...Men når det sies, at alt er blitt lagt under Jesus, er det klart at dette ikke innebefatter Gud!

Sønnen selv skal underordne seg Gud, som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.

 

 

Det er bare Gud Jehova og Jesus Kristus, far og sønn,  som HAR det evige livet!  Men alle andre kan FÅ det evige livet...

 

Kolosserne 1:15...Det er en guddom, det er Jehova og Jesus Kristus.

De har en felles ånd, som utgår ifra dem begge,og det er den Hellige Ånd. 

 

 

Johannes evangelium 3:13..."Ingen annen er steget opp til himmelen enn Han som er steget ned fra himmelen, det er Menneskesønnen, som er i himmelen"...

 

 

Kolosserne 1:15...Jesus er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte av alt som er skapt. For ved hjelp av Han ble alt annet i himmelen og på jorden skapt, det synlige og det usynlige.

 

 

1.Timoteus 6:16...Gud alene har udødelighet, og bor i et lys ikke noen kan nærme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt. Amen!  

Det finnes derfor ingen helvete med evig pine....

 

Filipperne 3:11...Og jeg håper, at jeg om mulig, kan få del i den tidlige oppstandelsen fra døden...

 

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare guddommen som har evig liv...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre.

"Bare nå de ikke spiser av livet tre og lever evig!" sa Gud den gang...Det er idag bare en mulighet for å få evig liv, nemlig omvendelsen og troen på Jesus Kristus!

 

Noe av læren vår:

1.korinterbrev 15:27...Men når det sies, at alt er blitt lagt under Jesus, er det klart at dette ikke innebefatter Gud!

Sønnen selv skal underordne seg Gud, som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.

 

 

Det er bare Gud Jehova og Jesus Kristus, far og sønn,  som HAR det evige livet!  Men alle andre kan FÅ det evige livet...

 

Kolosserne 1:15...Det er en guddom, det er Jehova og Jesus Kristus.

De har en felles ånd, som utgår ifra dem begge,og det er den Hellige Ånd. 

 

 

Johannes evangelium 3:13..."Ingen annen er steget opp til himmelen enn Han som er steget ned fra himmelen, det er Menneskesønnen, som er i himmelen"...

 

 

Kolosserne 1:15...Jesus er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte av alt som er skapt. For ved hjelp av Han ble alt annet i himmelen og på jorden skapt, det synlige og det usynlige.

 

 

1.Timoteus 6:16...Gud alene har udødelighet, og bor i et lys ikke noen kan nærme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt. Amen!  

Det finnes derfor ingen helvete med evig pine....

 

Filipperne 3:11...Og jeg håper, at jeg om mulig, kan få del i den tidlige oppstandelsen fra døden...

 

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare guddommen som har evig liv...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre.

"Bare nå de ikke spiser av livet tre og lever evig!" sa Gud den gang...Det er idag bare en mulighet for å få evig liv, nemlig omvendelsen og troen på Jesus Kristus!

 

Noe av læren vår:

1.korinterbrev 15:27...Men når det sies, at alt er blitt lagt under Jesus, er det klart at dette ikke innebefatter Gud!

Sønnen selv skal underordne seg Gud, som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.

 

 

Det er bare Gud Jehova og Jesus Kristus, far og sønn,  som HAR det evige livet!  Men alle andre kan FÅ det evige livet...

 

Kolosserne 1:15...Det er en guddom, det er Jehova og Jesus Kristus.

De har en felles ånd, som utgår ifra dem begge,og det er den Hellige Ånd. 

 

 

Johannes evangelium 3:13..."Ingen annen er steget opp til himmelen enn Han som er steget ned fra himmelen, det er Menneskesønnen, som er i himmelen"...

 

 

Kolosserne 1:15...Jesus er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte av alt som er skapt. For ved hjelp av Han ble alt annet i himmelen og på jorden skapt, det synlige og det usynlige.

 

 

1.Timoteus 6:16...Gud alene har udødelighet, og bor i et lys ikke noen kan nærme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt. Amen!  

Det finnes derfor ingen helvete med evig pine....

 

Filipperne 3:11...Og jeg håper, at jeg om mulig, kan få del i den tidlige oppstandelsen fra døden...

 

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare guddommen som har evig liv...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre.

"Bare nå de ikke spiser av livet tre og lever evig!" sa Gud den gang...Det er idag bare en mulighet for å få evig liv, nemlig omvendelsen og troen på Jesus Kristus!

Forkynneren, kapittel 3 Alt har han gjort skjønt i sin tid; også evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden.

Kapittel 12 Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dager kommer, og det lider mot de år hvorom du vil si: Jeg har ingen glede av dem... og støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.

Kapittel 9 For alle dem som lever, er det håp; for en levende hund er bedre enn en død løve; 5 for de levende vet at de skal dø, men de døde vet ikke noen ting, og de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.

Kapittel 3 Det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noe fortrinn fremfor dyret; for alt er tomhet. 20 De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet. 21 Hvem vet om menneskenes ånd stiger op, og om dyrets ånd farer ned til jorden? 22 Og jeg så at intet er bedre for mennesket enn at han gleder sig ved sitt arbeid; for det er det gode som blir ham til del; for hvem lar ham få se det som skal komme efter ham?

Konklusjon: Dersom du ønsker å få et evig liv, må du henvende deg til Han som har det evige livet, og det er guddommen. Jesus forteller oss at den av oss som omvender seg til Ham, får det evige livet ved å troen på Jesus Kristus. Alle andre har ikke det evige livet, og blir derfor tilintetgjort, og er ferdig med det hele...

34 bibelske sannheter...

Sier Bibelen at Satan blir utslettet?

Esek 28:18 "Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid".

Redaktøren sier: Når Satan blir utslettet for alltid, så må vel det sammen gjelde for den uomvendte menneskeslekten? Skriften sier til oss:

Skal fortapte mennesker pines og tortureres i ulidelige kvaler i en evighet?

TOR OG ODINS LÆRE 

Hel er en avgud som Kam slekten i det gamle testamentet brukte. Sønnen til Hel heter Baal. Den katolske kirken har brukt den ene avguden for å få til navnet Hel-vete. 

HELVETE er Åsatroens straffested der vikingenes dødsgudinne HEL opererte med VITI som rett og slett betyr Hels straff ¨Helviti eller som vi i dag sier - Helvete.

ORDET HELVETE FINNES IKKE I NOEN AV DE NYTESTAMENTLIGE GRUNNTEKSTENE! Det ble innført av kristenheten ved Olav den såkalte "hellige" som reiste rundt i Norge og drepte de som ville beholde den norrøne læren. Olav var sleip og lot dem beholde noe av det gamle trosgrunnlaget som passet ham. Bak ham sto selvsagt Satan Djevelen - dengang som nå.

Ordet som "helvete" er feilaktig oversatt fra er GEHENNA, som var søppelplassen nedenfor Jerusalems høyder der alt søppelet ble brent ved hjelp av svovel. Her ble også likene av forbrytere som ikke var verdiget en ordinær begravelse kastet.

Når Jesus sa at fariseerne burde kastes der, betød det at disse fortjente evig utslettelse - lik søppel. Hallesby sa at ikke-døpte skulle kastes i "helvede". Dette viser at han trodde Jehovah Gud og Kristus var like store sadister som han selv. Holder man frem Hallesby, holder man frem Tor og Odins åsatro.

Vil DU bli med må du rette dine bønner til Jahve og be avslutningsvis i Jesu navn. Da viser du at du anerkjenner Skaperen og Hans sønns offer. Lykke til.

Det er noen år siden jeg ble interessert i hva det egentlig står i Bibelen. Årsaken var at mange teologiske utlegninger var åpenbart ulogiske. Jeg studerte de fleste emner uten å ha noen som helst meninger på forhånd.

I dag er jeg sikker på at vi ikke bør legge avgjørende vekt på enkelte ordlyder i enkelte setninger. I mange tilfeller er det umulig å oversette ting hundre prosent riktig. F.eks burde kanskje oversettelsen av at Jesus kommer snart heller oversettes med at han kommer raskt i betydningen plutselig. Det er mange slike eksempler. Men leser man alt i Bibelen i sammenheng vil man få et riktig bilde.

Noe annet man ganske raskt innser er at tradisjonelle læresettninger bygger på forenklinger. Kanskje ønsker man seg en enkel og lettfattlig lære som man har full kontroll over. Men leser man hele Bibelen slik den er, så oppdager man at den åndelige virkeligheten langt i fra er enkelt. Ei heller det vi kan lese om evigheten. Sannsynligvis ville vi ikke være i stand til å forstå dette selv om noen prøvde å forklare oss det.

Muligens kan moderne vitenskap illustrere dette? Det oppdages stadig nye ting om det Gud har skapt. Ting som er så ufattelige og uforståelige at vi knapt kan tro det. Vår virkelighetsoppfattning er så helt utrolig begrenset. Vi forstår praktisk talt ingen ting.

Ikke mange i det gamle Israel greide å danne seg et riktig bilde av Messias og hans komme selv om det står ganske mye om dette i GT. Ingen av skriftstedene gir en hel fremstilling men alle beskriver noe. Slik tror jeg det er i dag i forhold til det som skal skje i fremtiden også.

Jeg har innsett at jo mer vi ønsker å tro at vi forstår, jo mer forenkler vi og jo mer legger vi våre egen sjelelige synsing inn i tekstene. Og så lar vi noen bibelværs slå i hel andre. Kanskje som når mange i det gamle Israel gikk og ventet på en konge som kunne redde dem fra romerne og fant bevis for dette i skriftene. Hvis de hadde sett nøye etter ville de kanskje sett faren for det som faktisk hendte.

Den ekstreme svart/hvitt-telolgien hvor kun noen korte øyeblikk eller kanskje rene tilfeldigheter skal kunne bestemme om noen skal pines fryktelig til evig tid eller leve lykkelig i Himmelen i all evighet kan rett og slett ikke være sann.

Anders Helge Myhren underviser om saker som har vært skjult i årtusen. Har en av Norges største og viktigste nettsted, 50 sider...

Et eksempel:

Skandinavene har sitt opphav fra områdene syd for Svartehavet og det kaspiske hav. Den nordiske rase oppsto ikke i nord, men av israelittene i Asia...Alle profetene jeg har pekt på, indikerer at store deler av Europas hvite befolkning og de som nedstammer fra dem, er etterkommere etter de 12 bortkomne israelittiske stammene.

I tiden da de ble spredt ut over i verden, hadde de ikke noe eget hjemland. De dro mot ubebodd land i nord. Og derfra skal de vende tilbake når tiden er inne.

Gjelder ALLE de 12 stammene...samlet...

Hvorfor vier ikke moderne historikere, etnologer og arkeologer det gamle Israel større oppmerksomhet?

Hvorfor ignorerer de tilsynelatende de klare indisier på at Israel er opphavet til den hvite, vestlige verden? Svaret er enkelt. Moderne forskere har ingen tro på Bibelen og dens beretning om menneskets og folkeslagenes opprinnelse. Deres vantro får dem til å ignorere eller fortie viktig materiale som bekrefter Bibelens troverdighet. De prøver derfor å belyse historien fra helt andre vinklinger.

I likhet med mennesket, hevder moderne forskning, oppsto også nasjonene nærmest av seg selv.

Skyterne "oppsto" i Asia, og Europa ble etter hvert befolket med folkegrupper som alle "kom et eller annet sted fra" i Asia, bare ikke syd for Kaukasus, der Israel ble bortført! Ironisk nok kaller forskerne den hvite rase for "Den kaukasiske rase", og sporer den tilbake til Kaukasus-områdene.

Hvis forskerne hadde belyst det hele fra bibelsk ståsted, og gått over Kaukasus, ville de løst problemet på gåten. Men da ble de samtidig tvunget til å ta Bibelens beretning om menneskets og nasjonenes/folkeslagenes opprinnelse nærmere i øyesyn. Så enkelt er det.

Profetiene til

1. En stor nasjon med et stort navn.
2. Eie deres fienders port. (Alle havinngangene er kontrollert av engelsktalende personer): 1. Mos.
3. En nasjon og en samling av nasjoner
4. Under den nye pakt bør de være kristne - i nasjonal betydning: Hos.
5. Topp av nasjonene: Jeremiah 31, 7.
6. Manasse Israel vil bli "et stort folk", men Efraim-Israel vil bli «større enn han» (Amerika -
7. En mengde "som himmelens stjerner", som "sand", som "jordens støv" - "forplantet som fisk": Gen.
8. De skal plantes i sitt "eget sted"og ikke gå mer derfra og ikke "forstyrres mer av urettferdighetens barn" - deres fiender. Stedet lyder: "Og jeg vil forberedemitt folk Israel (det er de ti stammene) et sted og plante det, slik at det kan bo i sin plass - etc." 2. Sam. 7, 10. Dette sa Herren gjennom profeten. Nathan, da David satt i fred og styrte over alle 12 stammer; men ikke mange år senere splittet folket seg i to nasjoner,og Israel førte til Assyria, hvorfra det gikk til "sitt eget sted", som prof. Nathan hadde spådd det.
9. Dette stedet heter: "Havets øyer", "Fjærens øyer", i "Nordlandet": Ess. 11, 11-12; 24, 15; Jer. 31, 10; 3, 18.
10. Dette landet vil bli for lite for deres mangfold: Ace. 49, 20.
11. En sjøfarende nasjon : 4. Mos. 24, 7; Sal. 89, 26.
12. Invincible som en militær makt: Mika 5, 6-8.
13. National Emblem Lion(som sies at alle landene som leder løven i deres våpen, er av Israels 10 stammer): 4. Moshe. 23, 24. (King Harp Davidsflagg - det samme gjelder for den engelske konge).
14. En velsignelse til andre nasjoner som Jahves vitner:Ess. 43, 7-21; 27, 6; Mt. 21, 43.
15. Eiere av et stort ikke-kristent rike: Sal.
16. Stor rikdom slik at de kan låne til alle nasjoner - men trenger ikke å låne seg. Styr også andre nasjoner, men ikke selv styrt av dem: 5. Moshe. 15, 6.
17. Kjent som et frø har Herren velsignet: Ess. 61, 9.
18. De skulle bli spredt til Vesten, Øst, Nord og Sør: Amerika, India, Australia, Afrika, Egypt - Jerusalem i 1917.

Hele territoriet fra Nilen til Eufrat, lovet av Gud til Abrahams frø etter kjødet, er nå under British MANDAT. (1. Mosebok 15: 18).

Da Abram var nittini år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham: Jeg er Gud Den Allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ætt overmåte tallrik.

Da falt Abram på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa: Se, jeg slutter min pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk.Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk*. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt - en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg.Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.

Så sa Gud til Abraham: Du skal holde min pakt, du og din ætt etter deg gjennom sine slektledd. du skal bli til folkeslag, konger over mange folk skal fremgå av deg.

Jeremia 31:

Han som spredte Israel og Juda, skal samle dem. På den tiden, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de skal være mitt folk.

"Israels 10 Stammer vendte ikke tilbage fra deres Fangenskab i Assyrien, men vandrede Nord over gennem Kaukasus, rundt det sorte Hav, indtil de landede i Mellemeuropa og til sidst kom til det af Gud for dem bestemte Tilflugtsted: 'Øerne i Havet' (De britiske Øer), hvorfra Efraim-Israel til sidst skal komme, medens israelittene skal komme fra 'Verdens fire Hjørner'. Historieforskerne fortæller, at hebraiske Mindesmærker, Gravsteder og andre Efterladenskaber markerer den Vej, de har vandret.

Evangeliet om Jesus, som var blevet forkastet af Juda, blev derefter forkyndt for Hedningerne, og Israel ti Stammer, som 'de tabte Faar af Israels Hus'. Her blev Evangeliet modtaget, det var Benjamins stamme som kom med nyhetene om Jesus til de 10 staammer.

Disse tabte ti Stammer udgør i Dag Kernen af Jordens kristne Nationer." (Anna Bjørner: Den store Pyramide. Evangeliebladet: Organ for den apostolske Kirke i Danmark, 21. april, 1927, s. 1)

Det var 2-3 millioner israelitter med Moses da han førte dem ut av Egypt, så det bør være minst 1 milliard israelitter i verden i dag. Husk at løftene gjelder ALLE de 12 stammene av Israel, og ikke bare Juda (jødene).

Løftet var at de skulle bli til 'mange nasjoner og riker' (1 Mos 17,5-6). Abraham er et hebraisk navn som betyr «far til mange/far til mange nasjoner».

Her bor Israels stammer idag;

1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland]

2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland og Israel.

3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norge).

4. Asher: Asherbadjan, Sweden, Russia, Ukraine

5. Issachar: Finland

6. Naphtali: Norway

7. Dan: Denmark, Baltic states.

8. Gad: Italy, part of Switzerland

9. Reuben: Germany, Holland

10. Simeon: Spain, Portugal

11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland

12. Levi: certainly NOT modern day «Israel».

Dette folket er ikke så vanskelig å få øye på, det er den hvite befolkningen i Europa og i resten av verden...

Esra 4, det er en bok som ikke har kommet med i bibelen. Det er synd, fordi der står det en del om de 10 stammene, som ble bortført til Assyria.

Fra Esra 4:39 Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg.40 Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land til fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.41 Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningfolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere,42 for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land.43 Så kom de til de vanskelige overgangene ved Eufrat.44 Da gjorde Den Høyeste jærtegn for dem og stanset elveløpene inntil de var gått over. Reisen gjennom dette området var lang og varte ett og et halvt år.45 Landet kalles Arsaret,46 og de ble boende der helt til de siste tider. Men nå har de igjen gitt seg på vandring,47 og Den Høyeste stanser på ny elveløpene så de kan gå over. Dette er tolkningen av den fredelige menneskemengden du så.48 Men sammen med dem er også de som er tilbake av ditt folk, og som bor innenfor grensene til mitt hellige land.49 Når han så begynner å ødelegge den mengden av folkeslag som har samlet seg, skal han også forsvare det folket som er tilbake.50 Og da skal han vise dem mange store tegn.» 51 Jeg sa: «Min Herre og Gud, forklar meg også hvorfor mannen jeg så, steg opp av havet.» Han svarte:52 «Likesom ingen har utforsket eller kjenner det som beveger seg i havdypet, kan heller ingen som lever på jorden, se min Sønn eller dem som er hos ham, før den fastsatte tid.53 Dette er tolkningen av drømmen du hadde, og du er den eneste som er blitt opplyst om dette.

Fra Google/ document/ resett/ right/...

NORSKE LENKER (Kan være nyttig å lese hva andre mener også...)

Evangeliekirken Arendal er en menighet basert på 34 bibelske sannheter. På videoen under kan du høre disse....

Naar vi gaar til denne Undersøgelse, er det nødvendigt at forstaa Udtrykket "Jøder", som vi finder det i det gamle Testamentes Bøger. Det er forbavsende saa overfladisk og ukorrekt de anvendes paa Prædike- og Talerstole. Gejstligheden og Ordets Forkyndere blandt Lægfolket er meget ubestemte og taagede m. H. t. dette Udtryks Mening og Begrænsning.

Abraham, Patriarken, var en Hebræer, Han var ikke Israelit og ikke Jøde, skønt han var Stamfader baade til Israelitter og Jøder.

Ganske det samme er Tilfældet med Isak. Jacob var en Hebræer, han var ingen Israelit og ingen Jøde. Han var Israel. Fader til Israelitterne. Stamfader til Jøderne.

Jacobs 12 Sønner var Hebræere og Israelitter; men de var ikke Jøder.

Moses var heller ingen Jøde, han var en Hebræer og en Israelit.

Ved Kong Salomons Død blev de 12 Stammer delt af Gud i de Nordlige og de Sydlige Israelitter - eller, som de mere almindelig kaldtes - i Israel og Juda.

Folket i det Nordlige Rige var ikke Jøder og kaldes ikke een eneste Gang Jøder i Skriften. Ingen af deres Konger var Jøder, og deres Profeter: Elias og Elisa var ikke Jøder.

Ja selv Juda-Rigets Folk blev ikke kaldt Jøder i den første Tid af deres Historie! Det var først henimod den senere Del af Juda Riges Historie, at Navnet "Jøder" anvendtes om dem.

Den første Gang, Bibelen bruger Udtrykket "Jøder", finder vi i 2. Kong. 16. Kap. Vi læser der, at i Pekahs Regeringstid - den næstsidste Konge i Israel - allierede han sig med Rezin, Syriens Konge, i den Hensigt at bekrige Juda.

Deres Tanke var at styrte Kong Achas, som var af Davids kongelige Linje, at ødelægge denne Linje og oprette et andet Dynasti over Juda. (De havde udvalgt Tabe'els Søn til at være Konge (Es. 7, 6-7).). Det er vist unødvendigt at sige, at de ikke havde Held med sig til at gennemføre dette Anslag, som vilde have brudt Jehovas Pagt med David (2. Kong. 16, 6): "Paa den Tid lagde Rezin, Syriens Konge, Elat til Syrien, og ban fordrev Jøderne fra Elat, og Syrerne kom til Elat og boede der indtil denne Dag".

Naar vi derfor taler om "Jødernes Udgang af Ægypten" og "Jødernes Vandring i Ørkenen", saa er det ukorrekt.

Man kunde lige saa godt kalde det Leviternes Udgang og Vandring.

Alle Jøder og Leviter var Israelitter, men alle Israelitter var ikke Jøder el­ler Leviter. Enhver Engelskmand er en Britte, men alle Britter er ikke Engelskmænd, det vil Skotterne og Walliserne udtrykkelig hævde. Alle Danske er ikke Jyder, men alle Jyder er Danske.

Jøde kommer af Judait og var del Navn, som blev givet til Folket i Juda Rige, som bestod af Juda, Benjamin og Levi Stammer.

Jøderne var bestemt adskilte fra Israelitterne fra det Nordlige Rige Folket af begge Riger var Hebræere og Israelitter, men kun det sydlige Folk var Jøder.

Bilderesultat for you tube med anders helge Myhren

Et nettsted for deg2019 Redaktør: Anders Helge MyhrenAdr: amyhr ...
evangeliekirken-arendal.no

Nyttig dagsaktuell lesing...

«Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land» (Esek 37,21).

Israels folk (Bibelens sanne Israel - Abrahams, Isaks og Jakobs sanne etterkommere) befinner seg idag i Den vestlige verden, men Gud har lovt å føre dem tilbake til det landområde de ble ført bort fra. Løftene til Abraham, Isak og Jakob vil bli oppfylt i de tusen årene

TILBAKE TIL FEDRENES LAND

«Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra» (Jer 29,14).

«For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de kan ta det i eie» (Jer 30,3).

«Derfor skal du si, Så sier Herren Herren, Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de land som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land» (Esek 11,17).

«Jeg vil føre dere ut fra de folk og samle dere fra de land som dere nå er spredt i, med sterk hånd og med utrakt arm og med utøst harme» (Esek 20,34).

«Så sier Herren Herren, Når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt blant, da vil jeg hellige meg på dem for folkenes øyne. Og de skal bo i sitt land,det som jeg gav min tjener Jakob» (Esek 28,25).

«For så sier Herren Herren, Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem. Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor» (Esek 34,11-13).

«Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land» (Esek 37,21).

Abraham er far til Isak og Ismael, og Ismael er stamfar til araberne.

Isak er stamfar til den hvite befolkningen i verden.

Og gjennom sønnen Jakob og hans 12 sønner, har det blitt akkurat slik som Gud lovte Abraham...

Både hvite, jøder og arabere ligner svært på hverandre, og som vi pleier å si: " Det er vanskelig å lyve seg bort fra opphavet!"

Gud sier: "Jeg vil storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal ta sine fienders porter i eie." (1 Mos 22,17)

Med andre ord så er løftet blitt oppfylt, da Gud alltid oppfyller sine løfter!

Etter kong Salomo, ble Israels 12 stammer okkupert av assyrerne. De israelske stammene ble da drevet i landflyktighet.

Kartet under viser...hvor de 12 stammene reiste.

Men ikke alle, noen ble igjen i Israel...flest fra Juda og Benjamin stammen.

Etter kong Salomo forteller bibelen lite om israelittene fra nord-riket, men desto mer om Juda stammen fra Sør-riket. Men de 10 nord-stammene lever også sine liv og resultatet ser vi idag. Et stort og et mektig folk...Akkurat hva Gud sa vi skulle bli...

Det finnes masse stoff om dette hvite folkeslaget på Evangeliekirken sine nettsider.

Men hvor reiste stammene? Jo, mot Tyrkia og Hellas, Spania og Italia. Så videre mot Frankrike, Tyskland, Norge og England...Paulus fulgte en del av den samme veien...Paulus var forresten ingen jøde, han var fra Benjamin stamme...

Mange tok også veien over Kaukasus, og langs elven mot Ukraina.

Abrahams løfte om en tallrik ætt har gått i oppfyllelse. Les og se...

En av de første misjonærene som vi vet om, er Josef av Arimatea, han seilte til England. Hans grav ligger der enda...

Disse skriftstedene gjelder for oss og for fremtiden: "Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant, vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene (araberne) som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esekiel: 28:25-26)

Jeremia: 32.37...Se, jeg samler dem fra alle de landene jeg drev dem bort til i min store vrede og harme og i mitt sinne. Jeg fører dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt.

38 De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. 39 Jeg gir dem ett hjerte og én vei for at de alltid skal frykte meg, til beste for dem selv og for barna deres etter dem. 40 Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre godt mot dem.

Jeg legger frykt for meg i hjertet deres, for at de ikke skal vike fra meg. 41 Jeg vil glede meg over dem og gjøre godt mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel skal jeg trofast plante dem i dette landet.

42 For så sier Herren: Slik jeg har ført alle disse store ulykkene over folket, slik vil jeg også føre over dem alt det gode som jeg har lovet dem.

43 Folk skal kjøpe åkrer her i dette landet, det som dere sier er blitt en ørken uten mennesker og dyr, et land overgitt i kaldeernes hender. 44 De skal kjøpe åkrer for penger og skrive skjøter som de forsegler og får vitner til å bekrefte. Dette skal de gjøre både i Benjamin-landet, i området rundt Jerusalem, i byene i Juda, i fjellandet, i lavlandet og i Negev.

For jeg vender skjebnen for dere, sier Herren."

På nord -siden av Israel, ligger Syria, eller Assyria som det kaltes på kong Salomos tid.

Hvite assyrere ble våre forfedre kalt, og "det var så mange av dem, at ingen kunne telle dem," skriver den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-ca. 100 e.Kr.),

Etterhvert dro mange av dem også langs eller over kaukasusfjellet mot Georgia og Russland. De navigerte gjennom det Kaspiske hav, og oppover Russlands elver til Volgagrad. Mange minnesmerker ligger etter dem...

Svartehavet. og Middelhavet, det lett å reise på skip som Paulus gjorde.

Eller med hester, ettersom isen dro seg unna og et varmere klima tok over...

Du finner justerbart kart under....

https://www.google.no/maps/@36.0745116,36.394992,5z

Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-ca. 100 e.Kr.), har også noen ord om de ti Israels stammer som ble ført i fangenskap til Assyria 800 år tidligere:

"Det er bare to stammer i Asia og Europa som er underlagt romerne, mens de ti stammene fram til i dag befinner seg på den andre siden av Eufrat og er en stor folkemengde som ikke kan telles" (Antiquities of the Jews, bok XX, kap. V, 2. Uthevelser tilføyd.)

Mellom Svartehavet og Det kaspiske hav ligger Kaukasusfjellene. Denne fjellkjeden skiller mellom Europa og Asia. Som vi ser på kartene, strakte Det assyriske rike seg helt opp til Eufrats kilder og Kaukasusfjellene. Det var til disse områdene ti av Israels stammer ble ført i fangenskap av assyrerkongene. Det er områdene syd for Det kaspiske hav som er vuggen til den hvite, europeiske rasen -- som for øvrig kalles Den kaukasiske rase eller Den nordiske rase, "den hvite mann". I disse områdene forsvinner det gamle Israel fra historien og angelsakserne, goterne, barbarere, skytere og en rekke andre stammer dukker opp. De ti Israels stammer gikk aldri "tapt". De mistet bare sin identitet under sin århundrelange vandring vestover fra Assyria. De beveget seg innover i Europa og ble opphavet til den hvite, europeiske rase.

De aller fleste folkevandringer har skjedd den letteste veien, langs elvedalene. Israels vandringer gjennom Kaukasus har satt spor etter seg. Til denne dag finnes det mange landemerker som forteller om deres vandringer. Gjennom studiet av innskrifter på gravsteiner og på annen måte, kommer vi ikke til noen annen konklusjon enn at de folk som bosatte seg i Nord-Frankrike, Syd-Spania, De britiske øyer og de nordiske land, Norge innbefattet, var de "tapte" får av Israels hus. Mange av disse emigrerte senere til Canada, Amerika, Australia og andre steder. "Du skal bli til en mengde folk" var Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

De fleste som underviser i bibelens lære, er veldig opptatt av jødenes rett og tilbakekomst til Israel, men de bør huske på at retten også gjelder for ALLE de 12 stammene.

Verken Jesus eller apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til de tapte får av Israels hus. Først på et senere tidspunkt skulle de dra til hedningene.
Jesus sa om seg selv: "Jeg er ikke utsendt til andre enn til de tapte får av Israels hus!" Matt.15,24. Hvem var og er de tapte får av Israels hus? Selvsagt jøder som har mistet sin jødiske identitet, men like selvsagt også de ti tapte israelittiske stammene. Og hvor er de? Moses gir svar: "Herren skal spre deg (israelittene) blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre." 5.Mos.28,64. De tapte får av Israels hus er altså å finne over hele jorda, blant alle folkeslag. Men særlig befinner de seg i et landområde Bibelen betegner som "landet i nord". Derfra skal svært mange av dem vende tilbake til Israel, i de siste dager: "I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

En samlebetegnelse for Sem-ætten: Hebreere, israelitter, Jakobs 12 sønner, Jakob, Israels Hus, Guds eiendomsfolk, Israels ætt, Israels 12 stammer, Juda ætt, jødefolket, kaukasus-rasen, den hvite ætt, de 12 stammene som er spredt omkring i landene, vikingene, skytere, barbarere...alle har det samme opphavet... undertiden også kalt den hvite rase, er en av de fem hovedrasene som mennesker innen antropologien tradisjonelt deles inn i.

Den kaukasoide rase - Wikipedia

Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite.

Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Bibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rød-farge, når ansiktet skiftet farge. Og det er klart, at det bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt.

Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type. Den gangen var Israels 10 stammer der på gjennomreise...

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose.

1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og ble var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til.

Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."

Høysangen 5:10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen.

Høysangen 5:15: Beina er marmorsøyler, reist på sokler av gull.

Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt er blussende rødt.

Daniel 5:10: 10 Ved kongens og hans stormenns ord kom dronningen[a] inn i gjestebuds-salen. Hun tok til orde og sa: Kongen leve evindelig! La ikke dine tanker forferde deg, og skift ikke farve!

Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek. Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.

Nahum 2:11:Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.

Jeremias 30:6,Eller hvorfor seg jeg alle menn holde sine hender på hoften, lik en fødende kvinne, og hvorfor har alle ansiktene blitt så dødsbleke?

Johannes Åpenbaring 1:14: Hans hode og hår (Jesus) var hvitt som hvitt ull, som snø...

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann. Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne.

Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk.

Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener. Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

De 10 israelske stammene i landflyktighet i Assyria, ble også kalt for hvite assyrere!

Både essener-litteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker.

Husker du bildet av denne gutten, han er jøde.

Han ser ut som en av oss, og det er jo ikke så rart. Han ER en av oss! På Jesus tid, under krigen og idag, er jødene våre søskenbarn!

Juda stamme, som er jøder, kommer fra Israel. Det landet som eksisterte på kong David og kong Salomos tid.

Israel, jødene og vi, som er de andre 11 stammene, eksisterer, som vi vet også idag, og vi har det samme utseende idag som for 3000 år siden.

Juda stamme, jødene, ligner på oss hvite, det er simpelten umulig å se forskjell på oss.

Derfor plasserte tyskerne under krigen en stjerne på brystet til jødene, for å skjelne hvem de var.

Da er det vel nærliggende å anta, at vi også engang kom fra Israel?

12 stammer-folket, inkludert jødene, eliten av vårt europeiske og amerikanske folk, er igjen på vei til Midtøsten! Dette er etterkommerne av soldater og eksellenser fra Kong David og Kong Salomos tid.

Jeg skal komme med en sjelden profeti fra min side: "Dette 12 stammer folket som er Guds Eiendomsfolk, vil bli værende i et stor-Israel til tidenes morgen."

Og som Jan Haarstad korrekt nok skrev:Dette bekrefter igjen Schopenhauers setning om sannhetens tre faser:

Først latterliggjort, deretter oppe til tvil og vurdering, deretter godtatt som sannhet.Det er selvsagt noe vi må leve med, men det er slitsomt.

Hvem har rett til å kalle seg for nasjonen Israel? Jo, det er Sem-ætten, det er den hvite befolkningen i verden. Inkludert er selvfølgelig også de ekte jødene, som kommer fra Juda stamme. Men av dem finnes det bare 10 prosent, av de som kaller seg for jøder...

De andre 90 prosent, er konvertert til jødedommen.

Det som kan være av interesse i denne sammenheng, er at mange av de konverterte jødene, opprinnelig kan være diverse sønner av Jakob.

Det vi ser idag, er en profetisk oppfylling av det gamle og det nye testamentet. Alle de 12 Israel stammene begynner å flytte på seg, og frivillig eller ufrivillig er de på vei tilbake til sitt gamle land, Israel.

Og vi ser nå, at den hvite rase lengter tilbake til Israel. Mange mennesker er der både en og to ganger i året, og det er ikke så rart. Det er jo hjemlandet vårt!

Nå gjenstår det, at myndighetene I landet legger til rette for at alle av den hvite befolkningen i verden skal få lov til å emigrere til landet.

Og det vil skje snart...

(4 Esra) 13,40-42 (apokryfene.)

Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land, Israel, i fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar.

Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.

Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningefolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land. (Først til Europa, og senere også til USA.)

Størrelsen er 222 mil i omkrets!

Tror du at byen vil dekke hele Midtøsten?

Tror du at byen vil henge oppe i luften, eller vil den ligge på bakken?

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner.

Hva er koden for å bevise Gud, Jahves eksistens? I bibelen ligger bevisene...Ganske enkelt ved å lese profetiene, der Guds ord blir fortalt...Foreløpig har det gått i oppfyllelse ca. 85 prosent, og det er derfor nærliggende å tro at de 15 andre prosentene også vil gå i oppfyllelse.

Når vi følger Sem-ætten gjennom historien, så skjønner vi at vi idag er inne i velsignelsens tidsalder, når det gjelder den hvite mann og kvinne. Mot slutten av vår tidshusholdning er klimakset, når vi bosetter oss i et stor-Israel, hvor Jesus Kristus er kongenes konge og David er konge i Jerusalem.

Vi ser det skjer idag og bare det er nok for meg, til å tro på Faderen Jehova, Jesus og Den Hellige Ånd.

Brev fra en leser:

Europa ble befolket av israelitter allerede rett etter syndfloden.

Jeg vil først og fremst trekke frem noen vesentlige premisser:Vi må i dette forholde oss om bibelen som sannhet, at den er historisk og vitskapelig korrekt. Mht datering, nytter man geologisk kolonne, denne er en konstruksjon det ikke er dekning for. Man nytter C14 datering ut i fra forutsetning om at C14 nivået i atmosfæren har vært det samme til all tid, og at C14 fordeler seg jevnt i organisk materiale. Det medfører ikke riktighet. Man nytter altså i målingene et gummistrikk målebånd, det kan man ikke ha tillit til.

Iflg bibelen, var syndloden verdensomfattende og inntraff for 4.400 år siden. Det store revet utenfor Australia er datert 4.400 år gammelt, Sahara er datert 4.400 år gammel.

Vi kjenner ikke til noe som er eldre enn 4.400 år.

Ungt univers; 2 lov om termodynamikk, også omtalt som loven om entrophy, tilsier at alt forfaller, at hete går over i ikke-hete, og følgelig skulle det ikke være varme i himmel- legemeene dersom der var milliarder av år gamle. Men det er hete i dem, det beretter om at universet er ungt.

-De små himmel- legemene; meteorene, består av is med sedimenter i. De kan ikke eksistere i mer enn 10.000 år, for de mister hele veien masse når de flyr inn i solsystemet vårt. Det betyr at universet må være mindre enn 10.000 år gammelt. Det kan stemme rimelig godt med Bibelen, som beretter universet er i underkant av 6.000 år gammelt.

Dengang da Josef og familien hans gikk inn i Egypt, ca 2000 år BC, var det ikke mange mennesker på jorden. De hadde nyss blitt spredt i fra Babylon som ligger i Irak, og bosatte seg i fra hverandre. Ved Middlehavet er det to særs fruktbare områder, det ene var den fertile halvmåne som Babylon imperiet lå i, det andre særs fruktbare området var Egypt. Disse to imperiene lå i konkurranse med hverandre. For å få tak i tinn til å lage bronse, trakk man i fra Egypt, under Josef, veksel på tinn forekomstene i England. Vesteuropa ble i den tid befolket i fra Egypt. Til å lede slike kolonier, ville Josef trolig trukket veksel på sitt eget folk, israelittene.Dengang da de 10 stammene ble fordrevet i fra Israel, ville de trolig reist til allerede eksisterende bosetninger Israelittene hadde i Europa. Jeg sier "trolig" for det er mye et trosspørsmål den dag i dag, var det sant som Noah sa i sin velsignelse til sønnene sine i 1 mos kpt 9 vers 27 " Gud gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter."Da Jesus sendte ut disiplene sine, sa han at de skulle gå til de fortapte får av israels hus.

I Declaration of Arbroath, et kirkelig dokument fra 1320 som oppevares på nasjonalarkivet i Skotland, fremkommer det at apostelen Andreas kristnet Skotland (og med det vel også de britiske øyer, som dengang var en del av vårt Norden).

http://webarchive.nrscotland.gov.uk/20170106021747... siterer fra 2 avsnitt i deklarasjonen; "Thence it came, twelve hundred years after the people of Israel crossed the Red Sea, to its home in the west where it still lives today." Det bærer vitne om at de nordvestre deler av Europa ble befolket av israelitter frem til år 0.

I år 535 inntraff en klimakrise, som også innvarslet vredens tid, som skulle vare i 1260 år, dvs frem til 1798 da dyret fikk dødelig sår; Napoleon trakk paven i fengsel i Frankrike, der paven døde. https://no.wikipedia.org/wiki/Klimasjokket_i_535%E... klimakrise gav fimbulvinter og avfolket den nordlige halvkulen. Så ble her repopulert i ettertid.

Det står om Guds folk at de skal nevnes ved hans navn, ved Abrahams, Isaks og Jakobs navn. I midtøsten kaller de jødene for "Yahudi" og det er av Guds navn "Yahova." Yahudi, på tysk "juden," høres påtakelig likt ut. I hine dager var Tyskerne kallet "Saxere," -på engelsk "Saxons," og Tyskland het "Saxerland" i gammel norsk historie. Vel, "Saxons" er en forkortning for "Isaacsons" altså er de nevnt ved Isak, just slik Bibelen lærer.Frem til 535 var vest Europa (Spania og Frankrig) bebodd av de vi kaller "Visigoterne" -en språklig forvrengning av "Vestjødene) og i Italia og Kreta, holdt "Ostrogoterne" (Østjødene) til.

De ble med tiden å bli benevnt ved andre navn.Bibelen forteller, i Johannes Åpenbaring, at det skal være noen som falskelig gir seg ut for å være jøder, tildømes kpt 2"9Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. "og likeens i kpt 3 "9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig."Det er altså ikke jøder alt som gir seg ut for å være det, og jeg tror bestemt at Jesus ikke ville sagt "Se, jeg lar..." dersom vi ikke skulle være oppmerksom på disse som har stjålet til seg identitet som "jøder." Hvem er de mon tro?

Kjell Erik Midtgård

Fra nord og sør-Israel kommer den hvite mann og kvinne. Etter Kong David og Kong Salomo ble riket i Israel delt og okkupasjonen fra Syria startet. Da fortsatte den hvite befolkningen inkl. jødene mot Europa, en utvandring som egentlig startet også under de store kongene... Se kartet...Senere la de under seg USA, New Zealand, Sør-Afrika, Australia og diverse andre land...Les videre under kartet...

Romerbrevet 11.26..."og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Israel!s ætt":
90 prosent av bibelen handler om befolkningen av Israel...

Da jeg for alvor begynte å granske dette med Khasar-jøder, oppdaget jeg snart at det er mer stoff om dem i historiebøkene enn man skulle tro - Man må bare lete etter det på de rette plassene. Men historien er der som en del av jødenes historie, enten den blir regnet med eller ikke. Disse historiske undersøkelser kan selvfølgelig ikke fortelle oss hvor mange prosent khasarene utgjør av det samlede antall Ashkenazi-jøder. Ashkenazi-jødene utgjør imidlertid 95% av den samlede jødiske befolkning på verdensbasis, sammenlignet med ca. 5% Sefardi-jøder - som trolig er av renere jødisk rase enn flertallet. Det ville være spekulativt å si at absolutt alle Ashkenazi-jøder er av khasar-opprinnelse, dvs. av ikke-jødisk opphav, men muligheten for at hovedmassen av jøder i verden i dag har sitt opphav blant det hedningefolk som var kjent som khasarer, og som ble omvendt til jødedommen i år 740 er både fascinerende og interessant. De som hevder at Gud har bevart jødene som en ren folkerase gjennom alle disse årene, bør tenke over dette, for det er et uimotsigelig faktum at mange av jødene i verden ikke er jøder av blodet, og dermed ikke jøder i det hele tatt.

Islamkritisk Arendal pastor hengt ut av Fædrelandsvennen og sensurert av Verdidebatt no.

Anders Helge Myhren, pastor for Evangeliekirken i Arendal og ivrig debattant på Vårt Lands "Verdidebatt" er dypt urolig over utviklingen i Norge som importerer stadig flere og flere mennesker fra muslimske land.

Selv om de aller fleste av disse er relativt fredlig tilsier likevel realiteten at blant disse vil det kunne være en minoritet som utvikler seg til å bli Jihadister og selvmordsbombere.

Anders Helge Myhren er bekymret for den hvite rases framtid og ikke minst det faktum at kristne kan bli en forfulgt minoritet under "Dar al-Islam.

Tidligere denne uken postet pastor Myhren et innlegg på Vårt Lands verdidebatt hvor nettopp dette var tema, hvordan det gikk kan du sjekke ut her.

Nettavisen Søkelys er svært lite begeistret for det tilbakeslaget for ytringsfriheten som har funnet sted etter terroranslagene den 22 juli og vil nedenfor publisere det innlegget som var for sterkt for Verdidebatt.no

Etniske konflikterAv Anders Helge Myhren (Pastor Evangeliekirken Arendal)

Den hvite rase er i hardt vær om dagen. Ja, det har den vært lenge forresten… På skolen lærte vi om svartedauen på 1300 tallet. Hvor vel over halvparten av befolkningen i Norge og sikkert også i Europa forøvrig møtte døden. Etternavnet, Ødegård stammer fra den tiden… En øde gård…

For tiden går det en serie på TV som heter Nord og Sør. Det er fra den amerikanske borgerkrigen 1861 til 1865, hvor hvite mennesker dreper hverandre. Over 200.000 amerikanske menn i sin beste alder ble drept.

Så har vi 2 verdenskriger i vårt århundre, en ufattelig tragedie, hvor hvite "kristne" mennesker også dreper hverandre. Først i 4 år, fra 1914 til 1918, og så begynte nye generasjoner igjen i 5 år, fra 1940 til 1945. Senere har det vært en rekke " småkriger" hvor hundre tusenvis har måtte bøte med livet.

I dag er det sykehusene med sine abortklinikker som er den store utrydder. Så har du p- pillene, angrepillene, kondomer og andre "ønskede" statlige midler mot svangerskap! Hvor mange er igjen av den hvite rase i dag tro? Kan de være ca. 1 milliard mennesker? Det høres selvfølgelig mange ut, men i forhold til andre raser, så er vi nå i sterkt mindretall.

Hva om hundre år?Andre sivilisasjoner og etniske grupper som vi kjenner til, har utryddet seg selv eller hverandre, det kjenner vi fra historien. For meg virker det som, at det samme kan skje igjen.

I dagens Europa går de hvite slektene sterkt tilbake, folkene har andre ting å gjøre enn å føde barn.Kristendommen og den kristne kulturarven vår, og som vi hvite har vært en pådriver til, er i Europa blitt forvitret. Selv om det står mange kirker framdeles, står de tomme… I en by i Danmark har de hatt gudstjenester i 37 år, og mesteparten av den tiden talte presten til en tom kirke!

Det blir vanskeligere og vanskeligere å holde folk, som har en annen etnisk opprinnelse, borte fra det rike Europa. De etniske gruppene som kommer holder sammen, og tar deler av byene til sine beboelse områder. De dårligste områdene i starten, men etter hvert så er målet, "Holmenkollåsen" i hver by! Det er faktisk bare et hvitt flertall som kan stoppe dette, og da må noe gjøres. Nynazister og nasjonalister har begynt å røre på seg, men de er enda i mindretall, er dette en ønskelig utvikling?

Men hva om noen år? Da er nok borgerkrig i hvert land, ikke bare en mulighet, men en sikker utvikling. Hva skjedde i Kosovo i vår tid og med indianerne i Amerika? Jeg sier ikke mer...

Kommentar: Er dette for sterkt?

Anders Helge Myhren's sensurerte innlegg har kostet han dyrt. Lokalaviser på Sørlandet har hengt ham ut, biskop Olav Skjevesland gikk ut av sitt gode skinn og debattleder Morken i Vårt Land fant fram saksa.

Det var ikke bare 77 mennesker som døde etter terroraksjonen den 22 juli 2011. Også ytringsfriheten ble avrettet nettopp denne dagen, og avisredaksjoner over hele Norge er i disse dager opptatt med massive begravelser av nettopp Ytringsfriheten. RIP

Husk...Bibelen forteller at det er kun 1 som lever evig og det er Gud! Derfor er læren om sjelens udødlighet hos menneskene bare tull og tøys. Den eneste sjansen vi har til å leve evig, er å bli innpodet i Jesus Kristus. Det gjøres gjennom en personlig beslutning, en omvendelse til Kristus, som fører til troen på Han.

I 1. Tim 6,16 står det: "Gud som alene har udødelighet, bor i et lys som ingen kan komme til."

Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

Men jeg kan ikke se i det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig dersom flesteparten måtte leve evig i helvete.

Da Jesus levde her på jorden, advarte heller ikke Han om at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten måtte leve i helvete.

Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesielt glad i giftmål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder tusenvis av liv som slipper å havne i helvete?

Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet ville ha blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen er stein døde! Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

Himmelen er faktisk enda tom, fordi Jesus enda ikke er ferdig med å bygge boliger til oss. Men når han endelig kommer, skal han vekke opp alle frelste og sammen med de levende skal vi bli rykket opp i skyen og inn i himmelen.

Israels 13 stammer får engang sin plass i et stor-Israel, mens hedningene kommer til himmelen. Men det vil bli fri ferdsel mellom jorden og himmelen..

Skriften sier til oss:1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

Johannes 17: Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3 og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv, menneskene har det ikke...

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet? Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre, men han og Eva valgte isteden å spise av kunnskapens tre.

Men hva sier Jesus om alt dette spør du sikkert. Men Jesus talte ofte i lignelser, slik som den rike mannen og Lasarus. En historie som alle de andre lignelsene. Du vet, trærne skal klappe i hendene og stenene skal rope...Og denne lignelsen har ingenting med Jesus frelse å gjøre. Da hadde vi rike i global målestokk lagt syltynt an!

Men hva med helvete som er omtalt?... På utsiden av bymuren av Jerusalem var det en søppelplass og der brant det "en evig ild". Faktisk så brant det så godt der, at det ikke var mulig å slokke den. Men når alt brant opp stoppet ilden også.

Og til slutt...denne gale omskrivingen med evig pine og evig død. Det er to helt forskjellige forskjeller...

Selv nasjonalsangen til England har forbindelse med Jesus og England, og da med skipsrederen Josef av Arimatea! Han og mange andre var i Cornwall mange ganger og hentet tinn i gruvene.

Dersom du ikke fryser på ryggen av dette klippet...Husk at dette er etterkommere av Eprahims stamme...noen av de fremste...

The Royal Wedding - Jerusalem (HD) (29 april 2011)

Englands/ USA sin etninske befolkning er av Eprahims stamme.

Eprahim var sønnen til Josef, sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, og kommer i 1. klasse når det gjelder rangordninger over de 12 stammene.

Når England/ USA sier hopp, så spretter vi..

Vi har også veldig mye mer om dette emnet på våre nettsider.

Guds Eiendomsfolk

Nesten ingen nord-europeere, eller deres etterkommere i USA, Canada, Australia, Sør Afrika, Rhodesia eller New Zealand vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet og at de med andre ord, sammen med jødene, er Guds utvalgte folk.

11 stammer av Israels hus, som bibelen kaller for de bortkomne stammene, er de kristne, vestlige nasjoner. Det har vært "skjult" i 2700 år, men dukker opp igjen i endens tid.

"I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

Etter klimaendringen begynte det imidlertid å gå nedover med de engang så fruktbare områdene i midt-Østen. Opptørkingen fortsatte, og Nebukadnesars fruktbare Babylon ligger i dag under ørkensand - som profetert. De engang så mektige verdensriker i midt-Østen tørket ut, og fordi Det europeiske kontinent nå hadde fått mildere klima, ble grunnlaget lagt for de vestlige nasjoner - den kommende verdensmakt, som også en større del av USAs befolkning stammer fra. En folkevandring til disse områdene kunne ikke ha skjedd uten en klimaendring som gjorde disse områdene beboelige og mer attraktive. Dette var Guds plan. Han ville holde sin pakt med Abraham og Jakob. Deres etterkommere skulle bli til mange folkeslag og kongeriker av semittisk/hebraisk opprinnelse, og fra dem skulle all jordens folk bli velsignet. Er det ikke den vestlige verden som har ført evangeliet om Jesus til alle folkeslag, til «hedningene»? Det er ikke «hedningene» som har brakt evangeliet til Vesten.

Les også: Knuser kreft med immunceller

Godkjennes sannsynligvis til høsten

Pembrolizumab er godkjent for bruk i USA, men fremdeles ikke godkjent i Europa og dermed heller ikke i Norge, forklarer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Plantegning Åstveitveien(22/23)

Statens Vegvesen

Langsævn. 4

4846 Arendal

Vedr. innvilget søknad om utvidet bruk av avkjørselen fra Fv. 128 Harebakken - Tveiten for til to stk. fritidsboliger (Gnr. 38 Bnr. 261-46) på vilkår om utbedringer.

Vil bare nevne vesentlige aspekter ved saken.

Eier av 38/46, Anders Helge Myhren søkte dato 26.02.2017 om utvidet avkjørselstillatelse og fikk i svarbrev datert 01.03.2017 fra S. Vegvesen innvilget søknaden på visse vilkår.

Disse vilkår går ut på at visse krav til stigning og utforming må gjennomføres før avkjørselstillatelse gis. Hva Statens Vegvesen da vil kreve er uklart, men søker må før avkjørselen tas i bruk søke om godkjennelse av innsendte prosjekteringer med tegning som viser siktsoner, stigning og kurvaturer . Dette er slik jeg oppfatter dette veldig urimelig.

Videre opplyser Vegvesenet om at de også har rolle som grunneiere på stedet.

Da gang/sykkelvegen ble innregulert langs fylkesvegen (ca 10 år siden) fikk min eiendom 38/189 og naboeiendommen rett til å etablere 2 stk. parkeringsplasser ved oppkjørselen. Disse ble bekostet opparbeidet av vegvesenet selv og det var byggeleder Øystein Tobiassen i Vegetaten som utførte arbeidene.

Den gang klaget vi på siktsonen og Statens Vegvesen gjorde selv tiltak ved å pigge bort en del fjell . Massene fra denne siktsoneutbedringen brukte Vegvesenet så til å bygge nevnte parkeringsplasser. Nevner dette da Vegvesenet altså selv var med å bestemme utforming av avkjørselen i forhold til den nye g/s-vegen slik at partene kunne akseptere utformingen med den endring av reguleringsplanen dette medførte.

Det virker da noe urimelig å kreve store tiltak med avkjørselen av de to nylig godkjente hyttetomtene for at de kan nytte seg av avkjørselen.

Rania og kongen hennes liker ikke å få sin egen medisin! Det er lett for dem å fordømme Israel, ikke så lett for å innrømme at Jordan er "Palestina"!

2024...Redaktør Anders Helge Myhren, Gunnilsbuveien 68, 4848 Arendal.

amyhr@online.no 

Org.nr. 988972304

Kontonummer 6311.09.07445

 

Evangeliekirken

Danmarks eldste pinsekirke ligger idag på Frederiksberg og har røtter helt tilbake til den landskjente skuespiller Anna Larssen Bjørner, som fra 1910 reiste rundt i Danmark og forkynte evangeliet. Danmarks eldste eksisterende pinsemenighet, Evangeliekirken, har røtter helt tilbake til skuespiller Anna Larssen Bjørner. I dag har menigheten lokale på Fredriksberg, hvor kirkens prest, Joel Raburn bor. Anna Larssen Bjørner og hennes mann, Sigurd, reiste fra 1910 rundt med en sirkusvogn-evangelievogn, og holdt møter.

Anna Bjørner så helt klart i historiens lys, at Israels 12 stammer kom fra Sems ætt, og er den hvite befolkningen i verden. Se programmer på youtube om dette av Anders Helge Myhren. Det er ikke tilfeldigheter, at pastoren i Arendal Evangeliekirke, har nøyaktig samme syn på stammene fra Israel som Anna Bjørner. Det er nyttig å vite om sine røtter og siden Gud står bak, så er nok Evangeliekirken Arendal ikke bare en frittstående kirke, men en menighet som har sin historie trykt  forplantet med Anna Larssen Bjørner, for over hundre år siden...

Våre domener:

Evangeliekirken-arendal.no

Evangeliebladet.no 

Evangelie-senteret.no 

Evangelieteamet.no 

Webtvnorge.no

Godtube.no 

Vi sender hele uken på Frikanalen TV  kl. 18.00...

Lørdager og søndager også kl. 12.00.

Telenor-kanalen nummer 118.

Du kan også se programmene på YouTube.

 

Det finnes 12 stammer fra Israel over hele verden, og hva betyr det?

Naar vi gaar til denne Undersøgelse, er det nødvendigt at forstaa Udtrykket "Jøder", som vi finder det i det gamle Testamentes Bøger. Det er forbavsende saa overfladisk og ukorrekt de anvendes paa Prædike- og Talerstole. Gejstligheden og Ordets Forkyndere blandt Lægfolket er meget ubestemte og taagede m. H. t. dette Udtryks Mening og Begrænsning.

Abraham, Patriarken, var en Hebræer, Han var ikke Israelit og ikke Jøde, skønt han var Stamfader baade til Israelitter og Jøder.

Ganske det samme er Tilfældet med Isak. Jacob var en Hebræer, han var ingen Israelit og ingen Jøde. Han var Israel. Fader til Israelitterne. Stamfader til Jøderne.

Jacobs 12 Sønner var Hebræere og Israelitter; men de var ikke Jøder.

Moses var heller ingen Jøde, han var en Hebræer og en Israelit.

Ved Kong Salomons Død blev de 12 Stammer delt af Gud i de Nordlige og de Sydlige Israelitter - eller, som de mere almindelig kaldtes - i Israel og Juda.

Folket i det Nordlige Rige var ikke Jøder og kaldes ikke een eneste Gang Jøder i Skriften. Ingen af deres Konger var Jøder, og deres Profeter: Elias og Elisa var ikke Jøder.

Ja selv Juda-Rigets Folk blev ikke kaldt Jøder i den første Tid af deres Historie! Det var først henimod den senere Del af Juda Riges Historie, at Navnet "Jøder" anvendtes om dem.

Den første Gang, Bibelen bruger Udtrykket "Jøder", finder vi i 2. Kong. 16. Kap. Vi læser der, at i Pekahs Regeringstid - den næstsidste Konge i Israel - allierede han sig med Rezin, Syriens Konge, i den Hensigt at bekrige Juda.

Deres Tanke var at styrte Kong Achas, som var af Davids kongelige Linje, at ødelægge denne Linje og oprette et andet Dynasti over Juda. (De havde udvalgt Tabe'els Søn til at være Konge (Es. 7, 6-7).). Det er vist unødvendigt at sige, at de ikke havde Held med sig til at gennemføre dette Anslag, som vilde have brudt Jehovas Pagt med David (2. Kong. 16, 6): "Paa den Tid lagde Rezin, Syriens Konge, Elat til Syrien, og ban fordrev Jøderne fra Elat, og Syrerne kom til Elat og boede der indtil denne Dag".

Naar vi derfor taler om "Jødernes Udgang af Ægypten" og "Jødernes Vandring i Ørkenen", saa er det ukorrekt.

Man kunde lige saa godt kalde det Leviternes Udgang og Vandring.

Alle Jøder og Leviter var Israelitter, men alle Israelitter var ikke Jøder el­ler Leviter. Enhver Engelskmand er en Britte, men alle Britter er ikke Engelskmænd, det vil Skotterne og Walliserne udtrykkelig hævde. Alle Danske er ikke Jyder, men alle Jyder er Danske.

Jøde kommer af Judait og var del Navn, som blev givet til Folket i Juda Rige, som bestod af Juda, Benjamin og Levi Stammer.

Jøderne var bestemt adskilte fra Israelitterne fra det Nordlige Rige Folket af begge Riger var Hebræere og Israelitter, men kun det sydlige Folk var Jøder.

 

Bilderesultat for you tube med anders helge Myhren

Nyttig dagsaktuell lesing...

«Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land» (Esek 37,21).

Israels folk (Bibelens sanne Israel - Abrahams, Isaks og Jakobs sanne etterkommere) befinner seg idag i Den vestlige verden, men Gud har lovt å føre dem tilbake til det landområde de ble ført bort fra. Løftene til Abraham, Isak og Jakob vil bli oppfylt i de tusen årene

Både hvite, jøder og arabere ligner svært på hverandre, og som vi pleier å si: " Det er vanskelig å lyve seg bort fra opphavet!"

Gud sier: "Jeg vil storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal ta sine fienders porter i eie." (1 Mos 22,17)

Med andre ord så er løftet blitt oppfylt, da Gud alltid oppfyller sine løfter!

Etter kong Salomo, ble Israels 12 stammer okkupert av assyrerne. De israelske stammene ble da drevet i landflyktighet.

Kartet under viser...hvor de 12 stammene reiste.

Men ikke alle, noen ble igjen i Israel...flest fra Juda og Benjamin stammen.

Etter kong Salomo forteller bibelen lite om israelittene fra nord-riket, men desto mer om Juda stammen fra Sør-riket. Men de 10 nord-stammene lever også sine liv og resultatet ser vi idag. Et stort og et mektig folk...Akkurat hva Gud sa vi skulle bli...

Det finnes masse stoff om dette hvite folkeslaget på Evangeliekirken sine nettsider.

Men hvor reiste stammene? Jo, mot Tyrkia og Hellas, Spania og Italia. Så videre mot Frankrike, Tyskland, Norge og England...Paulus fulgte en del av den samme veien...Paulus var forresten ingen jøde, han var fra Benjamin stamme...

Mange tok også veien over Kaukasus, og langs elven mot Ukraina.

Abrahams løfte om en tallrik ætt har gått i oppfyllelse. Les og se...

En av de første misjonærene som vi vet om, er Josef av Arimatea, han seilte til England. Hans grav ligger der enda...

Disse skriftstedene gjelder for oss og for fremtiden: "Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene (de 12 stammer) fra de folkene de er spredt iblant, vil jeg åpenbare min herlighet blant dem for øynene på de andre folkene… De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene (araberne) som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. (Esekiel: 28:25-26)

Jeremia: 32.37...Se, jeg samler dem fra alle de landene jeg drev dem bort til i min store vrede og harme og i mitt sinne. Jeg fører dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt.

38 De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. 39 Jeg gir dem ett hjerte og én vei for at de alltid skal frykte meg, til beste for dem selv og for barna deres etter dem. 40 Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre godt mot dem.

Jeg legger frykt for meg i hjertet deres, for at de ikke skal vike fra meg. 41 Jeg vil glede meg over dem og gjøre godt mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel skal jeg trofast plante dem i dette landet.

42 For så sier Herren: Slik jeg har ført alle disse store ulykkene over folket, slik vil jeg også føre over dem alt det gode som jeg har lovet dem.

43 Folk skal kjøpe åkrer her i dette landet, det som dere sier er blitt en ørken uten mennesker og dyr, et land overgitt i kaldeernes hender. 44 De skal kjøpe åkrer for penger og skrive skjøter som de forsegler og får vitner til å bekrefte. Dette skal de gjøre både i Benjamin-landet, i området rundt Jerusalem, i byene i Juda, i fjellandet, i lavlandet og i Negev.

For jeg vender skjebnen for dere, sier Herren."

På nord -siden av Israel, ligger Syria, eller Assyria som det kaltes på kong Salomos tid.

Hvite assyrere ble våre forfedre kalt, og "det var så mange av dem, at ingen kunne telle dem," skriver den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-ca. 100 e.Kr.),

Etterhvert dro mange av dem også langs eller over kaukasusfjellet mot Georgia og Russland. De navigerte gjennom det Kaspiske hav, og oppover Russlands elver til Volgagrad. Mange minnesmerker ligger etter dem...

Svartehavet. og Middelhavet, det lett å reise på skip som Paulus gjorde.

Eller med hester, ettersom isen dro seg unna og et varmere klima tok over...

Du finner justerbart kart under....

https://www.google.no/maps/@36.0745116,36.394992,5z

Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias, 37-ca. 100 e.Kr.), har også noen ord om de ti Israels stammer som ble ført i fangenskap til Assyria 800 år tidligere:

"Det er bare to stammer i Asia og Europa som er underlagt romerne, mens de ti stammene fram til i dag befinner seg på den andre siden av Eufrat og er en stor folkemengde som ikke kan telles" (Antiquities of the Jews, bok XX, kap. V, 2. Uthevelser tilføyd.)

Mellom Svartehavet og Det kaspiske hav ligger Kaukasusfjellene. Denne fjellkjeden skiller mellom Europa og Asia. Som vi ser på kartene, strakte Det assyriske rike seg helt opp til Eufrats kilder og Kaukasusfjellene. Det var til disse områdene ti av Israels stammer ble ført i fangenskap av assyrerkongene. Det er områdene syd for Det kaspiske hav som er vuggen til den hvite, europeiske rasen -- som for øvrig kalles Den kaukasiske rase eller Den nordiske rase, "den hvite mann". I disse områdene forsvinner det gamle Israel fra historien og angelsakserne, goterne, barbarere, skytere og en rekke andre stammer dukker opp. De ti Israels stammer gikk aldri "tapt". De mistet bare sin identitet under sin århundrelange vandring vestover fra Assyria. De beveget seg innover i Europa og ble opphavet til den hvite, europeiske rase.

De aller fleste folkevandringer har skjedd den letteste veien, langs elvedalene. Israels vandringer gjennom Kaukasus har satt spor etter seg. Til denne dag finnes det mange landemerker som forteller om deres vandringer. Gjennom studiet av innskrifter på gravsteiner og på annen måte, kommer vi ikke til noen annen konklusjon enn at de folk som bosatte seg i Nord-Frankrike, Syd-Spania, De britiske øyer og de nordiske land, Norge innbefattet, var de "tapte" får av Israels hus. Mange av disse emigrerte senere til Canada, Amerika, Australia og andre steder. "Du skal bli til en mengde folk" var Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob.

De fleste som underviser i bibelens lære, er veldig opptatt av jødenes rett og tilbakekomst til Israel, men de bør huske på at retten også gjelder for ALLE de 12 stammene.

Verken Jesus eller apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til de tapte får av Israels hus. Først på et senere tidspunkt skulle de dra til hedningene.
Jesus sa om seg selv: "Jeg er ikke utsendt til andre enn til de tapte får av Israels hus!" Matt.15,24. Hvem var og er de tapte får av Israels hus? Selvsagt jøder som har mistet sin jødiske identitet, men like selvsagt også de ti tapte israelittiske stammene. Og hvor er de? Moses gir svar: "Herren skal spre deg (israelittene) blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre." 5.Mos.28,64. De tapte får av Israels hus er altså å finne over hele jorda, blant alle folkeslag. Men særlig befinner de seg i et landområde Bibelen betegner som "landet i nord". Derfra skal svært mange av dem vende tilbake til Israel, i de siste dager: "I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

En samlebetegnelse for Sem-ætten: Hebreere, israelitter, Jakobs 12 sønner, Jakob, Israels Hus, Guds eiendomsfolk, Israels ætt, Israels 12 stammer, Juda ætt, jødefolket, kaukasus-rasen, den hvite ætt, de 12 stammene som er spredt omkring i landene, vikingene, skytere, barbarere...alle har det samme opphavet... undertiden også kalt den hvite rase, er en av de fem hovedrasene som mennesker innen antropologien tradisjonelt deles inn i.

Den kaukasoide rase - Wikipedia

Husker du bildet av denne gutten, han er jøde.

Han ser ut som en av oss, og det er jo ikke så rart. Han ER en av oss! På Jesus tid, under krigen og idag, er jødene våre søskenbarn!

Juda stamme, som er jøder, kommer fra Israel. Det landet som eksisterte på kong David og kong Salomos tid.

Israel, jødene og vi, som er de andre 11 stammene, eksisterer, som vi vet også idag, og vi har det samme utseende idag som for 3000 år siden.

Juda stamme, jødene, ligner på oss hvite, det er simpelten umulig å se forskjell på oss.

Derfor plasserte tyskerne under krigen en stjerne på brystet til jødene, for å skjelne hvem de var.

Da er det vel nærliggende å anta, at vi også engang kom fra Israel?

12 stammer-folket, inkludert jødene, eliten av vårt europeiske og amerikanske folk, er igjen på vei til Midtøsten! Dette er etterkommerne av soldater og eksellenser fra Kong David og Kong Salomos tid.

Jeg skal komme med en sjelden profeti fra min side: "Dette 12 stammer folket som er Guds Eiendomsfolk, vil bli værende i et stor-Israel til tidenes morgen."

Og som Jan Haarstad korrekt nok skrev:Dette bekrefter igjen Schopenhauers setning om sannhetens tre faser:

Først latterliggjort, deretter oppe til tvil og vurdering, deretter godtatt som sannhet.Det er selvsagt noe vi må leve med, men det er slitsomt.

Hvem har rett til å kalle seg for nasjonen Israel? Jo, det er Sem-ætten, det er den hvite befolkningen i verden. Inkludert er selvfølgelig også de ekte jødene, som kommer fra Juda stamme. Men av dem finnes det bare 10 prosent, av de som kaller seg for jøder...

De andre 90 prosent, er konvertert til jødedommen.

Det som kan være av interesse i denne sammenheng, er at mange av de konverterte jødene, opprinnelig kan være diverse sønner av Jakob.

Det vi ser idag, er en profetisk oppfylling av det gamle og det nye testamentet. Alle de 12 Israel stammene begynner å flytte på seg, og frivillig eller ufrivillig er de på vei tilbake til sitt gamle land, Israel.

Og vi ser nå, at den hvite rase lengter tilbake til Israel. Mange mennesker er der både en og to ganger i året, og det er ikke så rart. Det er jo hjemlandet vårt!

Nå gjenstår det, at myndighetene I landet legger til rette for at alle av den hvite befolkningen i verden skal få lov til å emigrere til landet.

Og det vil skje snart...

(4 Esra) 13,40-42 (apokryfene.)

Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land, Israel, i fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar.

Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land.

Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningefolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land. (Først til Europa, og senere også til USA.)

Størrelsen er 222 mil i omkrets!

Tror du at byen vil dekke hele Midtøsten?

Tror du at byen vil henge oppe i luften, eller vil den ligge på bakken?

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner.

Hva er koden for å bevise Gud, Jahves eksistens? I bibelen ligger bevisene...Ganske enkelt ved å lese profetiene, der Guds ord blir fortalt...Foreløpig har det gått i oppfyllelse ca. 85 prosent, og det er derfor nærliggende å tro at de 15 andre prosentene også vil gå i oppfyllelse.

Når vi følger Sem-ætten gjennom historien, så skjønner vi at vi idag er inne i velsignelsens tidsalder, når det gjelder den hvite mann og kvinne. Mot slutten av vår tidshusholdning er klimakset, når vi bosetter oss i et stor-Israel, hvor Jesus Kristus er kongenes konge og David er konge i Jerusalem.

Vi ser det skjer idag og bare det er nok for meg, til å tro på Faderen Jehova, Jesus og Den Hellige Ånd.

Brev fra en leser:

Europa ble befolket av israelitter allerede rett etter syndfloden.

Jeg vil først og fremst trekke frem noen vesentlige premisser:Vi må i dette forholde oss om bibelen som sannhet, at den er historisk og vitskapelig korrekt. Mht datering, nytter man geologisk kolonne, denne er en konstruksjon det ikke er dekning for. Man nytter C14 datering ut i fra forutsetning om at C14 nivået i atmosfæren har vært det samme til all tid, og at C14 fordeler seg jevnt i organisk materiale. Det medfører ikke riktighet. Man nytter altså i målingene et gummistrikk målebånd, det kan man ikke ha tillit til.

Iflg bibelen, var syndloden verdensomfattende og inntraff for 4.400 år siden. Det store revet utenfor Australia er datert 4.400 år gammelt, Sahara er datert 4.400 år gammel.

Vi kjenner ikke til noe som er eldre enn 4.400 år.

Ungt univers; 2 lov om termodynamikk, også omtalt som loven om entrophy, tilsier at alt forfaller, at hete går over i ikke-hete, og følgelig skulle det ikke være varme i himmel- legemeene dersom der var milliarder av år gamle. Men det er hete i dem, det beretter om at universet er ungt.

-De små himmel- legemene; meteorene, består av is med sedimenter i. De kan ikke eksistere i mer enn 10.000 år, for de mister hele veien masse når de flyr inn i solsystemet vårt. Det betyr at universet må være mindre enn 10.000 år gammelt. Det kan stemme rimelig godt med Bibelen, som beretter universet er i underkant av 6.000 år gammelt.

Dengang da Josef og familien hans gikk inn i Egypt, ca 2000 år BC, var det ikke mange mennesker på jorden. De hadde nyss blitt spredt i fra Babylon som ligger i Irak, og bosatte seg i fra hverandre. Ved Middlehavet er det to særs fruktbare områder, det ene var den fertile halvmåne som Babylon imperiet lå i, det andre særs fruktbare området var Egypt. Disse to imperiene lå i konkurranse med hverandre. For å få tak i tinn til å lage bronse, trakk man i fra Egypt, under Josef, veksel på tinn forekomstene i England. Vesteuropa ble i den tid befolket i fra Egypt. Til å lede slike kolonier, ville Josef trolig trukket veksel på sitt eget folk, israelittene.Dengang da de 10 stammene ble fordrevet i fra Israel, ville de trolig reist til allerede eksisterende bosetninger Israelittene hadde i Europa. Jeg sier "trolig" for det er mye et trosspørsmål den dag i dag, var det sant som Noah sa i sin velsignelse til sønnene sine i 1 mos kpt 9 vers 27 " Gud gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter."Da Jesus sendte ut disiplene sine, sa han at de skulle gå til de fortapte får av israels hus.

I Declaration of Arbroath, et kirkelig dokument fra 1320 som oppevares på nasjonalarkivet i Skotland, fremkommer det at apostelen Andreas kristnet Skotland (og med det vel også de britiske øyer, som dengang var en del av vårt Norden).

http://webarchive.nrscotland.gov.uk/20170106021747... siterer fra 2 avsnitt i deklarasjonen; "Thence it came, twelve hundred years after the people of Israel crossed the Red Sea, to its home in the west where it still lives today." Det bærer vitne om at de nordvestre deler av Europa ble befolket av israelitter frem til år 0.

I år 535 inntraff en klimakrise, som også innvarslet vredens tid, som skulle vare i 1260 år, dvs frem til 1798 da dyret fikk dødelig sår; Napoleon trakk paven i fengsel i Frankrike, der paven døde. https://no.wikipedia.org/wiki/Klimasjokket_i_535%E... klimakrise gav fimbulvinter og avfolket den nordlige halvkulen. Så ble her repopulert i ettertid.

Det står om Guds folk at de skal nevnes ved hans navn, ved Abrahams, Isaks og Jakobs navn. I midtøsten kaller de jødene for "Yahudi" og det er av Guds navn "Yahova." Yahudi, på tysk "juden," høres påtakelig likt ut. I hine dager var Tyskerne kallet "Saxere," -på engelsk "Saxons," og Tyskland het "Saxerland" i gammel norsk historie. Vel, "Saxons" er en forkortning for "Isaacsons" altså er de nevnt ved Isak, just slik Bibelen lærer.Frem til 535 var vest Europa (Spania og Frankrig) bebodd av de vi kaller "Visigoterne" -en språklig forvrengning av "Vestjødene) og i Italia og Kreta, holdt "Ostrogoterne" (Østjødene) til.

De ble med tiden å bli benevnt ved andre navn.Bibelen forteller, i Johannes Åpenbaring, at det skal være noen som falskelig gir seg ut for å være jøder, tildømes kpt 2"9Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. "og likeens i kpt 3 "9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig."Det er altså ikke jøder alt som gir seg ut for å være det, og jeg tror bestemt at Jesus ikke ville sagt "Se, jeg lar..." dersom vi ikke skulle være oppmerksom på disse som har stjålet til seg identitet som "jøder." Hvem er de mon tro?

Kjell Erik Midtgård

Fra nord og sør-Israel kommer den hvite mann og kvinne. Etter Kong David og Kong Salomo ble riket i Israel delt og okkupasjonen fra Syria startet. Da fortsatte den hvite befolkningen inkl. jødene mot Europa, en utvandring som egentlig startet også under de store kongene... Se kartet...Senere la de under seg USA, New Zealand, Sør-Afrika, Australia og diverse andre land...Les videre under kartet...

Romerbrevet 11.26..."og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Israel!s ætt":
90 prosent av bibelen handler om befolkningen av Israel...

I begynnelsen av 1980 tallet ble det startet en frittstående kristen gruppe i Arendal. Lederen var KJELL HALTORP. Noe som gjorde at Arendals befolkning ble interessert i hva som skjedde i Skytebanevei...

Les mer

Israels 12 stammer er oss europeere...del 1

Les mer

Hvordan så Jesus ut? Dette bildet skal være historiens mest pålitelige bilde av Jesus. Det er kopi av et portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av Tiberius Cæsar. Tyrkernes keiser utle...

Les mer

Robert Cornuke sender sjokkbølger gjennom den jødiske, muslimske og kristne verden med sine nye oppdagelser. Hva om tempelhøyden i Jerusalem ikke er stedet der Salomos og Herodes templer lå? Hva om st...

Les mer

<><>Klikk her for å skrive inn tittel