I begynnelsen av 1980 tallet ble det startet en frittstående kristen gruppe i Arendal. Lederen var KJELL HALTORP.

Noe som gjorde at Arendals befolkning ble interessert i hva som skjedde i Skytebaneveien 3, hvor menigheten hadde sitt hus, var nærradioen Radio Lys i Sør. Det var noe helt nytt på den tiden.

For at Radio Lys i Sør ikke skal gå i glemmeboka, vil jeg som den andre daglig lederen i radioen, gjerne vise fram noen bilder fra radioens pioneer tid.

Radio Lys i Sør ble startet den 10. desember 1984. Nærradioen var den første som kom på lufta i Arendal og i Aust-Agder, og siden kom radio Pollen og radio 3.

Men som sikkert mange av dere vet, så ble den kjente nærradioen Radio Lys i Sør dessverre lagt ned i 2002. Det var et hardt slag for mange, spesielt for oss som var med helt fra begynnelsen.

DSC_0087.JPG

David Henrickson. Den første daglige lederen i Radio Lys i Sør.

Det var Sigurd Sigbjørnsen og David Henrickson som gjorde sitt til at nærradioen kunne etableres så tidlig som 10. desember 1984. Det var begge tekniske eksperter på lyd og bilde, og klarte og etablere denne nærradioen på den tekniske siden.

Siden ble de også programarbeidere i staben, og David ble den første daglige lederen.

DSC_0067.JPG

Dette bildet er fra påskefestdagene i 1987. Sigurd Sigbjørnsen til høyre og redaktøren i Radio Lys i Sør, Kjell Haltorp på plattformen!!

Her ser du de 9 konsesjonene i Aust-Agder. De fleste av dem kom på lufta, og 4 av nærradioene fikk eget studio.

Vi leser hva Agderposten skrev: Foruten de søkere vi allerede har omtalt, nemlig samarbeidet Agderposten/Aust-Agder Industriforening/Aust-Agder Blad og Grimstad Nærradio har følgende seks søkere meldt seg: Radio Lys i Sør, Radio 3, Aust-Agder Arbeiderparti, `(Radio Aktuell,) , Herrens Hus, Radio Ja A/S, Radio Pollen, Tvedestrandsposten.

Her er et bilde av høyre-statsråden Lars Roar Langsleth, med alle nær-radio konsesjonene.

Jeg kan huske at politikerne fra Arbeiderpartiet fikk "Hakeslepp" da alle de godkjente konsesjonene ble offentliggjort.

Fra å ha en radio NRK, til å få noen hundre nye konsesjoner, var ikke til å tro! Dette var noe Arbeiderpartiet aldri ville gitt løyve til, det er ihvertfall sikkert.

DSC_0013.JPG

Denne tegningen ble laget av Roy Hedemann, og ble trykket opp i mange tusen eksemplarer. De var fine til å klistre på bakruten i bilen.

DSC_0049.JPG

Her var det første Radio Lys i Sør studioet.

Her holdt vi til i 2 år, fra 1984 til -86, og studioet var i loftsetasjen, like under tegla!

Bygningen ligger nederst i Østregate, midt i Arendals sentrum.

Her ser du det eneste? Bildet vi har fra det første nærradio-studioet i Østregate.

Dette bildet er så sjeldent at vi tok det ekstra stort. Bak på veggen ser du LP platene vi spilte ifra. Det er ikke så mange av dem enda, men det skulle bli flere etterhvert! Rart å tenke på at CD`en ikke var oppfunnet enda!

Joda, det var spennende tider.

DSC_0094.JPG

Her er undertegnede igang med et direkte program, noe som de fleste programmene var.

Dessverre har vi få bilder av andre programledere, men har du noen, så vil vi gjerne bruke dem.

Legg også merke til de 2 store båndspillerne på min venstre side. Vi brukte dem til blant annet å ta opp programmene med Liv og Kjell Haltorp. De hadde et direkte program hver fredag kl. 10.00, og så sendte vi det om igjen på ettermiddagen kl. 17.00.

DSC_0055.JPG

Dette er et bilde av skytebaneveien 3, som ble møtelokale for menigheten og studio for Radio Lys i Sør i 1986.

DSC_0052.JPG

Her er inngangspartiet til Radio Lys i Sør. Vi holdt til i øverste etasje.

Bygget var opprinnelig en møbelfabrikk. Arendals Møbelfabrikk var en av landets største

møbelfabrikker (1898 - 1963). Etter at industriproduksjonen var avviklet, sto bygget for det

meste tomt, men ble brukt til noen formål, blant annet som møbelbutikk (Johns Møbler) og

lager (Myhres kjøkken). I 1985 var bygget eiet av en mandallitt. Kjell Haltorp følte at det var

dette bygget menigheten skulle ha. Etter kort tid ble de nærmeste vennene overbevist om å

forsøke å kjøpe Skytebaneveien 3. Audun Eik reiste til Mandal for å forhøre seg om bygget.

Det viste seg å være lovet bort til Brødrene Reme. Brødrene Reme hadde fattet interesse og

fått opsjon i bygget gjennom et kontantbeløp. Huset var derfor ikke til salgs. Audun Eik hadde

fått et "rhema-ord" som han mente omhandlet bygget: "Løs det og før det til meg". Han

forteller videre: "Jeg ble ikke kvitt disse ordene i hjertet". Uviljen mot å selge skulle endre

seg. Det viste seg at det ble en strøken, tyskimportert Mercedes som åpnet opp for et kjøp.

Eieren av Skytebaneveien 3 fattet interesse for bilen, og sa at han bestandig hadde ønsket seg

en slik, og Eik tilbød bilen som forskudd på bygget. Mannen sa at bygget allerede var lovet

bort, og Eik måtte ta turen hjem uten noen avtale. Noen uker senere ringer mannen for å

spørre om å låne bilen. Han ønsket å prøve bilen til Oslo. Eieren av bygget hadde i

mellomtiden drømt ved flere anledninger at Skytebaneveien 3 var full av glade mennesker.

Han kunne ikke få drømmene ut av hodet, og det var som om han ikke greide annet enn å

selge bygget til Eik. Eik mistet sin Mercedes, men opsjonen til Reme ble opphevet slik at

salget kunne gjennomføres (AE og IE 17.08. 2012).

DSC_0011.JPG

Den eneste avisen fra menigheten, som ble formidlet til alle husstander i Arendals-distriktet, desember 1986.

En del av medarbeiderne i Radio Lys i Sør, foran fra venstre: Ivar Gundersen, Peter Haltorp.

Bak fra venstre: Anders Helge Myhren,(Daglig leder nr. 2), Redaktør og pastor Kjell Haltorp, Inger Lise Brandt, Tone Linda Flørnes, Liv Haltorp, Tor Rui, Bård Henriksen, Helge Kolflaath og David Henrickson.

livogkjellhaltorp_13_08.jpg

Kjell Haltorp var pastor og redaktør i Radio Lys i Sør fra 1984 til 2002. Her er han avbildet sammen med sin kone, Liv Haltorp. De hadde i mange år program sammen hver fredag. Deres undervisning var til stor velsignelse for Arendals innbyggere.

32KjellHaltorp_.jpg

Nettsiden: Programmet "vitalitet" med Kjell Haltorp

http://www.reachthenations.net/

DSC_0002.JPG

En av de mest kjente programlederne vi hadde, var utvilsomt, Odd "Tabben" Kleivene! Han hadde lenge programmer på fredagene kl. 20.00, sammen med Harald Risdal. Etterhvert var han også å høre på søndagene kl. 15.00.

DSC_0011.JPG

Her får du et overblikk over studio. Det vil si, teknikker rommet. Rommet kunne også brukes av programlederen, som her er Anders Helge Myhren.

DSC_0012.JPG

Harald Risdal og Anders Helge Myhren hadde mange program sammen. Dette bildet er fra 1988, og er tatt av Odd "Tabben" Kleivene.

http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=089537830d72859accc2

Havet av krystall - Sang av Harald Risdal

DSC_0023.JPG

Her er en del av platesamlingen til Radio Lys i Sør som er igjen. Mesteparten var i privat eie, og kassettene og platene ble ganske slitte etterhvert. " Lapplisa, Wanda Jackson og Egil og Arne," var musikk som stadig gikk igjen, og som lytterne ønsket å høre.

Aage Samuelsen

Aage Samuelsen, født 23. januar 1915 i Skien, død 20. november 1987, er vel den forkynneren vi spilte aller mest i radioen, ihvertfall så gjorde jeg det. Men det er ikke bare musikken broder Aage er kjent for. Han hadde et radikalt bibelsk budskap, som jeg savner hos nåtidens forkynnere. Omvendelse, tro, dåp i vann, og dåp i Den Hellige Ånd, var noe han fokuserte meget sterkt. Han var også veldig Jesus fokusert. Det kan du også høre i sangene hans. http://verden.abcsok.no/index.html?q=Aage%20Samuelsen&lr=lang_no

http://www.nrk.no/programmer/radio/mellom_himmel_og_jord/3519722.html

http://www.youtube.com/watch?v=QhMch2aWeX4

YouTube - Aage Samuelsen - Det synger i mitt hjerte

Aage Samuelsen - Det er vekkelse luft over landet ... Aage Samuelsen - Jeg er
herlig frelst og døpt ... Aage Samuelsen inviterer til Pressekonferanse ...

z_x0708200730333.jpg

Thorbjørn og Wenche Baksvær spilte vi også ofte.

DSC_0067.JPG

Programlederne Harald Risdal og Anders Helge Myhren hadde mange programmer sammen. Men det var ikke før vi hadde slike programmer, som når skapelsen fant sted, at det virkelig ble reaksjoner hos lytterne.

Journalist Per Skjeggestad hørte på programmet, og kunne ikke dy seg for å komme med et motinnlegg i Agderposten.

Programlederne påsto at det var gått 6000 år siden skapelsen, og det skapte diskusjoner den gangen, som nå. Andre lot seg engasjere mer enn andre, som vi ser av bildet.

DSC_0040.JPG

Det er vel naturlig å ta med lederskiftet i radioen. Den 20. desember 1990 syntes undertegnede at nå var hans tid som daglig leder over i Radio Lys i Sør, og overlot arbeidet til Kai Johansen.

DSC_0053.JPG

Etterhvert så ble det mange nærradioer i Arendal. Radio Lys i Sør var først ute, men bare noen dager etterpå kom Radio Pollen på lufta. Den neste radioen var Radio 3. Så fulgte NB radio, Radio Aktuell og Radio Godt Nytt. Agderposten var så velvillige at de trykket hver dag nær-radioenes sendetider.

DSC_0059.JPG

I november 1992 ble Radio Lys i Sør tildelt prisen for beste nærradio program i Norge. Utdeleren er Kristelig Kringkastingslag. Programmet "Musikk og mening" fikk topp karakter.

Fra venstre: Kai Johansen, Kenneth Rasmussen, Silje Jensen, Liv Haltorp, Tore Abrahamsen og Kjell Haltorp (Foto Erik Holand)

DSC_0004.JPG

Det er ikke så mange bilder fra studioet Lys i Sør, men her får du et godt oversiktsbilde over teknikker-rommet.

DSC_0029.JPG

Her er en ung utgave av Bjørn Aslaksen fra et avisklipp i Agderposten. Her viser han fram sin siste plate og kassett,som han og Jonny Slotheden gav ut sammen. Han ble jo kjent etterhvert, og var lovsangsleder i noen år i menigheten. Det er vel riktig å si, at han startet sin musikalske "karriere" på Skytebaneveien 3. Han var også medarbeider i Radio lys i Sør, mens har avtjente verneplikten som sivilarbeider.

DSC_0037.JPG

Vi tar også med Agderpostens nærradio. Den har skiftet navn en rekke ganger. Nå heter radioen P5. På grunn av avisen Agderpostens sterke økonomi, så har denne nærradioen ikke hatt økonomiske problemer, slik som de fleste andre radioene. De har kunne lønne faste ansatte, og bygge opp radioen jevnt og trutt.

Fra og være en god almen-radio, som alle hørte på, er radioen idag en ungdoms radio, som baserer driften på ungdommelig musikk, ungdommelig reklame og avisens støtte.

Arendal Trefoldighets kirke

Her står 2 pastorer og banker på kirkedøra, men de kommer ikke inn! Søknaden om flerkirkelig ungdomsarramgement i byens trefoldighets-kirke ble avvist av tidligere sogneprest Andreas Skollevoll og menighetsrådet.

Dette bildet her var å finne i Agerposten lørdag, 27. april 1996. Det er jo noen år siden. Til venste er pastor Kai Johansen, og til høyre pastor Helge Kolflaath

Dette hadde garantert ikke skjedd idag! Idag hadde de fått kommet inn!

Det har skjedd mye på kirkefronten i Arendal siden 1996.

Men grunnen til at vi sakset dette bildet fra arkivet i Agderposten, er at begge pastorene var medarbeidere i Radio Lys i Sør, på -80 og -90 tallet.

Til ettertanke

I etterpå klokskapens klare lys, så burde nok nærradioene ha samarbeidet om å bygge et felles studio, med felles teknikere og telefonvakter. Det ble det også snakket om, men det ble aldri en realitet.

Tiden var nok ikke moden for et slikt samarbeid. Idag hadde det vært det. Men obs...Idag er alle nærradioene i Arendal nedlagt.Nyheter:

TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2002 SISTE NYTT...INNENRIKS UTENRIKS

Aust-Agders første lokalradio legges nedLokalradioen Radio Lys i Sør legger ned driften etter 18 år på lufta i Arendal. Men produksjonen av radioprogrammer fortsetter.


RADIONYTT.NO - 03.09.02 - KYRRE DAHL

Radio Lys i Sør startet sine sendinger i Arendal i desember 1984, som den første lokalradioen i Aust-Agder. 1. oktober 2002 er det slutt. "-Lokalradioen legger ned sin radiodrift etter en helhetsvurdering", forteller styreformann Kai A. Johansen. "- Flere av våre medarbeidere har sluttet av diverse årsaker, og vi ønsker nå å omprioritere våre ressurser", sier Johansen til radionytt.no.

Radioen har vært drevet av Sørlandet bibel- og misjonssenter, som nå vil fortsette med produksjon av radioprogrammer til bruk for andre radiostasjoner. En ansatt mister jobben på grunn av nedleggelsen, mens sendetiden vil bli overtatt av andre konsesjonærer som sender på samme frekvens i Arendal.

Søk i radionytt.nopowered by FreeFind

Nyhetsbrev


Hold deg oppdatert!

Info og påmelding

Tips radionytt.no


Har du et tips til oss?

Post@radionytt.noRadio Lys i Sør